Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 136

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 26 Mayıs 2004 Çarşamba

 

 

Teklif

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut ve 3 Milletvekilinin; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi (2/292) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.2004)

 

  Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT’nin yayın yapmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) sözlü soru önergesi (6/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Türkiye İş Kurumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Orhan SÜR’ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

 

                                                       Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir Meclis araştırması Komisyonunda evrak kayıt defteri tutulup tutulmadığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2614) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

2.- Ankara Milletvekili Eşref ERDEM’in, Türkiye Barolar Birliği Başkanının, Başbakanlık Tanıtma Fonundan bir toplantı için para talep ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2682) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2683) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

4.- İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un, Türkiye’de işkence merkezleri olduğu iddiasına ve Türkiye’nin Irak politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2684) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

5.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, Antalya’da bir imar planı değişikliği uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2685) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

6.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, genetiği değiştirilmiş gıda ürünlerinin ithalinin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2686) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

7.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, mahalli idareler yasa tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2687) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

8.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, DSİ’nin kuruluş yıldönümü harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2688) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

9.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Batı Trakya’daki Türk okullarına ve Yunan vatandaşlığından çıkartılan soydaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Ege’de karasularının genişletileceği haberlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2690) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Demirtaş çim kayağı pistine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2691) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

12.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, İğne Ada-Saros arasında yapılması planlanan boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2692) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana-Yumurtalık Santralinde kullanılan kömüre ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2693) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

14.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Troya kalıntılarına ve hazinelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

15.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale İlinin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2695) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çukurova turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2696) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

17.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana İlindeki kültürel amaçlı yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2697) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

18.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İnegöl-Kurşunlu beldesinin doğal ve tarihi değerlerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

19.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, İznik İlçesindeki Ayasofya Müzesinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2699) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

20.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, teknik öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, okuma-yazma kurslarına ve ilköğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2701) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

22.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

23.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, hastanelerdeki döner sermaye uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2703) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kanserojen madde içeren ekmek üretildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2704) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

25.- Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, gastroenteroloji klinik şefliği sınavı için oluşturulan jüriye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2705) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, Türkiye’de üretilen Mercedes otobüslerinde imalat hatası olup olmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2706) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

27.- Kastamonu Milletvekili Musa SIVACIOĞLU’nun, Devrekani’deki süt üreticilerinin alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2707) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

28.- Bursa Milletvekili Mehmet Emin TUTAN’ın, futbol müsabakalarında yaşanan olaylara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2708) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

29.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, İstanbul’daki bazı mahkemelerle ilgili bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2709) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

30.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, Gala Gölü ve çevresindeki sulak alanın değerlendirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2710) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

31.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana Havaalanı 2. pist yapımı ve Seyhan Nehri ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2711) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

 

  Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tunceli Milletvekili V. Sinan YERLİKAYA ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm imkanlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

2.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCÜ ve 23 Milletvekilinin, Türkiye’deki işsizliğin ve yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)