Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 135

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 25 Mayıs 2004 Salı

 

Teklif

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 5 Milletvekilinin; Orman Kanununun İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/291) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2004)

 

                                           Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU, vergi kaçaklarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesini 25.5.2004 tarihinde geri almıştır. (7/2631)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ortağı olduğu şirketler olup olmadığına ve bu şirketlerin vergi durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2329)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İli ve çevresindeki bazı yatırım projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2334)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THY İtalya Milano Bürosu ve Kültür Turizm Ofisinin çalışanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2335)

4.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, EMASYA birliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2336)

5.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2337)

6.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2340)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, üniversitelerin araştırma fonlarının serbest bırakılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2347)

8.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2357)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, polis emeklilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2358)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyünde bulunan tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayolundaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, müze ve ören yerlerine girişlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362)

14.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2379)

15.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı şahısların atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2381)