Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 134

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 24 Mayıs 2004 Pazartesi

 

Tasarı

 

            1.- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/817) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

 

 

Teklif

 

            1.- Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 3 Milletvekilinin; Orman Kanununun Ek 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/290) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, Göksu Deltasına yapılacak olan Taşucu Tersanesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

2.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, bazı ilaçlarla ilgili “biyoeşdeğerlilik raporu” na ilişkin Sağlık bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, İstanbul’daki bazı hastanelerde çalışan doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

9.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, kaymakam atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

10.- Ankara Milletvekili Oya ARASLI’nın, basında yer alan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

 

                                            Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, milletvekillerinin protokollerdeki yerlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Bedelli askerliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2613) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Onur ÖYMEN’in, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2642) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali ÖZPOLAT’ın, Bakırköy Sümerbank İşletmesinin satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

5.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, gösterimde olan yabancı bir sinema filmine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2644) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, mahkumlara yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2645) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

7.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın boşanma işlemleriyle ilgili sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2646) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, kamu bankalarının özelleştirilmesi ile ilgili danışman firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2647) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Halk Bankasının ve Ziraat Bankasının takipteki alacaklarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2648) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesi ithaline ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2649) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

11.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesinin ithaline ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2650) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

12.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, TPAO’nun yurtdışında yaptığı yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2651) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

13.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Eti Zeolit A.Ş.’nin kapatılmasıyla ilgili çalışmalara ve yapılan atamaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2652) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Arpaçay ve Susuz ovalarının sulama projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2653) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

15.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, SEAŞ Genel Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2654) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Seyhan Ovası sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2655) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

17.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Ankara’da meydana gelen bir mahalle kavgasıyla ilgili gelişmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2656) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

18.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, belediye başkanlarına yönelik zorunlu eğitim uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2657) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

19.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bazı polis karakollarında şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2658) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

20.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir emniyet müdürüyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2659) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

21.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK’in, bir filmle ilgili tanıtım eksikliği olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

22.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-İznik İlçesinde bulunan Beştaş Anıtının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2661) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa İlinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

24.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi değişimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2663) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

25.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, RJ100 tipi uçakların tekrar sefere konulacağı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2664) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

26.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, sağlık meslek kuruluşlarının bakanlığa bağlanacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2665) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

27.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, genetiği değiştirilmiş ürünlerin ithalatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2666) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

28.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, genetik olarak değiştirilmiş tarımsal ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2667) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

29.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, tarım üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2668) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

30.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, transgenik ürünlerle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2669) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

31.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, fındık üretimiyle ilgili arazi tespit çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2670) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

32.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, ithal edilen genetiği değiştirilmiş mısır ve soya fasulyesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

33.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Tarsus İlçesinde yaşanan doğal afetten etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

34.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Teşvik Yasasının uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2673) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

35.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Aliağa ve çevresinde kurulu tesislerin çevreye verdiği zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2674) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

36.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, özürlü kontenjanı uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

37.- İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’in, özürlü vatandaşların sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2676) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2004)

38.- Hatay Milletvekili İnal BATU’nun, Romen vatandaşlarına vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

39.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana Fen Lisesinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

40.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli bölgesinde heyelan nedeniyle oluşan hasara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, sağlıkla ilgili harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2275)

2.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2291)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir yabancı dergide yer alan manevi şahsiyetini itham edici ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2293)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, KESKOMB’un verdiği bir gazete ilanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2305)

5.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318)

6.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Ziraat Bankası ve Halkbank yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2326)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2333)