Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 132

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 18 Mayıs 2004 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

            2.- Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/809) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/810) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2004)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/811) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2004)

            5.- Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/812) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2004)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/813) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2004)

            7.- Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İlişkin Anlaşma ve Buna Bağlı Mali Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısız (1/814) (Plan ve Bütçe; Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2004)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sosyal güvenlik kuruluşlarına ve iç borçlanmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

2.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, iş kazalarına ve işyerlerindeki çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

3.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-İbradı-Altınbeşik Mağarasının turizm potansiyeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

4.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin trafo sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

6.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik-Bozüyük’teki öğrenci yurdu inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

 

                                               Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, özelleştirme kapsamındaki KİT’lere yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2615) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, AB ülkelerine mal gönderen firmaların mağduriyetine ve sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2616) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adanalı sanayicilerin teşviklerden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2617) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, insan sağlığına zararlı bir gıda maddesinin Türkiye’ye getirilecediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2618) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

5.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, ASKİ’nin bir ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2619) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Adana İlinin yatırım ve istihdam teşviki kanunu kapsamının dışında tutulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2620) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, Marmara Depremi sonrasında depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2621) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, KKTC ile ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2622) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

9.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, Başkonsolosluk hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

10.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, İran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerinden geri alınma nedenine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2624) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

11.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde Kapalı Spor Salonu İnşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2625) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

12.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, ülkemizdeki yakıt üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2626) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

13.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, GAP Projesi kapsamındaki sulanabilir arazilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2627) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

14.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

15.- Aydın Milletvekili Özlem ÇERÇİOĞLU’nun, olağanüstü hal bölgesi dışına gönderilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yatırıma dönüştürülemeyen paralara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2630) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

17.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, vergi kaçaklarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2631) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

18.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, süne zararlısıyla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2632) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

19.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, trol avcılığı yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2633) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

20.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2634) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

21.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2635) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

22.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK’in, Şanlıurfa Havaalanının uçak seferlerine açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2636) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

23.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, iç ve dış borçlara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2637) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

24.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, “Pembe Kart” sahibi vatandaşlarımıza ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2638) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

25.- İzmir Milletvekili Hakkı ÜLKܒnün, Türkiye İktisat Kongresine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2639) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

26.- Edirne Milletvekili Nejat GENCAN’ın, bir müftülükçe düzenlenen yarışmada verilen hediyelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2640) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ’un, Irak halkına yöneltilen şiddet ve Türkiye’nin Irak politikası konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

2.- Kayseri Milletvekili Taner YILDIZ ve 21 Milletvekilinin, Irak halkına yöneltilen şiddet ve işkence olaylarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yansımaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2004)

 

                                       Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK’ün bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)