Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 131

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 17 Mayıs 2004 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

2.- Kars Milletvekili Selami YİĞİT’in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1100) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

3.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

4.- Manisa Milletvekili Ufuk ÖZKAN’ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

5.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla İline doğalgaz getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

6.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

7.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

 

                                               Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, basın toplantısında kullanılan bir ifadeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2383) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

2.-Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Nusret Mayın Gemisi ve benzeri değerlerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2568) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çanakkale Şehitleri Abidesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2569) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

4.- Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine ve bir binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2570) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çukurova Elektrik A.Ş. hisse sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2571) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, sınır ticaretinin kötüye kullanılmasının önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2572) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, özelleştirme uygulamalarından doğan gelir ve harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2573) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

8.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, 2002-2004 yılları arasındaki iç ve dış borca ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2574) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

9.-Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çanakkale Şehitliği’nin bakımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2575) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl Depreminin zararlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2576) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

11.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Mamak Tapu Dairesinin yeni hizmet binasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2577) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

12.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl köylülerinin deprem sonrası konut sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2578) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

13.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl Depremi sonrasında bir firmayla yapılan sözleşmeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2579) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

14.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl Depremi sonrası yapılan imar çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2580) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

15.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, bazı kuruluşlarca yapılan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2581) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

16.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Mersin ve bazı ilçelerindeki yol çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2582) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

17.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl deprem konutlarının inşaat şartlarına aykırı yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2583) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Bingöl’de yapılan deprem konutları bedellerinin ödenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2584) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

19.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, SSK’nın Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri hizmet alımı ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2585) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

20.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU’nun, SSK’nın tabi olduğu ihale mevzuatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2586) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

21.- Mersin Milletvekili Hüseyin GÜLER’in, SSK’nın Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri hizmet alımı ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2587) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

22.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, SSK’nın Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri hizmet alımı ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2588) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

23.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İlinin SSK Hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2589) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

24.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT’un, SSK’nın yapmayı planladığı bir ihaleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2590) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

25.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri SAYGUN’un, 2003 yılı dış ticaret açığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2591) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

26.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, kamu bankalarının istihdam dışı kalan personeline ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2592) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

27.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, ülkemizden geçiş yapan TIR’lara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2593) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

28.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Dış Ticaret Müsteşarlığınca çıkarılan bir tebliğe ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2594) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

29.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çan Termik Santraline yapılacak işçi alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2595) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

30.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, elektrik kayıp ve kaçaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2596) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

31.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, hayvancılığın desteklenip korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2597) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

32.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, tarım ve hayvancılık alanındaki dış ticarete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2598) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

33.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, et ve damızlık hayvan ithalatı ile süt üreticilerine ödenen prim politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2599) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

34.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, “Önder Çiftçi” uygulamasının yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

35.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çukurova’da 2003 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2601) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

36.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, tarım üreticilerinin haksız rekabete karşı korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

37.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Çukurova’da düşük yağışın doğuracağı mağduriyetin önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2603) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

38.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, çiftçilikte kullanılan gübreye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2604) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

39.- Isparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER’in, Isparta-Eğirdir’deki bir enstitüye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

40.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Mersin-Adana-İskenderun arası banliyö tren ulaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2606) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

41.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN’ın, sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2607) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

42.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR’in, Çankırı-Kurşunlu İlçesindeki bazı tarihi  değerlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2608) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

44.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, bir eski savcıyla ilgili olarak basında yer alan iddiaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2609) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

44.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, vergi adaletinin sağlanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

45.- Antalya Milletvekili Osman ÖZCAN’ın, İstanbul Emniyet Müdürünün verdiği bir emre ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)

46.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin İli Karaduvar Mahallesi civarındaki petrol sızıntısının sonuçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)