Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 130

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 14 Mayıs 2004 Cuma

 

Tasarı

 

            1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/807) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2004)

 

 

Teklifler

 

            1.- Ordu Milletvekili Enver Yılmaz ile Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek’in; Orman Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/284) (Tarım, Orman ve Köyişleri ; Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

            2.- Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar ve 41 Milletvekilinin; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ek Madde 1’in Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/285) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

            3.- Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ve 3 Milletvekilinin; Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi (2/286) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

            4.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/287) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)

 

Tezkere

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen’in; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/560) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/769) (S. Sayısı: 453) (Dağıtma tarihi: 14.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu  Raporu (1/789) (S. Sayısı: 452) (Dağıtma tarihi: 14.5.2004) (GÜNDEME)

 

 

   Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, BELSO A.Ş. ve BELÇAR A.Ş.’ye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279)

2.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bilbordlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280)