Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  13

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ekim 2003 Salı

 

 

Tasarılar 

 

            1.-2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/688) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

            2.- 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu  Tasarısı (1/689) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Organize Hayvancılığı Geliştirme Bölgesi Projesi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın, Taşköprü-Karadere Barajının ne zaman bitirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, otomotiv ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

4.- Balıkesir milletvekili Sedat Pekel’in, emekli aylıklarında artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

5.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Eğitim Fakültesi mezunlarının sınıf öğretmenliği haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

6.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, TBMM’deki bir kapalı oturumun tutanaklarını istediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

7.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

8.- Antalya Milletvekili Osman Özcan’ın, Antalya-Gündoğmuş-Ümitli Köyünün içme suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

9.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in, öğretmenevlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

10.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, özelleştirilen KİT’lerin çalışanlarından kamuda işe yerleştirilemeyenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

11.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

12.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in, Ankara-Kızılay Meydanı ve Atatürk Bulvarındaki yeni trafik düzenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

13.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, üreticinin elinde kalan tütünün alımında TEKEL’in uyguladığı fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Habur Sınır Kapısındaki bir yazı ile Talabani ve Barzani’nin Türkiye’deki temsilciliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, kredi kartı borcu faiz oranlarına ve bankaların bazı uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

3.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, personelin eş durumu atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

4.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Adana’nın Tufanbeyli İlçesinde liselerdeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

5.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, kamu alacaklarına uygulanan gecikme faizi oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2003)

6.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinin çalışma izni olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

7.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Bergama-Ovacık Altın İşletmesinin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, İsrail’in Suriye topraklarını bombalamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

9.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Irak’taki gelişmelere karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yarım kalmış yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, KDV ve kurumlar vergisinden muaf sağlık tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, kamuda hizmeti ve hizmet yeri değiştirilen personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Devlet tiyatrolarındaki misafir statüsündeki sanatçıların aldıkları ücrete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Yozgat-Yenifakılı-Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerinin çürük raporu verilen binada eğitim gördükleri iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, okulların yıllık ünite planlarından “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümünün kaldırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ithal yiv setli otomatik av tüfeklerinin ruhsatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

17.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Haseki Hürrem Sultan Hamamı restorasyonuyla ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

18.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, sıvı yağ üreticilerine KDV iadelerinin geç ödendiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ihaleye konu işlerin bölünerek emanet ve pazarlık yollarıyla yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, DSİ’nin bir töreninin TRT’den yayımlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

21.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, POAŞ’ın özelleştirme bedelinde yapılan borç ötelemesi kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, doğrudan gelir desteği ve mazot yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Manavgat suyunun kullanımına ve Kulu-Cihanbeyli-Altınekin bölgesinin sulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

24.- Edirne Milletvekili Enis Tütüncü’nün, Çorlu SSK Hastanesi inşaatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

25.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç ile otomobillerdeki ÖTV artışına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

26.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, esnafın sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2003)

 

 

     Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

 

2.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)