Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 129

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 13 Mayıs 2004 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/360, 2/128) (S. Sayısı: 451) (Dağıtma tarihi: 13.5.2004) (GÜNDEME)