Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 128

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 12 Mayıs 2004 Çarşamba

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/806) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, 1999 yılında yapılan DMS sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2548) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

2.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Et-Balık Kurumu kombinalarının özelleştirme ihalelerine  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2549) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, çiftçilerin borçlarından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2550) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, tinerci olarak adlandırılan madde bağımlılarının rehabilitasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2551) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ülkemizin yurt dışı tanıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2552) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, örtülü reklam uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2553) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ABD Başkanının seçim kampanyalarını yürüten bir şahsın bazı ifadelerine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2554) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Yunanistan’daki Türkiye’ye yönelik bazı faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2555) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bir İtalyan parlamenterin DEP davasındaki davranışlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2556) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, ABD’nin Kaliforniya Valisinin sözde ermeni soykırımı günü ilan etmesine ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2557) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

11.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa’daki Türk İslam Eserleri Müzesinde başlatılan tadilat çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2558) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Keles İlçesindeki tarihi Kemaliye Camii’nin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2559) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, sinemalarda film gösterimi öncesi yayınlanan reklamlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2560) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

14.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, Yükseköğretim Yasa Tasarısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2561) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

15.- Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL’in, Doğu Akdeniz Üniversitesine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2562) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

16.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Demirtaş çim kayağı pistine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2563) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

 

17.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, hayvancılık sektörüne ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2564) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

18.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, et satışının denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2565) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, DİE tarafından yapılan “Mutluluk Araştırması” sonuçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2566) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

20.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, havalimanlarındaki yolcu terminallerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2567) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

 

                        Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU ve 23 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2004)