Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 126

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 10 Mayıs 2004 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/739) (S. Sayısı: 442) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/780) (S. Sayısı: 445) (Dağıtma tarihi: 10.5.2004) (GÜNDEME)

 

                              Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

4.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU’nun, TBMM Kütüphanesinde gazetecilere uygulanan yayın okuma yasağına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2532) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, ÇEAŞ ve Kepez’deki küçük yatırımcıların mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2533) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

4.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Irak’tan Türkiye’ye kimyasal atıklı silahların taşındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2534) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2535) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2536) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

7.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, töre cinayetine kurban edilen bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2537) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, üniversitelerin döner sermaye gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2538) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, TEKEL’in, bir Alman Firmasına tütün satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2539) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, TEKEL’in tütün satış hakkına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2540) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

11.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, sokak çocuklarının ailelerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2541) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, işgüvenliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2542) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Bülent TANLA’nın, ekonomideki gelişmelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2543) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

14.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, çiftçilere yapılacak mali desteğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2544) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir BDDK yetkilisi tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2545) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

16.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, SHÇEK’de çocuklara hizmet veren birimlerdeki personele ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2546) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

17.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, madde bağımlıları için açılan tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2547) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, bir şirketin ve iki bakanın vergi barışı olarak adlandırılan düzenlemeden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2237)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, elektrik piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2241)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, “kaynağı belirsiz para” ifadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, il belediyelerinin borç miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2249)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye’deki Türkmenlerin durumlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2255)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye sınırından kaçak girişlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2256)

7.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir-Gaziemir yeni Belediye Başkanının, belediye çalışanlarına uyguladığı görev yeri değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258)

8.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, performansa dayalı döner sermaye uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260)

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul ile çevre ilçeleri arasında feribot seferleri olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ÇEAŞ’la sözleşmesi bulunan şirketlerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, taksi şoförlerine özel ehliyet verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, beyin göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2277)