Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 125

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 7 Mayıs 2004 Cuma

 

 

Teklif

 

            1.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun; Gemi Sağlığı Resmi Kanununun ve Umumi Hıfzısıhha Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/283) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

 

Tezkere

 

            1.- Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/557) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2004)

 

Raporlar

 

            1.- İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/796) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 7.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi:7.5.2004) (GÜNDEME)

 

                                              Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Milli Piyango İdaresinin özelleştirilme gerekçesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, Bilecik İlinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) sözlü soru önergesi (6/1086) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, iş güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

4.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir’e bağlı ilçelerde domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir bölgesi çiftçisinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

6.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

7.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

8.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman İli için belirlenen tütün kotasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1092) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

9.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman’da üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

10.- Adıyaman Milletvekili Şevket GÜRSOY’un, Adıyaman’a doğalgaz şebekesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Bilgi Edinme Yasasına ve Dilekçe Hakkının Kullanılması Yasasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

2.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, belediyeler ve bunlara bağlı şirketlerde çalışan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

3.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tarım sektöründe yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, İstanbul İlindeki kaçak yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, serbest bölgelerde ticaret yapan firmaların vergi muafiyetlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

6.- Trabzon Milletvekili Asım AYKAN’ın, BAĞ-KUR primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

8.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, pirinç ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

9.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 1999-2004 yıllarında ithal edilen araç sayısına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

10.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 1999-2004 yılları arasındaki yakıt tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kendisine rüşvet teklif edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

12.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Adana’ya doğalgazın ne zaman getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

13.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Adana’da bir kültür sitesi inşa edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

14.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, müzelerin işletmelerinin yabancı şirketlere devredileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

15.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, müze ve antik kent personeli açığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

16.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, bir grup geçici işçinin sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

17.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, büyükşehir belediyelerinin kullandıkları kredilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

18.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

19.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Sümer Holding’in özelleştirilmesi çalışmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

20.- İzmir Milletvekili Canan ARITMAN’ın, THY Genel Müdürünün uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

21.- Kırklareli Milletvekili Yavuz ALTINORAK’ın, milletvekili lojmanlarının satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

22.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, tarımın desteklenmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

23.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, tarım çalışanlarının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

24.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, elma üreticisinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

25.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, İsrail’in elinde nükleer bomba olduğu iddiasına ve BM nezdinde uyarılıp uyarılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2520) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

26.- Mardin Milletvekili Muharrem DOĞAN’ın, Mardin-Derik, Kızıltepe ve Nusaybin ovalarının sulanmasına ve köylerin yaşam koşullarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2521) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

27.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

28.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, çocuk gözetimevleri kurulup kurulmadığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

29.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, sokaktaki çocuklara yönelik hizmet veren kuruluşlara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

30.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 1999-2004 yılları arasında üretilen veya ithal edilen taşıt sayısına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

31.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, FORMÜLA-1 yarış pisti inşa edilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

32.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Mali Eylem Çalışma Grubuna yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

33.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

34.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, KPSS’de aranan bazı kriterlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)