Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 124

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Mayıs 2004 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

            1.- Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/802) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

            2.- Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı (1/803) (Adalet; Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/804) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2004)

            4.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/805) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

           

Teklif

            1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun İkinci Maddesinin (A) ve (B) Bentlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/282) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

 

Rapor

            1.- Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/770) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi: 6.5.2004) (GÜNDEME)

 

                                              Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yerel yönetimlere kaynak aktarımında gözetilen kriterlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, geliriyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Konya-Selçuklu’daki Zümrüt Apartmanı faciasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2470) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

3.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, yolcu trenlerinde dağıtılan veya satılan ürünlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2471) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

4.- Yozgat Milletvekili Emin KOǒun, Yozgat-Esenli Beldesinin ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2472) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

5.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, üniversitelerdeki araştırma görevlisi kadrolarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2473) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

6.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği bir akşam yemeğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2474) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

7.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Eve Dönüş Yasasından yararlanmak isteyenlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

8.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, 1975 Diyarbakır-Lice depremzedelerinin konut sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2476) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

9.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla İlinin karayolu yetersizliğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

10.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Aksaray-Akçakent Kasabasında yaşanan sel felaketi mağdurlarının konut sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

11.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde edindikleri mülklere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2479) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

12- Kilis Milletvekili Veli KAYA’nın, kaybolan bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2480) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz dolaşabilme haklarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2481) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

14.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir gazetede yer alan BDDK ile ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2482) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, sorunlu kurumsal kredilerin tasfiyesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2483) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

16.- Kilis Milletvekili  Veli KAYA’nın, kaybolan iki Türk vatandaşına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2484) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

17.- Samsun Milletvekili İlyas Sezai ÖNDER’in, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

18.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, Eve Dönüş Yasasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2486) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

19.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, 17 Ağustos depremi sonrası kurulan yerleşim yerlerinin idari statü belirsizliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

20.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Mamak Belediyesinin SSK’ya olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2488) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

21.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, sigara fiyat artışına ve sigarayla mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

22.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, avcılardan harç alınması uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2490) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

23.- Ankara Milletvekili Mehmet TOMANBAY’ın, Gazi Üniversitesi Rektörünün düzenlediği bir akşam yemeğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2004)

24.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün BİLGEHAN’ın, kız çocuklarının okula gönderilmeleri amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2492) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

25.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Gazi Üniversitesinin öğretim üyelerini yurt dışına gönderme projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2493) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

26.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, 2002-2003 yıllarına ait hayvan ve kesilmiş et rakamlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2494) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

27.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, sebze-meyvelerdeki zararlı kimyasal maddelerin analizine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2495) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

28.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, bir sanayi tesisinin Manyas Gölüne atıklarını bıraktığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2496) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)