Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 123

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Mayıs 2004 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/797) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

            2.- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Tasarısı (1/798) (Plan ve Bütçe ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/799) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/800) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)

            5.- Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı (1/801) (İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2004)

 

Raporlar

 

            1.- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Anayasa Komisyonları  Raporları (1/705) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük İle İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/749) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/751) (S. Sayısı: 434) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            4.- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/771) (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

            7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerceve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/776) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma tarihi: 4.5.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, YE-PA’da işten çıkarılan işçilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, yatırımların ve istihdamın teşviki amacıyla çıkarılan kanunun uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, yazılı soru önergeleriyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2384) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

2.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

3.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Manavgat Çayı suyuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, kırtasiye üretim ve ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

5.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kütahya-Altıntaş İlçesine Ziraat Fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kütahya-Emet-Eğriboz Beldesinin sınırına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, iki yıl önce yapılan memur sınavının süresine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2453) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kütahya-Dumlupınar-Altıntaş çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2454) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

9.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kütahya-Beşkarış Barajının yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2455) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

10.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, yurt dışında işadamlarımızın karşılaştıkları sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2456) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

11.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Irak-Felluce’deki bombalı saldırıya  ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2457) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

12.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, AOǒde bulunan Atatürk Evi’ndeki bir uygulamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2458) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

13.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, yazılı basında yayımlanan bir ilana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2459) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

14.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, iç ve dış borç miktarlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2460) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

15.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan paya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2461) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, akaryakıt dağıtıcılarına verilen zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2462) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

17.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, tavuk besiciliğinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2463) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

18.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Ziraat Bankası yönetimine atanan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2464) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

19.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, meteoroloji istasyonlarına ve çalışan personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2465) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

20.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Ankara-Beypazarı’ndaki tarihi Sultan Alaaddin Camii’ne ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2466) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Türkiye’de açılan yabancı özel okullardaki eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2467) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-  Ankara Milletvekili Salih KAPUSUZ ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.4.2004)

2.- Gaziantep Milletvekili Fatma ŞAHİN ve 46 Milletvekilinin töre cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2004)