Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 122

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 3 Mayıs 2004 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/794) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

            2.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/795) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

            3.- İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/796) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

 

Teklifler

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/280) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

            2.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/281) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

 

Rapor

 

            1.- Danıştay Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 3.5.2004) (GÜNDEME)

 

 

Tezkere

 

            1.- İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/549) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)

 

   Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, özelleştirme nedeniyle işten çıkarılanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

2.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

3.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

4.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

5.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde İli Çitflik İlçesi sulama kuyularına ruhsat verilmeme nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

6.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

7.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, Ziraat Bankasının hayvancılık kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) sözlü soru önergesi (6/1071) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

8.- Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN’ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

9.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur YAKA’nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

10.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

11.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Elmalı İlçesinde müze kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1075) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kaş İlçesinde bir müze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Kaş İlçesinde sualtı turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

15.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir bakanın Mavi Akım Projesiyle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2417) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

2.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2418) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, halk pazarlarında satılan gıdaların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2419) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

4.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, ülkemizdeki ekonomik duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2420) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

5.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, bir holding başkanıyla görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2421) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

6.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya İlinde reklam ve ilan panolarına yönelik eleştirilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2422) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

7.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIǒın, tarım sigortasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2423) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

8.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru formlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2424) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, gelir dağılımındaki düzensizliğin önlenmesine ilişkin Başbakan yazılı soru önergesi (7/2425) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

10.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, Çin mallarının ithalatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2426) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

11.- Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK’ün, Çanakkale İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2427) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

12.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Uludağ’daki Wolfram madeni ve işletmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2428) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

13.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, BOTAŞ eski Yönetim Kurulu Üyesi bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2429) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

14.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya’da elektrik hatlarının yeraltına alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2430) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2431) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

16.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2432) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

17.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yapılan bir atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2433) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT’ün, Doğu Anadoludaki çiftçilere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2434) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

19.- Tekirdağ Milletvekili Enis TÜTÜNCܒnün, ayçiçeği üretimine ve Türk tarımının sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2435) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

20.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2436) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

 

21.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, dış kaynaklı projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2437) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

22.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, doğal afetler nedeniyle zarar gören illere yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2438) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

23.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, taksi şoförlerinin can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2439) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

24.- İstanbul Milletvekili Mehmet SEVİGEN’in, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden işçilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2440) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

25.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR’in, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmalarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2441) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

26.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara-Çamlıdere Pelitçik Köyü çevresinde bulunan fosilleşmiş ormana ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2442) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2004)

27.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Ray Projesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2443) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

28.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, bir hastalıkla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer’in, ortaklıklarına ve elde ettiği gelirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2166)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, dolaylı vergilere ve sudaki KDV oranına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2168)

3.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, ABD ziyaretinde yaptığı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2171)

4.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ortaklığı bulunduğu şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2172)

5.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İstanbul’da çokuluslu şirket yöneticileriyle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2173)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, APK’ya yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2217)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, işsizlik oranına, yabancı sermayeye, yatırımlara ve yasama dokunulmazlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2218)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, gelir dağılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2219)

9.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Alevi-Bektaşi kuruluşlarına mali yardımda bulunulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1905)

10.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, dış temsilciliklere gönderilen bir genelgeye ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (7/2235)