Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 121

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Nisan 2004 Cuma

 

 

Rapor

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek,  Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/278)  (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 30.4.2004) (GÜNDEME)