Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 120

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Nisan 2004 Perşembe

 

Tasarı

1.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı (1/793) (İçişleri; Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

       

Teklif

            1.- Malatya Milletvekilleri Muharrem Kılıç ve Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/279) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)

 

Raporlar

 

1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 29.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 429) (Dağıtma tarihi: 28.4.2004) (GÜNDEME)

                       Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat TÜZMEN) sözlü soru önergesi (6/1060) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

2.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

3.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Çorum’da üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

4.- Çorum Milletvekili Feridun AYVAZOĞLU’nun, Çorum’u bazı illere bağlayan yol yapım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

5.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, köylere görevlendirilen sandık görevlilerinin oy kullanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, THY Milano Ofisi tarafından dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2385) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, ilköğretimde öğretilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2386) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

3.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Başbakanlık binasında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2387) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

4.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, yatırımların ve istihdamın teşvik kapsamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2388) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

5.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, AİHM’ne Türkiye aleyhine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2389) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

6.- Diyarbakır Milletvekili Mesut DEĞER’in, AİHM’nin Türkiye aleyhine sonuçlanan yargılamalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2390) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

7.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, seçim yasakları sırasında propaganda yaptığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2391) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, kısa zamanda fon alacağının tahsiliyle ilgili yöntemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2392) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

9.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir yayın grubunun mal varlıklarına el konulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2393) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

10.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, din eğitimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2394) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

11.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, baskıya dayalı din propagandasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/2395) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

12.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, Mavi Akım Projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2396) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

13.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Mavi Akım Projesiyle ilgili bir beyanına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2397) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

14.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI’nın, “Trafik Güvenliği Ödülü 2004” önerisinde bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2398) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

15.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, servis araçlarıyla ilgili yasal düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2399) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

16.- Tunceli Milletvekili Hasan GÜYÜLDAR’ın, bir eğlence kulübünde işlenen cinayete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2400) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

17.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun THY yolcularına dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2401) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

18.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma Antik Kenti mozaiklerinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2402) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

19.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2403) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

20.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, 2863 sayılı Kanuna aykırı davrandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2404) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

21.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2405) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

22.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Zeugma mozaiklerinin sergilenmesi amacıyla bir müze kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2406) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

23.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat İlindeki öğretmenlerin teşvik edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2407) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

24.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, okul servis araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2408) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

25.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, TIR’lara uygulanan yaş haddine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2409) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

26.- Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, hemzemin geçitlerdeki bariyer ve sinyalizasyon sistemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2410) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

27.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU’nun, THY yolcularına dağıtıldığı iddia edilen bir broşüre ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2411) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

28.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, Avrupa’dan gelip Ortadoğu ülkelerine giden araçların transit geçişlerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/2412) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.2004)

29.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Sabancı suikastı sanığına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2413) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

30.- Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın, ayçiçeği, buğday ve çeltik ürünlerinde destekleme prim uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2414) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.2004)

31.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, yatırım teşvikiyle ilgili kriterlere ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/2415) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)

32.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER’in, İSDEMİR Limanında tutulan toksik atık yüklü gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2416) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)