Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 119

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Nisan 2004 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ ve Samsun Milletvekili Haluk KOǒun, Milletvekili Lojmanlarında Mustafa GÜNGÖR’ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2004)