Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 118

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Nisan 2004 Salı

          

                      

Teklif

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek,  Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/278) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2004)           

 

Raporlar

 

1.- Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/740) (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/238) (S. Sayısı: 428) (Dağıtma tarihi: 27.4.2004) (GÜNDEME)

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2004)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bor ürünlerinin ABD’de pazarlanması için kurulan şirkete ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2186)

2.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2188)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, doğalgaz anlaşmalarına ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2189)

4.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Mavi Akım projesi ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2190)

5.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Mudanya-Güzelyalı Beldesinin turistik tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2193)

6.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın İznik İlçesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2194)

7.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, Antalya Kaleiçi’ndeki yatçıların sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2195)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan İlinin ikinci derece kritik iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2221)

9.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Dikmen Vadisi Şelale Evleri bloklarına asılan seçim afişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2222)

10.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, AK Parti Genel Başkanına seçim gezileri için kiralanan uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2228)