Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 117

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Nisan 2004 Pazartesi

          

                      

Raporlar

 

1.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan’ın Her Yıl “Eğitim Bayramı” Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/697) (S. Sayısı: 421) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/708) (S. Sayısı: 422) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı: 423) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

8.- Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 2.3.2004 Tarihli ve 5100 Sayılı Kanun ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/777) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sayısı: 426) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir inşaat ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, 58 ve 59 uncu Hükümetler döneminde yapılan personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2048)

3.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yargılandığı bir davaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055)

4.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne İlindeki bir arazi toplulaştırma projesinin ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2058)

5.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, yurt dışına yapılan kayıt dışı havale miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2063)

6.- İzmir Milletvekili  Erdal Karademir’in, kamuoyunda konuşulan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2069)

7.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, hukuka aykırı Devlet iç borçlanma senedi satışında sorumluluğu bulunanlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/2082)

8.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da çöken bina mağdurlarına yapılacak yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2098)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2101)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Yüreğir SSK Hastanesi Başhekiminin görevden alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2120)

11.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in, Balıkesir ve Samsun’da gözaltına alınan bazı eylemci sendika yöneticilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2129)

12.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, töre adına işlenen cinayetlere karşı kadınların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131)

13.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, evden kaçan ve sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2135)

14.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, kanun tasarısı taslaklarına ve düzenleyici işlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2157)