Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 116

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Nisan 2004

          

                                              Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Güldal Akşit) sözlü soru önergesi (6/1047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

2.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

3.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, kamu çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

5.- Manisa Milletvekili Nuri ÇİLİNGİR’in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

6.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

7.- Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL’in, Balıkesir Körfez Bölgesinde tarım ilaçlarının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

8.- Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN’ün, özelleştirme mağduru işçilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

9.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, özelleştirilen kurumlardaki işçilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1055) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

10.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İlinin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1056) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

11.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

12.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Elazığ İline ayrılan yatırım payına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1058) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

13.- Edirne Milletvekili Necdet BUDAK’ın, Edirne İlindeki tarihi eserlerin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, sağlıkla ilgili harcamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2275) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, ortağı olduğu şirketler olup olmadığına ve bu şirketlerin vergi durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2329) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, Iğdır İli ve çevresindeki bazı yatırım projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2334) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

4.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, THY İtalya Milano Bürosu ve Kültür Turizm Ofisinin çalışanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2335) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

5.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK’in, EMASYA birliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2336) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

6.- Adana Milletvekili Kemal SAĞ’ın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2337) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

7.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, AK Parti Aşkale İlçe Başkanının Aşkale Kaymakamına hakaret ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2338) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

8.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun bir raporundaki görüşüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2339) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

9.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

10.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bazı gazetecilerden oluşan “İkinci Cumhuriyetçi”ler listesinin  gerçekliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2341) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

11.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, son seçimler sırasında Kırıkkale’de meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2342) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

12.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya çevre yolu çalışmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

13.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayolundaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

14.- Ankara Milletvekili Yakup KEPENEK’in, grev ertelemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2345) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. NEŞŞAR’ın, Performansa Dayalı Döner Sermaye Ödemesi uygulamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2346) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

16.-Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, üniversitelerin araştırma fonlarının serbest bırakılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2347) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

17.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN’in, bir yayın gurubuna ait mal varlıklarının satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2348) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

18.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, Diyarbakır’da yerel yayın yapan bir radyonun kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2309) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

19.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, TRT’de yönetici değişikliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2349) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

20.- Kırıkkale Milletvekili Halil TİRYAKİ’nin, hayatını kaybeden bir kişinin ailesine yardım yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/2350) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

21.- Iğdır Milletvekili Yücel ARTANTAŞ’ın, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2351) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

22.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2352) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

23.- Sinop Milletvekili Engin ALTAY’ın, bir vatandaşın AİHM’ye götürdüğü bir davaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2353) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

24.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Dalaman Akköprü Barajı İnşaatı nedeniyle konulan konut yasağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2354) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

25.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Alanya’daki DİM Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2355) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

26.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, OHAL bölgesi dışına çıkartılan kamu personeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2356) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

27.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOĞLU’nun, aday adayı olan Giresun Valisinin görevine tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2357) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

28.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, polis emeklilerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2358) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

29.- Ağrı Milletvekili Mehmet Melik ÖZMEN’in, İtalya Milano Kültür ve Turizm Ofisi çalışanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2359) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

30.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Bursa-Büyükorhan-Derecik Köyünde bulunan tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2360) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

31.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Kemer karayolundaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

32.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, müze ve ören yerlerine girişlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2362) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

33.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, oğlunun mısır ve arpa ithalatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2330) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

34.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA’nın, bir paneldeki açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2363) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

35.- Mersin Milletvekili Şefik ZENGİN’in, Ankara-Etimesgut Hava Lojmanlarında dairelerin gazlı şofbenden elektrikli şofbene geçmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

36.- Antalya Milletvekili Osman KAPTAN’ın, Bakanlık Teftiş Kurulunun bir raporundaki görüşüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

37.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL’in, Taşımalı Eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2366) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

38.- Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenlerin rotasyon dışında tutulup tutulmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2367) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

39.- Ağrı Milletvekili Mehmet Melik ÖZMEN’in, THY İtalya Milano Müdürüne ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2368) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

40.- Mersin Milletvekili Hüseyin ÖZCAN’ın, Mersin-Tarsus İlçesinde tarım üreticilerinin uğradığı zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

41.- Iğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR’in, bağcılıkla uğraşan çiftçilerin zararlarının giderilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

42.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN’ın, genetiği değiştirilmiş ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2004)

43.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, Konya-Ankara arası Hızlı Tren Hattı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2372) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

44.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, fırtınada hasar gören Antalya-Çayağzı Limanının onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2373) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

45.- İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL’in, SHÇEK’e bağlı çocuk yuvalarının denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Güldal AKŞİT) yazılı soru önergesi (7/2374) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

46.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2375) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

47.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU’nun, Antalya-Korkuteli İlçesinde kapalı spor salonu inşaatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/2376) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

48.- Tokat Milletvekili Feramus ŞAHİN’in, Tokat İlinde bir cezaevi yapımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2377) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)