Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 115

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 21 Nisan 2004

          

     Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Gümüşhane Milletvekili Sabri VARAN’ın, hayvan sağlığıyla ilgili bazı maddelerin uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

2.- Gümüşhane Milletvekili Sabri VARAN’ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2004)

3.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin KOÇYİĞİT’in, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

4.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken ödemelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

5.- Muğla Milletvekili Fahrettin ÜSTÜN’ün, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, milletvekillerine dağıtılan yayınların okunduktan sonra değerlendirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

2.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın TÜMOSAN’ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2311) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza GÜLÇİÇEK’in, Sivas katliamı sanıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2312) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

4.- Tokat Milletvekili Orhan Ziya DİREN’in, Tokat İlinin online sistemine dahil edilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2313) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

5.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, yanık tedavi merkezlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2314) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Milas ve Yatağan’daki linyit işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2315) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

7.- Adana Milletvekili Tacidar SEYHAN’ın, bazı bürokrat atamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2316) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

8.- Manisa Milletvekili Hasan ÖREN’in, trafik tescil işlemlerindeki yasal boşlukların giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2317) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

9.- Ankara Milletvekili İsmail DEĞERLİ’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2318) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye ERBATUR’un, Emekli Sandığı sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2319) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

11.- İzmir Milletvekili Muharrem TOPRAK’ın, üniversite araştırma fonlarında bekleyen ödeneğe ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2320) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

12.- Afyon Milletvekili Halil ÜNLÜTEPE’nin, bir il sağlık müdürüyle ilgili iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2321) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

13.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, yanık tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2322) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

14.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN’ın, Muğla-Dalaman’da tarımsal üretime verilen zararın önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2323) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

15.- Konya Milletvekili Nezir BÜYÜKCENGİZ’in, bir milli eğitim müdürünün reddettiği etkinlik talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2324) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

16.- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL’un, özürlü vatandaşların oy kullanımıyla ilgili YSK tarafından alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2325) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

17.- Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA’nın, Ziraat Bankası ve Halkbank yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/2326) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

18.- Antalya Milletvekili Nail KAMACI’nın, Antalya’da yapılan bir toplantıya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2327) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)

19.- Adana Milletvekili Atilla BAŞOĞLU’nun, Fener Rum Patrikhanesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2331) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.4.2004)