Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 114

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Nisan 2004 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili N.Gaye ERBATUR ve 68  Milletvekilinin kadınlara yönelik töre ve namus cinayetlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) (Başkanlığa geliş tarihi:13.4.2004)

2.- Hatay Milletvekili Züheyir AMBER ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin  belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) (Başkanlığa geliş tarihi:13.4.2004)