Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 113

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Nisan 2004 Pazartesi

 

 

Raporlar

 

1.- Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/782) (S.Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/564) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

3.- Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

4.- Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/514) (S. Sayısı: 410) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Milli Savunma Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/732) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

7.- Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/733) (S. Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) (S. Sayısı: 414) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

9.- Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/774) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

10.- Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/695) (S. Sayısı: 416) (Dağıtma tarihi: 19.4.2004) (GÜNDEME)

 

                                                                     Sözlü Soru Önergeleri

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya yöresi pancar kotasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’da tütün alımlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, seçim harcamalarında şeffaflığın sağlanması için yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

5.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, ülkemizdeki işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

6.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, bir şahısla ilgili iddialara ve bir atama iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik kayıplara  ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

8.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, hastane derneklerinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2270) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, milletvekillerine dağıtılan yayınların okunduktan sonra değerlendirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2289) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, eğitim kurumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2290) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

5.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, bir şahısla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2291) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BM Genel Sekreterine yollanan taahhüt mektubuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2292) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

7.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir yabancı dergide yer alan manevi şahsiyetini itham edici ifadeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2293) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, basın danışmanının bir gazeteye yazdığı mektuba ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2294) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

9.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, serbest bölgelerde uygulanan istisnalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2295) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

10.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, doğalgaz sayacı alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2296) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2297) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

12.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bir şahsa yeşil kart verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2298) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

13.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, sağlık ocağı sayısı ve araç-teçhizat eksiklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2299) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Türkiye’nin ve bazı ülkelerin enerji tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2300) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

15.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bir şahsın kurucularından olduğu söylenen bir şirkete ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2301) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

16.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, bir şahısla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin  Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2302) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

17.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Sosyal Sigortalar Kurumunca açıklanan uzman tabip ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2303) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

18.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Devlet Personel Başkanlığına aktarılan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2304) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

19.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, KESKOMB’un verdiği bir gazete ilanına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/2305) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)

20.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, afet yaşanan Manisa ve çevresinin afet kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 7/2306) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2004)