Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 112

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Nisan 2004 Cuma

 

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar  Kanunu Tasarısı (1/789) (Adalet; Plan ve Bütçe ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

2.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/790) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş Tarihi: 13.4.2004)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiye’de Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (Çevre ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

 

Raporlar

 

1.-  Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/784) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME)

3.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME)

4.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/273) (S. Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Dolmabahçe Sarayındaki eşyaların bir şahsın üzerine zimmetli olduğu iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2288) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2004)

 

 

 

 

 

 

            Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 Milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.2004)