Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 111

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Nisan 2004 Perşembe

 

 

Tasarı

 

1.- Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/788) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

 

Teklif

 

1.- İzmir Milletvekili Erdal Karademir’in; Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek ve Oda Kanunu Teklifi (2/277) (Adalet ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

 

Tezkereler

 

            1.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/527) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)

            2. Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/528) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)