Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 110

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Nisan 2004 Çarşamba

 

 

Rapor

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2000 ve 2001 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporlarından denetimleri tamamlananlara dair raporu (Sayı: 1-228) (Dağıtma tarihi: 14.04.2004) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.04.2004 tarihli 73 üncü Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.2004)