Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 109

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Nisan 2004 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 26 Milletvekilinin, Türk sporunun içinde bulunduğu olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2004)