Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 108

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Nisan 2004 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İle Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786) (Adalet ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.2004) 

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İle Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.2004) 

 

Teklifler

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/274) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.2004) 

2.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları’nın; Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/275) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.2004) 

3.- Ankara Milletvekili Muzaffer R Kurtulmuşoğlu’nun; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/276) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.2004) 

 

Tezkereler

 

1.- Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/524) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.2004) 

2.- Kocaeli Milletvekili M. Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/525) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.2004) 

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti İle Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihi Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/603) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/664) (S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/710) (S. Sayısı: 399) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti İle Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/717) (S. Sayısı: 400) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)

5.- Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı İle Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/727) (S. Sayısı: 401) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)

6.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/775) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 12.4.2004) (GÜNDEME)