Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 107

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Nisan 2004 Cuma

 

 

Raporlar

 

            1.- Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/758) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 9.4.2004) (GÜNDEME)

            2.- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/765) (S. Sayısı: 395)  (Dağıtma tarihi: 9.4.2004) (GÜNDEME)

            3.- Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/757) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 9.4.2004) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İli sınır bölgelerinde TRT-3 ve TRT-4 kanallarının yayınlanabilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

2.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, geçici işçilere kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

3.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlindeki elektrik tüketimine ve elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1028) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

4.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Enez Limanına yat tersanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

5.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne-Uzunköprü İlçesine kültür merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

6.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne-Meriç İlçesine askerlik şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

7.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’nin Uzunköprü İlçesinin köprü ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

8.- Edirne  Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’deki çiftçilere doğrudan gelir desteği ve mazot desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, BELSO A.Ş. ve BELÇAR A.Ş.’ye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2279) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

2.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki bilbordlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2280) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

3.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, özelleştirmeyle ilgili bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2281) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

4.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, Atak Maden İnşaat Turizm Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin Denizli’deki çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2282) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Turan Tüysüz’ün, Şanlıurfa’yı çevre yerleşim yerlerine bağlayan yolların yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2283) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

 

            Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Başbakanlık Müsteşarının bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1994)

3.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, bazı sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde ayrımcı uygulamalar yaptıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2005)

4.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2006)

5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamulaştırdığı bir arsayı sattığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2007)

6.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediye Başkanı ve bazı Meclis üyeleriyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013)