Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 105

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2004 Çarşamba

 

        

                      Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10176) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.3.2004)

2.- Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.3.2004)