Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 104

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Nisan 2004 Pazartesi

              

     Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Iğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

2.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, 2004 Yılı Bütçesinden illere ayrılan paylara ve Iğdır İlindeki bazı çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1022) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

3.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki illere Ziraat Bankasının verdiği hayvancılık kredilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

4.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, bir şirketin ve iki bakanın vergi barışı olarak adlandırılan düzenlemeden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2237) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.3.2004)

2.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, RTÜK’ün 2001-2003 yıllarının denetlenmesiyle ilgili DDK raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2238) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004)

3.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Diyanet İşleri Başkanının, ABD Ulusal Güvenlik Konseyiyle yaptığı ileri sürülen görüşmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2239) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

4.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2240) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

5.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, elektrik piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2241) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2004)

6.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2242) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004)

7.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, deprem ihtimaline karşı alınan tedbirlere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2243) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004)

8.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, “kaynağı belirsiz para” ifadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2244) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.2004)

9.-Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, TBMM Genel Sekreteri ve bir Başkan Müşaviri hakkındaki bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2245) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Yuvacık Barajı ve Melen Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1934)

2.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, AB Komisyonu 2003 yılı İlerleme Raporundaki işkence ile ilgili tıbbi raporlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1940)