Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 103

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Nisan 2004 Cuma

 

 

Tasarı

 

            1.- Basın Kanunu Tasarısı (1/781) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2004)

      Yazılı Soru Önergesi

 

1.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun,, bir gazetede çıkan Sayıştayla ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2234) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.2.2004)