Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 102

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Nisan 2004 Perşembe

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/780) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2004)

 

Teklifler

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Sokak Çocuklarını Koruma ve Güçlendirme Vakfı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/270) (Plan ve Bütçe; İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2004)

            2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım’ın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/271) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2004)