Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 100

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Mart 2004 Salı

 

 

               Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, konut edindirme yardımının hak sahiplerine ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816)