Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  10

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

            1.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/647) (S. Sayısı: 268) (Dağıtma tarihi: 15.10.2003) (GÜNDEME)

            2.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 25 Milletvekilinin, Yolsuzlukların Sebeplerinin, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/9) (S. Sayısı: 266) (Dağıtma Tarihi: 15.10.2003) (GÜNDEME)

        

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, İmarbank’taki yolsuzluk iddiaları nedeniyle aranan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

2.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak istatistiki çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, TMO Şanlıurfa-Bozova ve Ceylanpınar Ajans müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

5.- Tokat Milletvekili Feramuz Şahin’in, Bakanlığa bağlı döner sermayeden sağlık personeline yapılan ek ödeme matrahlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

6.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinin elektrik alt yapısının yenileme programına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

7.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, orman yangınlarını ve erozyonu önleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

8.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir’in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

9.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık’ın, Orhaneli Çayı Güzergah Değişimi ve Yeni Bor Konsantratör Tesisi projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

10.- İstanbul Milletvekili İsmet Atalay’ın, ek motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

11.- İzmir Milletvekili Enver Öktem’in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

12.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

13.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

14.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, KPSS sonuç listelerinin sağlıklı olmadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) sözlü soru önergesi (6/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Çorum Milletvekili Murat Yıldırım’ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

2.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 2000-2003 yıllarında yapılan harcamalara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

3.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Ankara-Ostim Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ÖSS’yi kazanan ve kredi borcu olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

5.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, 4450 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir-Seferihisar İlçesinde belediyenin bir uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

8.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, İzmir-Karşıyaka’da bir ilköğretim okulu müdür yardımcısının görevden alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

9.- İzmir Milletvekili Ali Rıza Bodur’un, İzmir DSİ 2 nci Bölge Müdür Yardımcısının görevden alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

10.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka’nın, Muğla’da yönetici ve öğretmen atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, belediyelerin şehir atıklarını dökmek için kullandıkları alanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

12.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, köylere tarım uzmanı atama kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

13.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, hazine kesintilerinin vakıf hastaneleri döner sermaye gelirlerine uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

14.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

15.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Ege besiciliği ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvan kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

17.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, kömür yardımı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

18.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, silah taşıma ruhsat harcına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

19.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, yönetici atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

20.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, SSK’lı hastalar için başlatılan yeni uygulamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

21.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Ankara’da bir ilköğretim okulunda meydana gelen bir olayla ilgili uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

22.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, Denizli Sağlık Müdürlüğündeki bir atamaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

23.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, Irak’a asker gönderilmesi kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

24.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, müzelerimizdeki tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

25.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, sağlık çalışanlarının maaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

26.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun’un, Tekirdağ-Şarköy İlçesinde oturulamaz raporu verilen kamu binalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

27.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, okul sütü projesinden neden vazgeçildiğine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

28.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan verilen burslara ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

29.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, ilköğretim öğrencilerine yapılan eğitim yardımı uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

30.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, BAĞ-KUR iştirakçilerinin prim borçlarına uygulanan faize ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

31.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, Optisyenlik Yüksek Okulu mezunlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

32.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, uyuşturucu trafiğinin önlenmesi açısından narkotik köpeklerinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

33.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Kayseri-Yeşilhisar Belediyesinin şehir atıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

34.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sosyal güvenlik uygulamalarında yapılan değişikliğe ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

35.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar’ın, Tunceli-Çemişgezek Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

36.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Özelleştirme Yüksek Kurulunun Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ye uyguladığı ödeme planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

37.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK-TMSF’ye devredilen bankaların kredi dökümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

38.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, TSK’dan adi malûl olarak ilişiği kesilen uzman erbaşların emeklilik işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

39.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adanasporun gelirlerine haciz konulduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

 

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, ihracatçıyı teşvik etmek için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesini 15.10.2003 tarihinde geri almıştır. (6/755)