Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  1

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Ekim 2003 Çarşamba

 

 

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

1.- Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli 4967 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/658) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2003)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 29.7.2003 Tarihli 4960 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/659) (Anayasa  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2003)

            3.- Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 31.7.2003 Tarihli 4965 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/660) (Anayasa ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.8.2003)

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması İle Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/661) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

2.- Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/662) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

 3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/663) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/664) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

5.- Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/665) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/666) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

7.- Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/667) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

8.- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları İle Mühimmatının Yasa Dışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/668) (Adalet ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.8.2003)

9.- Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/669) (Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.8.2003)

10.- Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/670) (Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.9.2003)

11.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/671) (İçişleri ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

12.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/672)  (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve  Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

13.- Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve Matra Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/673) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

14.- Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı (1/674) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.9.2003)

15.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/675) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

16.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/676) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

17.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/677) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

18.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/678) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

19.- Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/679) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

20.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lüksemburg Büyükdükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/680) ) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

21.- Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/681) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

 

 

Teklif

 

            1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın; Bankalar Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/181) (Plan ve Bütçe ve Adalet  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2003)

Tezkereler

 

            1.- Ağrı Milletvekili Naci Arslan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/337) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

            2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/338) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            3.- Kocaeli  Milletvekili M. Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/339) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            4.- Kocaeli  Milletvekili M. Sefa Sirmen’in   Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/340) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            5.- Kocaeli  Milletvekili M. Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/341) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            6.- Samsun Milletvekili Mustafa Çakır’ın  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/342) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            7.- Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün  Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/343) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            8.- Kocaeli  Milletvekili M. Sefa Sirmen’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.8.2003)

            9.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.8.2003)

            10.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            11.- Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin’in  Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            12.- Ardahan  Milletvekili Ensar Öğüt’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            13.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            14.- İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın’ın ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk’ün Yasama Dokunulmazlıklarının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            15.- İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın Yasama Dokunulmazlıklarının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.2003)

            16.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli’nin Yasama Dokunulmazlıklarının  Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir’in, Iğdır’a doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.7.2003)

2.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir’in, 2003 yılı yaş üzüm ihracat teşvikinin ne zaman verileceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/721) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

3.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Bağdat Büyükelçisinin Irak’a asker gönderilmesiyle ilgili raporuna ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/722) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

4.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Topluma Kazandırma Kanunundan yararlanmak için başvuranlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

5.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Yeni Hamam’ın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

6.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

7.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteni’nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

8.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

9.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, gazi aylıklarında iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

10.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabası hayvancılık projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Kulübüne mali destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

12.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki farklılıklara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

13.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, işçi emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

14.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

15.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı fazlasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

16.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

17.- Adana Milletvekili Kemal Sağ’ın, Halk Bankasının piyasa yapıcısı bankalar arasına alınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/736) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

18.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, besicilere destekleme primi ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.9.2003)

19.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Ziraat ve Halk Bankalarının yeni yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

21.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, elma ithalatının yerli üreticiye etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

22.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki değerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

23.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, Niğde-Ulukışla Porsuk göleti sulama kanallarının ne zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

24.- Niğde Milletvekili Orhan Eraslan’ın, İstanbul-Sultanbeyli İlçesindeki yapıların ruhsat durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

25.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, ABD’den sağlanan kredinin koşulla sağlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

26.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, devlet alacaklarına uygulanan gecikme faiz oranının indirilip indirilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

27.- Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit’in, kredi kartı borçlarına uygulanan bileşik faiz oranına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in, Bilim Araştırma Vakfı mensupları hakkındaki bir araştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

2.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarının ne zaman verileceğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şiddetli yağıştan zarar gören Ardahan İlinin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1105) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hakkındaki bazı iddialar nedeniyle Ardahan Valisinin görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1106) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şiddetli yağıştan dolayı Ardahan’ın afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1107) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da doğrudan gelir desteği ve mazot parası ödemelerine yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1108) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

7.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Başbakanın oğluna oda ve araç tahsis edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1109) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

8.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, THY’nin yurt içi ve yurt dışı seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1110) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

9.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, elli tondan küçük gemilerden sağlık resmi alınmasının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1111) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

10.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevi ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

11.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesinin, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alarak sattığı arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1113) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

12.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, kütüphanelere alınan yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1114) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

13.- İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol’un, İzmir Tekel Çamaltı Tuzlasının özelleştirilmesi kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1115) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.8.2003)

14.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Mamak Belediyesinin usulsüz olduğu iddia edilen bazı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2003)

15.- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Samsun-Altınkum Belediyesi sınırları içindeki bir orman arazisinin santral yapılmak üzere Türk Telekom’un kullanımına verildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.8.2003)

16.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.8.2003)

17.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir çocuk bakımeviyle ilgili basında çıkan bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

18.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin İstanbul’daki bazı ilçe milli eğitim müdürlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1120) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

19.- Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş’ın, TRT Genel Müdürü adaylarının belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/1121) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

20.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya’daki bir toplantıya Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanını davet etmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

21.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Seydişehir Eti Alüminyum tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da şiddetli yağıştan zarar gören çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.9.2003)

23.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, adli kolluk ve ticari sır konularındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.9.2003)

24.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yoksulluk ve işsizliğe yönelik çalışmalara ve bankazedelere yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1126) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.2003)

25.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliğine ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1127) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

26.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, PTT bürolarından çekilen fakslarla ilgili uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

27.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, THY’nin yolculara dağıttığı gazeteleri hangi kriterlere göre belirlediğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

28.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Anıtkabir’deki törenlere bazı basın mensuplarının ve bazı AK Parti kurucu üyelerinin alınmamasının nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

29.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, bir fuel-oil taşıma ihalesiyle ilgili iddiaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1131) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

30.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, akaryakıt dağıtım şirketlerinin dağıtım payına yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1132) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

31.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesi kararına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1133) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.2003)

32.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Valiliğinin bazı işlemlerinin araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1134) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.8.2003)

33.- Ankara Milletvekili İsmail Değerli’nin, Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışanlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1135) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.8.2003)

34.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, off-shore hesabı açan kamu kuruluşu olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1136) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.8.2003)

35.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün 1998 yılında SSK’ya yapılan sözleşmeli personel alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

36.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, İmar Bankası ve Adabank’la ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

37.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, vakıf üniversitelerinin ücret politikası ile denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

38.- İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol’un, özürlülerin araçlarına yönelik vergi indirimlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

39.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, Ahıska Türklerinin topraklarına dönmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

40.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, kredi kartı temerrüt faizlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

41.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, veteriner kontrolü yapılan büyükbaş hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

42.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya’nın, Cumhurbaşkanınca affedilen hükümlülere, bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlara ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1144) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.8.2003)

43.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, okullarda para talep edilmesine ve Kandıra’da gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

44.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı büyükşehir belediyelerince verilen öğrenci burslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

45.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, BDDK’nın boş üyeliklerinin İmar Bankasına yapılacak müdahaleyi etkilediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1147) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

46.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İktisat Bankasının TMSF kapsamına alınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1148) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

47.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özel okullarda parasız okutulması gereken öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

48.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Lapseki-Bayramiç yolundaki trafik güvenliğine ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.8.2003)

49.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, medyanın toplumun ihtiyaçlarını ön planda tutan yayınlar yapmasını özendirici çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

50.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, özel hayatın ve özel haberleşmenin güvenliğine yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1152) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

51.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, dış ticaretin gelişimine yönelik çalışmalara  ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1153) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

52.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarım sektörü politikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

53.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarım, orman ve hayvancılık ürünlerinin dış piyasalara arzını teşvik edici çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

54.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarım sektörünün kendi kendine yeterliliği konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

55.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, karma ve alternatif tarımsal üretim ve metotları çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

56.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, alternatif ürün projesi ile üretimin iç ve dış pazar  talebine göre yönlendirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

57.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarım sektörünün piyasa yapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

58.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Hükümet Programında yer alan tarım sektöründeki bazı amaçlara yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

59.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, tarım sektöründe piyasa fiyatlarına duyarlı üretim sistemlerinin oluşmasına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

60.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, iletişimde serbestleştirme ve özelleştirme çalışmalarına ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

61.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ulaşım modları arasında denge sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

62.- İstanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel’in, okullarda alınan kayıt paralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

63.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

64.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinde kapanan okulların bina ve lojmanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

65.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlinde personeli olmayan sağlık kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

66.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, yağlı tohum politikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

67.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, BDDK ve el konulan bankalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.9.2003)

68.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediyesinin açtığı kömür ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2003)

69.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Jokey Kulübünün denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.9.2003)

70.- İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, Almanya’daki bir toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.2003)

71.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nın, TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinden belediyelere indirimli olarak verilen asfalta ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.9.2003)

72.- Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu’nun, Diyanet İşleri Başkanlığının Hac organizasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

73.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, polis meslek yüksek okullarındaki kız öğrenci kontenjanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

74.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, Almanca öğretmenliği branşındaki aday öğretmen fazlasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

75.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, Fransızca öğretmenliği branşındaki aday öğretmen fazlalığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

76.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Türkiye-KKTC Gümrük Birliği Antlaşmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.9.2003)

77.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Garanti Bankası, Finansbank ve Dışbankla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

78.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BOTAŞ’ın Turusgaz’la yapmış olduğu antlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

79.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova-Çiftlikköy-Dereköy Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

80.-İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek’in, velilerden bağış adı altında alınan paralara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

81.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Meriç Çakmak Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

82.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, tabiattan ekonomik değeri için toplanan bitkilerin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

83.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, palm yağının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

84.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı’nın, görev yeri değiştirilen yönetici, uzman ve öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

85.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu’nun, ücretsiz ders kitaplarına ekli Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı imzalı bildirilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.9.2003)

86.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Düzce depremzedelerinin konut sorunlarını çözmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

87.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin’in, Düzce depremzedelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

88.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, pamuk üretiminin desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

89.- Isparta Milletvekili Mevlüt Çoşkuner’in, ilköğretimde ücretsiz kitap uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

90.- Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay’ın, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

91.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, seralarda kullanılan elektriğin tarifesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

92.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Uğurludağ kayak tesisleri hizmet binası inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

93.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Meslek Yüksek Okulu yurt inşaatının bitirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

94.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Özbekistan’ın, 12 nci İstiklal Yıldönümünde ülkemizin temsil edilip edilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

95.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, sağlık ocaklarına gelen sigortalı hastaların hastanelere sevk oranına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

96.- Hatay Milletvekili Züheyir Amber’in, ilköğretim okullarındaki ücretsiz kitap dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

97.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Talim Terbiye Kurulunda yapılan bazı görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

98.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim okullarında ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının yayıncılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

99.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Maliye Bakanının oğluna ait bir şirkete mısır ithal izni verildiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

100.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TÜBİTAK Başkanının atama kararnamesinin bekletilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

101.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürünün başka bir göreve atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.9.2003)

102.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci’nin, İmar Bankasının TMSF’yaedevrine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

103.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Trakya’daki doğalgaz arama ve üretim sahalarında bazı kurallara ve uygulama esaslarına uyulup uyulmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

104.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Çanakkale’nin Biga İlçesindeki bir tersanedeki tesislere ve yakınındaki okul inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

105.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, Petkim’in bazı mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

106.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, basında yer alan bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

107.- Adana Milletvekili N.Gaye Erbatur’un, yasalarla ilgili eğitim çalışmaları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

108.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne İlindeki sulama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

109.- Edirne Milletvekili Necdet Budak’ın, Edirne’de mazot desteği ikinci taksitlerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

110.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Dışbank’ın likidite sıkıntısından kurtulmasına destek verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

111.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, BDDK’nın sorunlu kredilerle ilgili çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

112.- Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek’in, Başbakanlık Teftiş Kuruluna soruşturulması için verilen dosyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1214) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

113.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi sosyal tesislerinin mali denetimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

114.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünce toplanan harç paralarının yatırıldığı bankalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

115.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa kampüslerindeki inşaat projelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

116.- İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz’ün, İstanbul Üniversitesince işletilen otoparklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

117.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, ABD’den alınacak 8,5 milyar dolarlık kredinin şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.2003)

118.- İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’in, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan ders kitaplarından birinin kapak resmine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

119.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, Dünya Ticaret Örgütü toplantısında Türkiye’nin hangi grupta yer aldığına ve uygulanan tarım politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

120.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, batık banka sorumlularına yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/1222) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

121.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yoksul, zeki çocukların özel okullarda okutulması projesiyle ilgili yapılan hazırlıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1223) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

122.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, alınacak sözleşmeli sağlık personelinin nerede istihdam edileceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

123.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Irak’a asker gönderilip gönderilmeme konusunda yaptığı bir açıklamaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

124.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özel dershane ve öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)

125.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank’taki bir hesabına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.9.2003)