Dönem: 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı:  1

                                                                                                                          No:  62

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Mart 2003 Cuma

 

 

 

 

Tasarılar

 

            1.- İş Kanunu Tasarısı (1/534) (Adalet ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

            2.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı (1/535) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)

            3.- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı (1/536) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.3.2003)