Dönem             : 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı     :  1

                                                                                                                                    No                      :  6

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Aralık 2002 Pazartesi

 

Tasarı

1.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/283) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ve İçişleri ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2002)