Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  57

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Şubat 2003 Cuma

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/286) (S. Sayısı: 60)  (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) (GÜNDEME)

            2.- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477, 2/49) (S. Sayısı: 61) (Dağıtma tarihi: 28.2.2003) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek’in, ABD Başkanı ile yaptığı görüşme hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2003)

2.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, Antalya-Elmalı Çayboğazı Barajının ne zaman bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2003)

3.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, tarımda kullanılan ithal girdilerdeki vergiye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2003)

4.- Antalya Milletvekili Nail Kamacı’nın, yaş sebze ve meyve üretimi ve ambalajlamasındaki kimyasal maddelerle ilgili sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.2.2003)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay’ın, Nazım Hikmet’in vatandaşlıktan çıkarılması kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/111)