Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  52

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Şubat 2003 Cuma

 

 

 

Tasarı

 

            1.- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/528) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2003)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Van Milletvekili Hacı Biner’in, Projeler Koordinasyon Merkezine kiralanan konutlar ile Din Öğretimi Genel Müdürünün idari görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/104)