Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  28

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Ocak 2003 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, muhtarların aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

2.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Şanlıurfa TEDAŞ’ta çalışan bir mühendisin öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2003)

 

Süresi  İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı  Soru Önergesi

 

1.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş’ın, milletvekili dokunulmazlığına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/16)