Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  121

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30.05.2003 Cuma

 

 

 

Sözlü  Soru  Önergeleri

 

 

 

1.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in,  Seferihisar’daki depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi.(6/527) (Başkanlığa geliş tarihi:28.05.2003)

2.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü’nün, özelleştirme sonucu işten çıkarılan işçilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/528) (Başkanlığa geliş tarihi:28.05.2003)

3.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, özelleştirme sonucu işini kaybeden işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.(6/529) (Başkanlığa geliş tarihi:28.05.2003)