Görev ve Yetkiler

Etik Komisyonları, 5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29'uncu maddesi uyarınca , T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içerisinde etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek görev ve sorumluluğu ile oluşturulmuştur.