Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi

“Şeffaf ve Hesap Verebilir Kamu Yönetimi” konulu sempozyum TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Mali Hizmetler Uzmanları Derneği işbirliği ile 25.06.2012 tarihinde düzenlenmiştir.

Sempozyum açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Cemil Çiçek; "Bir ülkede demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü egemense; millet adına hizmet yapanlara daha fazla sorumluluk yüklenir" dedi. Çiçek yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Devletin sahibi vatandaştır. Vatandaş talep eden, denetleyendir. İdarenin vatandaşların talepleri karşısında uygun veya zamanında cevap vermemesi veya 'git bildiğin yere şikayet et' dönemi artık ortadan kalkmıştır. Kökten bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Hepimiz milletin memurlarıyız. Millete hizmetle görevliyiz. Milletin mutluluğunu, refahını teminle mükellefiz. Bu nedenle zihniyet değişimi ile birlikte yapısal düzenlemeye de ihtiyaç vardır. Kamu Yönetimi Reformu zorunlu hale gelmiştir."

"Türkiye, denetim mekanizması açısından büyük ölçüde mevzuatını tamamlamış bir ülkedir" diyen Sayın Çiçek, "Mecliste bulunan Komisyonlar oldukça etkin çalışmaktadır. Her usulsüzlük, haksızlık aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Bu bakımdan İnsan Hakları Komisyonu'nu önemsiyoruz. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kanunların eşitliğe uygun olup olmadığını denetleme görevini üstlenmiştir. Muhalefete tanınmış olan denetim mekanizmaları da vardır. Türkiye, denetim mekanizması açısından büyük ölçüde mevzuatını tamamlamış bir ülkedir. AB süreci de bu mekanizmaların etkin, verimli şekilde kullanılmasını zorunlu kılan, yapısal, kuramsal olarak yapılması gereken ne varsa bunların yapılmasını zorunlu kılan bir süreçtir'' dedi.

Dünyada yaşanan çok yönlü değişimlerin, yönetim anlayışı ve klasik bürokratik yapılanmalarda köklü bir yeniden yapılanmayı beraberinde getirdiğini belirten TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu ise şunları söyledi: "Ülkemizde son yıllarda kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşların kaynakların etkin ve verimli kullanılmasında önemli kurumsal ve yapısal reformlar gerçekleştirildi. Bunlardan en önemlisi 2006 yılında çıkan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur. Bu kanunla birlikte, Meclisin bütçe hakkını etkin şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik doğrudan ya da dolaylı etkisi olan önemli düzenlemeler yapılmıştır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının yanı sıra stratejik plana dayalı performans esaslı bütçeleme ve orta vadeli harcama sistemine dayanan yeni bütçe sistematiğinde Meclisin kamusal kaynak tahsis ve kontrol süreçlerindeki rolü daha da güçlenmiştir."

Ayrıca "TBMM İdari Teşkilatı olarak şeffaflık ve katılımcılığı önemsiyoruz" diyen Sayın Neziroğlu, "Teşkilat Kanunumuzla birlikte, idari teşkilatımızda stratejik plan çalışmaları başlatılmış kaynakların stratejik önceliklere uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli şekilde kullanılması için idari teşkilat iç kontrol sistemi çalışmaları da devam etmektedir. Yönetmelik değişiklikleri yapılırken taslaklar tüm personelin görüşüne açılmış 'bir projem, bir önerim var' çalışmasıyla personelin sürece katılımı amaçlanmıştır. Bunu yaparken diğer kurumlarla işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Kamu kurumlarının çeşitli birimleriyle pek çok toplantı gerçekleştirdik. İşbirliği imkanlarını konuştuk. Bu çerçevede görüş alışverişi ve iletişimin arttırılmasına yönelik e- posta grupları oluşturulması, ortak panel ve sempozyumlar düzenlenmesi çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu'nun açılış konuşmalarının ardından birinci oturuma geçildi.

Oturum başkanlığını yapan Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel, demokratik toplum teorisinde, vatandaşın kamu görevlisine, ''Neden şeffaf ve açık değilsin?'', ''Neden açıklama yapmıyorsun, hesap vermiyorsun?'' sorularını yönelttiğini söyledi.

Kamu görevlisinin, kamu gücü, yetkisi ve kaynağını kullandığına; vatandaşa, nimet ve külfet dağıttığına işaret eden Akyel, bu yönüyle kamu görevlisinin saydam ve hesap verebilir olmasının önem kazandığını belirtti.

Akyel, vatandaşın kamu yönetimi ve kamu görevlilerine güven duymasının önemine dikkati çekerek, şüphenin ise güveni kemiren bir kurt olduğunu ifade etti.

Vatandaşın kamu yönetimine karşı şüphesini önlemek gerektiğini dile getiren Sayıştay Başkanı Akyel, ''Kamu görevlileri, vatandaşın muhtemel şüphelerini ortadan kaldırmak, yanlış anlama ve yorumların önüne geçmek için şeffaf ve hesap verebilir olmalıdırlar. Unutmayalım ki kamu yönetimlerinin, geniş anlamda devletlerin en büyük gücü, vatandaşların güvenini kazanmaktır. Bunun yolu ise vatandaşa karşı şeffaf ve hesap verebilir olmaktan geçmektedir. Hepimiz kamu görevlisiyiz ve yaptığımız işlerden eminiz. Öyleyse vatandaşı rahatlatalım, yaptığımız işler konusunda şeffaf ve hesap verebilir olalım'' dedi.

I. Oturuma konuşmacı olarak Sayıştay Başkan Yardımcısı Erol AKBULUT, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. İsmail CERİTLİ, Maliye Bakanlığı BUMKO Genel Müdürü ve İDKK Başkanı İ. İlhan HATİPOĞLU ile Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. A. Burçin YERELİ katılmışlardır.

Öğleden sonra II. Oturumun başkanlığı ise Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet KESİK tarafından yapılmıştır.

Kesik,  “şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimi”, “şeffaf ve hesap verebilir devlet” deyince aslında meseleyi iyi yönetişimle birlikte değerlendirmek gerektiğine ve daha az maliyetli, yüksek kaliteli ve etkin hizmet sunumundan şeffaflık ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.

I. Oturuma konuşmacı olarak, TBMM Bütçe Başkanı Dr. Levent KOÇAK Harran Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Abuzer PINAR Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mustafa AKMAZ ile KİDDER Başkanı Fatih SEZER katılmışlardır.

Sempozyum sonunda katılımcılar TBMM Tören alanında topluca hatıra fotoğrafı çektirmişlerdir.

Fotoğraflar