DUYURULAR


STENOGRAF YARDIMCISI SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuz Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir yıl süreli stenografi kursu açılması amacıyla açılan sınava başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının beş katı aday aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

Sözlü sınava katılacak adaylara ilişkin liste için tıklayınız.

Listede yer alan adayların Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 suret) 23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu göndermeyen veya belirtilen tarihten sonra gönderen adaylar sözlü sınava katılamayacaktır.

Sınava beyan usulü başvuruda bulunan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat https://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için: İnsan Kaynakları Başkanlığı 0312 420 69 72


SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SÖZLÜ VE UYGULAMA SINAV DUYURUSU 

Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü ve uygulama sınavı 06.03.2018 – 09.03.2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Sınav ilanı için tıklayınız

Sözlü ve uygulama sınav duyurusu ve pozisyonlar itibarıyla sınav tarihleri için tıklayınız

Bilgi İçin : İnsan Kaynakları Başkanlığı 0 (312) 420 69 72

Bilgi için: İnsan Kaynakları Başkanlığı 0312 420 69 72


YASAMA UZMAN YARDIMCISI SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuzun yasama hizmetlerinde çalıştırılmak üzere (70) adet yasama uzman yardımcısı alınması amacıyla açılan sınava başvuruda bulunan adaylar arasından puan türleri itibarıyla KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının dört katı kadar aday aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.

Sözlü sınava katılacak adaylara ilişkin liste için tıklayınız.

Listede yer alan adayların Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (2 suret) 29.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar / ANKARA adresine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu göndermeyen veya belirtilen tarihten sonra gönderen adaylar sözlü sınava katılamayacaktır.

Sınava beyan usulü başvuruda bulunan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat https://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için: İnsan Kaynakları Başkanlığı 0312 420 69 72


2017 YILI TBMM PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU 


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Formun, formatına uygun olarak 2 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda veya daktiloda doldurulması gerekmektedir.)
2-Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dâhil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
3-Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.
4-Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm Nüfus Cüzdanı bilgileri ile aynı olacak (“Kütük Sıra No” bölümüne “Aile Sıra No” yazılacak), yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanan adaylar Kimlik Kartlarında yazılı bilgileri formda yer alan ilgili alanlara yazacak diğer alanları boş bırakacaktır. Adaylar “onaylayan” bölümünü boş bırakacak bu bölüm TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.
5-İki adet fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilerek yapıştırılacaktır. Zımbalama yapılmayacak bilgisayar çıktısı fotoğraf kullanılmayacaktır.
6-Hakkınızda verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.
7-Her 2 nüsha da tarih atılarak imzalanacaktır.
8-Formlar boş veya dolu iken fotokopi ile çoğaltılmayacak, iki nüshada ayrı ayrı bilgisayar çıktısı olarak alınacaktır.
Not: Kardeş sayısı beşten fazla olanlar yine bilgisayar ile beyaz dosya kâğıdına, formda belirtilen başlıklar altında aynı boyut ve puntoda 2 nüsha olarak yazabilecektir.