DUYURULAR

STENOGRAFİ KURSU SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuz Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak için 19.06.2018 – 22.06.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavlar sonucunda oluşan başarı listesi aşağıda yer almaktadır.

Başarı listesi için tıklayınız.

Sözlü sınavda başarı bulunan adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 13.07.2018 tarihine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bakanlıklar - Çankaya / ANKARA adresine posta yolu ile göndermeleri gerekmekte olup postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekli Belgeler;

  1. Aday Bilgi Formu için tıklayınız.
  2. Öğrenim Durumu Belgesi (E-devlet)
  3. KPSS Sonuç Belgesi
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  5. Sağlık Durumu Beyanı için tıklayınız.
  6. Fotoğraf (2 Adet)
  7. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi

Kurs programı, tarihi ve yeri bilahare ilan edilecektir.

İlanen duyurulur. 29.06.2018

Bilgi İçin: İnsan Kaynakları Başkanlığı 0 (312) 420 69 72


YASAMA UZMAN YARDIMCISI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuza yasama uzman yardımcısı alınması amacıyla 21.05.2018 – 28.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınavlar sonucunda puan türleri itibarıyla başarılı bulunan adaylara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Başarı listesi için tıklayınız.

Başarı listesinde asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri en geç 18.06.2018 tarihine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bakanlıklar - Çankaya / ANKARA adresine posta yolu ile göndermeleri gerekmekte olup postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekli Belgeler;

1-Aday Bilgi Formu için tıklayınız.

2-Öğrenim Durumu Belgesi (E-devlet)

3-KPSS Sonuç Belgesi

4-Yabancı Dil Sonuç Belgesi

5-Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6-Sağlık Durumu Beyanı için tıklayınız.

7-Fotoğraf (2 Adet)

8-Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi

9-Onaylı Hizmet Belgesi (Sadece kamu kurumlarında çalışanlar)

Varsa; 

10-Ortaöğretimde Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Belge (Zorunlu Değil)

11-Lisansüstü Eğitim Belgesi (Zorunlu Değil)

 

İlanen duyurulur. 04.06.2018

Bilgi İçin : İnsan Kaynakları Başkanlığı0 (312) 420 69 72


2017 YILI TBMM PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumumuzun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 17.04.2018 – 10.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü veya uygulama sınavları sonucunda unvanlar itibarıyla başarılı bulunan adaylara ilişkin liste ektedir.

Başarı listesi için tıklayınız.

Başarı listesinde asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri en geç 13.06.2018 tarihine kadar TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bakanlıklar - Çankaya / ANKARA adresine posta yolu ile göndermeleri gerekmekte olup postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekli Belgeler;

1-      Aday Bilgi Formu için tıklayınız.

2-      Öğrenim Durumu Belgesi (E-devlet)

3-      KPSS Sonuç Belgesi

4-      Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5-      Sağlık Durumu Beyanı için tıklayınız.

6-      Fotoğraf (2 Adet)

7-      Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı Fotokopisi

8-      Onaylı Hizmet Belgesi (Sadece kamu kurumlarında çalışanlar)

Varsa; 

9-      Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Zorunlu değil)

10-   Ortaöğretimde Hazırlık Sınıfı Okuduğuna Dair Belge (Zorunlu Değil)

11-   Lisansüstü Eğitim Belgesi (Zorunlu Değil)

 

İlanen duyurulur. 23.05.2018

Bilgi İçin : İnsan Kaynakları Başkanlığı0 (312) 420 69 72


SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 

Kurumumuza sözleşmeli bilişim personeli alınması amacıyla gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı bulunan adaylara ilişkin liste ile duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

Sözleşmeli bilişim personeli başarı listesi ve sınav duyurusu için tıklayınız

Bilgi İçin : İnsan Kaynakları Başkanlığı 0 (312) 420 69 72


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Formun, formatına uygun olarak 2 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda veya daktiloda doldurulması gerekmektedir.)
2-Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dâhil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
3-Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.
4-Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm Nüfus Cüzdanı bilgileri ile aynı olacak (“Kütük Sıra No” bölümüne “Aile Sıra No” yazılacak), yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanan adaylar Kimlik Kartlarında yazılı bilgileri formda yer alan ilgili alanlara yazacak diğer alanları boş bırakacaktır. Adaylar “onaylayan” bölümünü boş bırakacak bu bölüm TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.
5-İki adet fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilerek yapıştırılacaktır. Zımbalama yapılmayacak bilgisayar çıktısı fotoğraf kullanılmayacaktır.
6-Hakkınızda verilmiş mahkûmiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.
7-Her 2 nüsha da tarih atılarak imzalanacaktır.
8-Formlar boş veya dolu iken fotokopi ile çoğaltılmayacak, iki nüshada ayrı ayrı bilgisayar çıktısı olarak alınacaktır.
Not: Kardeş sayısı beşten fazla olanlar yine bilgisayar ile beyaz dosya kâğıdına, formda belirtilen başlıklar altında aynı boyut ve puntoda 2 nüsha olarak yazabilecektir.