GENEL DUYURULAR


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan ve Halkların Demokratik Partisi Grubuna düşen 1 üyelik için 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21’inci Maddesine göre anılan grup tarafından belirlenen adaylar aşağıda gösterilmiştir. Anılan Kanunun 21’inci maddesi gereğince ilan olunur.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDA BOŞ BULUNAN VE HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ GRUBUNA DÜŞEN 1 ÜYELİK İÇİN GÖSTERİLEN ADAYLAR

Halkların Demokratik Partisi Grubu Tarafından Gösterilen Adaylar

  1. Bayram ARSLAN
  2. (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Avukat)
  3. İbrahim ASLAN
  4. (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi – Gazeteci)