Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı : 92
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27 / 2 7 / 4656 19/10/2018
Tutuklu ve hükümlü olan gazeteciler ile kapatılan medya kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4690 19/10/2018
Kamu ve özel sektörde engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4754 19/10/2018
Ayasofya Müzesi'nden onarım için Paris'e götürülen ve yerine sahteleri gönderilen İznik çinileri hakkındaki girişimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4755 19/10/2018
Yurtdışı tanıtım ihalesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4756 19/10/2018
Bakanlığın kadrolu avukatı varken dışarıdan avukatlık hizmeti aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4757 19/10/2018
Ülkemize ait tarihi eserlerin yurt dışından getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4758 19/10/2018
Bakanlık bünyesindeki Bakan makam odalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5487 14/11/2018
Kimsesiz çocuklara verilen hizmetlere dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6877 15/12/2018
Dizi ve sinema sektöründe sigortasız ve kayıt dışı çalışan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6878 15/12/2018
696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin 2019 yılı asgari ücret farkından yararlanma durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6924 15/12/2018
Bakanlığın 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda yer alan bazı tespitlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6925 15/12/2018
Devlet müzelerinden çalınan, kaybolan veya değiştirilen eserlerle ilgili bir kayıt olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6926 15/12/2018
Türk Tarih Kurumundan yakın tarih araştırmaları adı altında kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6927 15/12/2018
Tadilat nedeniyle kapalı olan müzelerin açılış tarihlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7285 26/12/2018
2017-2018 sanat sezonu yardımlarını almaya hak kazanan özel tiyatrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7286 26/12/2018
2017-2018 sanat sezonu yapım, proje aşaması, yapım sonrası, kültürel ve sanatsal yardım almaya hak kazanan sinema eserlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7411 28/12/2018
Milli Seferberlik Hareketi Platformuna ve kurucusuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7821 17/01/2019
Üsküdar Belediyesi tarafından mevzuata aykırı ihale yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7868 17/01/2019
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Elmalı, Dereseki bölgesinde bulunan ormanlık alanın konut alanına çevrilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7934 17/01/2019
İstanbul Beykoz'da Elmalı Dereseki bölgesinde orman alanının konut alanına çevrilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10193 08/03/2019
Sanat ile ilgili bölümlerden mezun olanların işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10221 08/03/2019
Kömürlü termik santrallerin halk sağlığına olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10780 01/04/2019
2003-2018 yılları arasında TOKİ tarafından üst gelir grubuna yönelik yapılan konutlar ve bu sürede TOKİ'ye tahsis edilen hazine arazilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10784 01/04/2019
İstanbul'da elektrik abonelerinin sayaçlarının değiştirilmesi ve tahsil edilen sayaç değişim bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10786 01/04/2019
KYK'ya kredi borcu bulunanların sayısına ve işsizlik nedeniyle kuruma borç erteleme talebinde bulunan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10796 01/04/2019
İETT envanterinde gözüken İstanbul şartlarına uygun olmayan metrobüslere ve bunlar için yapılan masraflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10800 22/02/2019
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11132 22/04/2019
TRT'nin 2003-2018 yılları arasındaki gelir ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12489 21/05/2019
Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan mahkumların hijyen, güvenlik, sağlık ve diğer konularda yaşadıklarını iddia ettikleri sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12497 21/05/2019
İstanbul'da 2003-2018 yılları arasında İŞKUR aracılığıyla iş bulan engelli vatandaş sayısına ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme kapsamında açılan kurs sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12498 21/05/2019
İlgili mevzuat uyarınca emzirme odası kurma yükümlülüğüne riayet eden iş yeri sayısına ve bu konudaki denetim mekanizmasının çalışma usulüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12534 21/05/2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün internet sitesi tasarım ihalesine ve ihaleyi kazanan şirket hakkındaki bazı iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13254 10/06/2019
2017-2019 döneminde yıllar itibarıyla Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru sayısına ve bu başvuruların neticelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13310 27/05/2019
Bir tiyatro oyunu için tahsis edilen salonun belediye tarafından iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13416 14/06/2019
İSKİ'ye ait taşınmaz sayısı ile bu taşınmazlarla ilgili tapu ve envanter kayıtları arasındaki karşılaştırmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13417 14/06/2019
Engelli seçmenler ile ilgili kişisel verilerin bir siyasi partiye verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13418 14/06/2019
Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde İstanbul'da kaç tane toplanma alanı belirlendiğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13712 21/06/2019
Tarikat ve cemaat yurtlarında kalan öğrenci sayısına ve bu yurtların faaliyetleri konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13744 21/06/2019
İstanbul Beykoz'da birinci derece arkeolojik kazı alanına nargile kafe inşa edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13856 24/06/2019
İSPARK tarafından işletilen İstinye ve Tarabya Tekne Parkları'nın abone sayısına ve son üç yılda elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14413 21/06/2019
Engelli seçmenlerin kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin bir siyasi partiye iletildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14438 21/06/2019
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün gönderdiği yazı nedeniyle bazı öğrencilerin öğrenim kredisi ve burslarının kesildiği ve yurttan çıkarıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15366 18/07/2019
Hazırlanacağı belirtilen iklim değişikliği eylem planlarına ve Bakanlığın diğer bakanlıklarla koordinasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15374 18/07/2019
Kömürlü termik santrallere ve sera gazı emisyonlarına etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15407 18/07/2019
İklim değişikliği ve artan orman yangınları ile toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15465 09/07/2019
Bir grup öğrencinin toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmaları nedeniyle burslarının kesildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15469 09/07/2019
Bir eyleme katılan ODTÜ öğrencilerinin KYK tarafından kredi ve burslarının kesildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16181 21/06/2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bir adayın seçim kampanyası için belediyeden yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunduğuna dair iddialara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18717 13/09/2019
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazıyla İl Sağlık Müdürlüğünden kadınlara yönelik bazı kişisel sağlık verilerinin talep edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18914 20/09/2019
Beyin göçünün durdurulmasına ve göç sebeplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18915 20/09/2019
15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan dernek ve vakıflar ile bunlara ait taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18922 20/09/2019
Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18945 20/09/2019
Son on yıl içinde öldürülen kadınlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18946 20/09/2019
Son on yılda cezaevlerinde düşük yapan tutuklu veya hükümlü kadın sayısına ve hamilelik gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunan kadınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18970 20/09/2019
Hava kalitesi izleme istasyonlarına ve hava kirliliğiyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18997 20/09/2019
Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personele ödenecek maaşa dair onay sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19004 20/09/2019
Toplumsal cinsiyet eşitliği maddesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı hedef listesinden kaldırılmasının nedenine ve Bakanlığın protokol imzaladığı dernek ve vakıflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19046 20/09/2019
Yol kenarlarındaki çelik bariyerlerin değiştirilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19282 30/09/2019
TRT'nin son 5 yılda iç ve dış yapımlar için yaptığı ödemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19300 30/09/2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki bazı şirketlerin TRT'de yayınlanan bir diziye sponsor olmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19644 20/09/2019
Bir dernek başkanının toplumsal cinsiyet eşitliği hakkındaki söylemlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 19637 01/10/2019
Bir milletvekilinin evinde gerçekleşen intihar vakasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 19693 01/10/2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir arazinin bir gazete tarafından otopark olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 19764 11/10/2019
Faturası TBMM tarafından ödenen milletvekili GSM hatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 19775 07/10/2019
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 20100 16/10/2019
YÖK'ün bazı bölümlerde uygulanan özel yetenek sınavının kaldırılarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmasına yönelik kararına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 20642 22/10/2019
İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşen ölümünün okulda çalıştığı laboratuvar yönünden incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 20803 24/10/2019
RTÜK'ün yönetmelik değişikliğiyle zorunlu yayın ibaresini öncelikli yayın olarak değiştirmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 20902 30/10/2019
Yangında hasar gören Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün yeniden yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21159 04/11/2019
Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21209 04/11/2019
Bakanlık tarafından tahsil edilen geri kazanım katılım payına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21226 04/11/2019
2002-2018 yılları arasında toplanan çevresel vergi tutarına ve çevresel harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21241 04/11/2019
Develi Belediye Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyen sanatçıların filmlerinin belediye sinema salonunda gösterilmeyeceğine dair açıklamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21242 04/11/2019
Türk Tarih Kurumu tarafından 2013-2016 yıllarında Yakın Tarih Araştırmaları adı altında desteklenen çalışmalara ve yapılan kaynak aktarımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21243 04/11/2019
2005-2018 yılları arasında TEDA Projesi kapsamında eserlere verilen destek ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21514 13/11/2019
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması için başvuruda bulunan hükümlülere dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21521 14/11/2019
Bir tiyatro oyunu gösteriminin Hopa Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği yönündeki iddiaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21529 13/11/2019
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılması için başvuruda bulunan hükümlülere dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21557 13/11/2019
KYK borcunu ödeyemeyen üniversite öğrencisi veya mezun sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21588 14/11/2019
Kamu spotu başvuru sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21930 27/11/2019
Duruşmalarda avukatın bizzat bulunmaksızın uzaktan katılımını sağlayacak olan projeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 21967 28/11/2019
Kamu bankalarının bazı belediyelere kredi vermediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22323 09/12/2019
Malatya'da bir tiyatro oyununun salon tadilatı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22637 16/12/2019
Engelli bir kadının eski eşi hakkında verilen koruma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22638 16/12/2019
Üsküdar Belediyesinde görevli bir kişinin yolsuzluk iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22644 16/12/2019
Emlak vergilerinden alınan kültür varlıklarını koruma katkı payına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22645 16/12/2019
İdari ve mali açıdan özerk bir sanat kurulu oluşturulması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22649 16/12/2019
İstanbul'da bir lisenin yurdunda kalan öğrencilerin bir vakıf tarafından yurda verilen yemek hizmeti sebebiyle zehirlendiği iddiasına ve olaya yönelik incelemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22650 16/12/2019
Okullarda revir, sağlık personeli ve ilk yardım eğitimi almış personel sayılarına ve kantinlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22825 13/12/2019
Bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22886 13/12/2019
Bir siyasi partinin genel merkezinde yapılan etkinlikte devlet sanatçılarının sahne aldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 3 7 / 22992 23/12/2019
7-9 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorunlu Bakanlar organizasyonunun maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki