Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

KADİM DURMAZ
CHP - TOKAT

Bulunan Kayıt Sayısı : 47
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 1746 07/01/2016
Toplu iş sözleşmesi hakkından yararlanan işçi sayısı ile sendikalı işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1764 15/01/2016
Elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1885 15/01/2016
Öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3599 02/03/2016
Tokat'ın Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3629 07/03/2016
Orman köylülerinin kullandıkları "orköy" banka kredileri sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3727 15/03/2016
Erzurum'da yapılması planlanan 2016 Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nın iptaline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3771 03/03/2016
Bir ilçenin milli eğitim müdürünün silahla görüntülenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5652 13/05/2016
Tarım danışmanları ile ilgili alınan bir karara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6387 10/06/2016
Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için merkezi bütçeden harcanan para miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6958 30/06/2016
Engelli vatandaşların istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6988 30/06/2016
Şeker ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9753 05/12/2016
Koruma statüsü bulunan alanlarla ilgili olarak Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında görev ve yetki karmaşası bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9803 05/12/2016
BM üye ülkelerince kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 11. Kalkınma Planı'na entegre edilmesi için yapılan çalışmalara, 10. Kalkınma Planı'nda yer verilen hedeflerin gerçekleşme oranlarına ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10632 04/01/2017
Tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11031 13/01/2017
Çevre alanında imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesine, koruma altına alınan ve restore edilen alan miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11609 07/02/2017
Tarımsal kredi kullanan çiftçilerin borçlarına ve borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12176 01/03/2017
Sosyal yardımlar için ayrılan ödeneğin kullanımına ve engellilerin ve kadınların istihdamının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16157 27/07/2017
Genç çiftçilere 30000 TL hibe uygulaması karşılığında dağıtılan hayvanlara, şap hastalığı taşıyan hayvanların dağıtıldığı iddiasına, proje sonuçlarına ve küpe affına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 17957 04/10/2017
Tarımsal üretimin desteklenmesine ve artan maliyetlerin ve piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18044 04/10/2017
Tokat'ın Çamlıbel beldesinde yapılan sulama tesisinin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18045 04/10/2017
Tokat Alpu Barajı Sulama Tesisi'nin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18046 04/10/2017
Tokat'ta yapımı devam eden Turhal Gülüt sulama projesinin ne zaman bitirileceğine ve projeden beklenen sonuçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18272 13/10/2017
2002'den bu yana kamuya ait kurumlarda çalışan taşeron işçilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 18982 02/11/2017
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki illerdeki karayolu uzunluklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22866 11/01/2018
AKPM tarafından alınan Türkiye ile ilgili bir karara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 22916 11/01/2018
Öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23065 17/01/2018
Tokat Çekerek Irmağı üzerinde devam eden HES projelerinin etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23325 19/01/2018
Çevre şube müdürlüklerinin yetkilerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23326 19/01/2018
Özel çevre koruma bölgelerine ve Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23327 19/01/2018
Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23445 19/01/2018
Doğal alanlar ile türlerin korunmasına yönelik çalışmalara ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 23881 30/01/2018
Balıkçılık politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24253 06/02/2018
10. ve 11. Kalkınma Planlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 24822 20/02/2018
AB ile ilişkilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 25662 05/03/2018
ÇED mevzuatındaki eksikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27674 04/04/2018
Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27834 04/04/2018
Su Kanunu Taslağı'nın ne zaman yasalaştırılacağına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 27835 04/04/2018
Çevre ve doğa koruma alanında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28791 27/04/2018
Sivas-Tokat arasında bulunan Çamlıbel Tüneli'nin ihale tarihine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28792 27/04/2018
Niksar-Akkuş, Akkuş-Ünye yolu projesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28793 27/04/2018
Tokat merkezine Kuzey Çevre Yolu yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28794 27/04/2018
Tokat'a yeni havalimanı yapılana kadar mevcut havalimanındaki seferlerin devam ettirilmesine ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28795 27/04/2018
Tokat'ın Reşadiye ilçesinin anayol girişine kavşak veya alt geçit yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28796 27/04/2018
Tokat'ın Almus ilçesinde yapımı talep edilen Tufantepe köprüsüne ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28797 27/04/2018
Tokat'ın bazı ilçelerindeki yollarda yapılacak alt ve üst geçit çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28798 27/04/2018
Zile-Artova yolunun karayolu ağına alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...
26 / 3 7 / 28799 27/04/2018
Tokat'ın Turhal ilçesine çevre yolu yapılması planı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Hükümsüz (G) Diğer Bilgiler...

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki