Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ÖMER FETHİ GÜRER
CHP - NİĞDE

<
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27 / 1 7 / 23 13/07/2018
Niğde'de yapılması düşünülen hükümet konağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 25 13/07/2018
Elektrik enerjisi hasılatından alınan TRT payı ile diğer paylara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 27 13/07/2018
2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 28 13/07/2018
Türkiye deprem riski haritasının güncellenmesi, deprem riski olan bölgeler ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 29 13/07/2018
Türkiye'ye yabancı göçmen girişlerindeki denetim ve gözetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 30 13/07/2018
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında metruk binaların onarımı yahut yıkımına dair yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 31 13/07/2018
Yasa dışı bahis oynadığı saptananların sayısı ile internet üzerinden yasa dışı olarak bahis oynanmasına imkan sağlayan sitelere yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 35 13/07/2018
Emeklilik için yaşa takılan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 36 13/07/2018
Kamu kurumlarında çalışan üniversite mezunu işçi statüsündeki çalışanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 37 13/07/2018
Türkiye genelinde ve Niğde ilinde engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon merkezleri ile bu merkezlerden yararlanan ve işe yerleştirilen vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 39 13/07/2018
Haziran 2018'de sosyal yardım olarak dağıtılan kömürlerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 40 13/07/2018
Taşeron uygulaması kapsamında kadroya geçirilen ve belediye şirketlerine aktarılan çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 41 13/07/2018
Genel olarak sendika üyeliği bulunan ve bulunmayan çalışanların sayısı ile memur sendikaları bakımından bu sayıların durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 42 13/07/2018
2018 Haziran ayında ülke genelinde sosyal yardım kapsamında doğrudan ücret alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 43 13/07/2018
Engelli personelin statülerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 48 13/07/2018
Ülkemizde son 15 yılda çıkan trafo yangınlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 50 13/07/2018
Suriye'den göç eden kişilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 51 13/07/2018
2018 yılında bir yahut birden fazla kere trafik cezası ödeyenlerin sayısı, bu sayının cinsiyetlere göre dağılımı, bu kişilerin en çok ihlal ettikleri kurallar ve ihlallere karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 53 13/07/2018
Ad ve soyad düzeltme ve değiştirme işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 54 13/07/2018
2016 ve 2017 yıllarında meydana gelen kaçak kazıların artışına yönelik alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 56 13/07/2018
Kamuda bulunan öğretmen açığı, ataması planlanan öğretmen sayısı ve ücretli öğretmenlik uygulamasının son bulması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 57 13/07/2018
Atama bekleyen öğretmenler ile 2018 yılında mezun olacağı öngörülen öğretmen adaylarının sayısı ve durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 58 13/07/2018
Sözleşmeli erlerin sayısı ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 60 13/07/2018
Sağlık okullarından mezun olanların iş ve atama sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 61 13/07/2018
Sağlık çalışanlarına verilen yıpranma tazminatları ve tazminattan yararlanacak personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 62 13/07/2018
Genel sağlık sigortası tescil ve prim ödemeleri kapsamında vatandaşlardan alınan tutarlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 65 13/07/2018
2018 yılında ithal edilen patatesin miktarına ve fiyatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 66 13/07/2018
Niğde'de ve diğer illerde bulunan baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 68 13/07/2018
TCDD tarafından son 15 yılda kapatılan istasyon ve lojmanlar ile iptal edilen kadrolara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 69 13/07/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ancak kadro verilmeyen taşeron şoförlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 70 13/07/2018
Demiryollarında meydana gelen kazalar ve TCDD'ye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 71 13/07/2018
Makinistlerin ve diğer demiryolu çalışanlarının mesai ücretleri ve statülerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 73 13/07/2018
TCDD'de çalışan üniversite mezunu işçi ve memur dağılımı ile terfilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 100 18/07/2018
Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlük binası için ödenen kira tutarı ile yeni hizmet binasının kullanıma gireceği tarihe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 101 18/07/2018
Yardım toplama yetkisi verilen ve kamu yararına çalışan derneklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 102 18/07/2018
Sığınma evi açmış olan belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 103 18/07/2018
Ülkemizde suç işleyen, sınır dışı edilen ve kayıtlı bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 104 18/07/2018
Niğde ili için ayrılan kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 105 18/07/2018
Belediyeler tarafından açılan sığınma evlerinin sayısı, kapasitesi ve doluluk oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 106 18/07/2018
2003 ile 2018 yılları arasında vergi borcu silinen şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 108 18/07/2018
2002 ila 2018 yılları arasında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 110 18/07/2018
2016 yılı itibariyle görme engelli vatandaşlarımızın cinsiyetine, sorunlarına ve haklarına yönelik çeşitli istatistiklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 111 18/07/2018
Bakanlık bünyesindeki yetiştirme yurtlarında ek ders karşılığı çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 112 18/07/2018
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sendikal örgütlenmeye olan etkisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 113 18/07/2018
Kamu kurumlarına ait, ihale edilen inşaat projelerinde taşeron sistemin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 114 18/07/2018
Parçalanmış aileler ile ilgili bir veri tabanı oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 115 18/07/2018
Engelliler için destek birimi ve sesli kütüphanesi bulunan belediye sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 116 18/07/2018
Mevsimlik tarım işçilerinin İŞ-KUR tarafından kayıt altına alınması ve bu kişilere sosyal güvence sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 117 18/07/2018
Çocuk işçilerin sayısı ve iş kazasına uğrayan çocuk işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 118 18/07/2018
Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım, barınma ve beslenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 119 18/07/2018
18-29 yaş aralığında bulunup işyeri açmak isteyenlerin BAĞ-KUR primi ödememesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 125 18/07/2018
EÜAŞ'ın Afşin- Elbistan havzası ve Konya- Karapınar sahasında yapmayı planladığı enerji projelerinden önce kültür varlıklarını korumak adına yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 126 18/07/2018
EÜAŞ'ın alım ihalelerinde saptandığı öngörülen ve makul olmadığı iddia edilen yaklaşık maliyet ile gerçekleşen ihale fiyatı verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 127 18/07/2018
Enerji sektöründe üretim tesislerinde yer alan teçhizatta yerli imalatın payının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 132 18/07/2018
2017 ve 2018 yılı ilk altı ayında darphanede üretilen altın miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 135 18/07/2018
Ülkemizde yasal düzenleme ile ailesinden uzaklaştırılan çocukların ve boşanma oranlarının istatistiği ile çocuğun velayetini alamayan tarafın görüşme izinlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 138 18/07/2018
Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 139 18/07/2018
Polis merkezlerine gönderilen aile içi şiddet formlarının doldurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 144 18/07/2018
2018 yılı itibariyle ülkemizdeki sanat tarihi mezunlarına ve kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 145 18/07/2018
İİBF mezunu, formasyon almış, muhasebe-finans, pazarlama-perakende öğretmenlerinin 2018 yılı içerisindeki atamalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 147 18/07/2018
Okullarda meydana gelen şiddet olayları ve bu olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 148 18/07/2018
Bakanlığın ihale, yatırım ve harcamalarının internet üzerinden izlenebilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 149 18/07/2018
Öğrencilerin dengeli beslenmesi amacıyla öğle yemeklerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 150 18/07/2018
Kız çocuklarının okullaşma oranı ile okullarda kadına şiddet, erken yaşta evlilik, cinsel istismar konularında eğitim yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 151 18/07/2018
Sosyal yardım alan ailelerin eğitim gören çocuklarının masraflarının karşılanması için maddi destek verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 152 18/07/2018
Mevsimlik çalışan ailelerin çocukları ile zorunlu eğitimine devam etmeyen çocukların eğitim ve öğrenim hayatına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 153 18/07/2018
Son beş yıl içerisinde kapatılan köy okullarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 157 18/07/2018
Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan boş kadrolar ile bu kadrolara alım yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 158 18/07/2018
Evlerde kullanılan içme sularına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 159 18/07/2018
Kamu ve özel hastanelerdeki radyoloji çalışanlarının sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 160 18/07/2018
Veterinerlik fakültesi mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 161 18/07/2018
Sağlık meslek liselerinin sayısı ve dağılımı ile bu liselerden mezun olanların Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 162 18/07/2018
Sağlık yönetimi bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 163 18/07/2018
Kamu hastanelerinde bulunan laborant kadroları ile laborantların mezuniyetleri doğrultusunda istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 164 18/07/2018
Perfüzyon bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 165 18/07/2018
Odyoloji bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 166 18/07/2018
Hemşirelik bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 167 18/07/2018
Ergoterapi bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 168 18/07/2018
Beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 169 18/07/2018
Biyokimya bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 170 18/07/2018
Ebelerin Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 172 18/07/2018
Antropoloji bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 173 18/07/2018
Acil yardım ve afet yönetimi bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 174 18/07/2018
Anestezi bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 184 18/07/2018
Minibüslere verilen D4 belgesinin alınması için aranan yaş koşulunun düşürülmesi neticesinde oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 193 19/07/2018
Sevgi evi, çocuk evi ve çocuk yuvaları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 194 19/07/2018
Boşanmış veya eşini kaybetmiş kadınlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 195 19/07/2018
Koruyucu aileliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 196 19/07/2018
Aile içi şiddete uğrayan kadınlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 197 19/07/2018
Bakanlığın Niğde için ayırdığı bütçeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 198 19/07/2018
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan eğitim yardımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 199 19/07/2018
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 200 19/07/2018
İşsizlik oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 201 19/07/2018
Aile ve sosyal politikalar alanındaki kuruluşlara ve personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 205 19/07/2018
Ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesindeki uygulamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 217 19/07/2018
Yurtdışında öğrenim gören öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 218 19/07/2018
Niğde'nin Bor ilçesine fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültesi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 219 19/07/2018
Eğitim sisteminde yabancı dil öğretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 220 19/07/2018
Okullardaki spor tesislerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 228 19/07/2018
Tarımsal üretime ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 232 19/07/2018
Niğde'den geçmesi düşünülen yüksek hızlı tren projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 233 19/07/2018
Niğde'ye yapılması düşünülen havaalanına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 234 19/07/2018
Niğde'ye yapılması düşünülen OSB'ye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 249 20/07/2018
Gümrük vergisi oranı geçici olarak düşürülen kırmızı biberin ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 250 20/07/2018
Gümrük vergisi oranı geçici olarak sıfıra indirilen nohut ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 251 20/07/2018
Dahilde işleme izin belgesi uygulaması çerçevesinde işleme izin sürelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 252 20/07/2018
Gümrük vergisi düşürülen yahut sıfırlanan ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 253 23/07/2018
Sahte içki üretim ve tüketimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 254 23/07/2018
Kamu kurumlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 255 23/07/2018
2017 yılında Rusya'ya ihraç edilen ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 256 23/07/2018
Vatandaşların bankalara olan kredi borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 257 23/07/2018
Kamu alımlarında yerli üretimin tercih edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 259 20/07/2018
Çalışma Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği program çerçevesinde çocuk işçilerin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 269 23/07/2018
Doğrudan yatırım amaçlı sermaye girişlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 270 23/07/2018
Yatırım yapılması karşılığı vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 274 20/07/2018
Özel okulların illere göre dağılımı ile bu okullarda bulunan derslik, öğretmen ve öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 275 20/07/2018
Maarif Vakfı'na bağlı okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 276 20/07/2018
Niğde'de okula devam etmeyen kız çocuklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 277 20/07/2018
Niğde Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyesi sayısı ile öğrencilere eğitim verilen branşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 278 20/07/2018
Milli Eğitim Bakanlığı'nın şartlı eğitim yardımı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 279 20/07/2018
Kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve engelli öğretmen sayısı ile öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 280 23/07/2018
Boş geçen ders saatleri ile bu saatlerin branş dışı öğretmenler ile doldurulup doldurulmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 284 20/07/2018
Böbrek hastalarına ve organ nakline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 285 20/07/2018
Kemik iliği kanseri ve kemik iliği bankalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 286 20/07/2018
Cezaevlerindeki sağlık teşkilatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 287 20/07/2018
Verem savaş dispanserlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 288 23/07/2018
Niğde Çiftlik Devlet Hastanesi'nde çeşitli alanlarda personel ve ekipman eksikliği olduğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 289 23/07/2018
Sosyal Güvenlik Kurumu listelerinde yer alan şeker ölçüm cihazları ile bu cihazlardaki sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 294 23/07/2018
Taklit ve tağşiş yapan firmalara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 295 23/07/2018
İthal edilen sığır miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 296 23/07/2018
2017 ve 2018'de meydana gelen sığır hastalık ve ölümlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 297 23/07/2018
İthal edilen karkas et miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 298 23/07/2018
İthal edilen tohumlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 299 23/07/2018
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen hububata ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 300 23/07/2018
Et fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 302 23/07/2018
Kalite çevre belgesi ve sertifikası olan imalatçı firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 303 23/07/2018
2018 yılı itibariyle ihracat ve ithalat yapan şirket sayısı ile bu faaliyetlerini sonlandıran şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 304 23/07/2018
Ülkemizde faaliyet gösteren Suriye sermayeli firma sayısı ile yabancı sermayeli işyerlerinde çalışan yabancı uyruklulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 305 23/07/2018
Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı ortaklı firmalar ile KİT'lerin yurtdışında kurduğu şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 306 23/07/2018
İthalat sırasında yapılan denetimler sonucu uygunsuz bulunan ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 313 24/07/2018
2003-2018 yıllarında el değiştirmiş olan ulusal medya araçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 339 18/07/2018
Kadına ve erkeğe karşı şiddet vakaları ile bunlara dair yargılamalarda uygulanan indirim sebeplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 379 24/07/2018
Askerlik hizmeti ve bedelli askerliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 386 24/07/2018
Niğde Altunhisar Devlet Hastanesi'ndeki doktor eksiğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 503 26/07/2018
2011-2018 yıllarında kadına yönelik şiddet nedeniyle açılan davalara, bu davaların suç tiplerine göre dağılımına ve bu davalarda uygulanan indirim nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 504 26/07/2018
Engelli sporcuların belediye ve il özel idarelerinde istihdam edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 505 26/07/2018
Engelli sporculara araç teminine yönelik taleplere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 508 26/07/2018
Nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı içeren ürünlerin yarattığı riskler ve okul kantinlerinde satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 509 26/07/2018
Çimento üretim tesislerine ve bu tesislerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 559 26/07/2018
Mevsimlik çalışanların çalışma sürelerinin uzatılması ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mevsimlik işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 577 26/07/2018
Şeker fabrikalarının kapatılması sonucu işsiz kalan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 645 26/07/2018
Bakanlık adına yurt dışında yüksek lisans eğitimine gönderilenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 657 26/07/2018
6824 sayılı Kanun kapsamında TEDAŞ'a olan borçları için yapılandırma başvurusunda bulunan tarımsal sulama abonelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 658 26/07/2018
Türkiye'de güneş enerjisi kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 755 26/07/2018
2018 LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplayanların alternatif soruları cevaplayanlardan daha fazla puan aldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 785 26/07/2018
Tıbbi sekreterlik eğitimi veren okullara ve hastanelerdeki tıbbi sekreter açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 786 26/07/2018
Ücretsiz kanser tedavisine ve bu tedavide kullanılan bir ilacın ücretsiz teminine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 787 26/07/2018
Türkiye'de HIV virüsü görülen kişi sayısı ile bu konuda alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 790 26/07/2018
Kanser hastası sayısı ile bulunamayan ve SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 804 26/07/2018
Kahvenin kavrulması sırasında ortaya çıkan kimyasallar hakkında yapılan incelemeler ve uyarılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 843 26/07/2018
Orman endüstri mühendisleri ile ağaç işleri endüstri mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 844 26/07/2018
Yurt dışına kaçırılan bitkilere ve bu konuda alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 862 26/07/2018
2017 ve 2018 yıllarında çiçek tohumu ve fidan ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 863 26/07/2018
Antrepo sayısı ile son dönemde yapılan düzenlemelerin antrepolara etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 895 30/07/2018
Kansere sebep olduğu iddia edilen bir ilaca ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 896 30/07/2018
Özel güvenlik şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 897 30/07/2018
Hava kirliliğine neden olan araçlara ve akaryakıt indirimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 898 30/07/2018
Engelli spor kulüplerine ve engelli sporculara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 899 30/07/2018
Hybrid yakıtla ve elektrik enerjisi ile çalışan araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 900 30/07/2018
Açığa alınan polislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 901 30/07/2018
Sarı basın kartına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 902 30/07/2018
Silah ruhsatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 903 30/07/2018
Silahla yaralama ve öldürme vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 904 30/07/2018
Yasaklanan ve toplanan kitaplara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 921 30/07/2018
Hayvanlara eziyet vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 926 30/07/2018
Sosyal Dayanışmayı Teşvik Fonuna ve fonun Niğde'ye aktardığı kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 927 30/07/2018
Sokakta yaşayan veya çalışan çocuklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 955 30/07/2018
Hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 981 30/07/2018
Engelli sporculara ve spor kulüplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 984 30/07/2018
Vergi yapılandırmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1021 30/07/2018
Taşımalı eğitime geçildiği için kapatılan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1022 30/07/2018
Devlet okullarındaki kat görevlilerine ve okullarda meydana gelen kazalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1023 30/07/2018
Okul servislerinde meydana gelen kazalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1041 30/07/2018
Alzheimer hastalığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1042 30/07/2018
Tüketilen antibiyotiklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1070 30/07/2018
Susam üretimi ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1071 30/07/2018
Tarım hasar sigortasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1072 30/07/2018
Kurbanlık sayısına ve hayvan ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1073 30/07/2018
Ulusal Süt Konseyi'ne ve süt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1074 30/07/2018
Çiğ süt referans fiyatı ve süt tozuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1079 30/07/2018
Kuruyemiş sektörüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1080 30/07/2018
Döviz cinsinden borcu olan firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1081 30/07/2018
Grup-2 kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1082 30/07/2018
Konkordato ilan etmiş şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1088 30/07/2018
PTT'ye ait davalar ve icra davalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1089 30/07/2018
PTT'nin doğrudan temin ile yaptığı iş alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1090 30/07/2018
PTT A.Ş.'ye ait çeşitli harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1091 30/07/2018
PTT A.Ş. personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1110 31/07/2018
Suda varlığı saptanan nitrat ve nitritin etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1111 31/07/2018
Mevcut su kaynaklarının incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1112 31/07/2018
TCDD'de çalışan üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1113 31/07/2018
Kayyum atanan şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1114 31/07/2018
Suriye'den göç edenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1115 31/07/2018
Yasadışı yollardan yurt dışına giden Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1116 31/07/2018
Özelleştirilen şeker fabrikalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1118 31/07/2018
Şeker fabrikalarının yapmış olduğu şeker alımı iskontolarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1119 31/07/2018
Emekli hekimlerin maaşlarına düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1121 31/07/2018
İkamet izni ve vize verilen yabancı uyruklulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1123 31/07/2018
Deprem riskine karşı kurumlarda alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1159 01/08/2018
696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilmeyen taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1164 31/07/2018
Niğde Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1165 31/07/2018
Niğde Ulukışla Kolsuz'daki kil ocağının yarattığı rahatsızlığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1172 01/08/2018
Tuz Gölü'ne atık bağlantısı olup olmadığına ve göldeki temizlik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1173 01/08/2018
Atık sulara dair düzenlemeleri ihlal edenler ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1232 01/08/2018
Yangın merdivenlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1254 31/07/2018
TODAİE'nin kapatılmasıyla yaşanan mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1292 01/08/2018
İşlenmiş gıdalar ve yarattıkları risklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1323 31/07/2018
Su kesintilerine ve ürünlere etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1324 31/07/2018
TİGEM'in hayvan alımı ihalesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1325 31/07/2018
Organik tarımın teşvikine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1326 31/07/2018
Sentetik gübrelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1327 31/07/2018
Pestisit kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1328 31/07/2018
Niğde'nin Bor ilçesindeki göletlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1329 31/07/2018
Organik tarıma ve organik ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1330 31/07/2018
Organik üretim yapan kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1335 31/07/2018
Ayçiçeği ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 1352 01/08/2018
Deniz yetki alanlarına mevzuata aykırı olarak deterjan atığı bırakılması hususundaki denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2171 29/08/2018
Yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, dernek ve vakıflara bağışlanan kurban sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2172 29/08/2018
Kurban Bayramı'nda kurban bağışı kabul eden vakıf ve derneklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2173 29/08/2018
Çocuk işçi sayısı ve çocuk işçilerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2175 29/08/2018
Sokak hayvanlarının korunması ve 2017-2018 yıllarında hayvanlara saldıran kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2176 29/08/2018
Son 16 yılda yapılan ibadet yerleri onarımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2177 29/08/2018
Akkaya Barajı'nın temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2179 29/08/2018
Niğde Bolkar Dağlarında bulunan bir tesise ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2281 29/08/2018
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan tarihi kestane ağacının korunmasına ve bakımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2301 29/08/2018
Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nin, Olimpik Kamp Merkezi haline getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2390 29/08/2018
Niğde ilinde görülen Akdeniz sineğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2416 03/09/2018
Son 15 yılda açılan sahte diploma soruşturması sayısına ve bu kişilerin meslek gruplarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2417 03/09/2018
Taşkömürü, linyit ve taşkömürü kokunun 2017 ve 2018 yılında üretimi ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2434 03/09/2018
Kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan şoför ve görevlilere kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2435 03/09/2018
2018 yılında Niğde ilinde yapılan kömür yardımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2602 03/09/2018
Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü için yapılacak atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2610 03/09/2018
Niğde iline yapılması planlanan OSB projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2611 03/09/2018
2017 ve 2018 yıllarında hayvan hastalığı sonucu imha edilen hayvan türü, sayısı ve hayvan hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2612 03/09/2018
300 koyun projesinde yapılan dağıtımlar ve koyunların teminine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2613 03/09/2018
Et ve Süt Kurumu tarafından kiralanan çiftliklere ve Gölbaşı'nda kiralanan çiftlikte bulunan görevlilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2614 03/09/2018
Canlı hayvan ithalatı sürecinde yapılan denetimler ve hastalık şüphesiyle imhaya gönderilen hayvanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2633 07/09/2018
Et ve Süt Kurumu'ndan askeri birliklere satılan ve analiz sonucu iade edilen etlere, hastalıklı hayvan kesimi yapılıp yapılmadığına ve kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2635 07/09/2018
Cezaevlerinde bulunan kronik hasta ve engelli mahkum sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2636 07/09/2018
Niğde Ulukışla'da yer altından çıkarılan suyun özel firmaya satılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2637 07/09/2018
Stat adlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2638 07/09/2018
Pompalı tüfek sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2639 07/09/2018
Kayıp ve çalıntı silah sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2640 07/09/2018
Türkiye'de evlenen yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2641 07/09/2018
Ruhsatsız silahlanmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2642 07/09/2018
İlaç fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2643 07/09/2018
Devlet hastanelerinde alınan muayene katılım paylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2644 07/09/2018
İnternet sitelerine erişim engeli konulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2645 07/09/2018
Darbe girişimi sonucu kapanan askeri okul öğrencilerinin mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2646 07/09/2018
Eurovision Şarkı Yarışmasına katılıma ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2648 07/09/2018
Ziraat Bankasının tarımsal kredileri piyasa faiz oranından kullandırdığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2649 07/09/2018
Kredi kullanan çiftçiden gizli faiz alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2659 07/09/2018
Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2660 07/09/2018
Kadın mahkumlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2668 07/09/2018
Engelli bakım merkezi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2669 07/09/2018
Kamu hizmetlerinin görme, işitme ve konuşma engellilerin yararlanabileceği şekilde düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2670 07/09/2018
Geliri asgari ücretin altında olan engellilere bakım hizmeti verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2671 07/09/2018
Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2672 07/09/2018
Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2673 07/09/2018
Kamu çalışanlarının vergi mağduriyetlerine ve maaş kayıplarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2674 07/09/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2675 07/09/2018
İş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2676 07/09/2018
Kamu personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2677 07/09/2018
Akraba evliliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2678 07/09/2018
Engelli istihdamına dair verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2679 07/09/2018
Görme engelli vatandaşların yardım almaksızın ulaşımını sağlayacak düzenlemelerin bütün illerde tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2680 07/09/2018
Eski hükümlü ilanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2681 07/09/2018
Memurların özlük hakları ve emekli memur ikramiyelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2682 07/09/2018
Engellilere yönelik işe uygun yetiştirme, işe uyum ve danışmanlık hizmeti çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2683 07/09/2018
Engellilere yönelik meslek edinme kurslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2694 07/09/2018
Asbestli içme suyu borularına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2695 07/09/2018
Denizlerde oluşan kirliliğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2696 07/09/2018
Yağmur sularının depolanıp değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2710 07/09/2018
Elektrik abonelerince ödenen kayıp kaçak bedelinin kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2711 07/09/2018
Yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2716 07/09/2018
Engellilere yönelik spor imkanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2724 07/09/2018
2017 ve 2018 yıllarında borçlarını ödeyemedikleri için bankalar tarafından kara listeye alınan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2748 07/09/2018
Mevcut öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2749 07/09/2018
Görme engellilerin sayısı ile görme engellilere eğitim veren okul ve öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2755 07/09/2018
Engellilere yönelik eğitime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2756 07/09/2018
Erken çocukluk ve okul öncesi eğitim hizmetlerine erişebilen ve erişemeyen engelli sayısına ve kaynaştırma uygulaması bulunan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2757 07/09/2018
Zihinsel engelli çocuklara yönelik özel eğitim kurumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2758 07/09/2018
İşitme engellilerin eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2764 31/07/2018
Hasta bir vatandaşın tedavisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2772 07/09/2018
Zika virüsü tespit edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2778 07/09/2018
Engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla belirlenen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2779 07/09/2018
Zoonoz ve hayvanlardan bulaşan diğer hastalıklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2780 07/09/2018
Zihinsel engellilerin diş tedavilerine yönelik tedavi merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2782 07/09/2018
Otistik çocuklar eğitim merkezlerine ve buralardan yararlanan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2803 07/09/2018
Niğde'de bahçelere zarar veren Akdeniz sineğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2804 07/09/2018
Gıda ve yem denetimleri ile aşı ve küpe uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2805 07/09/2018
Ekilmeyen arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2806 07/09/2018
Tarım ve hizmet kolundaki kamu çalışanlarının hak ve taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2807 07/09/2018
Yardım kuruluşlarına verilen et ithal etme yetkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2808 07/09/2018
TİGEM tarafından Sudan'da işlenmek için alınan araziye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 2811 07/09/2018
Çiğ süt fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3140 21/09/2018
Pakistan'da keşfedilen ve plastikle beslenen mantar türüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3141 21/09/2018
2017 ve 2018 yıllarında çeşitli nedenlerle karantinaya alınan yerleşim yerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3142 21/09/2018
2017-2018 yıllarında kiralanan Hazineye ait tarım arazilerine ve 2012 yılından itibaren yapılan satışlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3144 21/09/2018
Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3145 21/09/2018
2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında gıda denetimlerinde uygulanan cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3146 21/09/2018
TETAŞ'ın Arnavutluk'tan alacaklı olduğu bir tutarın tahsiline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3148 21/09/2018
Toplu taşıma araçlarında periyodik olarak temizlik yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3167 21/09/2018
Ticaret odalarına kayıtlı müteahhit sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3168 21/09/2018
Turizm işçilerinin işsizlik maaşı almasına yönelik düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3169 21/09/2018
Şantiyelerde çalışan işçilerin çalışma ve yaşam koşullarıyla ilgili denetimlere, verilen cezalara ve bu işletmelerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3170 21/09/2018
2018 yılında sosyal yardımlarda mükerrerliğin kaldırılması uygulamasıyla yardımı kesilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3171 21/09/2018
Kadın kooperatiflerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3172 21/09/2018
İş'te Anne Projesi'nden yararlanan kişilere ve çocuk dostu eserlerin desteklenmesi uygulamasına dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3173 21/09/2018
Çoklu Doğum Yardımı Programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3174 21/09/2018
Cihaza bağımlı hastaların yaşadığı hanelerin elektrik giderlerinin karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3175 21/09/2018
Özel iş yerleri ve kamuda sendikalaşma oranı ile grevli sözleşme hakkına sahip işçilerin sendikal dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3176 21/09/2018
Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programlardan yararlanan ve işe girişi sağlanan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3177 21/09/2018
Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3178 21/09/2018
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmet modeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3179 21/09/2018
Engelli sağlık kurulundan rapor alan kişi sayısına ve engelli veritabanı oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3180 21/09/2018
İlave işsizlik ödeneğinden faydalanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3181 21/09/2018
Dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programları ve İşe İlk Adım Projesi hakkındaki bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3182 21/09/2018
Gençlerin sosyal çalışma programından yararlandırılması ve eğitimcilerin aldıkları eğitime göre mesleki dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3183 21/09/2018
Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız adlı program kapsamındaki eğitimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3184 21/09/2018
Mevsimlik tarım işçilerine yönelik çalışmaların istenen sonuçları vermemesine ve 2018 yılında hayatını kaybeden mevsimlik tarım işçilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3185 21/09/2018
İstihdamın artırılması amacıyla işverenlere ödenen teşviklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3186 21/09/2018
Çocuk hakları kapsamında illerde uygulanan sosyal uyum programlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3187 21/09/2018
En düşük emekli maaşına ve emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3188 21/09/2018
Sosyal yardım alanlardan istihdam sağlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3189 21/09/2018
Vatandaşlara yapılan hane ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3190 21/09/2018
Şehit yakını ve gazilerin SGK borçlarının terkin edilmesinden yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3191 21/09/2018
İŞKUR iş ve meslek danışmanı uygulamasına ve bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3192 21/09/2018
Türkiye genelinde ve Niğde ilinde Eylül 2018 tarihli düzenlemeden önce ve sonra 65 yaş aylığı alan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3193 21/09/2018
Şehir içi halk otobüsü şoförlerinin çalışma saatleriyle ilgili yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3194 21/09/2018
İş kazaları sonucu hayatını kaybeden mülteci işçilerin sosyal güvence durumlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3195 21/09/2018
Engellilere vergi kolaylığı sağlanması talebine ve engellilerin çalışma koşullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3196 21/09/2018
Çalışan kadınların doğum süresi için emeklilik borçlanması yapabilmesi hakkındaki taleplere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3197 21/09/2018
4 Aralık 2017 tarihinden sonra işe başlayanların kadroya alınma talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3198 21/09/2018
Yaş sınırı nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3206 21/09/2018
Tarım arazilerinin hak sahiplerine kiralanması uygulamasından yararlanan çiftçi sayısına ve kiralanan arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3207 21/09/2018
2017 ve 2018 yılında denize dökülen kimyasal atıkların sorumluları hakkında başlatılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3208 21/09/2018
Kamu konutlarına ve kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3209 21/09/2018
Sıfır Atık Projesi uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3210 21/09/2018
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tamamlanan konut ve işyerlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3221 21/09/2018
Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları Projesi kapsamında Niğde ilindeki mağaralarda yapılan etüt çalışmalarının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3224 21/09/2018
Yerli kömür üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3272 21/09/2018
2017 yılında yapılan müze ziyaretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3287 21/09/2018
TODAİE'nin devrinden önce yüksek lisans ve doktora eğitimine kabul edilen öğrencilerin durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3288 21/09/2018
2017 yılında Bakanlık desteğiyle yurt dışına gönderilen öğrencilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3289 21/09/2018
2018-2019 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarına yapılan başvurular ve sonuçları ile yurt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3290 21/09/2018
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullardaki doluluk oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3291 21/09/2018
2016-2018 yıllarında üniversitelerde verilen disiplin cezalarına ve öğrenci affına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3292 21/09/2018
Yabancı uyruklu üniversite öğrenci sayısına ve Suriyeli öğrencilerin tercih ettikleri üniversitelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3293 21/09/2018
2018-2019 döneminde okula başlayan Suriyeli çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3295 21/09/2018
Taşımalı eğitime ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3296 21/09/2018
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi adlı lise ders kitabında Gezi Parkı Olayları ile ilgili olarak yer verilen ifadelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3297 21/09/2018
Üstün yetenekli öğrencilerin tespiti için yapılan çalışmalara ve belirlenen öğrencilere yönelik okullara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3298 21/09/2018
2017-2018 eğitim-öğretim yılında veliler tarafından Bakanlık hakkında açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3299 21/09/2018
2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci servislerinde yaşanan kazalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3314 21/09/2018
Madde bağımlılarının sosyal uyumunun sağlanması programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3315 21/09/2018
Hasta ve işlem takibi ile görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3316 21/09/2018
SGK'nın pasife aldığı ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3319 21/09/2018
Ürün denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3335 21/09/2018
Sözleşmeli Besicilik Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3336 21/09/2018
Et ve Süt Kurumuna bağlı kombina ve kombinalarda kesilen hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3339 21/09/2018
Gıda denetimlerine ve Bakanlıkta görevli gıda mühendisi ile veteriner sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3340 21/09/2018
Hayvan hastalıklarının takibine ve etlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3341 21/09/2018
Kuru üzüm ihracatındaki gerilemeye, Okratoksin-A maddesiyle ilgili geri bildirimlere ve Bakanlıkça yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3342 21/09/2018
Son beş yılda kurulan üretici birlik ve kooperatif sayısına ve teşviklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3343 21/09/2018
2017 ve 2018 yıllarında koyun-keçi çiçeği görülen hayvanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3344 21/09/2018
Niğde Dündarlı kasabasında rüzgardan zarar gören elma bahçeleri nedeniyle mağdur olan üreticilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3345 21/09/2018
Canlı hayvan ithalatının Türk dili konuşan ülkeler üzerinden sağlanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3346 21/09/2018
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibe desteği verilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3347 21/09/2018
Biyogüvenlik Kurulu denetimlerinde tespit edilen GDO'lu ürün olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3348 21/09/2018
GDO'lu ürünlerin izin verildiği hayvan yemlerinin bu yemleri kullanan hayvanlar üzerindeki etkisinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3349 21/09/2018
GDO'lu olduğu saptanan ithal ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3360 21/09/2018
GDO riski taşıyan ithal ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3361 21/09/2018
Haksız fiyat artışları yapıldığı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3383 21/09/2018
2017 ve 2018 yıllarında gazetelere ve TV kanallarına verilen kapatma ve para cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3390 24/09/2018
Kayıtdışı üretim yerlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3393 24/09/2018
Türkiye'de işyeri açan, işletmesi bulunan ve yatırım yapan yabancı uyruklulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3395 24/09/2018
Zincir marketlerin aracı kullanmaksızın aldıkları ürünleri doğrudan tüketiciye satmaları şeklindeki uygulamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3398 24/09/2018
Ülke genelindeki alışveriş merkezleri ve zincir marketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3400 24/09/2018
Kredi borçlarını ödeyemeyen esnaflara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3402 24/09/2018
Esnaf Kredi Kooperatifleri tarafından esnaflara verilen kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3404 24/09/2018
SGK prim borcu bulunan esnaflara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3406 24/09/2018
Türkiye'de taşınmaz edinen ve şirket yönetim kurullarında yer alan yabancılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3451 24/09/2018
Batman Kozluk'a bağlı Atatürk Ortaokulu'ndaki spor malzemesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3502 26/09/2018
KYK burs ve kredilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3504 26/09/2018
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime kapatılan internet sitesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3506 26/09/2018
Niğde ili Bor ilçesinde yer alan Akkaya Barajında yaşandığı iddia edilen kirlilik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3507 26/09/2018
Niğde Aladağlardan akan suların Niğde iline içme suyu olarak verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3508 26/09/2018
Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Yenilenebilir Enerji alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3581 26/09/2018
2003-2017 arasında KYK yurtlarında hayatını kaybeden öğrenci sayısına ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3603 26/09/2018
2017 yılından bu yana havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren vatandaş sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3604 26/09/2018
2017 yılında sahte para basımı nedeniyle hakkında işlem başlatılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3617 26/09/2018
Ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3618 26/09/2018
Yüksek öğretimde öğrenci başına harcama durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3619 26/09/2018
Son beş yılda üniversite mezunlarının iş bulabilme durumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3620 26/09/2018
Özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenciler ve üniversitelerin fiziksel koşullarıyla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3621 26/09/2018
Lisansüstü öğrenciler ve öğretim elemanlarıyla ilgili bazı veriler ve lisansüstü öğrencilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3622 26/09/2018
Açık öğretimin yüksek öğretim içinde payının artmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3633 26/09/2018
Lyme virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3634 26/09/2018
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ait bir kitapçıkta biber hakkında yer verilen bilgilerin onaylanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3642 26/09/2018
Yerel olarak tespit edilerek korunan domates türlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3643 26/09/2018
Süt üreticisinin mağduriyetini gidermek için yemde kilogram başına prim verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3644 26/09/2018
Ülkemizdeki elma çeşitlerine, türlerine göre elma üretimine ve üreticilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3645 26/09/2018
Zirai mücadele faaliyetlerinin agroekosistem ve biyolojik dengeler üzerindeki etkilerinin araştırılmasına ve alternatif mücadele yöntemlerinin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3646 26/09/2018
Ülkemizdeki kültür bitkilerini etkileyen zararlı organizmalara ve 2017-2018 yıllarında bitkisel üretimde ortaya çıkan zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3647 26/09/2018
2018-2018 yıllarında çeşitli kalemlerde yapılan et, yem, aşı ve biyolojik madde ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3648 26/09/2018
Kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısına ve bağımsız bir hayvan sağlığı örgütü oluşturulması yönünde düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3649 26/09/2018
2016-2018 yıllarında gerçekleşen buzağı ölümlerine ve nedenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3650 26/09/2018
Hayvan ve süt üreticileri adına kurulmuş birliklere ve bu birliklerin merkezi bir yapılanmaya yönelmeleri için teşvik edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3651 26/09/2018
Ülkemizdeki mera alanlarına, son on yıldaki değişimlere ve mera alanlarının alt yapı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 3652 26/09/2018
Kurban Bayramı sonrasında Bakanlıkça yapılan sığır ve küçükbaş hayvan alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 1 7 / 4291 24/09/2018
Bir vatandaşın maddi imkansızlık nedeniyle tedavi olamadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3731 02/10/2018
2016-2018 yılları arasında yapılan mermi ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3734 02/10/2018
Ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3737 02/10/2018
Ülke genelinde ve Niğde ilindeki köy ve kasabalarda bulunan halı saha sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3744 02/10/2018
KHK düzenlemesi ile kadroya alınan taşeron çalışanlardan kaçına ikramiye verildiğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3816 02/10/2018
Bor Şeker Fabrikasının düşülen fire oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3834 05/10/2018
Sabit saat uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3835 05/10/2018
TEDAŞ'ın çiftçilere ait elektrik borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik çalışma yapması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3836 05/10/2018
Yabancı uyruklu çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3837 05/10/2018
2017 yılında ve 2018 yılının ilk dokuz ayında kapanan işyeri sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3838 05/10/2018
Batık bankalardan kaynaklanan borçlar ve TMSF'nin alacaklı olduğu firma ve kişi listesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3852 04/10/2018
Tarım sektöründe faaliyet gösteren yabancılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3854 04/10/2018
Özel güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3856 05/10/2018
İnsülin pompası ve aparatlarının fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak SGK'nın geri ödediği miktarda artışa gidilip gidilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3857 05/10/2018
2017 ve 2018 yılında Niğde ilindeki ve Türkiye genelindeki işsizlik verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3889 04/10/2018
Son beş yıl içinde elektrik fiyatlarına yapılan zam ve elektrik ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3910 04/10/2018
2017-2018 yıllarında yapılan kayıp başvurularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3911 04/10/2018
Son beş yıl içinde ülkemizde yakalanan yabancı suçlu sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3920 04/10/2018
Ören yerleri ve müzelere giriş bileti fiyatlarındaki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3921 04/10/2018
Niğde ilinde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3922 04/10/2018
Kınık Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında bulunan eserlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3923 04/10/2018
Niğde'de ve ülke genelinde son beş yılda vatandaşlarca bulunarak müzelere teslim edilen tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3933 04/10/2018
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerine ve buralardan elde edilen gelirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3971 05/10/2018
SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesinden çıkarılan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3972 05/10/2018
Eczacılara SGK tarafından ödenen fatura bedeli ödemesinin bir ay öne çekilmesi ve eczanelerde çalışan sigortalıların prim desteğinden faydalanmasına yönelik çalışma taleplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3981 04/10/2018
İmalat yapan firmaların kalite ve çevre belgesi almasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3984 05/10/2018
Çiftçilerin ilaç alımına kısıtlama getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3985 05/10/2018
Niğde ilinde yapılan toplulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3986 05/10/2018
Amacı dışında kullanılan mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3987 05/10/2018
Niğde ilinde kayıtlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3988 05/10/2018
Niğde ilinde bulunan barajlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3995 04/10/2018
Son iki yıl içinde konkordato ilan eden şirket sayısı ve şirketlerde çalışan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 3996 04/10/2018
Spekülatif fiyat hareketlerine karşı denetlenen firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4058 09/10/2018
Öğretmen atamalarına ve Sosyal Bilgiler öğretmeni açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4072 08/10/2018
Atıl tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4112 11/10/2018
Gazetelere ve gazete çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4126 12/10/2018
Kadınlara karşı işlenen suçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4127 12/10/2018
2013-2018 yıllarında Türk vatandaşlığına geçen yabancılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4129 12/10/2018
Son beş yıl içinde yabancılara satılan konutlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4130 12/10/2018
Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen duvara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4131 12/10/2018
Son beş yıl içinde elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ve elektrik ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4162 11/10/2018
Konkordatoya yazılmış işçi alacaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4163 11/10/2018
Konkordato ve iflasta işçi alacaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4169 12/10/2018
İŞKUR aracılığıyla iş sağlanan geçici işçi verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4170 12/10/2018
Tarımla uğraşan yabancı uyruklu kişilere, kullandıkları alanlara ve yetiştirdikleri ürünlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4258 11/10/2018
Niğde'deki Fertek Hamamının restore edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4262 12/10/2018
Niğde ilinde son on yıl içinde vatandaşlar tarafından bulunarak müzeye teslim edilen tarihi eserlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4263 12/10/2018
Kınık Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında bulunan eserler ve kazı alanı güvenliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4264 12/10/2018
Niğde'de yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına ve bulunan eserlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4316 11/10/2018
Hayvan hastalıklarına ve Niğde'deki veteriner yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4328 12/10/2018
Konkordato ilan eden şirket sayısı, şirketlerin toplam borcu ve işinden olan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4329 12/10/2018
Döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası yapılan spekülatif fiyat artışlarının denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4330 12/10/2018
Ülkemizde üretim yapan yabancı firmalara ve buralarda istihdam edilen yerli ve yabancı işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4331 12/10/2018
Yerli Üretim Logosu'na ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4362 15/10/2018
İthal edilen sığır eti miktarı ve Et ve Süt Kurumu tarafından yayınlanan bir ihale ilanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4363 15/10/2018
Niğde ilinde 2013-2018 yılları arasında iş kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ile intihar verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4529 18/10/2018
2016-2018 yılları arasında çıkan yangınlar ve yangınların çıkış nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4552 18/10/2018
Tarım işçilerinin örgütlenmesinde aynı iş kolundaki işçilerin belli bir yüzdesinin temsiline dair koşulun kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4553 18/10/2018
Mevzuatın en düşük çalışma yaşının on sekiz olarak belirleneceği şekilde değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4554 18/10/2018
Tarım iş kolunun şartlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4555 18/10/2018
Çocuk işçilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4572 18/10/2018
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4597 18/10/2018
2016-2018 yılları arasında yakalanan kaçak sigaralara ve sigara içme yasağına uyulmama gerekçesiyle işletmelere kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4627 18/10/2018
Bilişim diline Türkçe harflerin dahil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4639 18/10/2018
Asfalt yollarda yapılan yenilemelere ve beton yolların yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4670 23/10/2018
Okulların hizmetlilerine ve temizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4671 23/10/2018
Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin bir defaya mahsus olarak genel idari hizmetler sınıfına atanması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4672 23/10/2018
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadroya geçemeyen taşeron personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4673 23/10/2018
Üniversite mezunu işsizlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4674 23/10/2018
Kamu kurumlarında ve belediyelerde bulunan mimar kadrolarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4675 23/10/2018
Beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarının istihdam edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4676 23/10/2018
Kamuda alt işveren uygulaması devam eden bazı alanlarda kadroya alınmayan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4700 23/10/2018
Engelli bireylerin tespitine ve erişebilirliğe yönelik düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4701 23/10/2018
Elektrik elektronik mühendisi kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4702 23/10/2018
Bağ-Kur kaydını yaptırmadığı halde esnaf olarak çalışmış kişilerin Bağ-Kur kapsamına alınmasına yönelik çalışma talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4703 23/10/2018
Kamuda, belediyelerde ve özel sektörde çalışan engellilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4704 23/10/2018
Kamu kurumlarında tam zamanlı şoför olarak çalışanların kadro kapsamı dışında tutulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4763 23/10/2018
Arkeolog ve sanat tarihi bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4773 23/10/2018
Üniversitelerdeki öğretim elemanı ve dershane verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4774 23/10/2018
Kamu ve özel yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4775 23/10/2018
Suriyeli öğrenci ve öğretmen sayısı ile öğrencilerin okula devam durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4776 23/10/2018
İletişim Fakültesi mezunlarının istihdam edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4788 23/10/2018
Hastanelerden ücretsiz yararlanan Suriyeli sayısına ve Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerinin maliyetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4789 23/10/2018
Hastanelerde çalışan ve 696 sayılı KHK ile kadroya alınmayan bilgi işlem personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4790 23/10/2018
Kamu hastanelerine ataması yapılacak 4/b pozisyonunda çalışan hemşirelerin atamalarının askıya alındığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4809 23/10/2018
Toprak koruma kurullarına yapılan başvurulara ve kurulların gereği gibi çalışabilme durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4810 23/10/2018
Ziraat mühendisi, veteriner ve gıda ve su ürünleri mezunu atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4811 23/10/2018
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4812 23/10/2018
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için gereken yıllık kaba yem miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4865 25/10/2018
2012-2018 yılları arasında haklarında kayıp başvurusunda bulunulmuş mülteci çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4884 25/10/2018
2018 yılında inşaatlarda hayatını kaybeden mültecilere ve vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4897 25/10/2018
2017-2018 yıllarında anız yakılması nedeniyle kesilen cezalara ve meydana gelen orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4924 25/10/2018
Sözleşmeli olarak çalıştıkları gerekçesiyle ataması yapılmayan sağlık çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4944 30/10/2018
2018 yılı konut satış verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4945 30/10/2018
2017 ve 2018 yıllarında protesto edilen senet sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4946 30/10/2018
Esnaf ve sanatkarlar için enerji ve su giderlerinde indirim yapılması ve faizsiz kredi verilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4947 30/10/2018
Sigara satışına getirilen vergi artışının tüketime etkisine ve kaçak sigara kullanım miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4948 30/10/2018
2017-2018 yıllarında verilen çalışma izni verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4949 30/10/2018
Maganda kurşununun sebep olduğu yaralanma ve ölümlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4960 01/11/2018
İstanbul Yeni Havalimanı yapımı için kesilen ağaçlara ve yerlerine yapılacağı açıklanan fidan dikimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4974 30/10/2018
Asgari ücretle çalışan işçi sayısına ve çalışma sürelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4975 30/10/2018
Yeni yapılan binalarda elektrik ve sıhhi tesisatlar için iş başlama ve iş bitim belgelerinin belediyelerce istenmemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4976 30/10/2018
Esnafların sorunlarının çözümüne ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 4983 01/11/2018
Kamu kurumlarında çalışan taşeron şoförlere kadro verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5061 30/10/2018
Niğde ili Bor ilçesi Halaç köyüne sulama göleti yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5078 30/10/2018
2017-2018 yıllarında dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen buğday, arpa ve mısır miktarı ile yapılan ihracata ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5264 07/11/2018
2003-2017 dönemindeki grevlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5265 07/11/2018
Yunanistan Energean şirketinin Taşoz Adası'nda petrol aradığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5266 07/11/2018
2017'de yurt dışına çıkan kamu görevlilerinden dönüş süresi içinde dönmeyenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5267 07/11/2018
Taşeron firmada çalıştıkları halde emekli oldukları için kadroya alınmayıp işlerine son verilen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5268 07/11/2018
Yerlileştirme Yüksek Kurulu tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5269 07/11/2018
Gazetecilerin sarı basın kartı ve gri pasaport başvurularına ve karşılanma oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5270 07/11/2018
Suriyeli mültecilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5286 07/11/2018
Belediyelerde zabıta istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5304 07/11/2018
Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan bir kısım personelin illere göre farklı maaş almasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5306 07/11/2018
Banka hesaplarında unutulan paralara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5318 07/11/2018
T.C. vatandaşıyken başka ülke vatandaşlığına geçen kişi verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5319 07/11/2018
Emniyet Teşkilatı bünyesinde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflar için görevde yükselme sınavı açılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5338 07/11/2018
Yapılacak sağlık çalışanı atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5339 07/11/2018
Çalışmak üzere yurtdışına giden doktorlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5340 07/11/2018
Anestezi bölümü mezunlarının atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5353 07/11/2018
Avrupa'da yasak olduğu belirtilen neonikotinoid adlı ilacın arılara zararlarına ve yerli arı ırkının korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5366 07/11/2018
2017 yılı içerisinde gümrüklerde unutulan ya da belirlenen sürelerde teslim alınmayan ürünlerin miktarı ve tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5369 07/11/2018
Siber suçlara dair bazı verilere ve mevzuatın yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5392 13/11/2018
Son beş yılda yabancı ülkelerden sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5393 13/11/2018
İhbarla yakalanan terörist sayısına ve verilen para ödüllerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5394 13/11/2018
Son beş yılda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybeden ve tedavi gören kişi sayısı, antidepresan ilaç kullanımı ve intihar vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5395 13/11/2018
Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı kayıtlarına ve erişim talebinde bulunan kurumlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5396 13/11/2018
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen sigortalıların mağduriyetlerine ve Suriyelilere sosyal güvenlik kapsamında harcanan tutara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5397 13/11/2018
Türkiye genelinde ve Niğde ilinde sosyal yardım alan hane ve kişi sayıları ile illere gönderilen sosyal yardımların dağıtımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5398 13/11/2018
Son 5 yılda İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmak için yapılan başvuru sayısı ve harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5399 13/11/2018
Kamu bankalarının verdiği reklam ve ilanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5400 13/11/2018
Kadınların işgücüne katılımı konusundaki gelişmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5401 13/11/2018
Son beş yılda maden sahalarında yaşanan iş kazaları ve iş kazalarında zarar görenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5402 13/11/2018
Kapanan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5403 13/11/2018
Altın ocaklarına ve altın rezervine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5404 13/11/2018
Sahte diploma kullanımına ve kontrol usullerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5432 14/11/2018
Son 10 yılda meydana gelen internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5434 14/11/2018
2011-2018 yılları arasında kaybolan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5435 14/11/2018
Son beş yılda telefon dolandırıcılığına uğrayan kişi sayısına ve cezaların caydırıcılığının sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5436 14/11/2018
Kredi kartı sayısına, kredi kartı borçlarına ve kredi sicil affı konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5437 14/11/2018
2002-2018 yılları arasında meydana gelen cinsel istismar ve tecavüz vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5443 14/11/2018
696 sayılı KHK ile kadro verilmeyen personelin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5444 14/11/2018
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle oluşturulan yeni kurul sayısına, bakan yardımcısı, danışman ve müşavir sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5445 14/11/2018
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yeniden kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5446 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler, bağlı kuruluşlar, Türk Hava Yolları ve büyükşehir belediyelerine alınan gazetelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5447 14/11/2018
2003-2018 yılları arasında özelleştirildiği halde kapanan, el değiştiren veya yeniden kamulaştırılan işletmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5448 14/11/2018
Sigara tüketimine, kapalı alanlarda sigara yasağının sigara tüketimine etkisine ve yasağın ihlali nedeniyle kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5449 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarında, KİT'lerde ve bağlı kuruluşlarda danışman kadrosunda çalışan kişilere ve kurum dışı danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5450 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya kiralanan binek araç ve istihdam edilen şoför sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5451 14/11/2018
2002-2018 yılları arasında intihar girişiminde bulunan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5452 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ve bağlı kuruluşlarda kiralık olarak kullanılan arazi ve bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5453 14/11/2018
Kadın konukevlerinin sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5454 14/11/2018
Yunan enerji şirketi ENERGEAN tarafından Taşoz adası karasularında yapılan petrol arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5455 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi, konut ve lojmanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5456 14/11/2018
Kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'lerin 2017-2018 yılları elektrik enerjisi kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5457 14/11/2018
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarda kiralama, satın alma veya farklı şekillerde temin edilen araç sayısına ve araç şoförlerinin istihdam biçimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5458 14/11/2018
Niğde Belediyesi Kent Kart uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5459 14/11/2018
Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş konusunda yapılan denetimlere ve kesilen cezaların artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5460 14/11/2018
Aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5461 14/11/2018
GDO açısından riskli ülkelerden ithal edilen gıda ürünlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5469 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5483 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5493 14/11/2018
Çine Hidroelektrik Santralinin özelleştirme sonrası personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5495 14/11/2018
Çocuklara yönelik yayınların yapılmadan önce uzman raporu şartı getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5496 14/11/2018
Kreş yardımı alan annelere ve yapılan yardım miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5497 14/11/2018
Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5498 14/11/2018
Son on beş yılda Niğde'de kapanan fabrika ve çıkarılan işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5510 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5518 14/11/2018
Ecrimisil ödeyerek üretim yapan çiftçilerden doğrudan kiralama başvurusunda bulunanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5524 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5531 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5536 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5538 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5566 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5574 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5576 14/11/2018
Turizm belgeli işletme ve otel sayısına, yapılan denetimlere ve kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5581 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5582 13/11/2018
Down sendromlu çocukların eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5587 14/11/2018
2002-2018 yıllarında öğrenci yetersizliğinden kapanan okullara ve yönetmelikte belirlenen öğrenci sayısı sınırının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5588 14/11/2018
Bakanlık tarafından yapılan sınavlarda çıkan hatalı sorulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5589 14/11/2018
Zorunlu hizmete tabi tutulan kurumlarda çalışan öğretmenlere verilen ek puana ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5592 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5595 14/11/2018
Niğde iline kalıcı askeri birlik kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5600 13/11/2018
Organ ve doku nakline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5601 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5602 13/11/2018
Psikolojik hastalıklarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5603 13/11/2018
Ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı istatistikleri ve yapılan hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5604 13/11/2018
İnme hastalığı ve tedavisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5609 14/11/2018
2015-2018 yıllarında on sekiz yaş altında doğum yapan anne ve doğan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5615 14/11/2018
Prostat kanseri ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5616 14/11/2018
Niğde'de hastanelerin teknik donanım ve doktor yeterliliği konusunda denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5617 14/11/2018
Protein tozu ve farklı gıda takviyelerinin zararlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5618 14/11/2018
Ülkemizde son beş yılda vefat edenlerin sayısına ve hastanelerde meydana gelen vefat oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5619 14/11/2018
İlaç kutuları ve prospektüslerinde görme engelliler için kabartma yazıların bulunmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5620 14/11/2018
Rota virüsü ve menenjit hastalığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5621 14/11/2018
Son beş yılda kızamık aşısı olan çocuk sayısına ve aşıyı reddeden ailelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5622 14/11/2018
Antidepresan ilaçlarının kullanımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5623 14/11/2018
Akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5624 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5625 14/11/2018
Siber zorbalık yapan kişilere yönelik işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5631 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5637 14/11/2018
TMO'ya ait boş lojmanlara ve giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5638 14/11/2018
İskenderun Şube Müdürlüğü tasarrufundaki TMO tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5639 14/11/2018
TMO tarafından yurtdışına mamul madde ihracı karşılığında satışı yapılan ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5643 13/11/2018
Bakanlık ve bağlı kuruluşlara son beş yılda istisnai kadro yöntemiyle atanan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5645 14/11/2018
2017-2018 yıllarında ithal edilen ceviz, badem, çerezlik ayçiçeği verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5649 14/11/2018
C2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde taşımacılık yapmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5650 14/11/2018
GDO'lu yiyeceklerin üzerindeki etiketlerde ürünün taşıdığı GDO'nun belirtilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5651 14/11/2018
İthalat ile ilgili soru önergelerine verilen cevaplarda TÜİK verilerinin işaret edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5652 14/11/2018
İthal tıbbı cihazların maliyeti ve sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5769 21/11/2018
İthal edilen tatlandırıcı maddelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5770 21/11/2018
Yardım kuruluşlarına et ithalatı izni verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5771 21/11/2018
2018 yılında yapılan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına dair bazı verilere ve hayvancılık desteklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5794 21/11/2018
2012-2018 arasında yapılan ve yapımı devam eden cezaevlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5822 21/11/2018
Toplu yaşam alanlarında yangın merdiveni denetimleri ve merdiven olmayan yapılara uygulanan cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5836 21/11/2018
2017 ve 2018 yıllarında EPDK tarafından lisans verilen ve lisansı iptal edilen şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5919 21/11/2018
Susam ithalatı ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5920 21/11/2018
GDO açısından riskli olduğu tespit edilen ithal ürünlerin laboratuvar inceleme süreçlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5921 21/11/2018
1 Ocak 2017-15 Kasım 2018 tarihleri arasında ithal edilen sığır, koyun, dana, et, ilaç, aşı ve biyolojik madde miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5922 21/11/2018
2018 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan ithal eden firmalara ve yapılan deniz ürünleri ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5923 21/11/2018
Dahilde İşleme Rejimi İzin Belgesi kapsamında ithalat izni verilen firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5924 21/11/2018
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ve ihraç edilen ürün miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5925 21/11/2018
Tropikal meyve ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 5926 21/11/2018
Domuz eti ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6064 30/11/2018
Kamu ya da özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişilerden yararlanılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6066 30/11/2018
Niğde ilinde bulunan Akmedrese'de yapılan tamirat ve tadilat çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6067 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde ve Niğde özelinde turizmin canlandırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6068 30/11/2018
MEB bünyesinde geçici işçi statüsünde çalışanların kadrolu olarak çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6069 30/11/2018
Türkiye'de yaşanan depremlere ve sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6070 30/11/2018
Ülkemizde tedavülden kaldırılmış banknot ve madeni paralara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6079 04/12/2018
Albino hastalarına verilen desteğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6083 05/12/2018
Fizyoterapistlerin istihdam sorunlarına ve kadro taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6084 05/12/2018
Sağlıklı Yaşam Projesi'nin iptaliyle sözleşmesi devam eden şoförlerin işten çıkarılması sonucu yaşanan sorunların çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6085 05/12/2018
TYP çalışanlarına kadro verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6086 05/12/2018
CİMER'e gönderilen dilekçelere ve görevli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6087 05/12/2018
Kamu hastanelerinde fizyoterapist istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6088 05/12/2018
Bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan gazetelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6089 05/12/2018
2017-2018 yılları arasında sigorta primi ve emeklilik süresi tamamlamak için kurulduğu tespit edilen şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6091 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar tarafından dost ve akraba topluluklarla ortak yürütülen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6092 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında bakanlıkların misafirlerini ağırlama, karşılama, yemek, davet, hediye, açılış törenleri için yaptığı harcamaların miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6109 05/12/2018
Kadına karşı şiddet davalarındaki iyi hal ve haksız tahrik indirimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6110 05/12/2018
Yasal satışına izin verilen bazı gazetelerin cezaevlerine girişinin engellendiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6117 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yuvada kalan çocukların psiko-sosyal yönden geliştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6118 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan Suriyeli sığınmacılara, istihdamlarına ve yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6119 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan STK'ların desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6131 05/12/2018
2018 yılında iş kazalarında yaşamını yitiren kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6132 05/12/2018
İnşaat şantiyelerinin asansör kullanımının mevzuata uygunluğu bakımından denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6133 05/12/2018
Emekli memurların hizmet süresi ve ikramiye konusundaki bazı sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6134 05/12/2018
Kimyager ve biyologların ek gösterge ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6153 30/11/2018
Sürekli emisyon ölçüm sistemi ile takip edilen ve kurallara uygun olmadığı belirlenen işletme ve kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6154 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde atık azaltımı ve kaynak verimliliğinin desteklenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6155 30/11/2018
2015-2018 yıllarında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde suyun doğru kullanımına yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6168 30/11/2018
Elektrik tüketimine ve fiyatlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6169 30/11/2018
Doğalgaz piyasası toptan satış tarifeleri kategorik ayrımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6170 30/11/2018
Ülkemizde madencilik ruhsatı alan yabancı şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6171 30/11/2018
Elektrik sektöründeki dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerinden kaynaklanan borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6172 30/11/2018
Mersin Akkuyu Nükleer Santralinde atık bertarafı konusunda izlenecek yola ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6173 30/11/2018
Hazar-Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı Projesinin İfası ve Türkmenistan'dan Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına İlişkin Anlaşmanın uygulamaya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6174 30/11/2018
Niğde ili Çavdarlı Köyü Sulama Kooperatifinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6184 30/11/2018
Yıllara göre öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6185 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren kişi sayısına ve kontrolsüz dağcılık faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6186 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında milli futbol müsabakalarının hangi illerde yapıldığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6213 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında çocuk dilendirdiği tespit edilen kişilere ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6214 05/12/2018
2013-2018 yılları arasında mahkeme kararıyla yaşını büyültüp, küçülten, isim ve soy ismini değiştiren kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6215 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında ele geçirilen korsan ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6216 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak içkilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6217 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında yasa dışı kumar oynatılan ve yaptırım uygulanan yerlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6218 05/12/2018
2015-2018 yıllarında belediyelerin kaçak hafriyat dökümünü engellediği vakalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6219 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında yaşanan oto hırsızlığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6220 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak çay ve şeker miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6221 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında kaçak balık avlanmasına ve denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6222 05/12/2018
2013-2018 yılları arasında yaşanan tüp patlaması vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6223 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında satılan kurusıkı tabanca sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6224 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan radar tespit cihazlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6225 05/12/2018
2010-2018 yılları arasında emniyet güçlerince el konulan ehliyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6226 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında intihar eden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6227 05/12/2018
2015-2018 yıllarında ele geçirilen kaçak altın ve gümüş miktarına ve hangi ülkelerden ülkemize sokulduğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6228 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6231 05/12/2018
2013-2018 yılları arasında gerçekleşen kuyumcu soygunu sayısı ve soygunlarda ölen ve yaralanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6232 05/12/2018
2013-2018 yıllarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6233 05/12/2018
2013-2018 yılları arasında yaşanan döviz bürosu soygunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6235 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan çocuk ve halk kütüphanelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6239 05/12/2018
2010-2018 yıllarında yangınlar sonucu zarar gören tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6240 05/12/2018
Ülke genelindeki sit alanı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6253 30/11/2018
Yurtdışına Lisansüstü Eğitim İçin Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6254 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde okullaşmanın artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6255 30/11/2018
2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin personeline yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6262 05/12/2018
Yurt dışından alınan diplomaların denkliği ile ilgili değerlendirmelerde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6274 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde mobil sağlık hizmeti verilmesi için alınan araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6275 30/11/2018
Sağlıklı Yaşam Araçları Projesinin durdurulup durdurulmadığına ve yüz elli şoförün işten çıkarıldığına dair iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6285 04/12/2018
2017-2018 yıllarında depresyon tanısı konulan hasta sayısı ve nüfusa oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6286 04/12/2018
Nadir hastalıklar olarak bilinen hastalıkların tedavisine ve bu yönde teşhis konulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6287 05/12/2018
KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre Bakanlığa atanacak personelin göreve başlama tarihine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6288 05/12/2018
4+2 ile atanıp 45/A olarak geçen personelin özlük haklarına ve mazeret tayinlerine dair çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6289 05/12/2018
Bakanlığa kadrolu işçi alınıp alınmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6290 05/12/2018
İlaç firmalarının denetimi ve denek uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6291 05/12/2018
Devlet ve üniversite hastanelerinde istihdam edilen yabancı doktor ve hemşire sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6292 05/12/2018
2015-2018 yılları arasında satışı yasaklanıp toplatılan ilaç sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6302 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin ve kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6303 30/11/2018
2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan Ar-Ge çalışmalarına ve sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6304 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde arz açığı olan ürünlerin üretilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6305 30/11/2018
Konya Ovası Projesi İdaresi ile Kalkınma Ajansı arasındaki yetki paylaşımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6306 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde pazarlama ve tanıtım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6307 30/11/2018
2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan istihdam ve mesleki gelişim imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6308 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde KOBİ'lerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6309 30/11/2018
Kamu Entegre Veri Merkezlerinin sayısına ve KOP illerinde bir merkez bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6310 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde tasarruflu sulama yöntemlerine geçiş için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6313 04/12/2018
Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz getirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6315 30/11/2018
2015-2018 yılları arasında Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan meraların verimliliğine ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6316 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde yapılan zemin etüt çalışmalarına ve obruk oluşumunun engellenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6317 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak verimliliğinin arttırılmasına ve kuraklığın önlenmesi için müstakil bir proje oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6318 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde toprak yapısını koruyan işleme makinelerinin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6319 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan endemik bitki türlerine ve bunlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6320 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde bulunan İl Gıda Kontrol Laboratuvarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6321 30/11/2018
Ekim yasağının hangi ürünlerde ve hangi alanlarda uygulandığına ve hayvan hastalığı riski bulunan illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6335 30/11/2018
Konya Ovası Projesi kapsamındaki illerde katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin pazardaki rekabet güçlerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6336 05/12/2018
2017-2018 yıllarında bankalardan kullanılan otomobil kredilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6337 05/12/2018
2018 yılında esnaf ve sanatkarların özel ve kamu bankalarından kullandıkları kredi miktarına ve hakkında icra takibi başlatılanların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6350 05/12/2018
Boğazlardan geçen gemilerin sayısına ve yaşanan kazalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6351 05/12/2018
Marinalarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6420 10/12/2018
Birleştirme yaparak Emekli Sandığından emekli olup ikramiye alamayanların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6608 07/12/2018
Ülkemizde 2018 yılı itibarıyla görevli avukat sayısı ve kamuda görevli kadrolu ve sözleşmeli avukat sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6609 07/12/2018
2013-2018 yılları arasında görev yeri değişikliği yapılan ve meslekten ihraç edilen yargı mensuplarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6614 10/12/2018
Meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ile 2013-2018 yılları arasında meslek hastalığı tanısı konulan ve yaşamını yitirenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6621 07/12/2018
EPDK kararları ile son kaynak tedarik tarifesi limiti ve Kurulca belirlenen katsayının düşürülmesi sonucu şirketlerin karşılaşacağı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6623 10/12/2018
Futbol dışında spor dallarının toplum tarafından daha çok benimsenmesi için yapılacak çalışmalara ve milli futbol takımı için planlanan başarı odaklı düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6624 10/12/2018
2013-2018 yılları arasında yaşamını yitiren lisanslı sporculara ve lisanslı sporcuların sağlık kontrollerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6630 10/12/2018
2018 yılında uyuşturucu kullanımından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısına ve emniyet güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6631 10/12/2018
2018 yılında ele geçirilen kaçak mazot miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6633 07/12/2018
2018 yılı Aralık ayı itibarıyla tiyatro salonu, sinema salonu, sergi salonu ve kütüphane bulunmayan il ve ilçe sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6636 07/12/2018
2013-2018 yılları arasında öğretmen kadrolarına atanan muhasebe ve finans bölümü mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6646 10/12/2018
Atama bekleyen hemşirelere ve sağlık çalışanı açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6648 07/12/2018
Gençlerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6650 10/12/2018
Yerli otomotiv sanayisi için verilen Ar-Ge desteklerine, yerli otomobil üretimine ve kamuda kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6669 11/12/2018
Çeşitli kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6670 11/12/2018
MSB ve TSK'da çalışan sivil memurların silah taşıma ruhsatı için ödedikleri vergi ve harçlardan istisna tutulması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6743 12/12/2018
2018 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilen şirket sayısı ve kurum tarafından verilen eğitim sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6744 12/12/2018
Mersin Akkuyu Nükleer Santralinin atık bertarafı yöntemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6745 12/12/2018
Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6746 12/12/2018
Temel tüketim mallarındaki vergilerin kaldırılması ve farklı bir vergilendirme sistemi benimsenmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6747 12/12/2018
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerinin belirlenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6766 12/12/2018
Kadın istihdamının artırılması amacıyla Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6767 12/12/2018
Teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının aylıklarında ve emeklilik haklarında iyileştirme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6768 12/12/2018
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerini belirleyen SGK ile TMMOB arasındaki İşbirliği Protokolünün tekrar yürürlüğe konulması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6769 12/12/2018
Şirketlerin ekonomik durumu gerekçe göstererek yaptıkları işten çıkarmaların önlenmesi için çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6770 12/12/2018
Kıdem tazminatlarının kıdem tazminatı fonuna devredileceğine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6771 12/12/2018
Kamuda istihdamın artırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6772 12/12/2018
Toplu işten çıkarmaların yargı denetimine tabi tutulması önerisine ve 2018 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6773 12/12/2018
Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6774 12/12/2018
İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer olarak çalışanların sayısına ve ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6775 12/12/2018
Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6776 12/12/2018
Uluslararası çalışma normlarına uyum sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6777 12/12/2018
İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6778 12/12/2018
Toplum yararına program kapsamında çalıştırılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6779 12/12/2018
Ücret Garanti Fonu'nun kapsamının genişletilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6786 12/12/2018
Sürekli emisyon ölçüm sistemine uygun olmayan işletme sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6787 12/12/2018
Elektrik dağıtımı yapan şirketlerin özelleştirme ihalelerinden kaynaklanan borç miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6788 12/12/2018
Türkmenistan ile ülkemiz arasında doğalgaz alımını sağlayacak boru hattı projesinin yeniden hayata geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6789 12/12/2018
Doğalgaz fiyatlarından toptan satış tarifelerine göre yararlanan kişi ve kurumların dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6790 12/12/2018
2013-2018 yılları arasında doğalgazda yaşanan teknik kayıp ve kaçak kullanım miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6794 12/12/2018
Yoga ve meditasyon merkezlerinin sayısı ve bu işletmelerin denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6806 12/12/2018
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinin çalışmalarına ve personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6813 12/12/2018
2013-2018 yılları arasında özel tiyatrolara verilen destek ile tiyatro salonu ve tiyatro izleyicisi sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6814 12/12/2018
Mavi bayraklı plaj verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6819 12/12/2018
YLSY programı kapsamında yurt dışına gönderilen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6820 12/12/2018
Öğretmenlerin prim esaslı bir yöntemle atanması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6821 12/12/2018
İnternet erişimi olan okul sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6823 11/12/2018
Orduevlerinden yararlanabilen kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6824 11/12/2018
Sivil memurlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6826 11/12/2018
Sivil memurların sınıf değişikliği ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personele ek gösterge verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6828 11/12/2018
Sivil memurların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6829 11/12/2018
Sivil memurların fiili hizmet zammından yararlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6837 12/12/2018
Tıbbi sekreterlerin kadroya alınma taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6838 12/12/2018
2013-2018 yılları arasında ülkemizde teşhis edilen fenilketonüri hastası çocuk sayısına ve hastalığın erken teşhis edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6848 12/12/2018
2018 yılında yaşanan don olaylarına ve zarar gören tarım ürünlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6852 11/12/2018
Kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edilme oranının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6853 12/12/2018
Yabancı yatırımcıların maden alanındaki çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6854 12/12/2018
Kozmetik ve temizlik ürünlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6855 12/12/2018
Damacana su satış fiyatlarını belirlenen üst limitin üzerine çıkaran firmaların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6857 11/12/2018
Karaman, Ulukışla, Adana arasındaki tren hattının elektrikli hale getirilmesi için yapılan ihaleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6858 11/12/2018
Niğde-DİTAŞ yakınındaki hemzemin geçidin köprülü kavşak haline getirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6859 11/12/2018
Niğde havaalanı projesine ve 2019 yılı için bütçe ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6866 14/12/2018
Hac ve umre başvurusu yapanların sayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre başvurularından elde ettiği gelire ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6867 14/12/2018
Müftüler tarafından kıyılan resmi nikah sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6871 15/12/2018
2018 yılında Türk uçaklarına yönelik olarak gerçekleşen tacizler ile Türk hava sahası ve kara sularına yönelik ihlallere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6885 15/12/2018
2018 yılında Bakanlık tarafından gürültü kirliliğinin engellenmesine yönelik yapılan denetim sayısı ve yapılan denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6886 15/12/2018
Sanayi kuruluşlarında yapılan filtre denetimlerine ve verilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6896 15/12/2018
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde su deposunun elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanan içme suyu sorununun çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6903 15/12/2018
Niğde'de 2014 yılında yapımına başlanan spor salonunun ne zaman bitirileceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6929 15/12/2018
Niğde ilinin Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi kapsamına alınmasına yönelik çalışma yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6930 14/12/2018
Uzaktan eğitim ile açık öğretimde okuyan ve mezun olanların sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6943 14/12/2018
TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6954 14/12/2018
Eko-Etiketli ürün sayısı ile uygulamanın kullanıldığı ürün gruplarına ve uygulamanın zorunlu hale getirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6956 15/12/2018
2018 yılında gümrük kapılarında tespit edilen kaçakçılık vakalarının sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6957 15/12/2018
İthalatçı firmaların ticari sır kapsamından çıkarılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6958 15/12/2018
Rekabet Kurumu tarafından 2018 yılında şirketlere açılan soruşturmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6959 15/12/2018
2018 yılında ithal edilen tohum ve gübre miktarı ve tutarı ile ithal edilen ülkelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6960 15/12/2018
2018 yılında gümrük idarelerinden teslim alınmayan ürünlere ve kayıplara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6961 15/12/2018
2018 yılında yüksek fiyat etiketleri dolayısıyla hakkında işlem yapılan işletmelere ve yerli üretim logolarının ticarete etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6962 15/12/2018
2018 yılında ithal edilen gıda ürünlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6963 15/12/2018
Gümrük vergilerinin kaldırılmasının çiftçilere etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6974 15/12/2018
Ülkemizde yaşanan tren kazalarına, sorumlularına ve Ankara'da gerçekleşen tren kazasının sebeplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6988 19/12/2018
Son üç yılda yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan ithalatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6989 19/12/2018
Niğde'nin Ulukışla ilçesi seçmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6990 19/12/2018
SGK'ya kurum alacağı için açılan dava sayısı ve 2018 yılında icra ile takip edilen tutara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6991 19/12/2018
Türk Telekom'un %55 hissesini satın alan OTAŞ firmasının aldığı toplam kredi miktarı ve firma tarafından ödenmeyen kredilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6992 19/12/2018
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulan ARGE fonu ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 6993 19/12/2018
Türk Telekom hisselerinin bankalara devir sürecinde yapılan yönetici atamalarına ve sürecin devam edip etmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7000 24/12/2018
2019 yılında köprü ve tünel geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7002 25/12/2018
2013-2018 yılları arasında tarım ürünü ithal edilen ilk beş ülkeye ve yapılan ithalata ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7003 25/12/2018
İthal edilen tohum miktarı ve tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7004 25/12/2018
2017-2018 yıllarında yapılan melez tohum/hibrit tohum ekimine ve ithalat oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7005 25/12/2018
Tarım şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7006 25/12/2018
Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacağı açıklanan on adet köprüye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7031 19/12/2018
Ağız ve diş sağlığı teknikerliği bölümü mezunlarının atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7032 19/12/2018
İşçi sağlığı ve güvenliğine dair AB standartlarına ve bu standartlara ulaşmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7033 19/12/2018
Sendikalaşma ve toplu sözleşmeden yararlanma oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7034 19/12/2018
SGK takipli kurum alacaklarının tahsilat sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7035 19/12/2018
Sosyal Güvenlik Kurumunun 2017 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7044 24/12/2018
Nafakayla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7050 25/12/2018
İtfaiyecilerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7051 25/12/2018
Mevsimlik tarım işçilerinin taşınma koşullarına ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik Başbakanlık genelgesinin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7057 19/12/2018
Ülke genelinde devam eden arazi toplulaştırma işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7069 25/12/2018
Ücretli poşet uygulamasından muaf tutulan sektörlere ve uygulamadan elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7087 25/12/2018
Yurt hizmeti veren dernek ve vakıf sayısı, 2018 yılında yurt için müracaat edip bu hakkı kazanamayan kişi sayısı ve öğrencilerin KYK yurtlarından ziyade vakıf ve dernek yurtlarına teşvik edildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7114 24/12/2018
2017 ve 2018 yıllarında demokratik gösteri talebi için valiliklere yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7131 19/12/2018
Deneyimli öğretmenlerin KPSS puanı baz alınmaksızın atamasının yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7139 25/12/2018
Şahsa bağlı eğitim uzmanlarının özlük hakları ve maaşlarının düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7148 19/12/2018
2019 yılında ataması yapılması öngörülen sağlık personeli sayısına ve kadro düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7153 21/12/2018
Devlet hastanelerindeki doktor sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7154 21/12/2018
Apandisit ameliyatı olan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7174 19/12/2018
Hayvancılık girdi maliyetlerinin düşürülmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7175 19/12/2018
2018 yılı sonu itibarıyla taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan gıda ürünlerine dair verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7178 21/12/2018
Kaçak ağaç kesimi vakalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7191 19/12/2018
Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7192 19/12/2018
Yardım kuruluşlarının hayvan ithalatında sağlık ve teknik şartları düzenleyen Tebliğ'in kapsamı dışında bırakılma nedenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7194 25/12/2018
Organik üretime ve organik ürün sertifikasına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7200 19/12/2018
Ülkemizde ücretli geçiş turnikesi yer alan otoyollara ve bu yolları kullanan araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7212 24/12/2018
Türk bayraklı tekne sayısına, yabancı bayraklı teknelerin Türk vergi sistemine dahil edilmesinin teşvikine ve limanlarda yaşanan kazalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7231 28/12/2018
2017 ve 2018 yıllarında ithal edilen GDO'lu yem miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7232 28/12/2018
Taşerondan kadroya geçen işçilerin 2019 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesine dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7233 28/12/2018
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen Fatih Projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7234 28/12/2018
Belediye ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin amir izni ile 9 ay 29 gün çalışmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7235 28/12/2018
Cumhuriyetin ilk yıllarında tohum ve fidan yetiştirme amacıyla dikilen fidanlıkların akıbetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7236 28/12/2018
Atatürk'ün hazineye bağışladığı çiftliklerin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7247 28/12/2018
2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan bazı ceza infaz uygulamaları hakkındaki istatistik bilgilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7253 28/12/2018
Ek ders ücreti karşılığı ve hizmet alımı kapsamında çalışan personelin sayısına ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7254 28/12/2018
Mimarların işsizlik sorununun çözümü için kamuda istihdamın artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7264 28/12/2018
Yakıt tüketimi sonucu oluşan hava kirliliğine ve kirliliğin en yoğun olduğu illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7293 28/12/2018
Felsefe öğretmenlerinin atanmasına ve kadrolarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7294 28/12/2018
Bakanlıkta görevli müfettiş sayısı ve müfettişler tarafından denetlenen okul sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7295 28/12/2018
Metalürji teknolojisi ve malzeme mühendisliği bölümü mezunlarının atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7310 28/12/2018
Mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7317 28/12/2018
Konya-Ulukışla-Niğde arası ray otobüsü seferlerinin devamına ve yeni ray otobüslerinin temini konusunda program başlatılıp başlatılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7325 07/01/2019
2018 yılında hakkında disiplin cezası uygulanarak görevden ihraç edilen ve göreve iade edilen memurların sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7326 07/01/2019
Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı Alo 183'e 2018 yılında yapılan başvurularla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7327 07/01/2019
2018 yılında servetlerini yurtdışına aktaranlarla yurt dışına çıkış yapıp geri dönüş yapmayan vatandaş sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7329 07/01/2019
Niğde'nin Çiftlik ilçesi Mahmutlu köyüne imam atanması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7330 07/01/2019
TRT personelinin maaşlarına, kurum içi ve kurum dışı yapım sayısına ve bedeli ödendiği halde yayınlanmayan dış yapımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7331 07/01/2019
Ülkemizdeki vakıf sayısına ve bu vakıflara devri yapılan kamuya ait taşınmaz sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7332 07/01/2019
KİT ve kamu kuruluşlarının %51'den az hisseye sahip olduğu şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7334 07/01/2019
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli ve geçici personele ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7335 07/01/2019
Diyanet İşleri Başkanlığınca para transferi yapılan kar amacı gütmeyen kuruluşların belirlenme kriterine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7336 07/01/2019
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından spor kulüplerine ve federasyonlara yapılan reklam gideri ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7338 07/01/2019
2018 yılında ülke genelinde açılan, faal olarak devam eden, kapanan iş yeri sayısına ve ülke genelinde çıkan yangınlara dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7339 07/01/2019
Kadına karşı şiddetin önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7340 07/01/2019
Kanalizasyon bulunmayan yerlerde vatandaştan atık su bedeli tahsilatı yapmaya devam eden belediyelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7341 07/01/2019
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen kamu binalarına ve vatandaşlarca yapılan bağışlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7355 07/01/2019
2018 yılında AİHM'e yapılan başvuru sayısına ve son beş yılda ödenen tazminat tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7356 07/01/2019
2018 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7357 07/01/2019
Çek, senet nedeni ile cezaevinde bulunan ya da hapis cezası almış kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7358 07/01/2019
2018 yılında Niğde ve Aksaray illerinde rüşvet suçlaması ile görevden alınan memur sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7359 07/01/2019
2018 yılında hak ihlalleriyle ilgili açılan dava sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7368 07/01/2019
Kadınların ekonomik yaşama katılım oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7369 07/01/2019
Çocuk yoksulluğu üzerine yapılan araştırmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7370 07/01/2019
Çocuk yaşta evliliklerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7371 07/01/2019
Bakanlık kurumlarında bulunan çocuklarla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7372 07/01/2019
Son 5 yılda afetlerden zarar görenlere yapılan yardımlara ve afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7373 07/01/2019
Engel durumlarına göre engellilerin sayısal dağılımına ve çalışma talebi karşılanmayan engelli sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7384 07/01/2019
Niğde ve Aksaray illerinde tespit edilen kaçak hafriyat dökümü vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7385 07/01/2019
Niğde'deki içme sularının kalitesi ile bunların denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7399 07/01/2019
2018 yılı itibarıyla banka kredi kartı kullanıcı sayılarına ve kredi kartı borcu sebebiyle icra takibi yapılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7415 07/01/2019
Son on yılda ülkemize kaçak yollardan girip yurt dışına çıkmak isterken yakalanan kaçak göçmen sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7416 07/01/2019
2018 yılında yangın sonucu yanan toplam mülk sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7417 07/01/2019
Emniyet mensuplarının çalışma koşullarına ve mesai saatlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7418 07/01/2019
2018 yılında ilgili makamlara yapılan kayıp ihbarlarına ve kaçırılan çocuklar hakkında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7419 07/01/2019
2018 yılında çalınan ve terör eylemleri nedeniyle yakılan araç sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7429 07/01/2019
Okuma yazma bilmeyen kadın sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7439 07/01/2019
2018 yılında Niğde ve Aksaray illerinden tedavi için başka illere sevk edilen hastalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7440 07/01/2019
Antidepresan tüketiminin son üç yıla dağılımına ve tüketim sebeplerine yönelik araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7441 07/01/2019
Sağlık çalışanları için döner sermaye sisteminin revize edilerek yenilenmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7442 07/01/2019
Son 5 yılda psikiyatri bölümlerine başvuran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7443 07/01/2019
2018 yılında hastanelerde tedavi için en çok başvuru yapılan hastalıklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7451 07/01/2019
2019 yılında Bakanlık kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7452 07/01/2019
Veteriner sağlık teknisyenleri için 2019 yılında atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7458 07/01/2019
Konut kredisi kullanımına ve TOKİ'den konut alanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7459 07/01/2019
İcra daireleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7464 07/01/2019
2018 yılında yasaklanan internet sitelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7473 08/01/2019
2018 yılında faaliyetlerine devam eden ve kapanan işyeri sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7474 08/01/2019
Kamuda taşeron olarak hizmet veren firmalarda çalışan işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7475 08/01/2019
Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi çalıştırma uygulamasının sona erdirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7476 08/01/2019
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin devam eden mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7483 10/01/2019
KHK ile ihraç edilen ve iş bulmakta zorlanan bir vatandaşın talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7523 10/01/2019
Emeklilik yaşı dolduğu halde prim günü eksikliğinden dolayı emekli olamayan vatandaşların durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7524 10/01/2019
Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte işe başlama tarihi kabul edilmesi için düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7525 10/01/2019
İşsizlik maaşından yararlanma şartlarının yenilenmesi önerisine ve 2018 yılında bir yılı doldurmadan işten ayrılan kişilerden fona yapılan kesintilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7526 10/01/2019
Tarım Bağ-Kur primi yatıran kişi sayısı ile aylık primin artırılması için destek verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7527 10/01/2019
Emekli maaşlarında intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7528 10/01/2019
SGK girişi öncesi doğum yapan kadınlara doğum borçlanması hakkı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7546 10/01/2019
Kamuya mal alımlarında yerli üretimin payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7586 10/01/2019
Yıllara göre ülkemiz menşeili çeşitli bilim dallarında yabancı yayınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7587 10/01/2019
Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7588 10/01/2019
Yükseköğretim kurumları arasında kalite açısından farklılıkların giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7599 10/01/2019
Ameliyat teknikerlerinin görev tanımının değiştirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7600 10/01/2019
SGK tarafından karşılanıp karşılanmamasına göre kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7607 10/01/2019
2018 yılı nohut üretimi ve fiyatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7608 10/01/2019
Bazı tarım ürünlerinin hasat başlamadan taban fiyatının belirlenmesine yönelik talebe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7609 10/01/2019
Üretilen ve ithal edilen mısır miktarı ile mısırın taban fiyatının açıklanma dönemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7610 10/01/2019
Girdi fiyatlarının artması nedeniyle pancar fiyatının yeniden düzenlenmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7611 10/01/2019
2018 yılında aşılanan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı ile buzağı ölüm oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7616 10/01/2019
Kabak çekirdeği ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7632 11/01/2019
Emekliler arasındaki gelir farklılıklarına ve aylık bağlama sistemine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7633 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7652 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7658 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7695 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7709 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7713 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7714 11/01/2019
Yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7718 11/01/2019
Mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7719 11/01/2019
Amacı dışında kullanılan mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7733 15/01/2019
Son beş yılda internet üzerinden satılan gıda takviyeleri ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7734 15/01/2019
Mavi Balina oyununa kısıtlama getirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7735 15/01/2019
2017 ve 2018 yıllarında ithal edilen bazı ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7736 15/01/2019
2017 ve 2018 yıllarında ithal edilen bazı ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7737 15/01/2019
Niğde ili özelinde ve Türkiye genelinde 2002-2018 yılları arasındaki icra takibi dosya sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7738 15/01/2019
Bankalara borcu bulunan vatandaş sayısına ve borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7739 15/01/2019
2018 yılı trafik cezası verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7740 15/01/2019
2017 ve 2018 yıllarında ithal edilen bazı gıda ve tahıl ürünlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7741 15/01/2019
Son 5 yılda ithal edilen temizlik malzemeleri, elektrikli eşyalar, tıp ve eczacılık ürünleri, araba lastikleri, güneş panelleri, suni gübre ve kimyasal yağ miktarına ve ödenen tutara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7742 15/01/2019
2017 ve 2018 yıllarında ithal edilen çeşitli gıda maddelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7743 15/01/2019
Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7756 16/01/2019
Yaş ve kuru üzüm ithalatına ve 2017 yılı içinde yapılan üzüm ihracatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7776 15/01/2019
Daireleri üzerinde banka haczi bulunan inşaat şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7819 16/01/2019
7 Ocak 2019 tarihinde bir siyasi parti başkanının aracının durdurularak arama yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7842 15/01/2019
2019 yılında atanması planlanan diyaliz teknikeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 7852 16/01/2019
Niğde Bor Devlet Hastanesine diyaliz ünitesi açılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8009 25/01/2019
Niğde Ulukışla'nın giriş tabelasındaki nüfus verilerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8010 25/01/2019
Devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8011 25/01/2019
GSM operatörü firmalarının borsa değerinin düşmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8188 29/01/2019
Kamu görevlileri için uygulanan gelir vergisi oranının yüzde on beş olarak sabitlenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8189 29/01/2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karayolları Tahmin Sistemine benzer bir sistemin demiryolları için de uygulanması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8256 29/01/2019
Gıda Güvenliği Sistemi'ne kayıtlı olan işletmelerin denetimine ve uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8257 29/01/2019
Takviye edici gıdaların kontrollerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8258 29/01/2019
Organik üretim yapan kişi ve firma sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8259 29/01/2019
Yardım kuruluşlarının hayvan ithalatında sağlık ve teknik şartları düzenleyen Tebliğ'in kapsamı dışında bırakılma nedenine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8260 29/01/2019
Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalara uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8269 04/02/2019
2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ'den ev alan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8271 04/02/2019
Bor Şeker Fabrikasından özelleştirme sonrası çıkarılan işçi sayısına ve ilgili sendika şubesinin kapanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8273 04/02/2019
Bor Şeker Fabrikasının özelleştirme öncesi ve sonrası üretimiyle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8274 04/02/2019
Bor Şeker Fabrikasını satın alan firmanın özelleştirme kapsamı dışında tutulan arazi ve binaları kullandığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8275 04/02/2019
Tüzel kişiliği kaldırılan köylerden alınan su ve atık bedellerinin köy tüzel kişiliğinde olduğu gibi ücretlendirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8276 04/02/2019
Aktaş Lojistik Yükleme Merkezi ile ilgili çalışmaların ne zaman başlayacağına ve yapılan kamulaştırmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8277 04/02/2019
15 Temmuz'dan sonra sahte rapor alarak kendisini o gece yaralanmış gibi gösteren kişi sayısına ve bunlara yönelik yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8278 04/02/2019
Bir internet sitesi ile ilgili iddia kapsamında alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8279 04/02/2019
2018 yılında Alo 183 hattına yapılan başvuru sayısına ve başvurular hakkında yapılan işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8280 04/02/2019
Okuma yazma bilmeyen kadın verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8281 04/02/2019
Son beş yılda ülkemizde yaşanan afetlerde ölen kişi sayısı ve afetlerden zarar gören kişilere yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8283 04/02/2019
Ülkemizdeki vakıf sayısına, faaliyet alanlarına ve kamuya ait olup vakıflara devredilen gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8285 04/02/2019
2018 yılında gerçekleşen çocuk yaşta evlilik sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8286 04/02/2019
TRT Genel Müdürlüğünde çalıştırılan personel sayısına ve satın alınan ve yayınlanmayan yapımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8287 04/02/2019
IPARD Programı hakkında Sayıştay denetim raporunda yapılan tespitlere ve Projenin amacına uygun gerçekleşmesinin sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8288 04/02/2019
Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizsiz ve uzun vadeli olarak yapılandırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8289 04/02/2019
2018 yılında çocuk yoksulluğuna yönelik bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8290 04/02/2019
IPARD programı kapsamındaki projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8291 04/02/2019
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun merkezde ve taşrada bulunan hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8292 04/02/2019
2018 yılında yasaklanan internet sitesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8293 04/02/2019
TRT'nin Anadolu Ajansından 2018 yılında yaptığı mal ve hizmet alımı tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8294 04/02/2019
Fakir ailelere kömür yardımı yapılması amacıyla TKİ ve iştiraklerinden yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8295 04/02/2019
TÜİK merkez ve taşra teşkilatında tedviren ve vekaleten yapılan yönetici görevlendirmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8296 04/02/2019
Engelli vatandaşlara yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8297 04/02/2019
Ülkemizde konut kredisi borcu olan kişi sayısına ve TOKİ'den alınan konutların borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8298 04/02/2019
Son on yılda ülkemize kaçak yollardan girip yurt dışına çıkmak isterken yakalanan göçmen sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8299 04/02/2019
2018 yılında disiplin cezası uygulanıp memuriyetten ihraç edilen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8300 04/02/2019
2018 yılında yanan toplam mülk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8301 04/02/2019
2018 yılı itibarıyla banka kredi kartı sayısına, kredi kartı borcu nedeniyle icraya verilen kişilere ve banka kartı yasaklısı olan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8302 04/02/2019
Engelli vatandaşlara dair bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8303 05/02/2019
İl özel idareleri tarafından yapılan taşınmaz mal satışları ile alınan bağış ve borçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8307 04/02/2019
2018 yılında sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8308 04/02/2019
Ülkemizde icra dairelerinde bulunan toplam icra ve iflas dosyalarına ve illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8309 04/02/2019
2018 yılında AİHM'e başvuru yapan kişi sayısı ile son 5 yılda sonuçlanan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8310 04/02/2019
2018 yılında hak ihlalleri nedeniyle açılan dava sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8322 04/02/2019
Bakanlık tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sınav tarihlerinin açıklanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8323 04/02/2019
Niğde ilinin pilot bölge seçildiği 65 yaş maaşı almak için uygunluk kriterlerinin yeniden düzenlenmesini içeren uygulama nedeniyle bazı emeklilerin maaşlarının kesileceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8324 04/02/2019
Bakanlık kurumlarında kalan çocukların cinsiyete göre dağılımına ve son beş yılda kurumlardan ayrılan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8325 04/02/2019
Kadınların ekonomiye katılımıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8330 05/02/2019
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılacağı belirtilen personel alımlarıyla ilgili çeşitli bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8346 04/02/2019
BOTAŞ tarafından ithal edilen doğal gaz miktarı ve tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8361 04/02/2019
2018 ve 2019'da kredi yapılandırması ile konkordato ilan etmekten vazgeçen şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8368 04/02/2019
2018 yılında yapılan kayıp başvurularına, kaçırılan çocuklara ve kayıp kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8369 04/02/2019
2018 yılında çalınan araç sayısına ve çalınan araçlarla işlenen suçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8374 04/02/2019
Niğde'de bulunan tarihi Gümüşler Manastırı'nın yakınlardaki maden ocağındaki patlamalar nedeniyle zarar gördüğü ve çökme tehlikesi yaşadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8381 04/02/2019
Ortaöğretimde verilen bursluluk destek ücretinin iki aydır yatırılmadığı yönündeki şikayetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8396 04/02/2019
Son üç yılda tüketilen antidepresan miktarına ve ilaç kullanımındaki artışın gerekçesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8397 04/02/2019
Niğde ve Aksaray illerinden tedavi amacıyla başka illere sevk edilen hasta sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8398 04/02/2019
Psikiyatri bölümüne başvuran hasta sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8399 04/02/2019
İlaç sektöründe kur belirleme dönemi olan Şubat ayı öncesinde bazı ilaçların piyasaya sürülmediğine dair iddialara ve Bakanlığın aldığı önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8400 04/02/2019
2018 yılında hastanelere yapılan başvurularda en çok şikayet konusu olan hastalıklar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8401 04/02/2019
2017-2019 yılları arasında kozmetik ve temizlik ürünlerinden kaynaklı sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen kişi sayısına ve bu ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8407 04/02/2019
TÜBİTAK'ın özel sektör tarafından Ar-Ge desteği için yapılan başvuruları değerlendirme sürecinin uzunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8409 04/02/2019
TÜBİTAK'ın 2018 yılında hibe verdiği projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8422 04/02/2019
Niğde'nin Bor ilçesi Halaç köyünde yapımına başlanan göletin durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8435 05/02/2019
Çoban sertifikasından yararlanabilme kriterine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8452 04/02/2019
Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ısı yalıtımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8453 04/02/2019
Marmaray projesinin tamamlanma tarihine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8460 06/02/2019
Niğde'nin Bor ilçesinde yapılacak olan güneş paneli üretim tesisinin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8461 06/02/2019
Rehabilitasyon merkezi öğretmenlerine 540 gün prim esas alınarak atama hakkı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8462 06/02/2019
Rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8463 06/02/2019
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan tarihi Osmanlı hamamının onarımının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8470 07/02/2019
2017-2018 yıllarında yapılan şeker, küspe ve nişasta bazlı şeker üretim miktarlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8471 07/02/2019
Bor Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8475 07/02/2019
İcra ve iflas dosyası sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8477 06/02/2019
Ek ders ücreti karşılığı görev yapan meslek mensuplarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8478 06/02/2019
Gelir kriteri nedeniyle maaşı kesilen engellilerin mağduriyetlerinin giderilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8480 07/02/2019
2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarında çalışan işçilerin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8481 07/02/2019
Zorunlu ücretsiz izin kullandırılan çalışanlara ve bu uygulamayı yapan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8507 06/02/2019
Niğde'de bulunan ve hatalı restore edildiği iddia edilen Ak Medrese'nin korunması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8517 06/02/2019
Ücretli öğretmenlerin atama konusunda yaşadıkları problemlere ve bu problemlerin çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8518 06/02/2019
Farklı statülerde görev yapan öğretmenlerin sayısına ve ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8519 06/02/2019
Ücretli öğretmenlerin KPSS ve baraj puan şartları aranmaksızın atanmaları önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8520 06/02/2019
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde görev yapan öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8528 06/02/2019
Bir hastanede ruhsat verilmediği için kullanılamayan radyoterapi cihazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 8529 06/02/2019
112 ambulans sürücülerinin nöbet sistemleri sebebiyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9018 11/02/2019
Türkiye genelinde ve Niğde ilinde Diyanet İşleri Başkanlığının imam-hatip ve müezzin unvanlı personeline ve müezzini bulunmayan cami sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9091 11/02/2019
Bakanlık bünyesinde bulunan farklı statülerdeki öğretmenlerin ve usta öğreticilerin sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9109 11/02/2019
Niğde'de yaşayan engelli bir vatandaşın durumuna uygun bir sınav yapılmaması sebebiyle işsiz kalmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9113 14/02/2019
Niğde il merkezinden geçen Kızılca Deresi'nin DSİ tarafından sürdürülen ıslah çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9114 14/02/2019
2015 yılında tamamlanacağı açıklanan Niğde kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9115 14/02/2019
Sigaranın zararlarına yönelik eğitim ve bırakılmasına yönelik destek çalışmaları yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9116 14/02/2019
Askeri güvenlik bölgesi olup son on yılda bu kapsamdan çıkarılan alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9117 14/02/2019
Kenevir üretimi için öngörülen izin kriterlerine ve izin verilen illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9119 14/02/2019
2018 yılında verilen altın madeni işletme ruhsatlarına, ruhsat alan yerli ve yabancı şirketlere ve çıkarılan altın miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9121 14/02/2019
Niğde'de üniversite hastanesi kurulmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9122 14/02/2019
Niğde'nin Merkez ilçesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Begüm Cami'sinin onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9124 14/02/2019
Niğde ili Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nun göçük bulunan ihata duvarlarının incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9125 14/02/2019
Niğde'de son on yılda adı değişen okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9126 14/02/2019
Ücretli poşet uygulamasının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9128 14/02/2019
Niğde'de yıkılan devlet hastanesinin arazisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9130 14/02/2019
Niğde'nin Kale Mahallesi'nde yapılacağı açıklanan dönüşüm projesiyle ilgili çalışma yapılmamasının nedenine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9131 14/02/2019
Niğde'de İŞKUR'a başvuran ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9139 18/02/2019
21 Kasım 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince tarımsal destek verilmeyen çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9143 18/02/2019
Cenaze namazlarında yapılan bazı uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9358 15/02/2019
Kalp pillerinin ithalatçı firma tarafından hastanelerde yapılan kontrollerinde hastalara muayene kaydı açılması uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9505 26/02/2019
Doğal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi için Yer Gözlemevi kurulmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9506 26/02/2019
Üniversitelerimizde depremleri önceden haber verecek teknolojik donanım bulunup bulunmadığına ve ülkemizde afet bilgi sistemi kurulup kurulmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9507 26/02/2019
Ülke genelinde su kaynaklarının havza bazında yönetiminin planlanmasına ve jeoloji mühendisi istihdamının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9508 26/02/2019
YÖK tarafından mühendislik fakültelerine girişte getirilen 240 bin başarı sıralaması uygulamasının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9510 26/02/2019
Sırbistan'dan ayçiçeği ithalatı yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9511 26/02/2019
2017-2018 yıllarında Bakanlığın düve alımı desteklerinden yararlanan besici sayısına ve hayvan varlığındaki artışa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9512 26/02/2019
2017 yılında uygulamaya konulan ve 941 havzada belirlenen 21 tarım ürününe yönelik olarak yürütülen çalışmanın sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9513 26/02/2019
İşitme engelliler spor kulüplerinin bazı maçlarının ödenek yokluğundan iptal edildiği iddiasına ve engelli spor kulüplerine yapılan destek ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9533 22/02/2019
Mevsimlik orman işçilerinin sürekli kadroya alınması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9692 26/02/2019
Çerezlik ayçiçeği üretimine ve ithalatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9709 26/02/2019
2018 ve 2019 yıllarında ithal edilen susam miktarı ve ödenen tutara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 9710 26/02/2019
İthal edilen ayçiçeği fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10100 05/03/2019
2018 yılı şeker ekim alanı, üretim miktarı, üretim kotası, üretici çiftçi sayısı ile şeker ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10101 05/03/2019
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kadro verilmeyen taşeron çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10102 05/03/2019
2018 yılı nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalat miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10135 05/03/2019
Genel Sağlık Sigortası Primine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10196 05/03/2019
Atama bekleyen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10197 05/03/2019
Kamuda engelli personel istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10198 05/03/2019
Fatih Projesinin sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10226 05/03/2019
TSE-Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Limited Şirketinin denetimine, mali durumuna ve şirket merkezinin taşınma sebebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10568 27/03/2019
Türkiye genelinde resmi ve sivil yardım kuruluşlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10569 27/03/2019
Türkiye'deki intihar vakalarına dair verilere ve kurtulanların rehabilitasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10575 27/03/2019
Tütün kullanımının yasak olduğu yerlerde yapılan denetim sayısına ve cezai işlem sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10576 27/03/2019
Ülkemizde oluşabilecek afet durumlarında müdahale edecek olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10577 27/03/2019
İzin almadan yardım toplama yetkisi verilen vakıf ve kamu yararına çalışan dernek sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10578 27/03/2019
Son beş yılda yasaklanan miting, toplantı ve gösteri sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10598 27/03/2019
Son yıllarda gerçekleşen boşanma olaylarına dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10599 27/03/2019
Bakanlıkça ihtiyaç sahiplerine hangi kriterlere göre yardım yapıldığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10600 27/03/2019
2018 ve 2019 yıllarında Bakanlık birimlerinden aldıkları yardım kesilen ve yardım talepleri halen incelemede olan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10601 27/03/2019
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yiyecek ve yakacak yardımı alan kişi sayısına ve yapılan yardımların maddi değerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10602 27/03/2019
Son beş yılda yapılan evlat edinme başvurularına ve evlat edinmekten vazgeçenlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10603 27/03/2019
Evde bakım ücreti ödenen engellilere ve yaşlılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10615 27/03/2019
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki geri gönderme merkezlerinin ve buralarda bulunan kişilerin sayısı ile bu merkezler için yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10626 27/03/2019
2019 yılında Bakanlık tarafından ataması yapılacak fizyoterapist sayısına ve atama tarihine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10627 27/03/2019
2018 ve 2019 yılı Mart ayı itibarıyla Niğde ilindeki hastanelerde vefat eden, farklı illere sevk edilen hasta sayıları ile acil servislere başvuran kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10628 27/03/2019
Biyologların özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10629 27/03/2019
Lisansüstü diploması olan biyologlara uzman biyolog unvanı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10630 27/03/2019
2018-2019 yıllarındaki anne ve bebek ölümlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10631 27/03/2019
Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşlara verilen danışmanlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10632 27/03/2019
Evde sağlık hizmeti uygulamasıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10633 27/03/2019
2018-2019 yıllarında doğrudan gözetimli tedavi uygulayıcılarına göre bulaşıcı hastalık tespit edilen vatandaş sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10634 27/03/2019
2018-2019 yıllarındaki antidepresan kullanımı verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10637 27/03/2019
Biyologların özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10641 27/03/2019
Baz istasyonlarına kiralama yoluyla tahsiste bulunan kurum ve kuruluşlara ve baz istasyonlarının kurulduğu yerleşim yerlerinde vatandaşların görüşlerinin alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10655 01/04/2019
Biyologların TUS'a girme talebine ve çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10656 01/04/2019
Özel sektörde çalışan biyologların kısmi veya tam zamanlı olarak kamuda çalışabilmelerine yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10657 01/04/2019
Belediyelerde biyolog istihdamının artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi önerilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10658 01/04/2019
SGK girişi öncesi doğum yapan kadınlara 2 yıllık doğum borçlanması hakkı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10670 01/04/2019
Özel sektörde çalışan biyologların özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10673 04/04/2019
Devlet Övünç Madalyası verilmiş şehit yakını ve malul gazilere şeref aylığı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10674 04/04/2019
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkoloji Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10675 04/04/2019
Şehit çocuklarına ve gazilere ikinci iş imkanı sağlanması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10676 04/04/2019
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilerin özlük haklarını düzenleyen mevzuatın sadeleştirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10677 04/04/2019
Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki kültür merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin amaca ulaşma durumuna ve projeye aktarılan kaynağa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10678 04/04/2019
Şehit ve malul gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okuyabilmelerine yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10679 04/04/2019
Malul gaziler ile tüm harp ve vazife malullerinin ÖTV muafiyetinden yararlandırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10680 04/04/2019
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Balkanlar'da Kültürel Mirasın Yeniden İnşası Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10681 04/04/2019
Alt işverende çalışıp kadroya alınma talebi reddedilen engelli bir vatandaş ve benzer durumdaki kişiler hakkında düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10682 04/04/2019
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Tercihim Türkçe Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10684 04/04/2019
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ve malul gazilere yapılan ek ödemeler ile şehit ve gazi çocuklarına yapılan eğitim yardımlarının artırılması önerilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10775 01/04/2019
Biyologların özel hastanelerin laboratuvarlarında istihdam edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10803 01/04/2019
Biyoloji öğretmeni istihdamının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10808 01/04/2019
Biyologların sağlık alanındaki bazı sertifikalı eğitimlere katılabilmesinin sağlanmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10809 01/04/2019
Biyolog istihdamının artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 10811 04/04/2019
Sağlık alanında eğitim veren okullardan mezun olanların sayısındaki artışa ve bunların istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11104 22/04/2019
Niğde'de sağlık sorunlarında meydana gelen artışın nedenlerine ve Akkaya Barajından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11106 22/04/2019
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Gaz Boru Hattı projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11107 22/04/2019
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerinden doğan borçlarının ödenme durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11144 22/04/2019
Hepatit c hastası bir vatandaşın ilaç temininde yaşadığı sıkıntılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11145 22/04/2019
Niğde Devlet Hastanesindeki göz doktoru sayısının artırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11249 26/04/2019
Sezaryen doğum oranındaki artışa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11250 26/04/2019
Sürekli iş görmezlik ödeneği alan kişi sayısına ve bunların meslek kolları ile illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11251 26/04/2019
Emeklilere yapılan destek yardımının artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11252 26/04/2019
2017-2018 yıllarında ülkemize yönelik siber saldırıların sebep olduğu maddi zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11253 26/04/2019
Mesleki deri hastalığı teşhisi konulan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11254 26/04/2019
Meslek hastalığı şüphesiyle sağlık birimlerince yapılan sevklerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11255 26/04/2019
Emekliler için kira ve yakacak yardımı yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11256 26/04/2019
2017-2019 yılları arasında suç işleyen yabancı uyruklu kişi verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11257 26/04/2019
Emeklilerin faturalardaki diğer ücretlerden muaf tutulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11258 26/04/2019
Emeklilerin yararlanması için sosyal tesis yapılması ve belediyelerin sosyal tesislerinden ücretsiz faydalandırılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11259 26/04/2019
Ücretsiz toplu taşıma kartlarının tüm şehirlerde kullanılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11260 26/04/2019
Çocuklarda görülen hastalıklara ve hastalıklarla ilgili okul taramalarının yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11261 26/04/2019
Çocukların işgücüne katılım oranına ve çocuk işçiliğinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11262 26/04/2019
2000 yılı sonrası emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11263 26/04/2019
Emekli aylıklarının yıllık bazda TÜFE artışı ile belirlenmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11264 26/04/2019
TÜİK verilerine göre çocuk ölümü oranlarına ve bu oranların düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11265 26/04/2019
Son üç yılda rektör olarak atananların önceki görevlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11266 26/04/2019
Fazla çalışma sürelerinin denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11267 26/04/2019
Son beş yılda sendika üyesi olması gerekçesiyle işten çıkarılan ve sendikal tazminata hükmedilen işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11268 26/04/2019
2017-2019 yılları arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11269 26/04/2019
Ülkemizde sendika sayısına ve iş kollarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11270 26/04/2019
18 yaş altı evliliklerin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11271 26/04/2019
2018-2019 yıllarında trafik kazalarında ölen çocuk ve bebek sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11272 26/04/2019
İşçilerin tazminat ödemelerini yeniden düzenlemeye yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11273 26/04/2019
Temel liselerin kapatılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11357 26/04/2019
Kaçak elektrik kullanımının tespitiyle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11404 26/04/2019
Eğitim masraflarının düşürülmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11725 06/05/2019
Niğde ilinin Sazlıca kasabasında ürünleri dolu ve dondan zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11731 07/05/2019
2018 ve 2019 yıllarında çiftçilerden sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli adları altında yapılan mahsuplara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11732 07/05/2019
Orman alanları içinde yer altı depolamasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11733 07/05/2019
6831 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile orman sınırları dışına çıkarılan arazi miktarına ve bu arazilerin illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11734 07/05/2019
Niğde'de doludan etkilenen ekili alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11828 08/05/2019
Türkiye Noterler Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği emekli sandıklarından emekli olanların da emekli bayram ikramiyesi alabilmeleri önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11829 08/05/2019
Niğde ili İçmeli köyü hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11830 08/05/2019
Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatın altında alım yapılmasının önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11831 08/05/2019
Pancar üretimindeki kota cezalarının affı ve münavebeli ürün ekimindeki sorunların giderilmesi önerisi ile özelleştirilen şeker fabrikalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11832 08/05/2019
İş kazası geçiren çalışanlara ödenecek tazminatlarla ilgili davalara sadece iş mahkemelerinin bakması yönünde düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11833 08/05/2019
Emekli Sandığı ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki engellilik derecesi değerlendirmelerindeki ayrımın giderilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11834 08/05/2019
Vazife malullerinin eş ve çocuklarının sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlandırılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11835 08/05/2019
Ukrayna'ya ihraç edilen domateslerin geri gönderilmesine, kurumsal önlemlere ve iade edilen domateslerin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 11932 26/04/2019
CHP Genel Başkanı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12034 13/05/2019
2011-2019 yılları arasında ithalat ve ihracat rakamları ve yıllara göre artış ya da azalış oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12035 13/05/2019
Son on yedi yılda yapılan özelleştirmelere ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12036 13/05/2019
Son iki yılda kapanan fabrika ve diğer iş yerlerinin ve işsiz kalan kişilerin sayısına, iflas erteleme ve konkordato başvurusu yapan şirketlere ve çiftçilerin toplam kredi borcuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12037 13/05/2019
Suç oranındaki artışın önlenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12038 13/05/2019
Niğde'de son beş yılda düzenlenen kitap fuarı sayısına ve kitap fuarı için harcanan toplam tutara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12039 13/05/2019
Niğde'de son bir yılda ilgili kurumlar tarafından yapılan gıda denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12040 13/05/2019
Niğde Belediyesinde 2018 ve 2019 yıllarında doğrudan temin yoluyla yaptırılan işlere ve bunlar için ödenen miktara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12041 13/05/2019
Niğde Belediyesinde çalışan personele ve yapılan fazla mesai ücreti ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12042 13/05/2019
Niğde ilinde bulunan belediyelerin borç ve alacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12043 13/05/2019
2003 yılından itibaren Niğde ilinde kapanan, adı değişen ve inşa edilen okul sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12044 13/05/2019
Niğde ilinde 2003 yılından bugüne ismi değiştirilen sokak, cadde ve bulvarlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12045 13/05/2019
Niğde Organize Sanayi Bölgesinin doluluk durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12046 13/05/2019
Aksaray Organize Sanayi Bölgesinin doluluk durumuna ve bu bölgede satışa çıkarılan fabrika ve işletme sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12047 13/05/2019
Niğde ilinde bulunan on ve üzeri katlı bina sayısı ile bunlara yönelik yangın müdahale ekipmanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12048 13/05/2019
Akdeniz meyve sineğine karşı alınan önlemlere ve zararlının etkilediği ürünlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12049 13/05/2019
Son on beş yılda Niğde ve Konya'da oluşan obruklara ve bu sorunun çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12050 13/05/2019
1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı yükseköğretim bursu alan ve tazminat ödemek zorunda kalan bursiyerlerin tazminatlarının yapılandırılmasına yönelik taleplere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12051 13/05/2019
2017-2019 yılları arasında hakkında yayın yasağı getirilen olaylara ve bunlardan yargıya intikal edip sonuçlananlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12052 13/05/2019
Türk Telekom ile İŞKUR arasındaki 2500 tekniker istihdamına yönelik sözleşmenin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12053 13/05/2019
669 sayılı KHK ile askeri okullardan çıkarılan öğrencilerden herhangi bir suç veya suç örgütüyle ilişkilendirilmeyenlerin işe giriş engellerinin kaldırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12054 13/05/2019
2018-2019 yılları arasında yaşanan çocuk istismarı vakalarına yönelik çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12055 13/05/2019
Ameliyathane teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12056 13/05/2019
2018-2019 yılları arasında ihraç edilen ürünlerden iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12057 13/05/2019
KPSS ücretinin sınav sonucunda işe girenlerin maaşından kesilmesi ve işe giremeyenlerden alınmaması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12059 13/05/2019
Engelli işçilere 1 yıl beklenmeksizin 20 iş günü izin hakkı verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12060 13/05/2019
Sosyal hizmet bölümü mezunlarının atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12061 13/05/2019
Et ve Süt Kurumuna ait bir bina yapılıp yapılmayacağına ve kurumun kira ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12062 13/05/2019
Niğde-Ankara Otoyolu projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12063 13/05/2019
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12064 13/05/2019
2014-2019 yılları arasında cezaevlerinde gerçekleşen intihar vakalarına ve intihar eden mahkumların hüküm giydikleri suçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12091 13/05/2019
Türkiye'nin 25-27 Nisan 2019 tarihinde Çin'de gerçekleştirilen Kuşak ve Yol Forumuna katılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12161 16/05/2019
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinde görevde yükselme sınavlarının ne zaman yapılacağına ve personel sayısının yetersizliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12264 17/05/2019
Akkuyu Nükleer Santrali inşaat alanında oluşan çatlakların ileride ortaya çıkarabileceği tehlikelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12265 17/05/2019
Son beş yılda satışı yapılan hazine arazilerine, mera alanı olmaktan çıkarılıp satışı yapılan arazilere ve kirada bulunan hazine arazilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12266 17/05/2019
Vekil imamların kadro ve özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12267 17/05/2019
Bitki genetik kaynaklarının bulunduğu alanda ve doğal yetiştirme alanı dışında korunan ürün sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12358 17/05/2019
Sağlık personeli alımlarında sözlü mülakat yapılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12664 24/05/2019
Niğde ili İçmeli köyünün arazi sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12665 24/05/2019
Bitki genetik kaynakları konusundaki çalışmalar kapsamında korunan bitki türlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12666 24/05/2019
Yerli tohum geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12667 24/05/2019
Diyanet İşleri Başkanlığında vekil imam olarak görev yapan kişilerin sayısına ve vekil imam ile vekil müezzin kadrolarıyla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 12923 24/05/2019
Kültür ve Turizm Bakanına yönelik çeşitli iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13042 29/05/2019
2018 ve 2019 yıllarında haşhaş, keten, kenevir ve çeltik ürünü yetiştiriciliği için Tarım Bakanlığından izin alan ve izin için başvurduğu halde izin verilmeyen çiftçilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13043 29/05/2019
2018 yılında kızartma yağlarındaki polar madde ve asit sayısı bakımından denetlenen iş yerlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13044 29/05/2019
Bir fabrikanın ipotekli alacakları nedeniyle işçilerine 11 yıldır tazminat veremediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13045 29/05/2019
BİMER, CİMER, Alo 174 ve gıda hattına 2018 yılında yapılan ihbar başvurusu sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13046 29/05/2019
2017 ve 2018 yıllarında çiftçilere verilen yayım ve danışmanlık desteğinin miktarı ile verilen desteklerden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13047 29/05/2019
2017 ve 2018 yıllarında alternatif enerji kaynakları kullanan sera yapımına verilen hibe desteğinden yararlanan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13048 29/05/2019
Buzağı takip sistemi konusunda Tarım Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13049 29/05/2019
Mera, yaylak ve kışlaklarda hayvancılık yapan üreticilere kiralanan alan miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13050 29/05/2019
Yeni ağaç dikimlerine rağmen ceviz ve badem ithalatımızın devam etmesinin sebebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13051 29/05/2019
2017-2018 yıllarında işletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan üreticilerden küçük aile işletmesi desteği alan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13052 29/05/2019
2017-2018 yıllarında örtü altı yetiştiriciliği desteğinden yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13053 29/05/2019
Son beş yılda meydana gelen afetlerde ürünü zarar gördüğü halde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmadığı için destek alamayan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13054 29/05/2019
2017 ve 2018 yıllarında bombus arısı desteğinden faydalanan üretici sayısına ve sağlanan destek miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13055 29/05/2019
2017 ve 2018 yıllarında tarımda biyolojik ve biyoteknolojik mücadele desteğinden yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13056 29/05/2019
Bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve elde edilen biyodizelin standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13057 29/05/2019
Dünyada enerji amaçlı olarak tarımı yapılan bitkilerin ülkemiz tarımına kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13058 29/05/2019
2017 ve 2018 yıllarında gübre ve mazot desteği verilen çiftçi sayısına ve toplam destek miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13059 29/05/2019
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden örtü altı üretimine sübvansiyonlu kredi desteği alan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13060 29/05/2019
Biyoetenol üretimi konusunda EPDK tarafından açıklama yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13061 29/05/2019
2017-2018 yıllarında genç çiftçi proje desteklerinden yararlanan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13062 29/05/2019
İthal edilen ürünlerin fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13063 29/05/2019
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine ödeme yapamadığı için icralık olan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13064 29/05/2019
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması planlanan il sayısına ve bu amaca yönelik çalışmalara ne zaman başlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13065 29/05/2019
2018 yılında yem amaçlı ithal edilen GDO ve benzeri ürünler için yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13066 29/05/2019
Helal gıda sertifikası alan işletme ve ürün sayısı ile toplam üretim içinde bu ürünlerin yüzdesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13067 29/05/2019
Genetik potansiyeli yüksek sertifikalı tohumculuğa uygun bölgelerde Bölgesel Çeşit Tavsiye Projesinin uygulamaya konulup konulmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13069 29/05/2019
Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulması planlanan kooperatif sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13075 30/05/2019
Son iki yılda dernek ve vakıflar tarafından açılan öğrenci yurtlarının sayısına, KHK ile kapatılan öğrenci yurtlarının sayısına ve bu yurtların devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13077 30/05/2019
Çin menşeli bir telekomünikasyon şirketine ait ekipmanların kullanımının ülkemiz açısından güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13078 30/05/2019
Siber saldırı vakalarına karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13131 30/05/2019
DMD hastası öğrencilerin sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13245 10/06/2019
Bakanlık tarafından başlatılan ve henüz tamamlanmayan arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13336 14/06/2019
2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Toplum Yararına Program verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13337 14/06/2019
Haziran 2019 itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısına ve yabancı yatırımcılar hakkındaki bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13338 14/06/2019
2018 yılı sonu itibarıyla Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne giren işletmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13339 14/06/2019
Kurumlar vergisi ödemeyen şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13341 14/06/2019
Yurt dışında çeşitli seviyelerde öğrenim gören resmi burslu öğrenci sayısına ve bu öğrencilere verilen burs miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13342 14/06/2019
Glisofat maddesi ile ilgili ön incelemelerin yapılıp yapılmadığına ve maddenin ülkemize girişi konusunda bir sınırlama olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13343 14/06/2019
2017-2019 yılları arasında kredi ya da burs alan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13344 14/06/2019
Başpolislik unvanının kaldırılmasından etkilenen memurlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13370 14/06/2019
Engelli araç geçişine göre düzenlenen yol ve işaretler ile engelli tuvaletlerinin bulunduğu il merkezlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13371 14/06/2019
2019 yılı Mayıs ayı itibarıyla sigorta primi ödemesini aksatan ya da yapmayan işveren sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13372 14/06/2019
Mayıs 2019 itibarıyla sigortalılık kapsamında farklı biçimlerde çalışan veya prim ödeyen kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13373 14/06/2019
Mayıs 2019 itibarıyla ülkemizdeki işveren ve alt işveren sayılarına ve branşlara göre ilk on meslek içindeki işveren sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13374 14/06/2019
On günden az çalışması olan ticari taksi ve dolmuş şoförleri ile sanatçılardan primlerini kendileri ödeyerek sigortalı olanların sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13380 14/06/2019
Doğal afet sigortası kapsamında deprem sigortası bulunan yapı sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13395 14/06/2019
Amatör spor kulüpleriyle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13405 14/06/2019
Son beş yıl içinde taciz olaylarına karıştığı tespit edilen ve taciz nedeniyle kamu görevinden men edilen görevli olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13407 14/06/2019
İhbarla yakalanan terörist sayısına ve ihbar karşılığında verilen para ödüllerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13414 14/06/2019
Son on beş yılda emniyet personelinin kılık ve kıyafetiyle ilgili yapılan yönetmelik değişikliklerine ve kıyafet tasarımı için yapılan harcamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13415 14/06/2019
Son 5 yılda soruşturma açılmasına izin verilmeyen belediye başkanı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13421 14/06/2019
Son beş yıl içerisinde RTÜK'e Cumhuriyet değerleri ve Atatürk'e hakaret konularında yapılan şikayet başvurularının sayısına ve verilen cezaların tutarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13423 14/06/2019
Niğde'nin Kayırlı köyünde yapılan göletin peri bacalarına olumsuz etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13425 14/06/2019
Niğde ilindeki Kayırlı Köyü, Çamardı Kavlaktepe Köyü, Fertek Köyü ve Kemerhisar Kasabası yer altı şehirlerinin turizme kazandırılması için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13426 14/06/2019
Niğde'nin Uluağaç köyünde yapılan gölet ile sular altında kalan mağara oyma kiliselerle ilgili bilimsel çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13427 14/06/2019
Niğde'nin İftiyan bölgesinde toprak altında bulunan yerleşim yerlerine yönelik bilimsel bir kazı ve araştırma çalışması yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13429 14/06/2019
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13434 14/06/2019
Son 5 yılda eğitim kurumlarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13454 14/06/2019
Nadir görülen hastalıklar kapsamına giren hastalık türlerine ve bu hastalıklar için tedavi imkanı bulunan sağlık kuruluşlarının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13608 24/06/2019
2018 ve 2019 yıllarında yarı zamanlı çalışma sisteminden yararlanan kadın ve erkek çalışanların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13660 21/06/2019
2002-2019 yılları arasındaki intihar vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13715 21/06/2019
Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca ödenen reklam bedellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 13905 26/06/2019
Niğde'nin Bor ilçesindeki Kızılca Deresi'nin temizlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14008 28/06/2019
Et ve Süt Kurumunun 2018 yılında gerçekleştirdiği gövde et satışlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14009 28/06/2019
Bakanlıkların merkez çalışanlarının çocuklarına yönelik kreş ve gündüz bakım evi projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14010 28/06/2019
2017-2019 yılları arasında Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarca açılan ihalelerden iptal edilenlerin sayısına ve iptal edilme gerekçelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14011 28/06/2019
Ülkemizde bulunan küçük sanayi sitelerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14012 28/06/2019
2018 ve 2019 yıllarında onarımı yapılan ve devam eden tarihi eser sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14013 28/06/2019
Bakanlık, kurum, kuruluş ve belediyeler aracılığıyla sosyal ve nakit yardım desteği sağlanan kişilerin sayısına ve yaş aralıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14014 28/06/2019
Muhtarlık hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14015 28/06/2019
Atıkların ekonomiye kazandırılması ve geri dönüşümün sağlanması amacıyla ilgili Bakanlığın çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14016 28/06/2019
Kamu ve belediyelere ait kreş ve sosyal tesis sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14017 28/06/2019
2017-2019 yılları arasında Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14215 03/07/2019
Milli Emlak Genel Müdürlüğü çalışanlarının kurum içi uzmanlık sınavı kapsamına alınması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14216 03/07/2019
Bazı memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14217 03/07/2019
Hem Bağ-Kur hem de SSK kapsamında çalışmış olup 1 Mart 2011 tarihinde yapılan değişiklikten etkilenen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14218 03/07/2019
Niğde ilinde bulunan bazı asbestli su borularının değişimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14219 03/07/2019
İŞKUR'a başvuruda bulunarak iş arayan üniversite mezunlarına ve 2018-2019 yıllarında İŞKUR tarafından işe yerleştirilenlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14220 03/07/2019
Gümrük işlemlerini kolaylaştırmak üzere 154 belgenin dijital ortamda işleneceği uygulamaya katılım oranlarına ve uygulamanın sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14221 03/07/2019
Bakanlıklarda, kamu kurumlarında ve belediyelerde kadro verilmeyerek taşeron olarak çalışmaya devam eden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14222 03/07/2019
Askerlik borçlanması düzenlemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14223 03/07/2019
Niğde Kalesi ve çevresindeki kamulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14224 03/07/2019
2017-2019 yılları arasında Alo 175 hattına yapılan ihbar sayısına ve en çok ihbar gelen on ile ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14225 03/07/2019
Niğde'deki bazı tarihi yapıların onarımları kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14226 03/07/2019
Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde bulunan bazı camilerin bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14227 03/07/2019
Niğde Merkez'de bulunan Uluağaç tarihi okulunun onarımına ve Bor ilçesinde bulunan Kavuklu köyü kilise cami projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14228 03/07/2019
Niğde ili Bor ilçesinde bulunan Cığızoğlu konağının kültürel amaçla değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14229 03/07/2019
Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Darboğaz Sulama Göleti'nin tadilat ve tamiratı ile Sıdran mevkiinde bir gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14230 03/07/2019
Niğde Kemerhisar ve Dikilitaş yerleşkelerinde bulunan Roma sütunu ve dikilitaşların turizm amaçlı değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14231 03/07/2019
Emekli aylığının en az bin TL olarak uygulanması yönündeki düzenlemeden yararlanan emekli sayısına ve emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14232 03/07/2019
İşçi ve memur statüsünde çalışan üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14233 03/07/2019
Emeklilikte yaşa takılan kişilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14234 03/07/2019
Niğde'nin Maden Mahallesi'nde bulunan Sulucaova ve Kiçağaç kiliseleri ile ilgili proje ihalelerinin hangi aşamada olduğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14235 03/07/2019
Ülkemizdeki yurt ve pansiyonların sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında buralarda kalan öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14236 03/07/2019
Sanayi yerlileştirme programı kapsamında yerlileştirilmesi hedeflenen ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14237 03/07/2019
2017-2019 yıllarında geçici çalışma izni alan yabancı uyruklu kişilere ve gıda sektöründe çalışanların sağlık kontrollerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14238 03/07/2019
Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanan yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14239 03/07/2019
Şirket ortaklığı veya vergi mükellefiyeti olup BAĞ-KUR kapsamında sigortalı sayılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14240 03/07/2019
2017-2019 yıllarında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14242 03/07/2019
Okullarda internet okuryazarlığı ya da bilgisayarda araştırma teknikleri konulu eğitimler verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14243 03/07/2019
Son on yılda eğitime kapanan köy okullarına ve taşımalı eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14244 03/07/2019
Çiftçi kayıt sistemine dahil olan ve 2018-2019 yıllarında ürünlerini sigortalatan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14245 03/07/2019
Yatırım, eğitim ve istihdam planlamalarında sosyal tarafların karar alma süreçlerine katkılarının artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14246 03/07/2019
Vergi indirim belgesiyle emekli olup halen çalışan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14247 03/07/2019
Taşımalı eğitim için kullanılan servis aracı sayısına ve son beş yıl içinde kazaya karışan servis araçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14248 03/07/2019
Dağılmış ailelerin veya kimsesiz çocukların barındığı kamu kurumlarının binalarına ve buralarda kalan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14249 03/07/2019
Kredi kartı kullanımıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14250 03/07/2019
Kayıt dışı çalışmayla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14251 03/07/2019
Niğde'de bulunan Fertek Hamamı'nın onarımına ve ne zaman kullanıma açılacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14252 03/07/2019
Ülkemizin basın özgürlüğü sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ve tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14253 03/07/2019
Sosyal güvencesi olmayan kişilerden genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılananlara ve prim ödeyerek sağlık hizmetinden yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14255 03/07/2019
Niğde ilindeki Gedelli, Şeyhömerli, Kemerhisar ve Havuzlu sulama göletlerinin yapım aşamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14256 03/07/2019
Niğde'deki bazı sulama göletlerinin yapım aşamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14257 03/07/2019
Niğde'deki bazı sulama göletlerinin yapım aşamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14258 03/07/2019
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki bazı sulama göletlerinin yapım aşamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14259 03/07/2019
Bakanlıklarda boş bulunan harita kadastro teknikeri kadrolarına ve alım yapılacak kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14261 03/07/2019
İşçi alacak davalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14277 03/07/2019
2018-2019 yıllarında metil alkol zehirlenmesinden tedavi gören ve vefat eden kişi sayıları ile metil alkol zehirlenmelerinin önüne geçmek için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14278 03/07/2019
Yerli otomobil ile ilgili çalışmaların bulunduğu aşamaya ve 2018 ve 2019 yıllarında satışı yapılan elektrikli otomobil sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14279 03/07/2019
2019 yılı itibarıyla icra dairelerinde mevcut dosya sayısına ve icra yoluyla satılan veya satış bekleyen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14280 03/07/2019
Ülkemizden yurt dışına kaçırılan ve farklı müzelerde sergilenen tarihi eserler ile yurt dışından iadesi sağlananlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14281 03/07/2019
2009-2015 yılları arasında TİGEM'in özel sektöre kiraladığı işletmelerden elde ettiği gelire ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14282 03/07/2019
Sudan ile tarım alanında yapılan iş birliği anlaşması kapsamındaki uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14357 03/07/2019
Ortaöğretim, lise, ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için yurt hizmeti veren dernek ve vakıfların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14599 09/07/2019
2019 yılı itibarıyla kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14702 11/07/2019
Ülkemizde bulunan milli park, tabiat parkı, sit alanı gibi alanların iller bazında sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14703 11/07/2019
2002-2015 döneminde boşanma oranlarının artmasının nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14704 11/07/2019
PTT'de işçi statüsünde çalışanların memur sendikalarına üye olmalarını amaçlayan düzenlemeler yapıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14705 11/07/2019
Son on yılda yaşlılık aylığı bağlananlardan sonradan eksik prim ve gün tespit edilmesi nedeniyle aylıkları kesilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14706 11/07/2019
İŞKUR üzerinden tekniker alım protokolüne istinaden Türk Telekom'da işe alınan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14707 11/07/2019
Ülkemizde cezaevinde kalamaz raporu verilen tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14760 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14761 12/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında çocukların aile içi şiddetten korunmasına yönelik alınan koruma kararı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14762 12/07/2019
İthal ürünlerde görülen bazı zararlı haşerelere yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14763 12/07/2019
Mevsimlik tarım işçilerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik programlara ve bu programlara katılan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14764 12/07/2019
Mevsimlik tarım işçilerinin sigortalılık yaş şartının tüm bölgelerde kontrolü ve takibi için yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14765 12/07/2019
Akdeniz sineği ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14766 12/07/2019
Tarımsal işletme sahibi ve ürün aracılığı yapan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14767 12/07/2019
Milli Savunma Bakanlığında hizmet alım yoluyla taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14768 12/07/2019
Niğde ilinde petrol bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14769 12/07/2019
2019 yılında ithal edilen anaç patates tohumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14770 12/07/2019
Ayçiçeği ithalatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14771 12/07/2019
Pamuk ithalatına ve destek primlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14772 12/07/2019
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda bulunan araçlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14773 12/07/2019
Özel, belediye ve kamu radyolarının sayısına ve radyolarda çalışanların cinsiyet dağılımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14774 12/07/2019
Belediyeler ve bağlı kuruluşlarında hizmet alım yoluyla taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14775 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan PTT ve ortak kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14776 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14777 12/07/2019
Ticaret Bakanlığında hizmet alım yoluyla taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14778 12/07/2019
Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan sendikacı sayısına, annesiyle kalan çocuk sayısına ve suça sürüklenen çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14779 12/07/2019
KHK ile çıkarılan taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14780 12/07/2019
Cumhurbaşkanlığına ait araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14781 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan sosyal tesis çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14782 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14783 12/07/2019
Çağrı merkezi personelinin çalışma koşullarına ve bu koşulların sebep olduğu meslek hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14784 12/07/2019
Kamu kuruluşu ve belediyeler tarafından açılan yaz kurslarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14785 12/07/2019
Son beş yıl içerisinde ilişiği kesilen öğrenci sayısına ve af getirilip getirilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14786 12/07/2019
Belirli bir zamanda ve belirli bir bölgede yaş grupları ve cinsiyetlerine göre çalışan çocuk sayılarına dair bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14787 12/07/2019
2013-2018 yılları arasında gerçekleşen çay ithalat ve ihracat oranlarındaki değişmelerin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14788 12/07/2019
2018 ve 2019 yıllarındaki çay üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14789 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14790 12/07/2019
15 yaş altında çocuk çalıştıran iş yerlerinin denetimine ve 2018-2019 yıllarında uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14791 12/07/2019
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14792 12/07/2019
2018-2019 yıllarında ücreti ödenmediği için işten ayrılan çalışan sayısı ile çalışanlarına ücretsiz izin kullandıran firma sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14793 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14794 12/07/2019
YHT ile ilgili anlaşmalar kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında hedeflenen yolcu sayısına ve bu sayıya ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14795 12/07/2019
Ürün hastalığı nedeniyle ekim yasağı uygulanan bölge sayısına ve ürünlere göre hastalık dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14796 12/07/2019
Son on yıl içerisinde kuruyan dere ve göllere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14797 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14798 12/07/2019
Engelli sayısına, engelli raporu iptal edilenlere ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14799 12/07/2019
Kamuya ait lojmanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14800 12/07/2019
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14801 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14802 12/07/2019
Milli Eğitim Bakanlığından işten çıkartılan personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14803 12/07/2019
Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14804 12/07/2019
15 Temmuz sonrası ihraç edilen emniyet mensuplarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14805 12/07/2019
15-18 yaş aralığındaki eğitime ara veren genç işçi sayısına ve genel çalışma koşullarına yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14806 12/07/2019
Mevsimlik tarım işçiliğinde aracılık hizmetinde bulunan kişi ve işletmelerin kayıt altına alınması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14807 12/07/2019
Tarım iş koluna yönelik yasal bir düzenleme yapılmasının planlanıp planlanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14808 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14809 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan TCDD ve bağlı ortakların çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14810 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14811 12/07/2019
TRT Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerinin aylık ücretlerine ve TRT bünyesindeki makam aracı, lojman ve kiralık konut sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14812 12/07/2019
Geçici tarım işçilerinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14813 12/07/2019
2017-2019 yılları arasında Toplum Yararına Program kapsamında iş başı yapan, işten çıkarılan ve işten çıkışı sonrasında tekrar iş bulan kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14814 12/07/2019
İthal ürünlerin GDO incelemesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14815 12/07/2019
2019 yılında tonaj farklılığı nedeniyle tır sürücülerine kesilen cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14816 12/07/2019
TÜİK tarafından yapılan çocuk iş gücü anketinin güncellenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14817 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan hastane bilgi işlem çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14818 12/07/2019
Son on yılda usulsüzlük iddialarıyla yargıya intikal eden kamu sınavlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14819 12/07/2019
Sağlık Bakanlığında görevli taşeron işçilerin kadroya alınması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14820 12/07/2019
Başvurusu onaylanan ücretli öğretmenlerin atamalarının yeniden yapılması yönünde bir çalışma yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14821 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan hastane görüntüleme merkezi çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14822 12/07/2019
2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkumlara yönelik bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14823 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluş çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14824 12/07/2019
Hayvan hastalıkları nedeniyle karantinaya alınan bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14825 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan kiralık araç şoförlerine ve kadroya alınmalarına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14826 12/07/2019
Kamuda üniversite mezunu olup işçi statüsünde çalışan kişi sayısı ile kadro düzenlemesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14827 12/07/2019
2011-2019 yılları arasında başpolis unvanı ile istihdam edilen polis sayısına ve komiser yardımcısı olmak için gerçekleştirilen mülakat sınavına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14828 12/07/2019
Karayolları Genel Müdürlüğünde hizmet alım yoluyla taşeron olarak çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14829 12/07/2019
Taşeron kadro uygulamasından yararlanamayan İçişleri Bakanlığı çalışanlarının kadroya alınmasına yönelik düzenleme önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14830 12/07/2019
Trafik siciline kayıtlı araçların ve 2017-2019 yıllarında kasko yaptıranların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14831 12/07/2019
2013-2018 yılları arasında incir ihracatının azalmasının nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14832 12/07/2019
2013-2018 yılları arasında kayısı ihracatının azalmasının nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14833 12/07/2019
IPARD kapsamında destek almasına rağmen projesini tamamlamayan müteşebbislere ve tamamlanmayan projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14834 12/07/2019
Kentsel dönüşüm kapsamında dönüşümü sağlanan ve 2013-2018 yılları arasında başlanıp tamamlanamayan konut sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14835 12/07/2019
Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında yoksul ailelere yönelik eğitime katılımı artırıcı çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14836 12/07/2019
Tarımsal üretim işleme ve değerlendirmeye yönelik mesleki yönlendirme programı çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14837 12/07/2019
Mevsimlik çocuk işçilerin eğitime erişimlerinin sağlanabilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14838 12/07/2019
Kadın ve çocuk koruma evlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14839 12/07/2019
Çocuk işçi ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14840 12/07/2019
Kurban Bayramı nedeniyle hayvan ithaline yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ve hayvanların sevk ve muayeneleri ile ilgili önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14841 12/07/2019
İşçi maaşına gelen hacizler dolayısıyla iş yerinden çıkarılan çalışan olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14842 12/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında illere göre gerçekleşen konut, iş yeri ve fabrika yangınlarına ve vefat eden kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14843 12/07/2019
Sabit konut imkanı sağlanan mevsimlik işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14844 12/07/2019
2018-2019 yıllarında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14845 12/07/2019
İtfaiye araçlarının donanımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14846 12/07/2019
Kamu kurumlarında ve bakanlıklarda istihdam edilen engelli personel sayısına ve boş bulunan engelli kadro sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14847 12/07/2019
TCDD'ye bağlı ve ortaklığı bulunan şirketler ile çalışan sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14848 12/07/2019
İŞKUR'a iş başvurusu yapmış olup herhangi bir işe yerleştirilmeyen üniversite mezunları ile 2018 yılından itibaren tam zamanlı istihdam edilenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14849 12/07/2019
Rusya'ya ihraç edilen bazı ürünlerin Akdeniz meyve sineği sebebiyle iadesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14850 12/07/2019
Özelleştirilen Mazıdağı Fosfat Tesisleri'nin maddi değeri yüksek hurdalarının satılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14851 12/07/2019
Sebze ithalatındaki artışın nedenine ve ithal edilen sebzelerin çeşitleri, menşeleri ve fiyatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14853 12/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında yapılan denetimlerde desibel düzeyini aştığı tespit edilen firma sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14854 12/07/2019
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14855 12/07/2019
Maliyetinin altında satışa sunulan kaşar peynirlerine yönelik denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14856 12/07/2019
2015 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılan ve tahsisi kaldırılan Hazine arazilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14857 12/07/2019
Tanzim satış noktalarına ve buralarda satılan ürün miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14863 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14870 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14874 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14879 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14881 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14885 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14892 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14899 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14908 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14913 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14921 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14924 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14929 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14936 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14946 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 14947 12/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan engelli personel sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15287 18/07/2019
Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve tasarrufların artırılması için yapılacak çalışmalara ve kamu kuruluşlarının bazı giderlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15288 18/07/2019
Güvenli iş yerlerine yapılan yüzde elli prim indirimi uygulamasından yararlanan iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15289 18/07/2019
Güvenlik personeli alımı ile ilgili sözlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15290 18/07/2019
Kadın kooperatiflerini destekleyici çalışmalardan yararlanan kooperatif sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15291 18/07/2019
Eximbank müşteri sayısına ve müşteriler arasında KOBİ'lerin payının artırılmasına yönelik hedeflere erişilip erişilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15293 18/07/2019
Tarım alanlarında modern sulamanın yaygınlaştırılmasına yönelik hedeflerin gerçekleşme oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15294 18/07/2019
İŞKUR tarafından hayata geçirilen İşte Anne Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15296 18/07/2019
Trafik güvenliğinde farkındalığın artırılması yönünde yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15297 18/07/2019
Sporun yaygınlaştırılması kapsamında yeni tesislerin hangi illerde yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15298 18/07/2019
Sebze ekim alanlarının küçülmesinin nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15299 18/07/2019
Sağlık hizmetlerinde sağlanan tasarruf miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15300 18/07/2019
Emlak Bankasının yapılandırma sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15301 18/07/2019
1000 adet maden sahasının ekonomiye kazandırılmasına yönelik ihalelerin illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15302 18/07/2019
2019 yılının ilk altı ayında Çin Panda piyasasından alınan dış borç miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15303 18/07/2019
Ülkemizde son üç yılda yayın yasağı getirilen olay sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15304 18/07/2019
Niğde ili Ulukışla ilçesinde kiraz paketleme tesisi kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15305 18/07/2019
Özel okullar ve vakıf üniversitelerinin öğrenim ücreti belirleme kriterlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15306 18/07/2019
Niğde'de 2019 yılı Mayıs ayındaki dolu afetinden etkilenen üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15307 18/07/2019
Madde bağımlılarının sosyal uyumuna yönelik çalışmalardan yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15308 18/07/2019
2018 yılında kanatlı yetiştiriciliği sektöründe konkordato ilan eden firma sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15309 18/07/2019
Tarımsal kooperatiflerden ve pancar ekicileri kooperatifinden destek almaktan vazgeçip ekim yapmayan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15310 18/07/2019
2018 yılında yapılan imar affı düzenlemesinden yararlanan kişi sayısına ve yapı kayıt belgesi verilen kaçak yapılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15311 18/07/2019
Engelli vatandaşlar için verilen destek ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15312 18/07/2019
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yatırım teşviki alan firma ve kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15313 18/07/2019
Ülke genelindeki dernek sayısı ile 2018-2019 yıllarında kapanan dernek sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15314 18/07/2019
2017-2019 yılları arasındaki buzağı ölümü sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15315 18/07/2019
İnsan sağlığını tehdit eden gıdaları üreten, taklit eden ve tağşiş yapan firma ve kişilere yönelik cezaları artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15316 18/07/2019
Sağlığa zararlı ürünler ile ilgili yapılan adli işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15317 18/07/2019
Yükseköğrenim mezunlarının işsizlik oranını düşürmeye yönelik politikalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15318 18/07/2019
Gıda işletmelerine yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15319 18/07/2019
Gıda denetimlerinde belediyelerin sahip oldukları yetkilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15333 18/07/2019
Adli Tıp Kurumunun otopsi hizmeti verdiği illere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15334 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15335 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15336 18/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında yabancı gerçek ve tüzel kişilerce bakanlıklar ve şahıslar aleyhine açılan davaların sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15337 18/07/2019
Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları ile çözüme kavuşturulan dosya sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15360 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15361 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15367 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15368 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15369 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15371 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15372 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15373 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15375 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15376 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15377 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15380 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15381 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15382 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15383 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15384 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15385 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15386 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15388 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15389 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15390 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15391 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15393 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15397 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15398 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15401 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15402 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15403 18/07/2019
Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından son beş yılda akredite edilen firma sayısına ve asansör denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15408 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15409 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15410 18/07/2019
Orman İşletme Müdürlüğünce son on yılda imara açılan arazi miktarına ve orman tahsisi yapılan işletme sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15417 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerle ilgili seminerlere, engelli personel istihdamına ve binaların erişime uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15418 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15419 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15421 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşlarda engellilerle ilgili seminerlere, engelli personel istihdamına ve binaların erişime uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15422 18/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15423 18/07/2019
Bakanlık ve bağlı kurumlarda üst düzey kadrolarda vekaleten görev yapan kişi sayısına ve bağlı şirketlerdeki boş yönetici pozisyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15504 19/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında ülkemize gelen yabancı hasta sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15505 19/07/2019
Somali, Mali ve Lübnan'a yapılan askeri yardım miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15506 19/07/2019
Yeni Türkiye Ticaret Merkezlerinin açılacağı ülke ve şehirlerin belirlenmesi sürecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15507 19/07/2019
Ayçiçeği ekim alanlarının artırılmasına ve üretimin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15508 19/07/2019
Pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15509 19/07/2019
Sağlık Market uygulamasının faaliyete geçirildiği il sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15510 19/07/2019
2019 yılında sağlanan yurt dışı kaynak miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15511 19/07/2019
2019 yılında yaşlılara yönelik yapılan çalışmalara ve evde bakım desteği sağlanan illere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15512 19/07/2019
Bazı tarım satış kooperatiflerinin ortak sayısına ve borçlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15513 19/07/2019
Niğde'de patates üretiminde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15514 19/07/2019
Patates üretiminde aşırı gübre kullanımının nedenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15515 19/07/2019
Ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15516 19/07/2019
Nişasta bazlı şurup üretimi ve ithalatıyla ilgili bazı veriler ile şeker pancarı üretiminin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15517 19/07/2019
Yerli tütün üreticilerinin korunmasına ve 2018 yılında ithal edilen tütün ve sigara miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15518 19/07/2019
Uluslararası yayın sayısının artırılması için TÜBİTAK teşviklerinin yeniden kurgulanması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15519 19/07/2019
Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanmasına yönelik projenin bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15520 19/07/2019
Ankara Gazi Uyum Evi'nin yapımının bulunduğu aşamaya ve projenin farklı illerde de yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15521 19/07/2019
Bizim Şehir Projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan çalışmaların bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15522 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ceza alan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15523 19/07/2019
Bakanlıklarda ve kamu kuruluşlarında bulunan sosyal tesis sayısı ile bu tesislerde çalışan taşeron işçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15524 19/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında kiraya verilen veya satışı yapılan belediye taşınmazlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15525 19/07/2019
1 Ocak 2018'den itibaren işten çıkarılan kişi sayısına ve işten çıkarılmayla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15526 19/07/2019
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15527 19/07/2019
Son beş yılda belediyeler tarafından belediye şirketlerine satılan ve kiraya verilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15528 19/07/2019
Son beş yılda vatandaşlıktan çıkarılan kişi sayısı ile yurt dışına çıkma yasağı olan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15529 19/07/2019
81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15530 19/07/2019
2002-2019 yılları arasında gerçekleşen intihar vakalarına dair bazı verilere ve toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15531 19/07/2019
Mevsimlik işçi servislerinin güzergah bildirme uygulamasından muaf tutulması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15532 19/07/2019
2000 yılı sonrasında emekli olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için intibak yasasının ne zaman çıkarılacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15533 19/07/2019
Kamu kurumları tarafından kullanılan kiralık araç sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15534 19/07/2019
Emekli aylığı verilerine ve emekli aylıklarının aylık bağlama oranında yeni bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15554 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15555 19/07/2019
Dava dosyalarının sonuçlandırılma süresine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15556 19/07/2019
Savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri ve emniyet birimleri arasındaki yazışmaların UYAP-EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15557 19/07/2019
Anayasa Mahkemesinden Bakanlık İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna gönderilen dosya sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15558 19/07/2019
Suç mağduru vatandaşların korunmasına yönelik imkanlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15559 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15560 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15561 19/07/2019
Ön bürosu bulunan ve yeni icra dairesi modeli uygulanan adliye sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15562 19/07/2019
2019 yılında lekelenmeme hakkının korunmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15564 19/07/2019
Nafaka sistemine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15565 19/07/2019
Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15566 19/07/2019
Hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik caydırıcı tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15567 19/07/2019
2018-2019 yıllarında mesleki yeterlilik belgesi verilen mahkum sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15568 19/07/2019
2019 yılının ilk yedi ayı ile 2018 yılının ilk yedi ayının bazı suç türleri bakımından karşılaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15576 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15577 19/07/2019
Çocuk işçiliği ile mücadele ve çocuğa yönelik koruyucu önlemler ve hizmetler kapsamında yürütülen bazı projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15578 19/07/2019
Ulusal engelli veri tabanı projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15579 19/07/2019
Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılan çocukların hizmet aldığı il sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15580 19/07/2019
Sosyal yardım alan ve 2019 yılında istihdama yönlendirilen kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15581 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15582 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15583 19/07/2019
Hane geliri dikkate alınarak engelli maaşı kesilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15584 19/07/2019
Nitelikli iş gücüne yönelik programlar ile sosyal çalışma programlarından yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15585 19/07/2019
Şehit yakını ve gazilerin SGK borçlarının terkin edilmesi ve er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması uygulamalarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15586 19/07/2019
Özel sektörde istihdam edilen engelli personel sayısına ve engelli çalışan için işverene yönelik bir destek uygulaması olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15587 19/07/2019
İhtiyaç tespiti amacıyla yapılan hane ziyaretlerinin ve faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15607 19/07/2019
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi projesinin bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15608 19/07/2019
Türk dilinin doğru kullanımı ve şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla bir kampanya başlatılıp başlatılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15609 19/07/2019
Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu, gürültü bariyeri ve çevre dostu sokak çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15610 19/07/2019
Sıfır Atık Projesi kapsamında uygulama yapılan kamu kurumu sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15611 19/07/2019
2019 yılında mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik işlemlerin hızlandırılması kapsamında yapılan çalışmalardan yararlanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15612 19/07/2019
Şeffaf bir imar rejimi altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15613 19/07/2019
Katı Atık Programı'nın bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15614 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15615 19/07/2019
Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlası'nın hazırlanma sürecine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15617 19/07/2019
5 yılda bitirilecek 5000 adet köy konağı projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15619 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15621 19/07/2019
İmar barışı uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15632 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15633 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15634 19/07/2019
Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak hudut kapısı açılması ve havaalanı projelerinin Türk firmalarınca üstlenilmesi girişimlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15640 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15641 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15642 19/07/2019
EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğalgaz ticaret platformu uygulamasının hayata geçirilmesinde gelinen aşamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15652 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15654 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15656 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15658 19/07/2019
Sporun yaygınlaştırılması için açılacak tesislere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15666 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15667 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15668 19/07/2019
Bazı Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15669 19/07/2019
Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman sağlayabilmesi için geliştirilecek altyapı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15670 19/07/2019
Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15671 19/07/2019
Sarmalık tütünde ÖTV oranının düşürülmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15681 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15682 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15683 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15684 19/07/2019
2002-2019 yılları arasında maganda kurşunu olarak tabir edilen nedenle gerçekleşen yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15701 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15702 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15703 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15714 19/07/2019
Yükseköğrenim mezunlarının işsizlik oranının azaltılması ve istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15715 19/07/2019
Vakıf üniversitelerinde engelli öğrencilere yönelik kontenjanların artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15716 19/07/2019
Üniversitelerin yatırım bütçelerinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15717 19/07/2019
Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenci başına düşen bazı mekan ve kitap sayılarına ve farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15718 19/07/2019
Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin uyruklarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15719 19/07/2019
Yükseköğrenime yönelik yatırımların artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15720 19/07/2019
Öğretim elemanı açığının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15721 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15722 19/07/2019
2018 yılında EKPSS sonucu açılan kontenjan sayısına ve sınava giren aday sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15723 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15724 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15733 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15734 19/07/2019
Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarda farklı istihdam türlerine göre çalışan personel sayısına ve boş kadro bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15735 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15736 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15755 19/07/2019
Aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15756 19/07/2019
Niğde ili ve ilçelerindeki çeşitli sağlık hizmeti verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15757 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15758 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15759 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15760 19/07/2019
Takviye edici gıdalar kısıtlı maddeler listesinde bulunan bazı maddelerin insan sağlığına etkisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15761 19/07/2019
Piyasa gözetimi ve denetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılan mevzuat çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15762 19/07/2019
Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15763 19/07/2019
Kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin azaltılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15764 19/07/2019
İlaç ve tıbbi cihazlarda yerlileşme ve millileşme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15765 19/07/2019
Tıbbi tetkik birimlerinde taşeron olarak çalışanların kadroya alınması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15766 19/07/2019
Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis hizmet kapasitesinin geliştirildiği il sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15767 19/07/2019
Ortaöğretim hemşirelik bölümü mezunlarının atamasına ve işsizlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15772 19/07/2019
Yerli uydu ve uydu teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15773 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15774 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15775 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15776 19/07/2019
Organize sanayi bölgeleriyle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15777 19/07/2019
6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi kapsamındaki illere ve Proje'nin bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15778 19/07/2019
Yeni nesil serbest bölgelerin kurulması ve mevcut bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15779 19/07/2019
Tarıma dayalı yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması planlanan illere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15780 19/07/2019
Niğde Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15781 19/07/2019
Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesine yönelik proje ve desteklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15801 19/07/2019
Odun üretiminin, ağaçlandırılan alanların ve istihdamın artırılmasına yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15803 19/07/2019
Tarım topraklarında bulunması gereken organik madde oranına ve organik madde oranı az olan toprakların kapladığı alana ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15805 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sulu tarıma geçilen alan miktarı ile toplulaştırma konulu davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15807 19/07/2019
Tarımsal KİT'lerin yeniden oluşturulması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15809 19/07/2019
2019 yılında TMO'ya ürün veren çiftçi sayısı ile ürün miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15811 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15813 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda engelli hakları alanında yapılan çalışmalara, istihdam edilen engelli personele ve binaların engelli erişimine uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15815 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15817 19/07/2019
İhraç edilecek ürünlerde tespit edilen ve ülkemize ithalat yoluyla giren zararlıların neden olduğu sorunlarla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15819 19/07/2019
Nohut ekim alanlarında düzenli ve programlı ekim sağlanması için yapılan Bakanlık çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15820 19/07/2019
Milli park kapsamına alınan ve son on yılda bu kapsamdan çıkarılan alanların yüz ölçümlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15822 19/07/2019
2018 ve 2019 yıllarında tarım arazilerinin hak sahiplerine uygun bedelle kiralanması uygulamasından yararlanan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15823 19/07/2019
İthal edilen ürünlerin GDO incelemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15824 19/07/2019
Buğday ithalatından vazgeçilerek ekim alanlarının genişletilmesi için çalışma yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15825 19/07/2019
Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine bağlı kooperatiflerle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15826 19/07/2019
Kenevir üretiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15827 19/07/2019
Arazi toplulaştırma çalışmalarına ve korumaya alınacak ovalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15828 19/07/2019
Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15829 19/07/2019
Patates ithalatının sebebine ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15830 19/07/2019
Milli parkların ve ziyaretçi sayılarının artırılmasına yönelik hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15831 19/07/2019
Türkiye Mekansal Strateji Planı ve Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi çalışmalarının bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15842 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15843 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15844 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında haksız rekabet kapsamında cezai işlem uygulanan firma sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15845 19/07/2019
Modern toptancı hallerinin kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projenin bulunduğu aşamaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15846 19/07/2019
Uzun süreli kiralamalarda lisanslı depo kapasitelerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15856 19/07/2019
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 2018 ve 2019 yıllarında tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan harcama tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15857 19/07/2019
2017-2019 yılları arasında sürekli ve geçici görevle yurt dışına gönderilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15872 23/07/2019
Ülkemizde tütün ve tütün mamulleri kullanan kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15873 23/07/2019
Son beş yılda dilendirildiği tespit edilen çocuklara ve bunlardan devlet korumasına alınanların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15874 23/07/2019
Engelli vatandaşlara yönelik çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15875 23/07/2019
FETÖ ile bağlantısı sebebiyle kapatılan öğrenci yurtlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15880 23/07/2019
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan bir sulama göletine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15934 23/07/2019
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Beyağıl köyündeki içme suyu temin edilen kuyuların bulunduğu alanda depolanan katı atık çöplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 15968 23/07/2019
Makinistlerin yıpranma payı alması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16053 25/07/2019
Emniyet Teşkilatının personel ihtiyacı doğrultusunda, Emniyet Müdürü unvanlı personelin emeklilik yaş haddi süresinin artırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16064 25/07/2019
2015-2019 yılları arasında TMSF tarafından el koyulan şirket sayısı ile el koyulduktan sonra sahibine iade edilen şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16065 25/07/2019
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan 18 Mart mutabakatı kapsamında 1'e 1 değişim formülü uyarınca gerçekleştirilen Suriyeli sığınmacı hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16066 25/07/2019
2001-2019 yılları arasında alınan yurt dışı çıkış harcı miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16067 25/07/2019
Satın alma yerine araç kiralama yönteminin tercih edilme sebebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16068 25/07/2019
İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası kapsamında ülke genelinde ve Niğde ilinde istihdam edilen kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16069 25/07/2019
Kıbrıs şehit aileleri ve gazilerine verilen kömür yardımının bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında verilmeyeceği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16070 25/07/2019
2002-2019 yılları arasında TOKİ aracılığıyla ev sahibi olanların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16071 25/07/2019
BES kapsamında toplanan para miktarı ile 1 Ocak 2016 sonrasında sisteme dahil olan ve sistemden çıkan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16072 25/07/2019
Son on yılda illere göre cinsel suçlara maruz kalan çocukların ve açılan davaların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16073 25/07/2019
Otizmli çocukların Devletçe desteklenen ders saatinin artırılması ve otizmli bireylerin sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturulması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16087 25/07/2019
2014-2019 yılları arasında AİHM'de Türkiye'nin taraf olduğu dava verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16128 25/07/2019
2014-2019 yılları arasında kutu bazında ilaç tüketim miktarına ve yıllara göre en fazla tüketilen on ilaç türüne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16144 25/07/2019
Orman yangınlarının çıkış sebeplerine ve yangınlara müdahale edebilecek hazır durumda bulunan hava aracı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16208 05/08/2019
15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından TBMM'de yapılan onarım ve düzenleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16414 02/08/2019
Yabancı uyruklu kişilerin iş yeri açma sürecinde uygulanan kurallara ve yabancı uyruklulara ait mevcut iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16415 02/08/2019
2019 yılındaki yumurta ithalat ve ihracat miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16416 02/08/2019
Kamu görevlilerinin maaşlarından kesilen verginin azaltılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16417 02/08/2019
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan kişilerin ikamet ettikleri illere göre dağılımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16418 02/08/2019
Bazı meslek kuruluşlarının Ulusal Beslenme Konseyinde yer alıp almadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16423 02/08/2019
Mevsimlik tarım işçileri için kurulan barınma merkezlerine ve çocuklarının eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16424 02/08/2019
2019 yılında mevsimlik tarım işçileri için geçici yerleşim yerleri oluşturulması amacıyla illere sağlanan ödenek miktarlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16425 02/08/2019
2019 yılında Kurban Bayramı için bağış kabul eden dernek ve vakıf sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16435 02/08/2019
Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan çalışanların genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16436 02/08/2019
2019 Temmuz ayı itibarıyla iş başvurusunda bulunan ve işe alınan engelli vatandaşların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16437 02/08/2019
Kadro yetersizliği sebebiyle derece yükseltilmesi yapılmayan memurlara yükselebilecekleri en üst kadro derecesinin verilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16438 02/08/2019
Kamuda performans değerlendirme sisteminden vazgeçilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16462 02/08/2019
Atık suların arındırılarak sulama suyu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16465 02/08/2019
Kamuda ek ödemelere yönelik düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16474 02/08/2019
Sendika üyeliği bulunan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16475 02/08/2019
Güvenlik kamerası bulunan okulların sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16476 02/08/2019
Okul idarecilerine mobbing hakkında kapsamlı bir eğitim verilip verilmediğine ve 2018-2019 eğitim yılında mobbinge uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunan öğretmen olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16477 02/08/2019
Okullarda öğrencilerden farklı adlar altında para toplanmasına son verilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16478 02/08/2019
Bakanlığın yeni öğretim döneminde okul içi bazı görevlendirmelerin belirli kurallara bağlanmasına yönelik bir düzenleme yapıp yapmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16486 02/08/2019
Gıda kaynaklı hastalıklar ile hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16493 02/08/2019
Özel kişilere kiraya verilen fidanlık sayısına ve kira bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16494 02/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş soyanın işlenmesinden elde edilen soya yağı miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16495 02/08/2019
Buğday ekim alanlarının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16496 02/08/2019
Tarım ve hayvancılık sektörünün hammadde ve nakliye avantajlarına göre bölgelere ayrılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16497 02/08/2019
Yem üreten işletmelerin üretim maliyetleri ve kar oranlarının belirlenmesindeki kriterlerin denetlenip denetlenmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16499 02/08/2019
Üzüm bağlarında görülen salkım uç kuruması sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16500 02/08/2019
Hayvancılık sektöründeki desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticilere koruyucu aşıları yaptırma şartı getirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16501 02/08/2019
Buğday üretiminde karşılaşılan hastalıkların ortadan kaldırılamama sebebine ve TMO'nun buğday alımı fiyatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16502 02/08/2019
Arpanın kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16506 02/08/2019
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda oda üyelerine ücret tarifelerine uyma mecburiyeti getirilmesi yönünde değişiklik yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16512 05/08/2019
Hayvancılık alanında faaliyet gösteren birliklerin sayısına ve tek çatı altında toplanmaları önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16513 05/08/2019
2019 yılında sözlü sınav ile memur alımı kapsamında istihdam edilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16514 05/08/2019
Hayvanlardan kaynaklı bazı hastalıkların tahlillerine ve bu hastalıklara karşı etkin bir mücadele oluşturulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16515 05/08/2019
Ağır kronik hastalık sebebiyle cihaza bağlı olan hastalara yapılan elektrik yardımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16516 05/08/2019
Niğde'nin Kömürcü köyüne yapılması talep edilen güneş enerjisi panellerinin yapımına başlanmamasının sebeplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16517 05/08/2019
Kamu ve özel sektörde çalışan engellilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16518 05/08/2019
Biyogüvenlik Kurulunun oluşumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16519 05/08/2019
Niğde'nin Kömürcü köyünden geçen derenin ıslah çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16520 05/08/2019
65 yaş aylığı alan kişilerin sayısı ile 2018 ve 2019 yıllarında aile gelir oranı dikkate alınarak aylığı kesilen kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16521 05/08/2019
Çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıllığına kiralanan tarım arazileri için ödeme kolaylığı sağlanmasına yönelik önerilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16522 05/08/2019
Gümrük vergi oranı sıfırlanan bir milyon ton buğdayın ne zaman ithal edileceğine ve yerli üreticilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16523 05/08/2019
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16524 05/08/2019
Kamudaki makam aracı tahsislerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16525 05/08/2019
Kamu görevlileri lehine çıkmış olan ve uygulanmayan mahkeme kararları olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16527 05/08/2019
İlaç temininde yaşanan sıkıntılara ve yerli ilaç üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16540 05/08/2019
Çiftçi Kayıt Sistemi ve TARSİM'e kayıtlı olmadığı halde afet desteği alan ve dilekçe vermesine rağmen destek alamayan çiftçi sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16541 05/08/2019
2019 yılında 65 yaş aylığı kesilen vatandaş sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16542 05/08/2019
Şiddet mağduru olan ve koruma talebinde bulunan kadın sayısı ile koruma ve yardım sağlanan kadın sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16543 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında şiddet nedeniyle hakkında çeşitli koruma tedbirleri uygulanan kadın sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16544 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında nafaka kararı verilen kişi sayısı ile en yüksek ve en düşük nafaka tutarlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16545 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında 5326 sayılı Kabahatler Kanununda tanımlanan bazı kabahatler için uygulanan cezai işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16546 05/08/2019
Atık su tesisi bulunmayan belediye sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16547 05/08/2019
Ülkemizin Paris Anlaşması kapsamında Yeşil İklim Fonu ve teknolojik desteklerden yararlanma durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16548 05/08/2019
Gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16549 05/08/2019
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında yapılan ölçümlemelerde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16550 05/08/2019
Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımları kapsamında çevre sektöründe başlanan projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16551 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında çevre kirliliği nedeniyle yapılan şikayetlere ve tesislere yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16552 05/08/2019
Standartlara aykırı ölçü ve tartı aleti kullanıldığı tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanan işyeri sayısına ve kesilen cezaların tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16562 05/08/2019
Tüm geçici, vekil ve sözleşmeli personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin kadroya geçirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16563 05/08/2019
Fazla çalışma ücretlerinin uluslararası alanda belirlenen standartlara çıkarılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16564 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında evlilik veya doğum sebebiyle işten ayrılan sigortalı kadın sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16567 05/08/2019
Parçalanmış ailelerin illere göre dağılımıyla ilgili veri toplanması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16568 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında performans değerlendirmesi sonucu olarak işten çıkarılan kişiler ile yargı kararıyla işe dönenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16576 05/08/2019
Organik nitelikteki evsel atıkların geri dönüşümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16623 05/08/2019
2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16635 05/08/2019
Niğde Bor Devlet Hastanesinde bazı cihazların envanterde bulunmasına rağmen kullanılmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16636 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen gıda zehirlenmesi verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16639 05/08/2019
Çölyak hastalarına yapılan aylık ödemelerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16640 05/08/2019
2019 yılında atama bekleyen sağlık bölümü mezunlarına ve bu bölüm mezunlarının okullarda istihdam edilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16657 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında hileli zeytinyağı ürünlerine yönelik olarak yapılan denetimlere ve tespit edilen hileli ürün miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16658 05/08/2019
Sütün mikrobiyolojik kriterleriyle ilgili analizlerin yapılma sıklığına ve bu konuya yönelik bir mevzuat düzenlemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16659 05/08/2019
Cytospora Kanseri olarak bilinen hastalığın rastlandığı bölge ve ağaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16660 05/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında Soy Kütüğü Projesi ve suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemelerinden faydalanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16661 05/08/2019
Tarımsal sulama yapan çiftçilerden alınan KDV oranında indirim yapılması ve elektrik faturalarına yansıyan bazı vergilerin kaldırılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16662 05/08/2019
Niğde ili Ulukışla ilçesinde bulunan Güney köyü göleti ile ilgili inceleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16663 05/08/2019
Soya üretimine ve 2018 ve 2019 yıllarında ithal edilen soya ve tohum gübresinin tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16687 06/08/2019
Lojistik pazarında faaliyet gösteren firma sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16688 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında yaşanan afetlerle ilgili bazı verilere ve afet yönetimi amacıyla alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16689 06/08/2019
2018 yılı için belirlenen kişi başına düşen gelir miktarı ve işsizlik oranı hedeflerinin gerçekleşememe sebeplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16690 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında genetiği değiştirilmiş organizmalar içeren ürünler açısından kaç işletmenin ve ürünün denetime tabi tutulduğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16691 06/08/2019
Türkçenin dünyada yaygınlaştırılması için son altı yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16692 06/08/2019
Son altı yılda kayıt dışı istihdamla etkin mücadele kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16693 06/08/2019
Son beş yılda kurulanlarla birlikte mevcut üretici kooperatif ve derneklerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16694 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında evlenme ve boşanma verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16695 06/08/2019
Fırsatları Artırma ve Teknoloji İyileştirme Hareketi kapsamında yapılan harcamaların tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16696 06/08/2019
12 Eylül 2010 tarihinden itibaren kamu görevlileriyle ilgili olarak yargıya taşınan disiplin kurulu kararlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16743 06/08/2019
Son beş yılda evlat edinilen korunmaya muhtaç çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16829 06/08/2019
Tescilli amatör spor kulüpleri ile ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16904 06/08/2019
Okullardaki kültür ve spor faaliyetleri ile beden eğitimi öğretmeni ve spor salonu bulunmayan okul sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16906 06/08/2019
Bakanlığın sanat ve spor alanında müfredatta değişiklik yapması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16946 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında tamamlayıcı tıp uygulaması kapsamında tedavi gören kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16996 06/08/2019
Son beş yılda tarımda teknoloji kullanımının etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16997 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen orman yangını sayısına ve bu yangınlarda tahrip olan yeşil alan miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 16999 06/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında işlenmiş tarım ürünlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17000 06/08/2019
Tarımsal işletme ölçeğinin büyütülmesi amacıyla toplulaştırılması planlanan ve tamamlanan arazi miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17021 06/08/2019
Dahilde işleme rejimi kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında ithal edilen ürünlere ve toplam ithalat tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17214 16/08/2019
Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı kapsamında son beş yılda yurt dışında açılan araştırma merkezi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17215 16/08/2019
1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17216 16/08/2019
Son beş yılda kaçakçılığın ülke ekonomisine verdiği zararın mali boyutuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17217 16/08/2019
Yüksek teknoloji sektörlerinde uluslararası alanda markalaşma sürecinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17218 16/08/2019
Son beş yıl içinde teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren yerli firmalardan yapılan ürün ve hizmet alımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17219 16/08/2019
Teknoloji yoğun ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretimin teşviki ile sağlanan faydaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17220 16/08/2019
Kamuda kullanılan ve düşük yakıt tüketimi bulunan araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17221 16/08/2019
Son beş yılda yurt içi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyaçlarının yerli üretimden karşılanması hedeflerinin gerçekleşme oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17222 16/08/2019
Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ'de üretim yerinin etikette belirtilmesi zorunluğunun kaldırılması yönünde yapılan değişikliğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17223 16/08/2019
Bakanlıklara yöneltilen sorulara verilen bazı cevaplara ve ilgili verilerin farklı kaynaklarda farklı şekillerde yer almasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17224 16/08/2019
Çocuk işçilerle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17240 16/08/2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17241 16/08/2019
2018 ve 2019 yıllarında iş ve meslek danışmanlığı kapsamında iş arayanlara yönelik bireysel ve gruplar halinde gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17242 16/08/2019
Gazi maaşları arasındaki farkın giderilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17243 16/08/2019
Şehit ailelerinin ve gazilerin bayramlarda aldıkları sosyal yardımların emekli ikramiyesi aldıkları gerekçesiyle kesilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17246 16/08/2019
Çevreye duyarlı konaklama tesisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17247 16/08/2019
Son beş yılda illere göre yapılan bisiklet ve yaya yolu düzenlemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17248 16/08/2019
Atık ısı enerjisinden elektrik üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17253 16/08/2019
Niğde Akkaya Barajı ile Bor Kızılca Köyü Deresi'nde oluşan kirliliğin önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17254 16/08/2019
Su kaynaklarının korunmasına ve suyun doğru kullanılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17255 16/08/2019
Termik santrallerin atık ısılarından bölgesel ısıtma ve tarımsal faaliyetlerde yararlanılması amacıyla yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17256 16/08/2019
Son beş yılda benzin ve motorinle harmanlanan biyoetanol ve biyodizel üretim miktarlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17257 16/08/2019
Son üç yıl içinde üretilen yerli petrol ve doğal gaz miktarı ile yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17265 16/08/2019
Ülkemizde bulunan şartlı mültecilerin sayısına ve uyruklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17274 16/08/2019
Son beş yılda yerli ilaç sektörünün yerli ve uluslararası patent başvurularının sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17278 16/08/2019
2017 ve 2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli projelerde görev alan yabancı araştırmacı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17279 16/08/2019
Takograf ve taksimetre bulunan araç sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17280 16/08/2019
Sanayi sektöründe düşük verimli AC elektrik motorlarının kullanılmaya devam edilip edilmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17284 16/08/2019
Son beş yılda kuraklığa dayanıklı ürün çeşitleri geliştirilmesine yönelik olarak sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17285 16/08/2019
Tarımsal üretimde kullanımı yasaklanan carbendazim içerikli tarım ilacının toplatılıp toplatılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17289 16/08/2019
Toplu taşımada küçük motor hacimli, elektrikli ve hibrit araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17420 20/08/2019
Türkiye'nin kadınların iş gücüne katılımı sıralamasındaki yerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17421 20/08/2019
Suudi Arabistan'a ihraç edilen meyve ve sebze ürünlerindeki ilaç kalıntısına ve sorunun çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17422 20/08/2019
Kiralık kamu binalarına ve ödenen kira miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17423 20/08/2019
Ülkemizin kamu ve özel sektör olarak Suriye'de alacağı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17424 20/08/2019
Tavuk ve hindi eti üretimlerindeki azalmanın nedenine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17593 20/08/2019
Helal gıda sertifikalandırma belgesi alan işletme ve ürün sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17594 20/08/2019
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ile TARSİM'e sigorta yaptıran çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17623 21/08/2019
Son beş yılda orman yangını çıkan il sayısına ve yanan ormanlık alanın büyüklüğüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17624 21/08/2019
Servis taşımacılığı yapan araç ve şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17625 21/08/2019
Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve uzmanlık alanı dışındaki konularda deprem yönetmelikleri hazırlamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17747 27/08/2019
Son on yılda ülkemizde mülk edinen yabancılarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17748 27/08/2019
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kolsuz köyünde çimento fabrikası için kullanılan arazi miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17750 27/08/2019
Niğde ili ile Bor, Altunhisar, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin resmi nüfus ve hane sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17751 27/08/2019
Son beş yılda yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan arazi satışlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17854 27/08/2019
Bakanlık tarafından uygulanan sözlü sınavlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17940 29/08/2019
Son yirmi yılda yastıkaltı tasarrufların finansal sisteme aktarılması için yapılan yasal düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17941 29/08/2019
Türkiye Varlık Fonu tarafından destek sağlanan firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17942 29/08/2019
İllere göre tarımsal su kirliliğine ve alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17943 29/08/2019
Tarımsal sulama yöntemlerine göre sulama yapılan alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17944 29/08/2019
Niğde-Ankara otoban yol yapımı için istimlak edilip bedeli ödenmeyen arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17945 29/08/2019
Yatırımlara dair bürokratik işlemlerin kısa sürede tamamlanması için düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17946 29/08/2019
Niğde ilinde borcu nedeniyle kullanıma kapatılan kooperatif kuyusu sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17947 29/08/2019
Ülkemizde faaliyet gösteren ve ithalat yapan firma ve marka sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17948 29/08/2019
Kamu yatırım programından çıkarılan ya da çıkarılması planlanan proje sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17949 29/08/2019
Sulamada kullanılan elektrik borcu nedeniyle icralık olan çiftçilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17950 29/08/2019
Buzağı aşı ve hastalıklardan arındırma işletme desteklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17951 29/08/2019
Borç gerekçesiyle suyu kapalı olan kooperatif ve çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17952 29/08/2019
Bor Şeker Fabrikasına ait arsa satışına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17953 29/08/2019
Bor tesislerinin faaliyete geçme tarihleri ile bor deterjanı üretim ve satışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17954 29/08/2019
Belediyelerce kullanılan kiralık binek araç sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17955 29/08/2019
Uluslararası şirket satın alma desteği kapsamında verilen hibe tutarına ve destekten yararlanan şirket sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17956 29/08/2019
Sudan'da kiralanan tarım arazilerine ödenen kira bedeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17973 29/08/2019
Rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 17989 29/08/2019
Son on yılda kaya gazı ve metan gazı için araştırma yapılan bölgelere ve bu kapsamda Niğde'nin işletmeye uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18008 04/09/2019
2019 yılında trafik cezası verilen kişi sayısına ve cezaların miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18020 29/08/2019
2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18021 29/08/2019
Bakanlık bünyesinde atıl halde bulunan eğitim binalarının sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18070 29/08/2019
Coğrafi işaret tescilli ürünlerin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18071 29/08/2019
Coğrafi işaret tescilli ürünlerden yurt dışında tescil edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18075 29/08/2019
TCDD'ye bağlı lojmanlarla ilgili çeşitli bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18080 27/08/2019
Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ve Kurumun kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18083 27/08/2019
Çocuklar tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ve Kurumun kararlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18254 29/08/2019
Sarı basın kartı bulunan kişi sayısına ve son beş yılda iptal edilenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18329 04/09/2019
Müzelerin engellilerin ziyaretine uygun hale getirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18364 04/09/2019
JES çevresindeki üzüm bağlarının asit yağmurlarından ve yüksek nemden zarar görmesini önlemeye yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18365 04/09/2019
Et ve Süt Kurumunun kurban bayramında satılmayan hayvanlardan yaptığı alım miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18367 04/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında ihraç edilen besilik ve kasaplık hayvan sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18368 04/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında yapılan canlı hayvan ithalatına ve hastalık nedeniyle iade ya da imha edilen hayvan olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18498 11/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında kamu özel iş birliği yöntemiyle başlatılan projelerin akıbetine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18499 11/09/2019
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonucunda kamudan özel sektöre geçen işçi ve memur sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18500 11/09/2019
Özelleştirildikten sonra el değiştiren kuruluş ve şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18501 11/09/2019
11. Kalkınma Planı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma konularındaki hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18502 11/09/2019
GATS Anlaşması ile ülkemizde çalışan yabancı mühendis sayısına ve İŞKUR'a başvuru yapan mühendis sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18503 11/09/2019
Plastik sektörüne yönelik teşviklere ve ham maddede dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18504 11/09/2019
2017, 2018 ve 2019 yıllarında vakıflar, belediyeler ve kamu kuruluşlarının yaptığı protokol sayısı ile vakıflara sağlanan katkı ve desteklerin tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18525 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18527 11/09/2019
Aksaray ilinde doğum, gıda ve barınma yardımı alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18528 11/09/2019
Niğde ilinde bazı yardım programlarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18529 11/09/2019
Niğde ilinde evde bakım hizmeti alan kişilerin sayısına ve cinsiyetlere göre dağılımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18530 11/09/2019
Türkiye genelinde ve Niğde ile Aksaray illerinde Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fonundan karşılanan şartlı eğitim desteğinden yararlanan anne sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18531 11/09/2019
Kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı olup elektrik faturaları devlet tarafından karşılanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18532 11/09/2019
2017-2019 yılları arasında Aksaray ilinde 65 yaş üstü yaşlılık ve engelli yardımı alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18533 11/09/2019
7143 sayılı Kanun kapsamında prim borçları yapılandırılan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18534 11/09/2019
Nisan 2018 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borç asıllarını ödeyen ve fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18535 11/09/2019
Aksaray ilinde evde bakım hizmeti alan kişilerin sayısına ve cinsiyetlere göre dağılımlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18536 11/09/2019
2017-2019 yılları arasında Niğde ilinde 65 yaş üstü yaşlılık ve engelli yardımı alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18537 11/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında yapılan piyasa denetimleri sonucunda satışı engellenen ürün ve denetlenen iş yeri sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18538 11/09/2019
2019 yılında Alo 170, 144 ve 183 hatlarına gelen başvuru sayısına ve başvuruların neticelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18539 11/09/2019
Aksaray ilinde bazı yardım programlarından yararlanan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18540 11/09/2019
Niğde ilinde sosyal yardım programı kapsamında verilen konut sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18541 11/09/2019
Niğde ilinde doğum, gıda ve barınma yardımı alan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18542 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18543 11/09/2019
2019 yılında işsizlik fonuna başvuran mühendis sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18544 11/09/2019
İŞKUR'a başvuruda bulunan kişilerin meslek ve branşlarına göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18545 11/09/2019
2019 yılında Bakanlık bünyesindeki teknolojik iş ekipmanlarının yenilenmesine yönelik çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18546 11/09/2019
2018 yılında kömür yardımı yapılan aile sayısına ve en çok yardım yapılan ilk beş ile ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18547 11/09/2019
Aksaray ilinde sosyal yardım programı kapsamında Bakanlıkça verilen sosyal konut sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18548 11/09/2019
Niğde ve Aksaray illerinde sosyal yardım kartı verilen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18554 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18559 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18563 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18566 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18567 11/09/2019
2019-2020 sezonunda transferi gerçekleştirilen yabancı uyruklu futbolcuların sayısına ve yaş ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18568 11/09/2019
2019-2020 sezonunda amatör futbol liglerine katılacak amatör spor kulübü sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18569 11/09/2019
Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına geçen ve milli müsabakalara katılan sporculara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18573 11/09/2019
Bankalara kredi borcu nedeniyle hakkında yasal takip başlatılan ve icra işlemi uygulanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18574 11/09/2019
Özel iletişim vergi gelirlerinin toplam tutarına ve harcandığı yerlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18575 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18590 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18592 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18593 11/09/2019
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Şah Toraman Türbesinin onarımı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18594 11/09/2019
Niğde Kayırlı köyündeki peri bacalarının yer aldığı sit alanına gölet yapılmasına izin verilme sebebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18595 11/09/2019
Niğde'nin Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan tarihi mescidin restore edilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18601 11/09/2019
Felsefe grubu öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18602 11/09/2019
2019 yılı itibarıyla kadınların okuma yazma oranı ile ortaöğretim ve yüksek öğrenimdeki kız öğrenci oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18603 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18606 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18609 11/09/2019
İlaçta yerelleşme projesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18610 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18611 11/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında Alo 188 hattına yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18613 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18614 11/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında zeytinyağı satışlarında tağşişli ürün denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18618 11/09/2019
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan fasulye alımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18619 11/09/2019
Niğde'de üretim maliyetinin altında domates satışı yapılmasına ve üretim planlamasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18620 11/09/2019
IPARD kapsamında kredi almasına karşın çalışmasını tamamlamayan şirket ve kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18621 11/09/2019
Niğde ilindeki karpuz ve kavun üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18622 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18623 11/09/2019
Sit alanı ilan edilen ovalarda koruma alanı değişikliğine gidilip gidilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18624 11/09/2019
Tarım sayımı yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18625 11/09/2019
Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18626 11/09/2019
11. Kalkınma Planı kapsamında hayvancılık alanında yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18627 11/09/2019
Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi için çalışma yapılan illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18628 11/09/2019
Bitkisel üretimde stratejik ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18629 11/09/2019
Tarımsal desteklere bağlı etki analizi yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18630 11/09/2019
Ülkemizde hayvansal üretimin artırılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18631 11/09/2019
Ülkemizde bulunan yerli ve ithal hayvan ırklarına ve yerli ırkların korunmasına yönelik verilecek desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18632 11/09/2019
Et ve Süt Kurumunun kurban bayramında satılmayan hayvanlardan yaptığı alımlara ve stoklarında bulunan et ve canlı hayvan miktarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18633 11/09/2019
Bal ormanı sayısı ile arıcılıkta kullanılan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18634 11/09/2019
Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve olmayan çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18635 11/09/2019
2019 yılında ülkemizde üretilen buğday miktarı ile TMO tarafından alınan ve depolarında stoklanan buğday miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18636 11/09/2019
Bakan tarafından bir proje hakkında yapılan açıklamaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18637 11/09/2019
Bal üretimine yönelik denetimlere ve arıcılıkla ilgili çeşitli sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18642 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18643 11/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında dahilde işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen buğday ve arpa miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18645 11/09/2019
Bakanlığa bağlı birimlere ait binaların depreme dayanıklılık kontrolleri ile güçlendirme yapılan, yıkılan veya onarımı yapılmayan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18665 16/09/2019
Şiddete eğilimi olan kişilerin tespit edilerek gerekli eğitim ve tedavi desteğinin verilmesi hususunda çalışmalar yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18666 16/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında çıkan orman yangınlarına ve müdahale amaçlı kullanılan uçak ve helikopter sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18689 16/09/2019
Prim süresini tamamlayarak emeklilik yaşını bekleyen kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18690 16/09/2019
Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18718 13/09/2019
Son beş yılda düğün, nişan gibi kutlama etkinliklerinde havaya açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların sayısına ve Bakanlık tarafından çıkartılan genelgeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18720 16/09/2019
Uyuşturucuyla mücadelede alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18724 16/09/2019
Niğde ilindeki bilimsel kazı alanlarının korunması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18760 16/09/2019
Patateste fiyat politikası izlenebilmesi için TMO'nun devreye girmesi ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18916 20/09/2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılarının farklı yerlerde yönetim ve denetim kurulu üyeliği görevi olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18917 20/09/2019
Türk Telekom'un iştiraki olan bir şirketin üst düzey yöneticilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18923 24/09/2019
Devir ya da bağış yoluyla kamuya geçen fabrika ve arazilerin satışında ilk sahiplerine öncelik tanınıp tanınmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18924 24/09/2019
İş müfettiş yardımcılarının iş müfettişliğine atama sürecinin tamamlanması ve yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18948 24/09/2019
İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18949 24/09/2019
Katkı payı ödemelerinde gelir düzeyinin dikkate alınması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18950 24/09/2019
İşçilerin ücretleri düşürülmeksizin çalışma saatlerinin azaltılmasına yönelik çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18952 24/09/2019
Kamuda geçici nitelikte çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18953 24/09/2019
Uluslararası bir firmada çalışan ve sendika tercihi nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmelerine yönelik bir girişimde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18954 24/09/2019
Kayıt dışı çalışmanın önlenmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18956 24/09/2019
Asgari ücretin tespitine yönelik ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18957 24/09/2019
Asgari ücretin belirlenmesinde esas alınacak ücret seviyesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18958 24/09/2019
İşsizlik ve yoksullukla mücadele için oluşturulan fonların yönetiminin sendikalara bırakılması yönünde çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18959 24/09/2019
Sendikalaşmayı artıcı düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18960 24/09/2019
Güvencesiz çalışma ilişkileri yasaklanarak tüm işçilere güvenceli istihdam sağlanması için çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18961 24/09/2019
Kamuda taşeron uygulamasının bitirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18962 24/09/2019
Kadınların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sendikalardaki temsilinin artırılmasına yönelik yeni düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18963 24/09/2019
Sendikalaşma ve toplu sözleşme sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18964 24/09/2019
Mevsimlik ve geçici işçilerin İşsizlik Fonu'ndan yararlanabilmesi ve fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18965 24/09/2019
Göçmen işçilerin kayıtlı istihdam içine alınmasına ve olumsuz çalışma koşullarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18966 24/09/2019
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun değiştirilmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18967 24/09/2019
Taşeron uygulamasının kaldırılması ve kriz gerekçeli işten çıkarmaların yasaklanması önerisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18975 24/09/2019
Kamu ve özel kurumlarda bulunan çocuk oyun alanlarında periyodik denetim yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18976 24/09/2019
Önceliğin fay hatlarının geçtiği kentlere verilerek deprem riskiyle ilgili olarak yapıların kontrolünün sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18981 24/09/2019
Madencilik sektöründe tüm görev ve yetkilerin tek merkezde toplanması önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18982 24/09/2019
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18985 24/09/2019
Vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine yönelik politikalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 18986 24/09/2019
Asgari ücretin vergi dışında tutulması yönünde herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19025 24/09/2019
2018-2019 yıllarında inşaat demiri ihracat ve ithalat miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19033 24/09/2019
Tarımsal destekleme politikalarının yoksullaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmesi önerisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19038 24/09/2019
Yatırım ve teşvik politikalarının uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19039 24/09/2019
Kamunun enerji ve sanayi sektörlerinde yatırımcı rolü üstlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19049 24/09/2019
Niğde otoban yolunda bulunan bazı alt geçitlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19050 24/09/2019
Ankara-Niğde arasında yapımı devam eden otobana alt geçit yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19051 24/09/2019
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması ile ilgili bir planlama olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
27 / 2 7 / 19063 25/09/2019
2018 ve 2019 yıllarında sağlık kurulu incelemesi sonucunda engelli heyet raporlarındaki engellilik derecesi düşen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...