Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Yazılı Soru Önergeleri

ÖMER FETHİ GÜRER
CHP - NİĞDE

Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
26 / 1 7 / 247 25/11/2015
Niğde'nin yatırımların teşvikinde kıstas tutulan IPARD Programında yer almamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 275 27/11/2015
Niğde'de bulunan tarihi bir caminin kurtarılması için yapılması gereken çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 437 01/12/2015
Rusya'dan alınan doğalgaz miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 507 01/12/2015
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde tarımsal amaçlı su kuyusu açılmasına izin verilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 510 01/12/2015
Niğde ili Akkaya Barajı'ndaki kirlilik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 523 01/12/2015
Niğde'nin havaalanı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 525 01/12/2015
Niğde'nin hızlı tren projesi dışında bırakıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 558 03/12/2015
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik yürütülen topluma uyum çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 571 03/12/2015
Çocuk işçiliğine ve bu konuda yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 594 03/12/2015
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün arazi toplulaştırma ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 694 09/12/2015
Niğde'deki patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 724 09/12/2015
Niğde Yeşilgölcük'ün ilçe yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 736 09/12/2015
Niğde'de bulunan bazı tarihi ve turistik bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 737 09/12/2015
Niğde'nin Yeşilburç Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 738 09/12/2015
Niğde'de bulunan Kavlaktepe Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1015 14/12/2015
Niğde'de bulunan Fertek yerleşmesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1016 14/12/2015
Niğde'de bulunan Bozköy Peribacalarının ve Kula Mağaralarının turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1017 14/12/2015
Niğde'nin Bor İlçesindeki bir arkeolojik sit alanına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1018 16/12/2015
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kitreli Köyü'nün tarihi yapısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1019 16/12/2015
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Kasabası'ndaki tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1020 16/12/2015
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1021 16/12/2015
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki Avören Antik Kentine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1022 16/12/2015
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki Sülün ve Kemik Kuyusu Mağaralarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1023 14/12/2015
Niğde'de taşımalı eğitime geçilen yerlerde kapatılan köy okullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1034 14/12/2015
Asistan hekimlerin eğitim ve özlük hakları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1035 14/12/2015
Niğde'de kapanan sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1036 16/12/2015
Niğde'deki Uyuz Göleti'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1171 22/12/2015
Türk-Çin Endüstriyel Parkı Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1180 22/12/2015
Şeker fabrikalarında geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1186 22/12/2015
Niğde'deki hava kirliliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1190 22/12/2015
Niğde'deki deri üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1275 25/12/2015
Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir antik kentin turizme kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1339 30/12/2015
Niğde'deki maden ve taş ocaklarına ve çevreye etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1360 30/12/2015
Niğde'nin Bor İlçesindeki bazı arkeolojik sit alanlarına ve turizme kazandırılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1361 30/12/2015
Pınarbaşı Höyüğü'nde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1362 30/12/2015
Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1363 30/12/2015
Aladağlar bölgesindeki tarihi yapılara yönelik çalışmalara ve bölgenin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1364 30/12/2015
Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1365 30/12/2015
Divarlı ve Ovalıbağ höyüklerinde bilimsel kazı çalışması yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1366 30/12/2015
Niğde'nin Çamardı ilçesi yakınındaki tarihi bir türbeye ve ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1367 30/12/2015
Niğde'deki bazı arkeolojik sit alanlarına ve bu alanlarda bilimsel kazı yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1368 30/12/2015
Niğde'ye bağlı bir köyde bir evin duvarında bulunan tarihi kabartmaya ve bölgede bilimsel araştırma yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1380 28/12/2015
Niğde'deki Darboğaz Göleti'nin işletilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1381 28/12/2015
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Niğde'de yapılan sulama projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1382 30/12/2015
Niğde'ye bağlı bir köyün tarımsal sulama hizmeti ile ilgili sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1392 28/12/2015
Zorunlu trafik sigortası poliçelerindeki fiyat artışına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1485 12/01/2016
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde Niğde'yi temsil eden milletvekilleri ile ilgili bilgilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1532 07/01/2016
Niğde'deki arazi toplulaştırması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1546 07/01/2016
Niğde'de geleneksel el sanatlarının yaşatılması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1548 07/01/2016
Niğde'nin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1549 07/01/2016
Niğde'de bulunan kiliselerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1550 07/01/2016
Niğde Alaaddin Camii ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1551 07/01/2016
Niğde'de bulunan Osmanlı dönemine ait cami ve kiliselere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1610 11/01/2016
İnfaz koruma memurlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1611 11/01/2016
Engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1615 11/01/2016
İş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1621 12/01/2016
Tapu il müdürlüklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1633 11/01/2016
Amatör spor kulüplerine verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1654 12/01/2016
SODES kapsamındaki illere ve yürütülen faaliyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1656 11/01/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1657 11/01/2016
Niğde ili Bor ilçesi Karamahmutlu Köyü'nde bulunan oyma mağaralarla ilgili bilimsel çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1658 11/01/2016
Niğde'de bulunan İçmeli yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1659 11/01/2016
Niğde'deki Kiçiağaç yerleşmesinde bulunan tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1660 11/01/2016
Niğde'de bulunan Orhanlı Kasabası ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1661 11/01/2016
Niğde'de bulunan Çınara yerleşmesi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1662 11/01/2016
Niğde'deki Değirmenli Kasabası'nda bulunan mağara ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1663 11/01/2016
Niğde'nin Bor ilçesi Balcı Köyü'ndeki tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1664 11/01/2016
Niğde'de tarihi eserler barındıran bir bölgeye yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1665 11/01/2016
Niğde Merkez Ballı Köyü'nde bulunan tarihi eserlerle ilgili çalışmalara ve bölgenin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1666 11/01/2016
Niğde'de çok sayıda tarihi eser barındıran bir bölge ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1667 11/01/2016
Niğde'deki yer altı şehirlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1668 11/01/2016
Aladağlar ile Bolkarlar'ın Niğde'de kalan kısımlarında mağara saptanıp saptanmadığına ve yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1669 11/01/2016
Niğde ile Nevşehir arasında bulunan Yeşilgölcük Beldesinin turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1670 11/01/2016
Niğde'de çeşitli tarihi eserleri barından Uluağaç bölgesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1671 11/01/2016
Niğde'de bulunan Bağlama yer altı şehri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1672 11/01/2016
Niğde'de bulunan bazı yer altı şehirleri ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1673 11/01/2016
Niğde'de bulunan bazı tümülüslerle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1674 11/01/2016
Niğde'de kaya yerleşmeleri bulunan bazı bölgeler ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1675 11/01/2016
Niğde'de bulunan Zamzama Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1692 11/01/2016
İnsan sağlığına etkileri başta olmak üzere tuz ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1824 20/01/2016
Niğde'de esnaf ve zanaatkarlara yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1833 20/01/2016
Niğde'ye bağlı bir mahalledeki tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1867 20/01/2016
Ekmeğe yapılan zamma ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1899 20/01/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meslek yüksekokulu açılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1911 20/01/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Maden Köyü için hazırlanan Taşkın Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 1925 20/01/2016
Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatları ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2017 27/01/2016
Niğde'de halıcılığın korunması ve tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2044 27/01/2016
Elektrik üretim tesisi lisanslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2056 22/01/2016
Emniyet Teşkilatında görev yapan sivil memurlara ve polislere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2070 27/01/2016
Niğde'de bulunan höyüklerde kazı çalışması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2071 27/01/2016
Niğde'de bulunan Karaçalı Höyüğünde bilimsel kazı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2163 29/01/2016
Emeklilerin çeşitli alanlarda yaşadığı mağduriyetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2164 29/01/2016
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2165 29/01/2016
İŞKUR tarafından verilen bazı danışmanlık hizmetlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2215 29/01/2016
Cep telefonu dolandırıcılarıyla mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2231 29/01/2016
Aksaray'ın Taşpınar Beldesinde 2014 yılında meydana gelen bir sel felaketinde oluşan zararın düzeltilmesine yönelik yapılacak ödemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2236 29/01/2016
FATİH Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2265 29/01/2016
Ülkemizde yaşayan kadın ve erkeklerde kısırlık artışı olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2386 10/02/2016
Bir öğretmenin tasarımları hakkında TRT'nin özel bir çekim yapmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2438 10/02/2016
Ürünlerini yurtdışına satamayan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2466 10/02/2016
Niğde ili Çiftlik ilçesi Azatlı kasabasındaki tarihi yapıların araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2467 10/02/2016
Niğde Alaaddin Camii'nin tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2468 10/02/2016
Niğde'de bulunan H. Prodromos Manastırına ait bir kilise binasının müze yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2469 10/02/2016
Niğde'de bulunan Murtandı Kalesi'nin onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2470 10/02/2016
Niğde'de bulunan tarihi bir kalede kültürel çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2471 10/02/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki İftiyan bölgesinde bilimsel yüzey araştırması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2472 10/02/2016
Niğde ili Bor İlçesindeki İftiyan Arkeolojik Sit Alanında turizm amaçlı çevre düzenlemesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2473 10/02/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki kaçak kazıların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2553 11/02/2016
Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2675 16/02/2016
İşitme engellilere sınav esnasında rehber öğretmen verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2685 16/02/2016
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2686 16/02/2016
Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün bina ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2702 16/02/2016
Kamu kurumlarında bulunan kreşlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2728 16/02/2016
4/C kadrolarda çalışan personele ek ödeme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2729 16/02/2016
Kurumlarda yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2742 16/02/2016
Bakanlık personeline yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2743 16/02/2016
Niğde ve Bor Tapu Müdürlüklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2744 16/02/2016
Kariyer uzmanlığı kadrosu ihdası ile Tapu Müdürlüğü çalışanlarına fazla çalışma ücreti verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2745 16/02/2016
Yapım İşleri Kontrol Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2823 16/02/2016
Niğde İl Özel İdare Müdürlüğü yemekhanesinin kapasite artırımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2854 16/02/2016
Niğde ili Çiftlik ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen zararların karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2877 16/02/2016
İşitme engelli bireylerin askerlik yoklamasının kendi illerinde yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2887 16/02/2016
Niğde ili Merkez ilçesinde olası sel taşkınlarını önlemek üzere yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2899 16/02/2016
Huzurevine kabul şartlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2914 16/02/2016
Karayolları Taşıma Yönetmeliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2915 16/02/2016
Karayolları Genel Müdürlüğü personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 2916 16/02/2016
Tüm kamu kurumu çalışanlarına servis imkanı sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3201 03/03/2016
Altunhisar ilçesine adliye açılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3202 03/03/2016
Niğde'de bulunan kapalı cezaevine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3255 03/03/2016
Bolkar Dağlarındaki maden alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3274 03/03/2016
Niğde'de hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3301 29/02/2016
İlçe Nüfus Müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3302 29/02/2016
Niğde'de yer alan bazı yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3321 03/03/2016
Niğde'nin sosyal yaşam memnuniyetindeki sıralamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3325 29/02/2016
Niğde'nin Tepeköy Köyü'nde yapılan kaçak kazılara ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3326 29/02/2016
Niğde'deki çeşitli tarihi kalıntıların ortaya çıkarılması ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3327 29/02/2016
Niğde'de ortaya çıkartılan tarihi Yeraltı Karız Su Kanallarının tanıtımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3328 29/02/2016
Bolkar Dağları'nda yer alan tarihi bir yazıta ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3330 03/03/2016
Niğde'nin Ballı Köyü'nde yer alan tarihi yapıların onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3331 03/03/2016
Niğde'nin Yaylayolu Köyü'nde yer alan tarihi Hasan Paşa Konağı'nın onarılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3332 03/03/2016
Niğde ilindeki tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3333 03/03/2016
Niğde ilindeki bazı tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3334 03/03/2016
Niğde'de bulunan tarihi yapıların turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3335 03/03/2016
Niğde'ye bağlı bir köydeki çeşitli tarihi alanlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3551 11/03/2016
Niğde Enerji İhtisas Bölgesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3600 07/03/2016
2002-2016 yılları arasında Niğde'de sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3837 23/03/2016
Ülkemizdeki kadın sığınma evlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3841 23/03/2016
Esnafların banka kredilerinden yararlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3844 23/03/2016
Emeklilikte yaş şartı ile ilgili düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3851 23/03/2016
Çiftçilerin tarımsal üretimde kullandıkları elektrik giderlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3853 23/03/2016
İşitme engelliler spor kulüplerinin tesis imkanlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3855 23/03/2016
Niğde'de tarımsal üretim için kullanılan tahmin ve erken uyarı sistemleri ve laboratuvar ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3856 23/03/2016
Niğde'de patates üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3857 23/03/2016
Niğde'de elma üretiminin iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3862 23/03/2016
Ülkemizde il ve ilçe merkezlerindeki ana yol, kaldırım ve okulların engelliler için elverişliliğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3868 23/03/2016
Görme engelliler yararına kütüphanelerde kitap okuyan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3869 23/03/2016
Öğretmenlere verilen çeşitli ücretlerin emeklilik hesaplarında kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3879 23/03/2016
Niğde'nin Dikilitaş ve Bademdere kasabalarında bulunan halıcılık kurslarının kapatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3880 23/03/2016
İlkokul müfredatına yerel ve bölgesel konular ile ilgili bir ders konulması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3886 23/03/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Darboğaz Göleti'nde yaşanan su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3887 23/03/2016
Ülkemizdeki göçmen kuşların uğradıkları sulak alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3888 23/03/2016
Tuz Gölü'nde yaşanan kirliliğe ve gölden elde edilen tuzun kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3889 23/03/2016
Ülkemizdeki belgesiz ve kaçak avlanmalara ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3890 23/03/2016
Ülkemizdeki ambalajlı suların üretimine ve denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3894 23/03/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan Çiftehan Kaplıcaları'nın onarım ve tanıtımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3901 23/03/2016
Niğde'de iyileştirilme ihtiyacı bulunan bazı yollara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 3988 23/03/2016
Niğde'deki bazı ulaşım projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4059 30/03/2016
Niğde'deki kapalı cezaevine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4097 30/03/2016
Niğde'deki tarihi maden ocaklarının turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4105 30/03/2016
Niğde'de hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4129 30/03/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki bir fabrikaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4151 30/03/2016
Niğde merkezli bir kalkınma ajansı kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4153 30/03/2016
Niğde'ye bağlı bir köydeki tarihi alanların araştırılması ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4154 30/03/2016
Niğde'ye bağlı bir köydeki tarihi yapı ve mağaraların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4155 30/03/2016
Niğde'ye bağlı bir köydeki kilise ve konakların turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4156 30/03/2016
Niğde'deki Kumluca Hamamlı bölgesinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4157 30/03/2016
Niğde'deki Hasaköy bölgesinin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4158 30/03/2016
Niğde'deki tarihi bir konağın korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4159 30/03/2016
Niğde'de bulunan Çakıltepe Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4160 30/03/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki bir yeraltı şehrinin temizlik ve röleve çalışmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4203 30/03/2016
Gazi ve şehit ailelerine tanınan haklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4231 30/03/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki Devlet Demiryolları istasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4285 04/04/2016
Niğde'deki köylerde boşaltılan ve harap durumda bulunan kamu binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4301 06/04/2016
Bakanlıkların reklam ve tanıtım kampanyalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4338 06/04/2016
Niğde'deki çocuk suçlu verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4346 06/04/2016
Niğde'de 18 yaş altı yapılan evlilik verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4347 06/04/2016
Aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4348 08/04/2016
Bir derneğin Niğde şubesine destek verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4369 06/04/2016
Yurtdışında bulunan vatandaş verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4385 04/04/2016
Hayvan alım-satım işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4386 04/04/2016
Niğde'deki bir tarım kredi kooperatifi binasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4387 04/04/2016
Niğde'de entegre patates işleme tesisi kurulması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4388 04/04/2016
Niğde Çavdarlı Kooperatifinin borçları nedeniyle faaliyetlerine son verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4392 06/04/2016
Niğde'deki patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4393 06/04/2016
IPARD'ın Niğde ilinde yaptığı incelemeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4401 06/04/2016
Patates çeşit geliştirme programına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4402 08/04/2016
TMO'nun Niğde'nin Bor ilçesinden taşınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4403 08/04/2016
Patates üreticilerine destek verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4404 08/04/2016
Kiraz üreticilerinin mağduriyetinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4411 06/04/2016
Kapanan bakkal sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4423 04/04/2016
Fuhuş ve uyuşturucu suçları ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4430 06/04/2016
Muhtarlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4431 06/04/2016
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu toplantılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4432 06/04/2016
2013-2015 yılları arasındaki işyeri ruhsatı verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4433 06/04/2016
Bazı ilçelerin il yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4436 06/04/2016
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4437 06/04/2016
Nüfus kayıtlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4442 08/04/2016
Niğde ilinde görme engelli bireyler için yapılan hissedilebilir yüzey çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4446 04/04/2016
Dündarlı Kasabası'ndaki tarihi alanlar ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4448 06/04/2016
Niğde ilinin tanıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4449 06/04/2016
Niğde ilindeki halı üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4451 06/04/2016
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün aldığı yayınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4453 08/04/2016
Niğde ilinde tespit ve tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4473 06/04/2016
Küresel ısınma ile ilgili ders verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4476 08/04/2016
Niğde ilinde okuma yazma bilmeyen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4477 08/04/2016
Taşımalı eğitim alan öğrenci verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4478 08/04/2016
Niğde ilindeki öğretmen açığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4479 08/04/2016
Niğde'de bulunan eski bir okul binasının değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4483 06/04/2016
Bor Askeri Levazım Ana Depo Fabrikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4492 08/04/2016
Yer altı su rezervlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4493 08/04/2016
Niğde ilindeki köy içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4494 08/04/2016
Niğde'de bulunan bir köye gölet yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4511 08/04/2016
Kanser vakaları verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4516 04/04/2016
Bazı yolların duble yol olarak yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4568 12/04/2016
Aksaray'da yayınlanan yerel gazetelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4573 12/04/2016
KEY ödemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4589 12/04/2016
AB'ye tam üyelik sürecine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4599 12/04/2016
Aksaray'da 7 Haziran-31 Aralık 2015 tarihleri arasında İŞKUR'un işe aldığı kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4600 12/04/2016
Halk ozanlarının sosyal güvenlik kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4610 12/04/2016
Yurtdışında bilimsel çalışmalar yapan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4614 12/04/2016
Niğde'nin bir köyündeki elektrik kesintisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4616 12/04/2016
Niğde Kitreli'de sıcak su kaynağı bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4620 12/04/2016
Spor kulüplerine sağlanan maddi desteğe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4623 12/04/2016
İddia oyun kuponlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4624 12/04/2016
Şans oyunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4625 12/04/2016
Spor Toto kuponlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4629 12/04/2016
Pancar kotasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4630 12/04/2016
Toplulaştırma yapılan yerlerdeki ipotek sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4632 12/04/2016
Patates üretim sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4633 12/04/2016
At yarışlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4634 12/04/2016
Niğde'deki patates üreticilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4635 12/04/2016
Niğde ilindeki kayısı üreticilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4636 12/04/2016
Aksaray'ın Gülağaç İlçesindeki toplulaştırma çalışmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4637 12/04/2016
Niğde ve Aksaray illerindeki hayvan pazarlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4638 12/04/2016
Ülkemizde domuz çiftliği bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4639 12/04/2016
Niğde ilinde görev yapan veteriner ve ziraat mühendislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4640 12/04/2016
Patates tohumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4641 12/04/2016
Niğde ilindeki tarımsal sulama amaçlı kooperatiflere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4642 12/04/2016
Niğde ilindeki toplulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4643 12/04/2016
Kayısı üreticilerinin zararlarının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4650 12/04/2016
Esnaflara verilen destek kredisine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4666 12/04/2016
Niğde'nin bir köyünde bulunan mezarlığa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4668 12/04/2016
Belediyelere bağlı şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4673 12/04/2016
PMYO'da başarılı olup göreve başlatılmayan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4674 12/04/2016
Aksaray Sultanhanı Beldesi'nin ilçe olmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4675 12/04/2016
Niğde ilinde meydana gelen kazalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4676 12/04/2016
Trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4677 12/04/2016
Telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4683 12/04/2016
Niğde'de bulunan bazı kiliselerin restore edilerek müzeye dönüştürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4684 12/04/2016
Niğde ili Dündarlı kasabasında bulunan bir taşa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4687 12/04/2016
Damlataş mağarasının turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4690 12/04/2016
Milli piyango biletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4702 12/04/2016
Tarih kitaplarında müfredatın değiştirildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4703 12/04/2016
Niğde ilinde bulunan öğretmen ve okul sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4704 12/04/2016
Okullarda tatbikatlı yangın eğitimi verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4705 12/04/2016
Deprem riskine göre güçlendirilen veya yıkılan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4711 12/04/2016
Niğde'de tarım alanlarının sulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4712 12/04/2016
Su kuyularının devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4713 12/04/2016
Akkaya Barajı suyunun analizlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4714 12/04/2016
Niğde ili merkez ve Bor İlçesindeki suların analizine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4716 12/04/2016
Karasu Islah Projesi kapsamında kesildiği iddia edilen ağaç sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4717 12/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde çıkan sıcak su kaynağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4734 12/04/2016
İnternette kumar oynatılmasının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4905 12/04/2016
Üç öğrencinin TEOG kursuna katılma talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 4984 21/04/2016
Cami avlularında ve çay ocaklarında sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5052 27/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Çardak Köyü'ndeki elektrik kesintilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5053 27/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Halaç Köyü'ndeki taş ocağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5058 27/04/2016
Niğde'nin Hacıbeyli ve Dündarlı beldelerindeki don olayına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5095 27/04/2016
Niğde'nin Bor ve Çiftlik ilçelerinin bazı köylerinin lise ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5096 27/04/2016
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinin Bereket Köyü'nde kapalı okul binası olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5100 27/04/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Çardak Köyü'ndeki dere ıslahı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5101 27/04/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki Melendiz Deresi'nin ıslahı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5102 27/04/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki dere ıslahı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5103 27/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Halaç Köyü'ndeki sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5104 27/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Kılavuz Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5109 27/04/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin Bereket Köyü'ndeki sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5110 27/04/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki kanser vakalarının çoğaldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5111 25/04/2016
Ankara-Pozantı otoyolu nedeniyle ekim yapamayan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5163 28/04/2016
Niğde'nin Dündarlı Kasabası'nda mesire alanı yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5164 28/04/2016
Niğde'nin Sazlıca Kasabası'nda yürütülen su, kanalizasyon ve altyapı projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5185 28/04/2016
Bor'un Bahçeli Kasabası'nın ışıklandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5186 28/04/2016
Niğde Enerji İhtisas Bölgesi için 2016 bütçesinden ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5187 28/04/2016
EÜAŞ tarafından hukuki takibi yapılan dosyalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5188 28/04/2016
EÜAŞ tarafından Jersey Kanal Adalarında kurulan bir şirkete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5198 28/04/2016
Bakanlık tarafından Niğde'de verilen yüzme kurslarının ücretlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5218 28/04/2016
Konya'ya bağlı olan Zengen Mahallesi'nin Niğde'ye bağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5219 28/04/2016
Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan fakat mesleğe başlatılmayan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5220 28/04/2016
Uzman Erbaş Kanununda yer alan bir hükme ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5239 28/04/2016
Devlet Malzeme Ofisi tarafından satılan bir araziye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5260 28/04/2016
Ecemiş Suyunun sulama suyu olarak Niğde'ye getirilmesine yönelik bir proje olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5261 28/04/2016
Bor'un Karanlıkdere Köyü'nde ıslah çalışmaları yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5277 28/04/2016
Kemerhisar'da çevre yolu yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5278 28/04/2016
Niğde Tepeköy Çiftlik Yolu inşaatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5279 28/04/2016
Ulukışla'dan geçen E-90 Karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5280 28/04/2016
Niğde'nin Yeşilgölcük Kasabasına çevre yolu yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5281 28/04/2016
Herhangi bir kuruma borcu olduğu için trafik sigortalarını ödeyemeyen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5282 28/04/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5311 03/05/2016
Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak trafo merkezine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5321 03/05/2016
Hasandağı'nın yükseltilerinde gaz püskürtmeleri olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5322 03/05/2016
Hasandağı'na ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5326 03/05/2016
Niğde'de yaşanan don olayı sebebiyle üreticilerin uğradıkları zararlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5327 03/05/2016
Niğde Patates Enstitüsü'nce geliştirilen patates tohumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5334 03/05/2016
Niğde'de köy yerleşik alanının dışında yapılan inşaatlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5335 03/05/2016
Köylere güneş panelleri kurulması projesi kapsamında Niğde'nin Kömürcü Köyü'nün durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5336 03/05/2016
Narlıgöl Termal Parkı Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5337 03/05/2016
Niğde'de parke kaplama alan ve yolların onarımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5339 03/05/2016
Niğde'de yürütülen bir jeotermal tesis projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5340 03/05/2016
Niğde Çiftehan Kür Parkı Projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5341 03/05/2016
Bolkar Dağları üzerinde kayak tesisi kurulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5356 03/05/2016
Niğde'nin bazı köylerine gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5357 03/05/2016
Niğde'de kullanılan içme sularının tahlillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5358 03/05/2016
Niğde'de doğal yollarla yeryüzüne çıkan su kaynaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5360 03/05/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesinin bir köyünde yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5397 05/05/2016
Niğde Altınokta Körler Derneği'nin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5447 05/05/2016
İkili eğitim veren okullara ve bu okullardaki öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5448 05/05/2016
Okul öncesi eğitime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5449 05/05/2016
Son beş yıl içinde ilköğretime devam etmeyen öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5450 05/05/2016
Üniversitelerde bulunan konser salonu, gençlik merkezi, resim atölyesi ve tiyatro gruplarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5451 05/05/2016
Okullardaki tiyatro kollarına ve 2014-2015 yılları içinde okullarda sahnelenen oyunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5452 05/05/2016
Okullarda düzenlenen münazara yarışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5453 05/05/2016
Mesleki açık öğretim liselerinde görevli olan ve yüz yüze eğitim derslerine giren öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5460 05/05/2016
Niğde'deki su kuyularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5473 05/05/2016
HGS kullanıcılarının bilgilendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5588 12/05/2016
Niğde ilinde bulunan kapalı köy okulu ve sağlık ocaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5624 12/05/2016
Niğde ilindeki çalışan verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5630 12/05/2016
Niğde'de bir köyün taşınması kararına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5692 12/05/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesine sulama amaçlı gölet yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5693 12/05/2016
Niğde ili Ulukışla ilçesinde bir gölet yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5694 12/05/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ağaç ıslah çalışması sonrası görevlendirilen bir işçiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5695 12/05/2016
Niğde'de bir köydeki içme ve sulama suyu çalışmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5696 12/05/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köye gölet yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5705 12/05/2016
Niğde ilindeki aile hekimliği uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5711 12/05/2016
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5712 12/05/2016
Ulukışla-Pozantı yolu üzerine yaya geçidi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5713 12/05/2016
Ulukışla-Pozantı yolunun duble yol yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5714 12/05/2016
Ulukışla-Pozantı yol yapım çalışmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5715 12/05/2016
Niğde ilindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5727 16/05/2016
Niğde ilindeki cami ve mescitlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5746 16/05/2016
Niğde ilinde onarılması gereken mescitlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5747 16/05/2016
Niğde ilinde bulunan bir çeşme ve cami çevresinin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5766 16/05/2016
Fotovoltaik enerjiyle sürdürülebilir kırsal kalkınma projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5780 16/05/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde soğuk hava deposu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5781 16/05/2016
Narlıgöl bölgesinde sıcak su seracılık bölgesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5782 16/05/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki endemik bitkilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5789 18/05/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5797 16/05/2016
Niğde İl Özel İdare Müdürlüğünün belediyelere yaptığı yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5798 16/05/2016
Niğde ilinde dikilen fidanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5799 16/05/2016
Son beş yılda Niğde'de yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5810 16/05/2016
Niğde'de bulunan Darboğaz Sıdıran Kalesinin tanıtımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5811 16/05/2016
Niğde'de Yazar ve Şairler Kültür Müzesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5812 16/05/2016
Niğde'de bulunan tarihi bedestene ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5828 16/05/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bulunan bir köyün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5839 16/05/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki bazı köylerin ulaşım sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5871 25/05/2016
Kamu spotlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5883 25/05/2016
Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5898 25/05/2016
Engellilere yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5899 25/05/2016
Görme ve ortopedik engelliler için yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5900 25/05/2016
Engellilere yönelik yapılması gereken değişikliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5914 25/05/2016
Doğal su kaynaklarının kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5927 26/05/2016
Ülkemizde bulunan Suriyelilere dair verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5928 26/05/2016
Yabancılara ait mülk ve yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5951 26/05/2016
Ham petrol ve doğalgaz üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5952 26/05/2016
TPAO'nun son üç yıllık net satış hasılatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5958 26/05/2016
Olumsuz hava şartları nedeniyle mağdur olan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5959 26/05/2016
Şeker pancarı üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5960 26/05/2016
Çiftçi kayıt sistemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5961 26/05/2016
Nişasta bazlı şeker içeren içeceklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5962 26/05/2016
Aile çiftliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5969 26/05/2016
Vatandaşlığa alınma ve çıkarılmaya dair verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 5973 26/05/2016
Bilimsel kazı çalışmalarıyla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6069 26/05/2016
Bir okul müdürünün yaptığı eylem ve sosyal medya paylaşımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6104 02/06/2016
Kamu kurumlarının kiraladığı araçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6105 02/06/2016
Kamu kurumlarının lojmanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6110 03/06/2016
Basın yayın alanındaki verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6111 03/06/2016
Son beş yılda ülkemize gelen yabancılarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6118 03/06/2016
Vakıflarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6121 03/06/2016
Televizyon dizilerindeki şiddetin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6132 02/06/2016
Şeker pancarı analizine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6133 03/06/2016
Yabancı yatırımcılarla ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6134 02/06/2016
Niğde ilinde bulunan ve 2013 yılında boşaltılan İŞKUR hizmet binasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6135 02/06/2016
İş sağlığı ve güvenliği kurullarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6136 02/06/2016
İş sağlığı ve güvenliği eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6138 03/06/2016
İşsizlikle ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6139 03/06/2016
Geriye dönük prim borçlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6142 02/06/2016
Madenlerdeki iş güvenliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6143 02/06/2016
Madenlerin hammadde satışlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6144 02/06/2016
Madenlerin çıkarılmasında uzun vadeli planlama yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6146 03/06/2016
Spor kulüplerinin borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6148 02/06/2016
Şeker üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6150 03/06/2016
Niğde ilinde bulunan bazı yerleşim yerlerinde dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6151 03/06/2016
Bakliyat ekim alanları ve rekoltelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6152 03/06/2016
Güvercin ve kuşlarla ilgili derneklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6156 02/06/2016
Şeker ihracatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6160 03/06/2016
Sosyal yardım alan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6161 03/06/2016
Silah ruhsatları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6170 03/06/2016
Sinema ve tiyatro salonları ile ilgili verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6171 03/06/2016
Niğde ilinde bulunan Gümüşler ören yeri ve manastırına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6173 03/06/2016
Sivil memurlara yan ödeme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6187 03/06/2016
Fırın ve fabrikalardaki denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6188 03/06/2016
Standartlara uygun olmayan unların fırınlara verildiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6482 16/06/2016
Türk göçmenlerin entegrasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6483 16/06/2016
Topluma Kazandırma Kanunundan yararlandıktan sonra tekrar suç işleyenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6484 16/06/2016
Ülke genelinde tek tip taksi durağı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6518 15/06/2016
Engellilerle ilgili projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6524 16/06/2016
Kırşehir Şeker Fabrikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6527 15/06/2016
Çalışma izninden muaf tutulan yabancılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6528 15/06/2016
Aksaray ilindeki hizmet ve sanayi sektörlerindeki istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6529 15/06/2016
Kırşehir ilindeki hizmet ve sanayi sektörü istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6530 15/06/2016
Nevşehir ilindeki sanayi ve hizmet sektörü istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6531 15/06/2016
Çankırı ilindeki hizmet ve sanayi sektörü istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6532 15/06/2016
Çalışma izni bulunmayan yabancı çalıştıran işverenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6533 15/06/2016
İŞKUR bünyesinde bulunan bir fona ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6534 15/06/2016
Niğde ilindeki istihdam verileri ile ilgili açıklamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6551 15/06/2016
Öğrenim kredisi alan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6552 15/06/2016
Burs alan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6564 16/06/2016
Aksaray ilindeki tarla sulama sistemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6565 16/06/2016
Nevşehir ilindeki tarla sulama sistemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6566 16/06/2016
Niğde ilindeki tarla sulama sistemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6567 16/06/2016
Niğde'de doludan zarar gören çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6568 16/06/2016
Niğde'de mağdur olan çiftçilerin zararının karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6570 16/06/2016
Hastalıklı hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiket bilgisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6573 15/06/2016
Esnaf ve sanatkar verilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6574 16/06/2016
Ülke genelinde tüketilen temizlik malzemelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6599 15/06/2016
Motosikletlerin ruhsat ve plaka maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6622 15/06/2016
DMO'nun rekabet olanağının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6623 15/06/2016
DMO Yönetim Kuruluna üye atanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6807 24/06/2016
Çöplerden atık kağıt toplayıcılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6859 24/06/2016
Niğde'deki bir caddenin sürüş güvenliği açısından iyileştirilme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6860 24/06/2016
Ülkemizdeki yurt dışı kardeş belediye uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6861 24/06/2016
Belediyeler tarafından 2015 yılında düzenlenen yurt dışı gezilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6868 24/06/2016
Ülkemiz genelinde TAY Projesi ile saptanan tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6869 24/06/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Altay köyündeki tarihi eser araştırmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6871 24/06/2016
2003 yılından itibaren şans oyunları ile ilgili istatistiklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6872 24/06/2016
Şans oyunlarının toplumdaki olumsuz etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6873 24/06/2016
Sanal ortamdaki yasadışı oyunlara erişimin engellenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6888 24/06/2016
Niğde Öğretmenevi'nin taşınacağı iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6948 27/06/2016
Halka arz edilmiş olan bazı şirketlerin ortaklık durumlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6952 27/06/2016
Niğde'nin bir köyünde yaşanan kuraklık nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6960 27/06/2016
Endüstri mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6996 27/06/2016
Niğde'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 6997 27/06/2016
Son on yılda şirket kurma izni verilen belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7005 30/06/2016
Niğde'deki köylülere imarlı arsa verileceği iddialarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7006 30/06/2016
Niğde'de yapılması planlanan teleferik projesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7007 30/06/2016
İl özel idareleri tarafından çıkarılan tanıtım kitapçıklarının basım maliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7032 27/06/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki askeri lojmanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7034 27/06/2016
Niğde'nin Bor ilçesi Karanlıkdere köyünde yapılması planlanan gölete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7035 27/06/2016
Niğde'nin bir köyündeki gölet ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7036 27/06/2016
Niğde'nin Bor ilçesinde bazı köylerde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7042 30/06/2016
Niğde'nin içme suyu sorunu olan köylerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7045 27/06/2016
2015-2016 yıllarında yaşanan mantar zehirlenmesi vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7046 27/06/2016
Niğde'nin Bor ilçesi Balcı köyündeki Sağlık Ocağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7055 27/06/2016
Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7056 27/06/2016
Niğde'nin Bor ilçesinin bazı köylerinde yaşanan mobil iletişim sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7057 27/06/2016
Mersin'in Silifke İlçesindeki bir köy yolundaki iyileştirme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7058 27/06/2016
Niğde'nin bir köy yolundaki iyileştirme ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7090 12/07/2016
Kadroya geçirilmesi planlanan taşeron işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7091 12/07/2016
Atama bekleyen üniversite mezunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7097 12/07/2016
Niğde'deki tarihi bir hamamın restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7105 27/06/2016
Engelli maaşı kesilen bir kişiye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7106 12/07/2016
Ülkemizde küçük yaşta yapılan evliliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7109 12/07/2016
Kayıtdışı kadın istihdamının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7113 12/07/2016
Çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7114 12/07/2016
Niğde'deki doğal yaşam alanlarına ve korunmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7115 12/07/2016
Sokak hayvanlarının barınma ve beslenme sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7116 12/07/2016
Ülkemizdeki milli park alanlarına ve korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7117 12/07/2016
Pet shoplarda yapılan evcil hayvan satışlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7118 12/07/2016
Almanya'nın sözde soykırım yasasını kabulüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7119 12/07/2016
Papa'nın Ermenistan ziyaretinde soykırım ifadesi kullanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7121 12/07/2016
Niğde'deki Nargöl göletinde yaşanan balık ölümlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7138 12/07/2016
Niğde'de tarihi tuluk oyununun yaşatılması çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7149 12/07/2016
Öğretmenlere yönelik verilen seminerlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7150 12/07/2016
Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7153 12/07/2016
Ülkemizdeki milli parklardaki doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7154 12/07/2016
Deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7155 12/07/2016
Ülkemizdeki endemik hayvanların doğal yaşam alanlarında korunmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7156 12/07/2016
Doğal yaşam alanlarının korunmasına ve bitki kaçakçılığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7157 12/07/2016
Hatay Cilvegözü Gümrük Sahasında tespit edilen kuş kaçakçılığı olayına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7158 12/07/2016
Niğde'de tarımsal amaçlı su kuyusu açılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7159 12/07/2016
Niğde'deki ağaç dikim ve sulama çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7160 12/07/2016
Niğde'deki Bereket Ormanı alanındaki ağaçlandırmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7161 12/07/2016
Niğde'de uygulanan Badem Eylem Planına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7165 12/07/2016
Sağlık sektöründe atama bekleyen kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7170 12/07/2016
Nevşehir Havaalanı'nın bakıma alınacağı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7171 12/07/2016
İstanbul 3. havalimanı için yapılan teknolojik cihaz alımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7178 14/07/2016
Niğde'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7179 14/07/2016
Yollardaki hız sınırlarına ve kesilen trafik cezalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7180 14/07/2016
Niğde'de kapatılan bir okula ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7181 14/07/2016
Kamu kurumlarının lojmanlarındaki kira bedellerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7182 14/07/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesinin bazı köylerindeki yolların iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7183 14/07/2016
2016 yılında ülkemizde gerçekleşen depremlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7209 14/07/2016
Yaşlılara yönelik evde bakım hizmeti ve engellilere yönelik gündüz bakım evi bulunan illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7212 14/07/2016
Kamu sektöründe görev yapan üniversite mezunu işçilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7222 14/07/2016
Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7227 14/07/2016
Niğde'deki buğday rekoltesine ve alımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7228 14/07/2016
Niğde ve Aksaray'daki pancar üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7229 14/07/2016
Biyodizel ve biyoyakıt sektöründeki teşviklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7236 14/07/2016
2014-2016 yılları arasındaki bitkisel yağ ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7241 14/07/2016
Belediye otoparklarından ücretsiz yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7242 14/07/2016
Çalışma izni verilen ülkemizdeki yabancılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7243 14/07/2016
Belediyelerde uygulanan kardeş belediye uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7244 14/07/2016
Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt ve kaldırım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7245 14/07/2016
Niğde Belediyesine ait arıtma tesisinin çalışma kapasitesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7246 14/07/2016
2015 ve 2016 yıllarında mahkeme kararı ile dinlenen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7247 14/07/2016
Niğde'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7255 14/07/2016
Niğde'de bulunan Üçkapılı Yaylasının tarihi özelliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7256 14/07/2016
Niğde'de ortaya çıkartılan antik Tyana bölgesinin turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7257 14/07/2016
Bakanlıktaki personele dair çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7258 14/07/2016
İstanbul'daki Aydos Dağının turizm amaçlı değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7259 14/07/2016
İstanbul'daki tarihi hamam ve çeşmelerin aslına uygun restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7262 14/07/2016
KİT'lerin mal varlıklarının tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7265 12/07/2016
Bakanlık müfettişlerinin eğitim uzmanı kadrosuna atanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7266 14/07/2016
Niğde'de öğretmen açığı bulunan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7272 14/07/2016
TSK bünyesinde resen emekli edilen kişilerin mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7274 14/07/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7275 14/07/2016
Niğde'de yapılması planlanan bir sulama göletine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7276 14/07/2016
Yeraltı sularının kullanımının denetlenmesi için getirilen ön yüklemeli sayaçların uygulanma başarısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7277 14/07/2016
Çiftçilerin sulama kuyuları nedeniyle oluşan elektrik borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7283 14/07/2016
Karayolları Genel Müdürlüğündeki kadrolu ve taşeron işçi sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7284 14/07/2016
Niğde'nin bir bölgesindeki üst geçit ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7285 14/07/2016
Niğde'nin bazı ilçelerindeki yol düzenlemesi ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7289 14/07/2016
Engelli ve emekli vatandaşların aylıklarından yapılan kesintilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7299 22/07/2016
İçme suyu şebekelerinde asbestli boru kullanıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7300 22/07/2016
Son beş yıl içinde bazı illere yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7321 22/07/2016
Deniz kirliliğine neden olan teknelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7324 22/07/2016
Ülkemize son yıllarda getirilen yabancı sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7326 22/07/2016
Bazı birlik ve odaların devletin verdiği tarım ve hayvancılık desteklerine el koyduğu iddialarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7327 22/07/2016
Tarım ürünlerinin alış ve satış fiyatları arasındaki farklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7350 22/07/2016
Denizcilikle ilgili eğitim veren kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7351 22/07/2016
Gemi adamları ve gemilerle ilgili istatistiki bilgilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7418 03/08/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki bir caddenin isminin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7420 03/08/2016
KİT'lerin yurtdışındaki şirket veya ortaklıklarının denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7457 03/08/2016
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7497 03/08/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünün su sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7565 10/08/2016
Asansörlerin kontrolüne dair yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7567 10/08/2016
Çay toplamada çalışan mevsimlik işçilerin işsizlik sigortalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7568 10/08/2016
Orman işçilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7569 10/08/2016
Çocuk işçi sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7570 10/08/2016
İşçi vatandaşlarımızın sosyalleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7571 10/08/2016
Toplu iş sözleşmesi yetki sisteminin değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7582 10/08/2016
Niğde'deki kiraz üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7583 10/08/2016
Ülkemizdeki devekuşu eti üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7584 10/08/2016
Ülkemizdeki çilek üretimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7585 10/08/2016
Gümrük kayıtlı ithal araba satışlarında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7593 10/08/2016
Ülkemizde son beş yılda suç işleyen yabancıların sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7607 10/08/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinin bazı köylerindeki sulama göletlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7613 10/08/2016
Niğde'nin çeşitli bölgelerindeki üst geçit ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7614 10/08/2016
Telefon aboneliklerinde uygulanan bazı prosedürlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7693 19/08/2016
Camilerde Atatürk ve silah arkadaşlarına dua edilmesi yönünde uygulama birliği oluşturulması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7710 19/08/2016
Niğde'nin Misli ovasında sulama suyu elde etmek amacıyla kullanılan trafolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7715 19/08/2016
Transgenik bitki üretimi ile ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7716 19/08/2016
Çiftçi kayıt sistemine dahil olan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7717 19/08/2016
Niğde'de patates üretimindeki azalmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 1 7 / 7718 19/08/2016
Tarımsal Elektrifikasyon Programının sonuçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8158 04/10/2016
Ulukışla Devlet Hastanesi inşaatına ve ilçenin sağlık hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8159 04/10/2016
Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluş binalarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8160 04/10/2016
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine tıp fakültesi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8164 04/10/2016
Niğde Adalet Sarayı binası yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8168 04/10/2016
Erken yaşta evliliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8169 04/10/2016
Özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde kreş açılması ile ilgili düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8170 04/10/2016
Engelli vatandaşlara ve eğitim olanaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8172 04/10/2016
Niğde'nin Bor İlçesindeki şeker fabrikalarında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8173 04/10/2016
Kayıt dışı istihdamla mücadeleye ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8175 04/10/2016
Niğde'de engelli istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8176 04/10/2016
2010-2015 yılları arasında iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle zarar gören işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8177 04/10/2016
İş kazalarına ve zarar gören işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8178 04/10/2016
İşçi sağlığı ve iş güvenliği müfettişlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8180 04/10/2016
4/C'lilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8185 04/10/2016
Yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilere satılan tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8186 04/10/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki bir trafo binasının yerinin değiştirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8187 04/10/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bazı köylerde güneş enerjisi üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8188 04/10/2016
Niğde'nin Altunhisar İlçesindeki bir alanda jeotermal enerjisi üretimi için verilen yetkiye ve ÇED raporuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8189 04/10/2016
Niğde Kemerhisar Tyana Spor'un sorunlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8190 04/10/2016
Engelli vatandaşlara özel spor olanağı tanınmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8191 04/10/2016
Passolig uygulamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8194 04/10/2016
Elma üretimine yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8195 04/10/2016
Patates üretimine yönelik teşviklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8196 04/10/2016
Çiftçilerin ikinci ürün ekimi başvurularında yaşadıkları sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8197 04/10/2016
Pancar çürüğü hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8198 04/10/2016
Genç çiftçilere hibe uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8210 04/10/2016
Niğde'nin Çiftlik İlçesindeki köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8214 04/10/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün arıtma ve çöp toplama hizmetleri ile ilgili çeşitli sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8215 04/10/2016
Evde bakım hizmetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8217 04/10/2016
Kütüphanelerde görme engelli vatandaşlar için sesli kitap okuma uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8219 04/10/2016
Fabrika kurulmasına yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8229 04/10/2016
Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlere yönelik eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8230 04/10/2016
Engelli öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8231 04/10/2016
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8234 04/10/2016
Engelli vatandaşların eğitim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8242 04/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8243 04/10/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8244 04/10/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8245 04/10/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir alandaki Atatürk Ormanı'nın bakım ve düzenlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8246 04/10/2016
Niğde ve çevresindeki dağlık alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8248 04/10/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir kasabanın içme suyuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8249 04/10/2016
Engelli vatandaşlara yönelik diş tedavi merkezlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8250 04/10/2016
Kadınların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8252 04/10/2016
Erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8254 04/10/2016
Niğde Havaalanı Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8281 07/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8282 07/10/2016
Afet anında kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8283 07/10/2016
Afet eğitim merkezlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8294 07/10/2016
Emeklilikte intibak hakkının 2000 sonrası emeklilere de uygulanması talebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8296 07/10/2016
Emeklilerden alınan katkı payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8298 07/10/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köydeki ağacın anıt ağaç kapsamında olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8304 07/10/2016
Niğde'deki elma üretimine yönelik desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8305 07/10/2016
Niğde'de bitki hastalıkları ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8306 07/10/2016
Niğde'deki gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin bina sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8307 07/10/2016
Niğde'de pestisit ve atıklar için depolama ve imha tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8308 07/10/2016
Niğde'de hayvan hastalıklarına yönelik koruyucu hekimlik çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8309 07/10/2016
Niğde'deki mezbahaların sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8310 07/10/2016
Nitrat kirliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8311 07/10/2016
Niğde'nin Damızlık Düve Yetiştiriciliği Desteği kapsamına alınması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8367 07/10/2016
Küresel iklim değişikliğinin Niğde'ye etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8368 07/10/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köydeki göletle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8376 07/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yetişen bir bitkinin farmakolojide kullanımına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8382 07/10/2016
HGS'ye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8416 11/10/2016
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerden sosyal yardım alan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8423 11/10/2016
Koruma kurullarınca tescilli tarihi yapılara ve bazı kamu binalarına zarar verenlerin aldığı cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8430 11/10/2016
Muhtarların ve muhtarlık azalarının sosyal güvenliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8432 11/10/2016
Taş ocakları kırma ve eleme tesislerine verilen izinlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8433 11/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yer alan Meydan Yaylası'nda çığ tehlikesi olan yerlerde ağaçlandırma çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8458 11/10/2016
Muhtarlık hizmet binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8473 11/10/2016
Okul öncesi eğitimin zorunlu yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8474 11/10/2016
Kapatılan Niğde Üniversitesi Çamardı Meslek Yüksekokulu'nun ilçede yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8475 11/10/2016
Arapça'nın seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8479 11/10/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bazı köylerdeki içme suyu sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8480 11/10/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bazı köylerdeki sulama suyu sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8481 11/10/2016
Aksaray ve Niğde'deki tarımsal sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8482 11/10/2016
Niğde ve Aksaray illerinde hayvancılık için yem bitkileri üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8487 11/10/2016
Karayolları Genel Müdürlüğü yön levhalarına ve Niğde İlini gösteren levhalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8506 14/10/2016
Niğde İli Bozköy Belediyesi'nce Afet ve Acil Durum Yönetimi birimine sel felaketi nedeniyle yapılan başvuruya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8531 14/10/2016
Niğde İli Kemerhisar Belediyesi'nin çeşitli taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8532 14/10/2016
Niğde İli Aktaş Belediyesi'nin itfaiye ve çöp toplama aracı taleplerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8567 14/10/2016
Niğde İli Bozköy Belediyesi'nce DSİ Konya Bölge Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8621 18/10/2016
Geçmiş ticaret odası kayıtlarına göre hizmet borçlanmalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8622 18/10/2016
Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8623 18/10/2016
Niğde İli Çiftlik ilçesi Azatlı Kasabası'nın çöp toplama aracı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8624 18/10/2016
Niğde İli Yıldıztepe Belediyesi'nin çöp toplama aracı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8625 18/10/2016
Niğde İli Bağlama Belediyesi'nin çöp toplama aracı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8626 18/10/2016
Niğde İli Çiftlik ilçesi Bozköy Belediyesi'nin arazöz ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8629 18/10/2016
Niğde'ye bağlı bir yerleşim bölgesine doğalgaz götürülmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8634 19/10/2016
Niğde İlinin damızlık gebe düve üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8635 19/10/2016
Niğde İlinin mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri arasında yer almadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8636 19/10/2016
Niğde İlinin damızlık koç-teke üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8637 19/10/2016
Niğde İlinin damızlık manda üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8638 19/10/2016
Niğde İlinin hayvan kontrol istasyonları projesine dahil edilmediği iddiasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8649 18/10/2016
Niğde İli Fertek ilçesine karakol kurulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8664 18/10/2016
Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin adına Niğde ibaresinin eklenmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8671 18/10/2016
Uzman jandarmaların ek göstergelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8674 18/10/2016
Niğde İli Fertek ilçesine sağlanan içme suyuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8700 20/10/2016
Çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8719 20/10/2016
Mavi kart sahiplerinin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8720 20/10/2016
Servis şoförlerine yönelik yaş sınırlamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8767 20/10/2016
Mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi alanların kamuda istihdamına ve kendi işyerlerini açabilmelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8808 26/10/2016
BAĞ-KUR borçlarının yapılandırılması için öngörülen sürenin uzatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8811 26/10/2016
Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı Köyü'nün mezarlık alanına ihata duvarı yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8826 26/10/2016
Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Çardacık Köyü'ne sosyal tesis yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8836 26/10/2016
Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Çardacık Köyü'ne muhtarlık binası yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8840 26/10/2016
Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı bazı köylerin kapalı sulama sistemi kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8841 26/10/2016
Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8854 27/10/2016
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli iç denetçilerin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8881 27/10/2016
Niğde İli'ndeki kavun üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8882 27/10/2016
Niğde İli Bor ilçesinin bazı bölgelerindeki domates üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8895 27/10/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyü göletinden su taşınmasına yönelik projeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8905 27/10/2016
Niğde İli Pınarcık Köyü'nde yaşayan bir vatandaşın arazi sorunuyla ilgili başvurusuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8907 27/10/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinin bazı köylerinin yol sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 8982 03/11/2016
Niğde'nin Kızılören Köyü'ndeki bir caminin yeniden inşasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9006 03/11/2016
Niğde Uluağaç Köyü'nün sosyal tesis talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9011 03/11/2016
Niğde Uluağaç Köyü'nde bulunan tarihi Rum Okulu'nun restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9012 03/11/2016
Niğde'nin Kızılören Köyü'ndeki yer altı mağaralarının korumaya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9013 03/11/2016
Niğde İli'nde bulunan Değirmenli Mağarası'nın turizme açılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9024 03/11/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Gümüş Köyü'nün okul tamiratı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9030 03/11/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü'ne sulama göleti yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9031 03/11/2016
Niğde Merkez Elmalı Köyü'ne sulama göleti yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9043 03/11/2016
Niğde Merkez Yarhisar Köyü'ne alt geçit yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9046 03/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bazı köylerin baz istasyonu talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9136 08/11/2016
Hayvan hastalıkları ile mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9137 08/11/2016
Veteriner hekimlere yönelik uzmanlık uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9138 08/11/2016
Son yıllarda kapanan çiftliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9139 08/11/2016
Toplum sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9141 08/11/2016
Hayvan sahiplerine verilen suni tohumlama iznine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9142 08/11/2016
Salgın hayvan hastalıklarına ve et ve sütte kalite artırım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9143 08/11/2016
Veteriner hekim istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9148 09/11/2016
2017 yılı için personel alımı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9170 08/11/2016
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9192 08/11/2016
Yaban hayvanlardan gelen kuduz vakalarına, nesli tükenen hayvanlara ve yasak avcılığa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9197 08/11/2016
Hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadeleye ve veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünden çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9198 08/11/2016
Hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklarla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9245 16/11/2016
Niğde Akkaya Barajı'nın temizlenmesi için ayrılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9246 16/11/2016
Niğde İli Bor İlçesindeki bir kestane ağacının anıt ağaç kapsamına alınması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9247 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla İlçesindeki bir köyün taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9248 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla İlçesindeki bir köye mezarlık ihata duvarı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9251 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bazı köylerin elektrik sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9252 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye yapılacak elektrik projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9253 16/11/2016
Bazı geniş kömür alanlarının havza madenciliği kapsamında yeniden projelendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9254 16/11/2016
Kömür madenciliği alanında çalışan kamu kurumlarında bulunan makine parklarının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9255 16/11/2016
Madencilik sektöründe yerli üretim sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9260 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesinin bir köyünde yaşayan vatandaşlara hayvancılığı teşvik edici kredi desteği sağlanması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9273 16/11/2016
Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9274 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9275 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9276 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün yerleşim alanının genişletilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9278 16/11/2016
Niğde Kemerhisar ve Bahçeli Bölgesi'nin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9279 16/11/2016
Niğde'nin kültür ve turizmine katkı amacıyla yapılan projelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9280 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla İlçesindeki bir Milli Emlak arazisinin köy yerleşimine açılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9284 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla İlçesindeki bir köy okulunun onarımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9290 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün su deposu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9291 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyden geçen derenin ıslahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9292 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9293 16/11/2016
Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9294 16/11/2016
Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9295 16/11/2016
Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyde dere ıslah çalışması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9296 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9297 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9298 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9299 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla İlçesindeki bir sulama göletiyle ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9300 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köydeki sulama göletinin kapasitesinin artırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9301 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9302 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9303 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9304 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9307 16/11/2016
Uyuşturucudan koruma, önleme ve eğitim alanlarında çalışan uzman personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9308 16/11/2016
Uyuşturucu, alkol ve diğer madde bağımlılarının tedavileri ile madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9312 16/11/2016
Demiryolu yük taşımacılığını teşvik edici çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9313 16/11/2016
Niğde İli'ne havaalanı yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9314 16/11/2016
Niğde-Ankara otoyolu ihalesinin yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9315 16/11/2016
Niğde'nin bazı köylerinin cep telefonuyla iletişim sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9316 16/11/2016
Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün yol yapım çalışması ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9340 17/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesinde güneş enerjisi ihtisas bölgesi ve güneş enerji santrali kurulmasına yönelik yatırım yapılması için 2017 yılı bütçesinden ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9355 17/11/2016
2017 yılında Niğde için ödenek ayrılan yatırımlara ve Ulukışla ilçesine Şekerpınarı suyunun getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9356 17/11/2016
İnşaat ve sezonluk işlerde olduğu gibi bazı aylarda sıfır KDV hesaplanan sektörlerde KDV matrah artırımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9361 17/11/2016
2017 yılında Niğde ili Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı kurulması düşünülen Tıp Fakültesi için ayrılan ödeneğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9369 17/11/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Emirler Köyü yolunun asfaltlanmasının 2017 yılı programına alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9436 25/11/2016
Niğde'nin Çavdarlı köyü Merkez Camii'ne imam görevlendirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9445 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Ovalıbağ köyünde Sosyal Yardım Fonu'ndan alınan yardımların ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9452 25/11/2016
Afet nedeniyle taşınan ve konut yardımı ödemelerinde sıkıntı yaşayan Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyü sakinlerine kolaylık sağlanması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9453 25/11/2016
Niğde'nin Güllüce köyünde arazi toplulaştırması için başlatılan fakat tamamlanmayan tapu ve kadastro işlemleri nedeniyle köylülerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9454 25/11/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Büyükkışlakçı köyünün genişletilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9455 25/11/2016
Niğde'nin Çavdarlı köyündeki istinat duvarı ve çevre düzenlemesi bulunmayan ilk ve Ortaokulla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9456 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün mahalle sınırlarının kesinleştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9458 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9459 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorunlarına ve köy yolunda bulunan elektrik direklerinin kaldırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9460 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye kurulan güneş enerjisi panellerine sayaç takılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9462 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde arazi toplulaştırması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9463 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki toplulaştırma çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9466 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Ovalıbağ köyü çiftçilerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne olan borçlarının affı için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9474 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün taziye evi ve sosyal tesis talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9475 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünün itfaiye ve çöp süpürme aracı ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9476 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9477 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün otobüslerinin Belediyece şehir merkezine sokulmamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9478 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9479 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu çıkarma masrafına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9480 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün taziye evi ve sosyal tesis talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9481 25/11/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu çıkarma masraflarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9489 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün okul binası ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9494 25/11/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9495 25/11/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9496 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde kapalı sulama sistemine geçilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9497 25/11/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9498 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9499 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyden geçen derenin ıslahına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9500 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9501 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9502 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9503 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9504 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bazı köylerden geçen derelerin ıslahına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9505 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9508 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı iki köy arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9509 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün yolunun genişletilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9510 25/11/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9511 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9512 25/11/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9513 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9514 25/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9548 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9569 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan maden ocaklarından zarar gören meralara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9575 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9576 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9584 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yaz nüfus artışı sebebiyle belediye olması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9585 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye arıtma tesisi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9586 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyden geçen yola MOBESE kamerası konulması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9596 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan tarihi kilisenin restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9597 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Kör Ana Anıt Mezarı'nın korunmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9606 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okulun personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9607 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okul binasının tadilatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9616 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının güvenlik denetiminin yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9617 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yeni içme suyu deposu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9618 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9619 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9620 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan derenin ıslahı talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9621 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9622 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9623 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9624 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9625 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9626 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün halı saha ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9627 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu deposu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9628 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9633 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9643 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde istimlak edilen otoyol bedellerinin ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9644 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı komşu iki köyün yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9645 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9646 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde yol yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9647 28/11/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye alt geçit yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9660 05/12/2016
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9661 05/12/2016
KİT kurumlarında çalışan yüklenici firma personelinin açtığı davalara ve bu personelin kadroya alınmasına yönelik çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9662 05/12/2016
KİT şirketlerinin yöneticileri arasında Niğde doğumlu vatandaşların bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9671 06/12/2016
Bankalardaki toplam döviz hesabı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9672 06/12/2016
KHK ile kapatılan yerel gazete olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9673 06/12/2016
Sarı basın kartı bulunan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9674 06/12/2016
KHK ile yayınlarına son verilen televizyon kanallarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9675 06/12/2016
Yerel ve bölgesel yayın yapan TV kanallarına ve KHK ile kapatılanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9676 06/12/2016
2014, 2015 ve 2016 yıllarında kendiliğinden faaliyetini durduran yerel basın kuruluşlarına ve bunların resmi ilan alıp almadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9677 06/12/2016
Günlük yayımlanan gazetelere ve bunlardan resmi ilan alanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9680 06/12/2016
Yozgat İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9681 06/12/2016
Niğde İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9682 06/12/2016
Nevşehir İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9683 06/12/2016
Kırşehir İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9684 06/12/2016
Ülkemizde 2002 yılında icra takibine koyulan toplam dosya sayısına, toplam ceza tutarlarına ve ülke genelindeki icra dairelerinin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9694 06/12/2016
İŞ-KUR'a başvuran üniversite mezunlarının branşlara göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9695 06/12/2016
Yozgat İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9696 06/12/2016
Niğde İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9697 06/12/2016
Kırşehir İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9698 06/12/2016
Nevşehir İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9703 06/12/2016
Niğde İli Bor ilçesi tapu müdürlüğünde personel eksikliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9706 06/12/2016
Niğde İli'nde bulunan kalsit rezervlerine ve işletme tesislerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9712 05/12/2016
Türkiye'nin dünya tohumluk ticaretindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalara ve yurt dışından yapılan tohum alımıyla ilgili bazı bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9713 05/12/2016
TİGEM'in Ceylanpınar işletmesinin ziraat işletmeciliği amaçlı sulama yatırımlarına verilen zarara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9714 05/12/2016
Ülkemizde kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9715 05/12/2016
TİGEM'de istihdam edilen müşavirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9716 05/12/2016
TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsü'nün ortak projesi bulunup bulunmadığına ve Patates Üretim Enstitüsü'nün tek tohum üretim merkezi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9717 05/12/2016
Ceylanpınar, Gözlü, Karacabey ve Anadolu TİGEM işletmeleri sığırcılık tesislerinin ulusal elektrik şebekesine bağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9718 05/12/2016
Sudan'da TİGEM aracılığıyla örnek çiftlik kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9719 05/12/2016
TİGEM'in bazı işletmelerindeki buzağı doğum ve ölüm oranlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9720 05/12/2016
TİGEM'in sahip olduğu mor karaman ırkı koyun sayısının DAP ve TİGEM arasında imzalanan DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi için yeterli olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9721 05/12/2016
Ülkemiz genelinde ve Niğde İli özelinde münavebe (ekim nöbeti) uygulanan alanlara ve ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9722 06/12/2016
Niğde'de son beş yılda mera olmaktan çıkarılan arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9723 06/12/2016
TİGEM'in damızlık hayvan üretimini artırmaya yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9724 06/12/2016
TİGEM'in nohut üretimindeki ortalama verimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9725 06/12/2016
TİGEM'in mercimek üretimindeki ortalama verimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9726 06/12/2016
TİGEM'e 2017 bütçesinden ayrılan paya ve tarımsal üretimde TİGEM'in ürettiği damızlık ve tohumlukların kullandırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9727 06/12/2016
Buğday tohumunun en az yüzde ellisinin TİGEM tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9728 06/12/2016
Niğde İli'nden yurt dışına yapılan kalsit ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9735 06/12/2016
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kırşehir İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9736 06/12/2016
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Niğde İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9737 06/12/2016
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Yozgat İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9738 06/12/2016
2014, 2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9743 06/12/2016
2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli'nde kapanan otel bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9752 06/12/2016
FETÖ ile bağlantısı olmayan ve askeri kurumlarla ilişiği kesilen personelin haklarının iadesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9758 06/12/2016
Hemşirelerin emekli maaşına döner sermaye ücreti yansıtılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9762 06/12/2016
Antalya-Kayseri, Adana-Ankara arasında projelendirilen yüksek hızlı trenin Niğde Merkez ilçeden geçmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9842 12/12/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ve köy camisinin bazı eksikliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9843 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9848 12/12/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Sultanpınar Köyü'nde büyükbaş hayvan desteği alan köylülerin borçlarının affı yönünde bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9854 12/12/2016
Sendika üyeliği sebebiyle 2015-2016 yıllarında işten çıkarılan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9855 12/12/2016
İş bulamayan arkeologlara ve sanat tarihçilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9856 12/12/2016
On kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9859 12/12/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan vatandaşların afet riskine karşı evlerinin yeniden yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9860 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9861 12/12/2016
ETİ Maden İşletmeleri'nin taşıma işlemlerinin demir yolu ile yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9862 12/12/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köye yapılması öngörülen halı sahaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9864 12/12/2016
Toprak Mahsulleri Ofisi Ceylanpınar Ajansı'nda bulunan depoların kullanım durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9865 12/12/2016
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında çıkan bir anlaşmazlığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9866 12/12/2016
Tarım ve hayvancılık alanındaki iş gücüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9867 12/12/2016
İmara açılan tarım arazilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9868 12/12/2016
Tarım ve hayvancılık iş gücü piyasasının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9869 12/12/2016
Mera alanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9870 12/12/2016
Bazı gıda maddelerinin muhafazasına yönelik depoların sayılarına ve yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9871 12/12/2016
Üreticilere patates ve fasulye tohumlarının yeniden tarım kredi kooperatiflerince verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9872 12/12/2016
Bakanlığın personel politikasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9873 12/12/2016
Niğde'nin bazı merkez köylerindeki arazi toplulaştırma işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9877 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün kantar ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9878 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki yol yapım çalışmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9879 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün kantar ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9892 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9893 12/12/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama sistemi sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9894 12/12/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sulama ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9895 12/12/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9896 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ve içme suyu deposu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9897 12/12/2016
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9898 12/12/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün sulama ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9899 12/12/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9900 12/12/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9901 12/12/2016
Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9902 12/12/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9903 12/12/2016
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9904 12/12/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9905 12/12/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün güneş paneli ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9906 12/12/2016
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün sulama ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9909 12/12/2016
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9920 15/12/2016
Bazı kamu kurumlarının Niğde İli'nde bulunmamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9921 15/12/2016
TOKİ'nin bazı ihalelerde yüklenicilerden araç temin ettiği iddiasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9924 15/12/2016
Kredi kartı borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9925 15/12/2016
Bankalar lehine hacizli bulunan gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9927 15/12/2016
Niğde Adalet Sarayı'nın yapımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9937 15/12/2016
ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde yapılan sülfürik asit üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9938 15/12/2016
ETİ Maden işletmesinin çinko borat üretip üretmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9939 15/12/2016
ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde borlu soda pilot tesisi projesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9940 15/12/2016
ETİ Maden metal borür üretimi projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9941 15/12/2016
ETİ Maden ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9942
ETİ Maden bor fabrikalarının atık sularındaki bor miktarının azaltılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9943 15/12/2016
ETİ Maden ürünü borun sağlığa etkilerinin belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9944 15/12/2016
Niğde İli'nde kalsit üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9945 15/12/2016
BOTAŞ'a ait Gebze Kompresör İstasyonu arazisinin değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9946 15/12/2016
ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9947 15/12/2016
ETİ Maden tarafından yapılan etimatik borlu deterjan üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9948 15/12/2016
ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9950 15/12/2016
Niğde İli'nde tarımsal ürün işleme ve gıda sanayisinin gelişmesi için çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9951 15/12/2016
Niğde ve Aksaray illerindeki üretici örgütlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9952 15/12/2016
Niğde'de genç çiftçi kredisinden yararlananlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9953 15/12/2016
Niğde İli'nde üretim yapılamayan arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9954 15/12/2016
2017 yılı için planlı üretime yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9958 15/12/2016
Tüketici sorunları hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9959 15/12/2016
Güvenli olmayan kırtasiye ürünlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9960 15/12/2016
İflas erteleme talebinde bulunan firmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9963 15/12/2016
İl özel idareleri tarafından spor tesisi yapılan köylere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9967 15/12/2016
Sahne uygulayıcıların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9968 15/12/2016
Bakanlık kadrolarında kütüphaneci istihdamına ve kütüphanelerin koşullarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9969 15/12/2016
Kiralık binalarda hizmet veren Bakanlık birimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9970 15/12/2016
Bakanlığın teknik hizmetler kadrolarında çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9971 15/12/2016
Devlet Malzeme Ofisi'nin İstanbul'daki merkez binalarının devredilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9980 15/12/2016
Bazı eğitim verilerine ve okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9993 15/12/2016
TCDD'de çalışan personel sayısına ve kapatılan istasyonlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 9994 15/12/2016
Demiryolu kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10019 21/12/2016
Kamu kurumlarına ait araçlara ve istihdam edilen şoförlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10020 21/12/2016
AFAD il müdürlüklerinin binalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10021 21/12/2016
AFAD çalışanlarının özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10022 21/12/2016
AFAD bünyesinde kullanılan araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10023 21/12/2016
AFAD personeline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10024 21/12/2016
AFAD bünyesinde ek kadro tahsisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10025 21/12/2016
AFAD bünyesinde yönetici atamalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10048 21/12/2016
Engellilerin gelir tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10055 21/12/2016
4/C'lilerin gelir vergisi dilimine girmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10056 21/12/2016
4/C'li personelin izinlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10057 21/12/2016
4/C'lilerin bazı haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10109 21/12/2016
Kalkınma ajanslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10114 19/12/2016
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10124 21/12/2016
Yaz saati uygulamasının eğitime etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10125 21/12/2016
Kış saati uygulaması yapılmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10129 19/12/2016
Askerlik uygulamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10142 21/12/2016
Devlet Demiryolları'nın personel ve istasyon sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10143 21/12/2016
Niğde İli'ndeki yol yapım çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10166 23/12/2016
Cezaevlerindeki tutukluların mezun oldukları liselere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10173 23/12/2016
Bazı belediyelerin ana caddeleri otopark olarak düzenlemelerine, bu uygulamada görevlendirilen kişi sayısına ve elde edilen gelire ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10181 23/12/2016
TİGEM tarafından yapılan kiralama işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10182 23/12/2016
Genç çiftçi projelerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10183 23/12/2016
TİGEM'in faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10184 23/12/2016
TİGEM'in ürün ithal ettiği firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10185 23/12/2016
Kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan genç çiftçi projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10186 23/12/2016
TİGEM'in Sudan'da kiraladığı arazide yetiştirilecek ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10200 23/12/2016
Açıköğretim Fakültesi sınavlarının değerlendirilme yöntemine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10207 23/12/2016
2015 ve 2016 yıllarında İstanbul havaalanlarında trafik yoğunluğu nedeniyle süresinde iniş yapamayan uçak sayısına ve fazladan harcanan akaryakıt miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10227 27/12/2016
Sarı basın kartı iptal edilen veya tutuklanan gazeteci sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10249 27/12/2016
Kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10275 27/12/2016
İnsan kaçakçılığı suçlarından tutuklu kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10291 26/12/2016
Bir anonim şirketin iş yeri sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10293 27/12/2016
Sanayi üretimi verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10294 27/12/2016
KOSGEB kredilerine başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10304 26/12/2016
Malul olan sigortalılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10305 26/12/2016
Sigortalı çalışanlara ve iş kazalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10306 26/12/2016
Engelli işçi çalıştıran işverenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10307 26/12/2016
Meslek hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10308 26/12/2016
Meslek hastalığına yakalanan işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10309 27/12/2016
İşgücü maliyet endeksi verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10310 27/12/2016
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10311 27/12/2016
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10312 27/12/2016
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10313 27/12/2016
6736 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10314 27/12/2016
Kapanan işyerlerinin borçları ile ilgili düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10324 26/12/2016
Niğde'de binalarda bulunan yangın merdivenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10325 26/12/2016
Niğde Akkaya Barajı'ndaki doğal yaşama ve kirlenmeye ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10355 26/12/2016
Hayvan hastalıklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10356 26/12/2016
Niğde İli'nde genç çiftçi projesine yapılan başvurulara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10357 26/12/2016
Patates tüketimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10367 26/12/2016
Marketlerde bir kuruş tutarındaki para üstlerinin iade edilmemesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10368 27/12/2016
Mermer ihracatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10375 26/12/2016
Niğde'nin büyükşehir yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10376 26/12/2016
Niğde'de ikamet eden mültecilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10379 27/12/2016
Yasal olmayan yollardan ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10380 27/12/2016
Niğde çevre yolunda TEDES kamera sistemi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10394 27/12/2016
TÜİK'in hesaplama yöntemindeki revizyona ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10400 26/12/2016
Niğde'de bulunan tarihi bir kilisenin çocuk kütüphanesi yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10406 26/12/2016
Memur maaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10418 26/12/2016
Ortaöğretim okullarındaki güvenlik görevlilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10419 26/12/2016
Öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10420 26/12/2016
Ortaöğretim okullarının personeline ve kantin denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10421 26/12/2016
Ortaöğretim okullarının spor imkanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10422 26/12/2016
Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar imkanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10423 26/12/2016
Sözleşmeli öğretmenlerin sendika üyeliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10424 26/12/2016
Ortaöğretim okullarının kütüphane, laboratuvar ve diğer imkanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10425 26/12/2016
Maaşına haciz konulan ve proje okul uygulamasında yeri değişen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10426 26/12/2016
Ortaöğrenimde ikili eğitim veren okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10427 26/12/2016
Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ve okullardaki bulaşıcı hastalık vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10428 26/12/2016
Okul çevresinde zararlı madde satışının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10430 27/12/2016
Öğrencilere yönelik trafik eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10446 26/12/2016
Niğde'de çıkan orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10456 27/12/2016
Kamuda optisyen istihdamına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10465 26/12/2016
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde demiryolundaki elektrik tehlikesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10500 26/12/2016
Kamu yöneticileri tarafından yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10504 26/12/2016
Esnaf kredilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10506 30/12/2016
Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak çalışanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10507 30/12/2016
Kamu kurumlarında yapılan yükselme sınavlarında sözlü sınavın kaldırılması ve boş kadrolar için iki yılda bir sınav zorunluluğu getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10508 30/12/2016
Kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan yönetmeliğine göre çalışanların durumlarının eşit hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10509 30/12/2016
Kamuda farklı istihdam uygulamalarının kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10510 30/12/2016
Kamuda unvan ve maaş bordrosu sadeleştirilmesi ile memur sınıfları arasındaki ücret ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10511 30/12/2016
2017 yılında işçilerin kıdem tazminatları ve kazanılmış haklarını olumsuz etkileyecek bir çalışmanın gündemde olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10512 30/12/2016
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10513 30/12/2016
2002-2016 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına, iş kazası sonucu yaşamını yitirenler ve malulen emekli olanlar ile meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma gelenlere ve yaşamını yitirenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10535 30/12/2016
Kamuda fazla çalışma ücretlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10536 30/12/2016
Kamu personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10537 30/12/2016
Bir yönetmelik hükmünün uygulanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10538 30/12/2016
Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sabit ek ödemeleri ile döner sermayeden maaş alan tüm çalışanların maaşlarının genel bütçeden ödenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10545 30/12/2016
Ziraat - tarım teknikerlerinin lisans tamamlamasına yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10546 30/12/2016
Yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10568 30/12/2016
Niğde'de yaşayan bir çocuğun tedavisine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10627 30/12/2016
Eğitim alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10832 10/01/2017
Niğde ilindeki imam açığının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10833 10/01/2017
Bir vatandaşın evde bakım aylığı sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10834 10/01/2017
Sosyal yardımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10835 10/01/2017
Kadın cinayetlerinin faillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10836 10/01/2017
Kamu ve özel sektörden gelen mobbing şikayetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10838 10/01/2017
Serebral palsi hastalığının yurt dışında tedavisinin karşılanmasına yönelik taleplere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10839 10/01/2017
Muayene ücretlerinin artırılma kriterlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10842 10/01/2017
Kullanım sonrası deniz, dere ve göllere ulaşan deterjanlara, bunlardan kaynaklı su kirliliğine ve deterjanların direk deniz ve derelere ulaşmaması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10843 10/01/2017
Deterjan kullanımının azaltılması yönündeki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10844 10/01/2017
Marmara Denizi'nde son beş yılda yaşanan kırmızı su olaylarına ve bu olaylara sentetik deterjanların etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10848 10/01/2017
Niğde İli'ndeki arazi toplulaştırma projelerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10849 10/01/2017
Havza bazlı üretim kapsamında Niğde'de arpa, buğday, çavdar, nohut ve yem bitkilerinin desteklenip desteklenmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10850 10/01/2017
Niğde ilinde KOP Projesi desteği kapsamında onaylanan otuz beş adet yeni ahır ve ağılın yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10852 10/01/2017
Deterjanlara zararsız alternatif üretiminin teşvikine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10853 10/01/2017
Ülkemizde 2016 yılında üretimi yapılıp tüketilen deterjan miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10857 10/01/2017
Niğde'de eski devlet hastanesi arsasına yeni hükümet konağı kompleksi yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10858 10/01/2017
Kadın cinayetlerindeki artışın önlenmesi için yapılan çalışmalara ve koruma altındayken öldürülen kadınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10859 10/01/2017
Beton mikserlerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10862 10/01/2017
Konya Ovası Projesi'nden gelen katkılarla Niğde'ye yapılan yatırımlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10870 10/01/2017
Lisans yerleştirme sınavlarında açık uçlu soru uygulamasına geçilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10871 10/01/2017
15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10874 10/01/2017
2016 yılı dış kaynak astsubay alım sınavını kazananların mağduriyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10877 10/01/2017
Niğde İli'ndeki su kuyularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10881 10/01/2017
Ülkemizde üretilen deterjanlardaki tripolifosfat oranına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10883 10/01/2017
Devlet Demiryolları tarafından açıklanan lojistik köy projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 10884 10/01/2017
Niğde'de 2017 yılında inşasına başlanacak olan üst ve alt geçit yerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11100 18/01/2017
Niğde'nin Kızılören köyünde 1943 yılında yapılıp sonradan yıkılan caminin yeniden yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11116 18/01/2017
Niğde'de pestisit ve atıklar için uygun depolama ve imha tesislerinin yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11127 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11136 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11137 18/01/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünün içme suyu isale hattının yenilenmesi için 2017 yılında bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11138 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11139 18/01/2017
Niğde'nin Çamardı ilçesi Çardacık köyü içme suyu göletinin yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11140 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11141 18/01/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yakacık köyünde içme sularını yeraltından kendileri çıkaran köylülere Özel İdare'den yardım edilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11142 18/01/2017
Niğde'nin Merkez Kırkpınar köyüne yeni bir su deposu yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11143 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11144 18/01/2017
Niğde'nin Bor ilçesinde içme suyunu yeraltından pompayla çıkaran Okçu köyüne güneş panelleri konulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11145 18/01/2017
Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11428 27/01/2017
Niğde'deki bazı odaların üyelerine KOSGEB kredisi verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11429 27/01/2017
657 sayılı Kanunun 4-B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11430 27/01/2017
4/C'li çalışanların bazı mali ve sosyal haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11451 27/01/2017
Üstün yetenekli çocukların tespitine ve eğitimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11458 27/01/2017
A1 yetki belgesi verilmesi için bir kamu kuruluşuyla daha önce en az dört araçlık sözleşme yapmış olma şartının aranmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11459 27/01/2017
PTT'nin hizmet binalarına ve personeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11504 03/02/2017
Bakanlık kadrolarında çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11507 03/02/2017
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan işçi statüsündeki görevlilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11511 03/02/2017
657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11512 03/02/2017
Hizmet alımı kapsamında yüklenici tarafından çalıştırılanların ve KİT'lerde geçici işçi statüsünde çalışanların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11520 03/02/2017
Erzincan kompresör istasyonu yapım işinin finansmanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11521 03/02/2017
Bazı doğalgaz boru hatlarının geçici kabulüyle ilgili olarak BOTAŞ tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11522 03/02/2017
Petrol ve doğalgaz boru hatlarında gerçekleşen hasara ve hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11523 03/02/2017
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11524 03/02/2017
TPAO'nun Silivri doğalgaz depolama tesislerinin faaliyetlerinin BOTAŞ kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11525 03/02/2017
2016 yılında ithal edilen doğalgaza ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11540 03/02/2017
Belediyelere ait şirketlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11541 03/02/2017
2016 yılında verilen silah ruhsatlarına, yapılan tüfek alımına ve kayıt dışı yakalanan tabanca ve tüfek sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11544 03/02/2017
Çiftçilere kullanmakta oldukları hazine arazilerinin satışına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11553 03/02/2017
Zirai-tarımsal bölüm mezunu teknikerlerin lisans tamamlayabilmelerine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11557 03/02/2017
Atamaları iptal edilen sözleşmeli uzman erbaşların mağduriyetlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11563 03/02/2017
Yurt dışından gönderilen bazı mektupların PTT tarafından ulaştırılamadığı yönündeki şikayetlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11564 03/02/2017
DHMİ'nin şoför alımlarını otobüs şoförü bölümü mezunlarından yapmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11592 07/02/2017
Sanayi üretimindeki düşüşe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11594 07/02/2017
Asgari ücrete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11600 07/02/2017
Döviz, enflasyon ve faizlerdeki yükselişin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11601 07/02/2017
Ekonomiye güvenin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11603 07/02/2017
Madencilik ve mermercilik sektörünün ruhsat alımı ve harçlarla ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11604 07/02/2017
Kömürden enerji elde edilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11614 07/02/2017
Bakanlığın üretim ve ticaretin artması için reklam ve internet sayfaları konusunda iş dünyasına yönelik bir çalışması olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11619 07/02/2017
TÜİK'in hesaplama yöntemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11623 07/02/2017
Üniversite hastanelerinin kamudan alacaklarıyla ilgili sorunların çözümüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11631 07/02/2017
Savunma harcamalarındaki artışın nasıl karşılanacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11687 10/02/2017
Sağlığa zararlı anten ve baz istasyonlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11715 10/02/2017
Deprem riski çerçevesinde onarılan yapılara ve diğer kontrollere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11739 10/02/2017
Ülkemizdeki sığınmacı sayısına ve vatandaşlık verilenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11741 10/02/2017
İller Bankası'nın belediyelere yaptığı ödemelerdeki kesintilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11767 10/02/2017
Görüntü kirliliği oluşturan anten ve baz istasyonlarının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11771 07/02/2017
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11825 15/02/2017
Deterjanların insan ve çevre sağlığı açısından yarattığı sorunların takibi ve alternatif ürünlerin desteklenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11846 15/02/2017
Yeni müfredatta yer alan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11847 15/02/2017
Yeni müfredatta sanat tarihi dersine yer verilmemesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11848 15/02/2017
Bakanlık bünyesinde istihdam edilen sanat tarihi öğretmeni sayısına ve sanat tarihi derslerine sadece sanat tarihi öğretmenlerinin girmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11877 16/02/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünün taşınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11898 16/02/2017
Niğde'nin bir köyündeki mezarlığın tadilatına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11903 16/02/2017
Niğde'nin bir köyündeki okul tadilatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11904 16/02/2017
Akkaya Barajı'nın temizlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11937 17/02/2017
Sanat tarihçisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11938 17/02/2017
Taşınır ve taşınmaz vakıf eserlerine ve 2014-2015-2016 yıllarında onarımı yapılanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11939 17/02/2017
Niğde'deki tarihi bir hamamın ve konağın restorasyonuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11940 17/02/2017
Sanat tarihçisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11984 21/02/2017
KOBİ'lerin Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarik sürecine katılmasına yönelik protokole ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11985 21/02/2017
DMO'ya ait İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da bulunan bazı taşınmazların bedelsiz devrine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 11986 21/02/2017
DMO'nun satış fiyatlarının belirlenmesinde hazine hasılat payı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12018 23/02/2017
Son beş yılda ülkemize gelen sığınmacılara ve kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12039 22/02/2017
Kamu kurum ve kuruluşlarının Yerli Malı Tebliği'ne uymaksızın temin ettiği araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12042 22/02/2017
Gece vardiyasında çalışan kadın işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12043 22/02/2017
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çok tehlikeli iş yerlerine ve bunların denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12044 22/02/2017
2014, 2015 ve 2016 yıllarında kamu ve özel sektörde işe alınan ve işten çıkarılan kadın işçi sayısı ile 2016 yılında doğum izni kullanan kadın çalışanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12056 22/02/2017
Veteriner hekimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12057 22/02/2017
Üretim laboratuvarlarına kuruluş ve GMP sistemlerini kurma aşamasında destek verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12058 22/02/2017
Veteriner kontrol ve araştırma enstitülerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12059 22/02/2017
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin faaliyete başladığı illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12060 22/02/2017
Hayvancılık sektöründeki özel laboratuvarların desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12061 22/02/2017
Serbest veterinerlik mesleği ile ilgili sorunların çözümüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12072 22/02/2017
DMO Baskı İşletme Müdürlüğü baskı atölyesinde yapılan işlerde meydana gelen düşüşe ve kamu kuruluşlarının DMO siparişlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12073 22/02/2017
Gelir vergisi diliminin memur maaşlarına etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12074 22/02/2017
DMO'nun uluslararası işbirliklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12087 22/02/2017
Şehir hastanelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12088 22/02/2017
Sağlık personeli alımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12089 22/02/2017
Sağlık çalışanlarına hasta ve yakınlarına karşı davranış eğitimi verilip verilmediğine, hastanelerin denetimine ve acil hastalara müdahalede karşılaşılan yetersizliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12090 22/02/2017
Hastanelerde çalışan röntgen teknisyenlerine, taşeron işçilere ve özel güvenlik şirketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12091 22/02/2017
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına, personel alımına, hasta sayılarına ve personelin eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12168 01/03/2017
Trafik sigortası primlerinin belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12179 01/03/2017
Takograflarını dijital takograf ile değiştirmek zorundaki araçların mevcut takograflarını muayene ve damgalama işlemi yaptırarak kullanmalarına imkan verecek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12197 01/03/2017
UKOME kararlarının yeknesak hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12200 01/03/2017
Minibüslerden otobüs vergisi alınmaması için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin 2918 sayılı Kanun ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12201 01/03/2017
Kaçak akaryakıt, 10 numara yağ ve benzeri yakıtlara karşı etkin ve önleyici denetimlerin yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12216 01/03/2017
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12217 01/03/2017
Karayollarında geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlara verilecek cezanın düşürülmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12218 01/03/2017
Karayolunda taşımacılık yapan esnafın da deniz taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar gibi ÖTV'siz akaryakıt alabilmelerine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12219 01/03/2017
1995 ve daha eski model araçların bedeli mukabilinde hurdaya ayrılması yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12220 01/03/2017
Karayolu taşıma mevzuatı gereğince alınan yetki belgelerinin devrine imkan verilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12226 03/03/2017
Kadın cinayetlerinin faillerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12350 08/03/2017
Niğde'nin bir köyünde evlerin afet riskine karşı yeniden yapılması talebine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12372 09/03/2017
Farklı eğitim durumlarındaki işsiz sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12373 09/03/2017
657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamındaki personelin iş sonu tazminatlarından gelir vergisi kesilmemesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12374 09/03/2017
Farklı hukuki statülerde olup aynı işi yapan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12387 09/03/2017
Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yükseköğretim yurtlarında verilen eğitimlere ve bu eğitimleri veren kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12388 09/03/2017
Milli piyango ve oyun çekilişlerinde görev alan personelin fazla mesai yapmasına yönelik bir uygulama bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12390 09/03/2017
Niğde ilinin oluşturulacak mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri ve düve üretim merkezi destekleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12408 09/03/2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademisyen alım sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12409 09/03/2017
Eğitim öğretim tazminatının ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12410 09/03/2017
Son beş yılda rotasyon uygulaması yapılan öğretmen ve müdür sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12412 09/03/2017
2016-2017 yılı destekleme ve yetiştirme kurslarında Teknolojik ve Tasarım Dersi verilip verilmediğine, öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12413 09/03/2017
Atama bekleyen öğretmenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12454 14/03/2017
Evlilik programlarının etkilerine ve alınacak tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12455 14/03/2017
Afet nedeniyle başka bir alana taşınan Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyü köylülerine konut yardımı ödemelerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12488 10/03/2017
Binalar için zorunlu olan enerji kimlik belgesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12493 14/03/2017
Niğde'nin Pınarcık köyünde toplulaştırmaya dahil edilen ve yerine yenisi verilmeyen bir arazinin durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12515 08/03/2017
Bor Fizik Hastanesi'nde tedavisi tamamlanmadan SSK'nın karşıladığı seans süresinin tamamlandığı gerekçesiyle taburcu edilen engelli bir hastanın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12524 14/03/2017
İstanbul Sirkeci-Uzunköprü demiryolu hattı üzerindeki altı köprünün yenilenmesine yönelik yapım işinin akıbetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12525 14/03/2017
Demiryollarının modernizasyonuna yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12526 14/03/2017
Demiryolu hemzemin geçitlerine ve yönetmeliğe uygunluklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12527 14/03/2017
Adana-Mersin istasyonları arasındaki demiryolu hattının 3. ve 4. hat yapım projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12528 14/03/2017
Bursa Yenişehir hızlı tren projesinde yaşanan bir aksaklığa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12529 14/03/2017
Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve elektromanyetik sistem yenilenmesi projesinin ne zaman tamamlanacağına ve Söğütlüçeşme istasyonuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12530 14/03/2017
Bazı hızlı tren hatlarının yapım ve hizmete açılma tarihlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12531 14/03/2017
Demiryollarındaki dingil basıncının uluslararası standartlara çıkarılması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12532 14/03/2017
Ankara-Sivas hızlı tren hattı projesindeki değişikliklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12533 14/03/2017
Ankara-İzmir hızlı tren demiryolu hattının Polatlı-Afyonkarahisar ve Uşak-Salihli kesimlerinin çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12534 14/03/2017
TCDD Teftiş Kurulunca başlatılan bir soruşturmaya ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12535 14/03/2017
TCDD'de taşeron olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12536 14/03/2017
TCDD'ye devredilen taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12537 14/03/2017
TCDD'ye ait taşınmazlara ve kapatılan istasyonlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12548 16/03/2017
Bazı tütün işletme tesislerinin akıbetine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12549 16/03/2017
TEKEL arşiviyle ilgili çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığına ve şirket aleyhine açılan davalarda belge ibrazının sağlanabilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12550 16/03/2017
KİT'lere ait arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12551 16/03/2017
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kayyum atanan şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12552 16/03/2017
Tekel'den Özelleştirme Yüksek Kuruluna geçen İstanbul Paşalimanı Sosyal Tesisinin durumuna ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12575 17/03/2017
Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulaması ile ilgili sorunlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12617 16/03/2017
TCDD'nin Bulgaristan Demiryolları için ürettiği otuz adet yataklı vagona ve vagon tamiratlarındaki aksamaların önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12619 17/03/2017
TCDD yapım işleri şartnamesinde idareye araç tahsisi hususunun bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12620 17/03/2017
TCDD'ye bağlı birimlerde yaşanan iş kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12621 17/03/2017
TCDD sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon projelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12638 20/03/2017
Batan sigorta şirketlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12639 20/03/2017
Özelleştirme kapsamına alınan bir şirketin satış sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12640 20/03/2017
Azer-Tekel şirketinin tasfiye sürecine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12645 20/03/2017
Çay sektörü, çay üreticileri ve imalatçılarına yönelik düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12646 20/03/2017
ÇAYKUR'un satın aldığı yaş çayları alım yerlerinde depolamak yerine en kısa sürede fabrikaya ulaştırmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12647 20/03/2017
2014, 2015, 2016 yıllarında yaş çay maliyetindeki değişkenliğe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12648 20/03/2017
Yaş çay için ön soldurma işlemi kurulma çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12712 22/03/2017
Atama bekleyen ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veterinerler için kadro verilip verilmediğine ve atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12725 22/03/2017
Eğitim kurumlarında münhal bulunan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarına ve yapılacak atamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12731 22/03/2017
Sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12732 22/03/2017
Süt izni kullanan Bakanlık çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12733 22/03/2017
Sağlık personeli açığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12734 22/03/2017
Doktorlar dışında çalışan personele de icap nöbet ücreti ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12754 27/03/2017
Döviz kurundaki artışın önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12755 27/03/2017
AFAD bünyesinde görev yapan arama ve kurtarma teknisyenlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12756 27/03/2017
Muharip gazi ve aileleriyle ilgili eksik uygulama başvurularına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12757 27/03/2017
Muharip gazi yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12758 27/03/2017
Muharip gazilere verilen şeref aylığının artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12759 27/03/2017
Muharip gazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12778 29/03/2017
Sit alanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12779 29/03/2017
Kıyı alanlarının korunmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12783 29/03/2017
Yemek kartı firmalarının lokantalardan aldıkları komisyon oranlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12796 29/03/2017
Son beş yılda değiştirilen sokak ve cadde isimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12800 27/03/2017
Kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12802 27/03/2017
Ücretli öğretmenlerin illere ve branşlara göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12807 27/03/2017
Yurt içi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının ülkemizdeki üretimden karşılanma oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12808 27/03/2017
İlaç tüketimine ve maliyetin düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12872 31/03/2017
Niğde'nin Çamardı ilçesi Büyükkışlakçı köyü yerleşim alanının genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12926 10/04/2017
Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12929 05/04/2017
TRT'nin yayın politikasına ve iktidar partisi yanlısı yayınlar yaptığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12941 05/04/2017
Yurtlarda kalan çocuklara sağlanan eğitim ve iş olanaklarına ve suça karışan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12942 05/04/2017
Bakanlığa bağlı yurtlarla ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12943 10/04/2017
Cinsel istismar suçuna ve çocuklara verilen uzman desteğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12971 05/04/2017
İl özel idarelerince yapılan halı sahalarla ilgili çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12987 10/04/2017
Otizm hakkındaki araştırmalara ve Otizm Eylem Planı'nın hayata geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 12993 05/04/2017
Evlerden internet erişiminin yaygınlaştırılması kapsamında sağlanan desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13173 24/04/2017
Son beş yılda bakanlıklar tarafından yürütülen reklam kampanyalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13186 26/04/2017
Niğde'de devam eden Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi için açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13187 26/04/2017
2015 ve 2016 yıllarında TOKİ aleyhine açılan davalara ve kurumun bugüne kadar ödediği tazminat miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13188 26/04/2017
Yabancı menşeli şirketlere ve Suriye ile yapılan ithalat ve ihracattaki değişimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13198 24/04/2017
Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlardan engelli kimlik kartı çıkaranların sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13199 24/04/2017
Beyaz baston, gözlük desteği bekleyen görme engellilere ve mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13201 26/04/2017
Kuma olarak tanımlanan ikinci eş sayısına ve ikinci eşe ait olup birinci eş üzerine nüfusa kayıt ettirilen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13202 26/04/2017
2016 ve 2017 yıllarında engelli altyapısı için yerel yönetimlere aktarılan kaynaklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13203 26/04/2017
Zihinsel engellilerin eğitimi için kurulan okullara, rehabilitasyon merkezlerine ve uzman eğitimci sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13204 26/04/2017
Engelliler için özel kütüphaneler ve sanal öğrenme imkanları sağlanıp sağlanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13205 26/04/2017
2016 ve 2017 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında Niğde'den yapılan ve kabul edilen başvurulara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13206 24/04/2017
OSB'lerde yatırımların etkin kullanılmasına yönelik düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13208 26/04/2017
2012-2017 yılları arasında İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerine ve Fon'dan işsizlere yapılan ödemelere ve diğer harcamalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13209 26/04/2017
Sigortalı çalışan çocuk işçi sayısına ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13210 24/04/2017
Şehirleşme ve imar uygulamalarına dair mevzuatın yeniden ele alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13211 24/04/2017
Niğde Bor ilçesi Balcı Köyü'nde bulunan bir ağacın anıt ağaç olarak tesciline ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13212 24/04/2017
Niğde ili Balcı köyünde bulunan bir mağaranın incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13213 24/04/2017
Niğde'nin Balcı Köyü'nde yer alan Eskikoyun Tepesi Höyüğü'nde bilimsel kazı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13216 26/04/2017
Yerleşik alan dışında köylere ruhsat alınmadan yapılan yapıların kaçak sayılmasına dair Niğde'de yapılan uygulamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13217 26/04/2017
Belediyelerin ambalaj atıklarını toplama şekillerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13218 26/04/2017
Binalara enerji kimlik belgesi verilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13220 24/04/2017
Yurt dışında yaşayan ve bilimsel çalışmalarda yer alan Türk vatandaşlarına ve beyin göçünün önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13222 24/04/2017
Niğde Enerji İhtisas Bölgesi'ne yapılacak yatırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13223 24/04/2017
Niğde Enerji İhtisas Bölgesi için ayrılan bütçe ödeneğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13226 24/04/2017
Şans oyunlarındaki artışa ve şans oyunlarına izin verilmesinin nedenine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13227 24/04/2017
Son altı yılda Spor Toto oyunlarına ödenen ücrete ve dağıtılan ikramiyeye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13229 26/04/2017
Engelli spor kulüplerine ve engelliler için yapılan spor salonlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13230 24/04/2017
Çay üretimine sağlanan desteklere ve KDV'nin düşürülmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13231 24/04/2017
Bölünmüş tarım arazilerinin toplulaştırılmasının hızlandırılması için ilave prim modeli geliştirilmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13232 24/04/2017
GDO'lu hayvan yemlerinin oranına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13236 24/04/2017
Görme engelliler için yapılan yürüyüş yollarına ve tekerlekli sandalyeye uygun hale getirilen yol ve okul girişlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13237 24/04/2017
Güvenlik güçleri dışında silah bulundurma ruhsatı verilen kişi sayısına, ruhsatsız silahlanmaya ve son beş yıl içindeki silah kullanma vukuatlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13238 24/04/2017
Artan fuhuş ve uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik yasal çalışmalara ve zabıta yetkilerinin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13239 24/04/2017
Niğde İli'ndeki yapıların, cadde ve kaldırımların görme engellilere uygun hale getirilmesi çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13240 24/04/2017
Belediyelere ait şirketlere ve çalışan sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13241 24/04/2017
2013 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu eğitim ve sınavlarında başarılı olup göreve başlatılmayan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13242 24/04/2017
Niğde'de 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen trafik kazalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13243 24/04/2017
2013-2016 yılları arasında yol sorunlarından kaynaklı olarak gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13244 24/04/2017
2013-2016 yılları arasında yapılan telefon dolandırıcılıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13245 24/04/2017
İlçe nüfus müdürlerinin ek göstergelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13246 24/04/2017
Niğde'deki bazı sokak ve köy adlarının değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13249 26/04/2017
Suriye doğumlu kişilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13250 26/04/2017
Niğde Kömürcü Köy'de güneş enerjisi panelleri kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13251 26/04/2017
Çalışma izni başvurusunda bulunan ve çalışma izni verilen Suriyeli göçmenler ile eğitim faaliyetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13252 26/04/2017
Hakkında yasal işlem yapılan mültecilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13253 26/04/2017
Mültecilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13255 24/04/2017
Çan ve çıngırak üretimi yapan demircilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13256 24/04/2017
El sanatları olarak tanımlanan mesleklerin korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ve Niğde ilindeki uygulamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13257 24/04/2017
Niğde'nin Bor ilçesinde el yapımı bıçak imalatının desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13258 24/04/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çömlek üretiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesine ve öğretici eğitim verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13259 24/04/2017
Niğde'de keçecilik mesleğinin korunması ve yaşatılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13260 24/04/2017
Niğde'nin Hamamlı ve Kumluca bölgelerinde yer alan tarihi yapıların onarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13261 24/04/2017
Niğde ili Hamamlı köyündeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13262 24/04/2017
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında yapılan kitap alımlarına ve süreli yayın aboneliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13263 24/04/2017
Niğde'de bulunan tarihi bir konağın onarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13264 24/04/2017
Niğde'nin tanıtımına yönelik 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13265 24/04/2017
Niğde'nin tarihi ve kültürel yapısını tanıtan yayınlara ve Niğde'de bir felsefe kurultayı yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13266 24/04/2017
Niğde'de tarihi kiliselerin altındaki alanlarda bulunan yer altı şehirlerinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13267 24/04/2017
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Konaklı'da bulunan kilise ve yeraltı şehrinin temizlik ve inceleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13268 24/04/2017
Niğde'de bulunan Alaaddin Camii'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13269 24/04/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yeşilyurt köyünde bulunan Kurra Kalesi'nin ve bir mağaranın incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13270 24/04/2017
Niğde Altunhisar ilçesi Yeşilyurt Köyü'ndeki eski yerleşim yeri kalıntılarının incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13271 24/04/2017
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karamahmutlu köyündeki kara oyma mağaraların incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13272 24/04/2017
Niğde merkeze bağlı İçmeli Kasabası'nda bulunan tarihi kalıntıların incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13273 24/04/2017
Niğde'nin Kiçiağaç köyünde bulunan yeraltı şehrine ve tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13274 24/04/2017
Niğde Orhanlı Kasabası'nda bulunan tarihi ve kültürel kalıntılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13275 24/04/2017
Niğde'nin Çınarlı köyünde bulunan bazı yerlerin incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13276 24/04/2017
Niğde'de bulunan Asbala ve Kepez ören yerlerinde bilimsel bir kazı yapılıp yapılmayacağına ve yeraltı şehrinin incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13277 24/04/2017
Niğde Ballı Köyü'nde bulunan tarihi kalıntıların incelenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13278 24/04/2017
Turizm güvenliğine ve yatırımlarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13279 24/04/2017
Niğde Tepeköy'de yer alan Kral Mezarı'nın korunmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13280 24/04/2017
Niğde'nin Ulukışla İlçesindeki bazı tarihi alanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13281 24/04/2017
Niğde'de bulunan tarihi kalıntılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13284 26/04/2017
Şans oyunları hasılatından 2016 yılında Tanıtma Fonu'na aktarılan miktara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13285 26/04/2017
Niğde'nin turistik olarak tanıtımı için Tanıtma Fonu'ndan 2016 yılında aktarılan miktara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13286 24/04/2017
Otomobillerdeki KDV ve ÖTV uygulamalarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13287 26/04/2017
Şans oyunları ve at yarışları hasılatından yapılacak kesintilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13288 26/04/2017
Şans oyunlarından 2016 yılında elde edilen hasılata ve kamuya aktarılan miktara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13298 26/04/2017
Niğde'de engelli araç geçişine uygun olmayan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13299 26/04/2017
Zihinsel engellilerin eğitimi için kurulan okullara, rehabilitasyon merkezlerine ve uzman eğitimci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13300 26/04/2017
Engellilere özel kütüphaneler ve sanal öğrenme olanakları sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13301 26/04/2017
LYS başvurusu yapamayan öğrencilere, ek süre tanınıp tanınmayacağına ve sınav ücretinin yüksekliği nedeniyle sınava başvuramayan öğrencilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13303 24/04/2017
Son beş yılda kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlere ve sık rastlanan kanser türlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13304 24/04/2017
Niğde'nin Bor ilçesi Bereket köyünde aile hekimliği hizmeti verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13305 24/04/2017
Elektronik sigaranın piyasadan kaldırılması çalışması olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13306 24/04/2017
Alternatif tıp tedavisi uyguladıklarını ve hekim olduklarını iddia eden kişilere ve alternatif tıp eğitimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13307 24/04/2017
Hastanelere yapılan huzurevine alınabilir ibareli rapor başvurularının ücrete tabi olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13312 26/04/2017
Yapay tatlandırıcıların sağlığa etkisine dair ülkemizde bir araştırma yapılıp yapılmadığına ve kullanımlarının sınırlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13313 26/04/2017
2016 yılında Niğde'de sigortalılar için ödenen ilaç ücretlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13314 26/04/2017
İlaç tüketimine ve Devletin sigortalılar için ödediği ilaç miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13315 26/04/2017
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde zeminden karbondioksit gazı çıkışlarının yaşandığı Keçikalesi köyünde araştırma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13316 26/04/2017
İlerleyici kas hastalıkları olan engellilere, tedavilerine ve solunum cihazı teminine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13317 26/04/2017
Ülkemizdeki fenilketonüri (PKU) hastalarına ve SGK tarafından gıdaları için verilen desteğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13319 24/04/2017
Niğde İli'ndeki demiryolu ulaşımı ile ilgili bazı ihtiyaçlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13320 24/04/2017
Niğde Bor ilçesi TCDD istasyonunun personel durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13321 24/04/2017
Niğde bağlantılı bazı yolların duble yol olarak yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13322 24/04/2017
Niğde'nin Pınarcık köyünde Ankara-Pozantı otoyolunun geçtiği alanlar için komisyonca belirlenen gelir kaybı ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13323 24/04/2017
Karayolları Taşıma Yönetmeliği uyarınca sürücülere SRC belgesi verilmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13324 24/04/2017
Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin özlük haklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13325 24/04/2017
Tüm kamu çalışanlarına servis olanağı sağlanması veya ulaşım ücreti ödenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13327 26/04/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ulaşım zorluğu yaşanan bazı köylerin yollarıyla ilgili çalışma yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13372 03/05/2017
MTA tarafından Niğde-Bor havzasında tespit edilen kaya gazı rezervine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13376 02/05/2017
Gıda enflasyonunun düşürülmesi ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13389 03/05/2017
Adil kullanım kotasının kalkmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13513 10/05/2017
Bazı kamu bankalarının kredi alacaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13514 10/05/2017
Muvazzaf subay ve astsubayların en az on yıl hizmet etmeden istifa edemeyeceklerine yönelik düzenlemenin on beş yıl olarak değiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13515 10/05/2017
Türk göçmenlerin entegrasyonu için yurt dışında faaliyet gösteren derneklere ve bunlara yapılan yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13516 10/05/2017
Niğde'de kaç kamu kurumunun kendi mülkünde hizmet verdiğine ve kiradaki kamu kuruluşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13517 10/05/2017
Kamu binalarının depreme karşı dayanıklılık değerlendirmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13535 10/05/2017
Niğde il ve ilçelerinde sosyal yardım alan kişi sayılarına ve yardım içeriklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13536 10/05/2017
Erken evliliklerin önlenmesi için ailelere yönelik eğitim hizmetleri verilip verilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13537 10/05/2017
On sekiz yaş altı evlilik yapan kız çocuklarına ve zorla evlendirmelerde uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13541 10/05/2017
Üniversite mezunu olup kamuda işçi olarak çalışanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13542 10/05/2017
Niğde'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilere ve kadroya alınmaları yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13546 10/05/2017
Meskenlerde ve sanayide elektrik abone sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13547 10/05/2017
Niğde Madencilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13553 10/05/2017
İthal edilen bakliyat ürünlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13555 10/05/2017
Kristal beyaz şeker üreticilerinin katılımıyla ihracatı destekleme fonu kurulmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13556 10/05/2017
Hammadde olarak yurt dışına satılan madenlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13568 10/05/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında mahkeme kararıyla telefon yoluyla iletişimi denetlenen kişilerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13569 10/05/2017
Son dört yılda kamu ve belediyelerden sosyal yardım alan vatandaşlara ve mutlak yoksulluk yaşayan hanelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13570 10/05/2017
Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silah sayısına ve ruhsatsız silah satan ve taşıyanlara uygulanan yaptırımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13571 10/05/2017
Son beş yılda çeşitli suçlar nedeniyle tutuklanan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13572 10/05/2017
2015-2017 yıllarında kaybolan ya da ürünü çalındığı belirlenen kamyonlara, hakkında işlem yapılan kişilere ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13576 10/05/2017
Kadrolu personel sayısına, yabancı dil bilenlere ve yurt dışında görevlendirilenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13577 10/05/2017
İstanbul'un Kartal ilçesinde son on yılda onarılan vakıf eserleri ve tarihi yapılara ve tarihi hamamın onarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13595 10/05/2017
Meme kanseri tedavisi için gerekli ilaçların eczanelerde bulunmadığına yönelik şikayetlere ve ilaçların hastalara daha hızlı ulaşması için yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13599 10/05/2017
Niğde'nin bazı köy ve belediye sınırlarındaki yolların onarılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13600 10/05/2017
Denizcilik alanında eğitim veren kuruluşlara ve branş öğretmenlerinin yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13601 10/05/2017
Elektronik ortamda verilen birleşik posta, KKP ve e-ticaret hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13602 10/05/2017
PTT Bank işlemlerinde usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13605 11/05/2017
Niğde'nin bazı kasaba ve köylerindeki camilere din görevlisi ataması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13621 12/05/2017
Son beş yılda yapılan kayıp çocuk başvurularına ve bulunamayan çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13622 12/05/2017
İş kazalarında hayatını kaybeden işçilere ve iş kazalarını önleme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13623 12/05/2017
2017 Ocak ayı itibarıyla faizsiz KOSGEB kredisi kullanan kişilere ve Kredi Garanti Fonu destekli kredi kullanan firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13624 12/05/2017
Son beş yılda iş kazası sonucu gerçekleşen çocuk ölümlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13625 11/05/2017
Depreme karşı kentsel dönüşümü teşvik edici yeni düzenlemeler planlanıp planlanmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13631 11/05/2017
Eti Maden İşletmelerinin yatırım ve üretim planlaması ile pazarlama sisteminin geliştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13632 11/05/2017
Eti Maden İşletme Fabrikası yerleşkesinde bulunan işçi misafirhanesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13633 11/05/2017
Eti Maden işletmeleri ürünlerinin limanlara sevki için TCDD ile işbirliği yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13634 11/05/2017
Eti Maden işletmelerindeki enerji maliyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13635 11/05/2017
Eti Maden İşletmeleri'nin Bursa Kestelek bor tuzu sahasındaki üretim faaliyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13636 11/05/2017
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan kompleks cevher yatağının ÇED raporuna ve işletilip işletilmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13637 11/05/2017
Eti Maden İşletmeleri'nin yurt dışı iştiraklerinin ABD'de yaptığı arazi alımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13638 11/05/2017
Eti Maden işletmeleri tarafından farklı şekillerde temin edilen optik ayırıcı cihazların kullanımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13639 11/05/2017
Eti Maden işletmelerinin AR-GE çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13640 11/05/2017
Eti Maden İşletme Müdürlüklerinde yüklenici eliyle yürütülen bazı işlemlerin barkod sistemli otomatik tartım ve yazılım sistemleri ile yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13644 11/05/2017
Niğde'nin tarımsal üretimde lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması kapsamında pilot uygulama bölgeleri arasına alınmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13652 12/05/2017
2015 ve 2016 yıllarında yurt dışı gezisi düzenleyen belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13653 12/05/2017
Cadde ve sokakların belediyelerce otopark olarak işletilmesi uygulamasına ve bu uygulamanın denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13654 12/05/2017
İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Dağı'nın turizme kazandırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13655 11/05/2017
2015-2016 yıllarında öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13656 11/05/2017
Okullarda bulunan laboratuvar, kütüphane ve eğitsel kaynaklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13664 12/05/2017
Yurt dışı plakalı araçlardan otoyol ve köprü geçişlerinde ücret alınıp alınmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13665 12/05/2017
PTT varlıklarında çalınma, zimmet gibi yollarla meydana gelen kaybın önlenmesine yönelik teşkilat değişikliklerinin yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13666 12/05/2017
PTT hizmetlerinde müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13667 12/05/2017
Birleşik posta hizmetlerinde kurumsal müşterilere yönelik pazarlama ve iletişim çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13668 12/05/2017
Gemi adamları ve gemilerle ilgili istatistiki bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13674 15/05/2017
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir geminin karaya oturması ve denize ham petrol yayılması olayına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13675 15/05/2017
Türkiye'ye yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13676 15/05/2017
Sümer Holding A.Ş.'nin Göcek'te yer alan alanında bulunan iki iskelenin kullanım dışı kalmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13677 15/05/2017
Gayrimenkul ihtisas mahkemeleri kurulmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13678 15/05/2017
Kırtasiyelerde % 8 ve % 18 şeklindeki farklı KDV uygulamasının birleştirilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13689 15/05/2017
Huzurevlerine ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13690 15/05/2017
Meslek edindirme kurslarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13694 15/05/2017
E-belediye uygulaması bulunan belediyelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13695 15/05/2017
Kamuya ve belediyelere ait ana çocuk merkezlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13696 15/05/2017
Halk kart uygulaması bulunan belediyelere ve bu uygulamadan yararlananların dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13701 15/05/2017
Niğde'nin Bor ilçesinde öğrencilere dağıtılmak istenen bir kitapçığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13702 15/05/2017
El dokuması halıcılık mesleğinin yapıldığı illere, mesleğin korunmasına ve sağlanan teşvik ve desteklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13703 15/05/2017
Niğde'nin Kemerhisar beldesinde bulunan kütüphaneden öğrencilerin yararlandırılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13708 15/05/2017
İstanbul 3. Köprü'nün açılışından itibaren buradan ve Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitleri köprülerinden geçen araç sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13722 17/05/2017
OHAL İnceleme Komisyonu'nun çalışmaya başlama tarihine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13723 17/05/2017
Eti Maden Mazıdağı tesisi özelleştirme sürecinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13724 17/05/2017
Ülkemizdeki Türk şirketlerinde bulunan yabancı uyruklu ortak sayısına ve merkezi Türkiye'de olup yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13726 18/05/2017
Vatandaşlık verilen Suriyelilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13727 18/05/2017
Askeri okullardan çıkarılan öğrencilerin tamamının polis özel harekat sınavında başarısız sayıldığı iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13752 17/05/2017
Kamu özel işbirliği projelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13779 18/05/2017
Ülkemizdeki ikinci eş sayısına ve ikinci eşe ait çocukların birinci eş üzerinden nüfusa kaydedildiği vakaların araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13791 18/05/2017
Çocuk işçi sayısına ve kayıt dışı çocuk işçi çalıştırılmasının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13801 17/05/2017
Yabancı uyrukluların mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13809 24/05/2017
Ülkemizdeki uranyum yataklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13811 18/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemizde bulunan lisanslı sporcu sayısına ve yabancı uyruklu sporculara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13815 17/05/2017
2016 yılı ve 2017 yılının ilk dört ayında bazı tarım ürünlerinin ve tohumların dış alım miktarına ve hangi ülkelerden ne kadara temin edildiğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13816 17/05/2017
Pamuk alım birliklerinin, tarım satış kooperatiflerinin ve diğer birliklerin üreticilere makineli hasat konusunda destek vermesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13817 17/05/2017
Pamuk üretimine verilen desteğin artırılmasına ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13819 18/05/2017
Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında Niğde'den yapılan proje destek başvurularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13832 18/05/2017
Belediyelerin ambalaj atıklarını toplama şekillerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13837 24/05/2017
Lise mezunu emekli polislerden üniversite diploması alanların 1. dereceye düşme taleplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13838 24/05/2017
Çarşı ve mahalle bekçilerinin fazla çalışma ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13840 17/05/2017
Kamu özel işbirliğinin çeşitli modelleri ile son üç yılda başlatılmış projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13845 17/05/2017
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Sümer Holding'e ait bir arazinin Polatlı Belediyesi'ne devrine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13846 17/05/2017
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey köyünde bulunan ve Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Sümer Holding A.Ş.'ye ait bazı taşınmazların devrine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13865 17/05/2017
Aile hekimliği uygulamasına ve sağlıkta dönüşüm programına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13869 17/05/2017
3. Boğaz Köprüsü'nden geçiş garantisi kapsamında yapılan ödemelere ve geçiş ücreti tahsilatının denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13917 25/05/2017
Enerji kimlik belgesi alan binalara, Enerji Performansı Yönetmeliğine uymadığı için yapı ruhsatı verilmeyen binalara ve binaların dönüşümünün teşvikine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13993 30/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında hisse satışı ile el değiştiren firmalara ve yabancı ortaklı firmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 13994 30/05/2017
Emeklilere üç maaş tutarında faizsiz avans verilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14000 29/05/2017
Sığınma evlerine müracaat yöntemine, sığınma evlerinden ayrılan kadınlara sağlanan desteklere ve aile içi şiddet mağduru kadınlarla ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14001 29/05/2017
2002 yılından bu yana işlenen cinayetlere ve şiddet mağduru olup Bakanlığa başvuran kadınlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14002 29/05/2017
Ülke genelinde ve Adana ilinde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine, kadına yönelik şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14006 29/05/2017
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin fabrikalarında yemek hizmetlerinin dışarıdan alınmasına ve bu nedenle işten çıkarılan işçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14008 30/05/2017
2000 yılı sonrası emekli olan ve aynı gün sayısında aynı primi yatıran vatandaşların emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14009 30/05/2017
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14010 30/05/2017
İşsizlik Sigortası Fonu'na prim ödeyip kendi isteğiyle işten ayrılanların da fondan yararlanmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14012 29/05/2017
Son üç yılda insan kaçakçılarının elinden kurtarılan mağdurlara ve yakalanan insan kaçakçılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14021 30/05/2017
İl müdürlüklerinde çalışan sözleşmeli personele ve 2016-2017 yıllarında yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14022 30/05/2017
Çeşitli şehirlerde arena adı verilen statlara eski adlarının verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14023 30/05/2017
Futbol menajerlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14024 30/05/2017
Son üç sezonda futbolcuların biyolojik yaşının tespiti için yapılan başvurulara ve müsabakalar tamamlanmadan ligden çekilen takımlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14025 30/05/2017
Amatör takımlarda oynayan lisanslı futbolculara ve 18-25 yaş arası futbolcuların transferinde kulüplerce yapılan katkı payı ödemelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14026 30/05/2017
Son üç yılda amatör takımlarda oynayan yabancı futbolculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14027 30/05/2017
Son üç yılda doping nedeniyle ceza alan sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14028 30/05/2017
Bakanlık teşkilatında görevli ilçe müdürlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14029 30/05/2017
Statlara girmesi yasaklanan ve ceza alan kişiler ile son beş yılda uygulanan seyircisiz maç cezalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14030 30/05/2017
Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14031 30/05/2017
Spor kulüplerine sponsor olarak destek sağlayan kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve toplam destek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14032 30/05/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında yurt dışı görevine giden Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14035 29/05/2017
Toplu arı ölümlerine sebep olan mısır tohumlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14039 30/05/2017
Hayvancılıkla uğraşanların birikmiş sigorta primi ve vergi borçlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14040 30/05/2017
Sulama kuyularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14041 30/05/2017
Et fiyatlarına ve canlı hayvan ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14042 29/05/2017
Yurda kaçak sokulan ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14044 30/05/2017
2017 yılında alınması planlanan Emniyet personelinin yaş sınırına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14045 30/05/2017
Emniyet bünyesinde bulunan zırhlı araçların kullanımına ve yirmi yılını doldurmuş araçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14049 29/05/2017
İİBF mezunlarına öğretmenlik formasyonu verilmesine ve formasyon alanların öğretmen olarak atanıp atanmayacaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14059 30/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında yapılan teşhislerdeki kanser türlerine ve hayatını kaybeden hastalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14060 30/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemize kaçak yollardan sokulan ve yakalanan ilaçlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14061 30/05/2017
Umuma açık mekanlarda zemine döşenen halıların sağlığa etkilerine ve temizliğinin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14062 30/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında organ bağışında bulunan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14063 30/05/2017
2016 ve 2017 yıllarında askeri birliklerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14071 30/05/2017
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete açılma zamanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14072 30/05/2017
İlk yerli baz istasyonu ULAK'ın saha testlerinin tamamlanacağı ve canlı şebekede kullanılmaya başlayacağı tarihlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14073 30/05/2017
4.5 G mobil frekans ihalesinde öngörülen yerli malı kullanım oranına uymayan operatörlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14074 30/05/2017
Erişime engelli internet sitelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14088 01/06/2017
KİT'lerde istihdam edilen iç denetçilerin özlük haklarının belirlenmesine yönelik çalışmaya ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14089 01/06/2017
Günlük ve haftalık yayımlanan gazete sayısına ve resmi ilan alan gazetelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14095 01/06/2017
Kamu personel reformuna yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14215 02/06/2017
Vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan banka, belediye ve kuruluş kartlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14233 02/06/2017
2017 Ocak ayında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında işe alınanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14234 02/06/2017
Gezici mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14235 02/06/2017
2016 yılında yıllık izin kullanmayan çalışan sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14237 02/06/2017
2010 yılında yasaklanan asbestli içme suyu boruları değişmemiş yerleşim yerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14240 02/06/2017
Niğde'nin Kitreli Köyü'nde bulunan Uyuz Göleti'ne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14241 02/06/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Maden köyündeki Karasit Mağaraları'nda bulunan şifalı maden suyu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14243 01/06/2017
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Bakanlık personeline ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14244 01/06/2017
Spor tesisi bulunan ve bulunmayan okullara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14253 01/06/2017
Hayvanlardan insanlara geçebilen zoonoz hastalık vakalarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14254 01/06/2017
Kapalı sistem, yarı açık ve serbest hayvan barınaklarına ve barınakların denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14255 01/06/2017
Hayvansal gıdaların üretim aşamasında kontrolüne ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14256 01/06/2017
Zabıta işlemlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14257 02/06/2017
Gezici mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14267 01/06/2017
Belediyelerde kadro dışı ve alt yüklenicilerde çalışanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14268 01/06/2017
Belediye şirketlerinde veya belediyelerde alt yüklenicilerde çalışanların sendika üyesi olması halinde sözleşme imzalayacakları kuruma ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14269 02/06/2017
Niğde'nin içme suyu şebekelerinde asbestli borular bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14270 02/06/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde içme ve sulama suyu ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14271 02/06/2017
Niğde'nin Hacıbeyli ilçesinin içme suyu ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14275 01/06/2017
Kamuda hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan personelin kadroya geçirilmesine dair düzenlemenin sonuçlanacağı tarihe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14278 01/06/2017
2016 yılında KPSS'ye lisans düzeyinde girenlerden kamu kurumlarına yapılan yerleştirmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14279 01/06/2017
KPSS'den yeterli puanı aldığı halde mülakatta elenen öğretmen adaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14290 01/06/2017
Tütün kullanımına, tütün kaynaklı hastalıklara ve ölümlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14373 06/06/2017
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'nı ihlal nedeniyle hakkında işlem yapılan tıp doktorlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14410 06/06/2017
Öğretmen alımlarında mülakat sistemine ve mülakat sorularına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14433 07/06/2017
Son beş yılda kamu kurum ve kuruluşlarında zaman aşımına uğrayan dosya sayısı ve ortadan kalkan alacak tutarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14457 08/06/2017
Şifalı bitki adı altında ürün pazarlayan televizyon kanallarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14489 07/06/2017
Trafo merkezlerinin denetimine ve elektrik iletim hatlarındaki arızaların tespitine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14490 07/06/2017
EİH projelerinde iletim hatları ile ilgili projelerin bir firmada toplanmasından doğabilecek olumsuzlukların önlenmesi için düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14491 07/06/2017
Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi kapsamında TEİAŞ'ın uğradığı iddia edilen bir kayba ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14492 07/06/2017
TEİAŞ tarafından sayaçların uzaktan okunmasına ve manuel girişten kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14493 07/06/2017
TEİAŞ tarafından 2010-2015 döneminde yapılan yatırımın iletim sistemi üzerindeki etkisine ve verimliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14494 07/06/2017
TEİAŞ sistem işletmecisi tarafından bildirilen talimatları yerine getirmeyen piyasa katılımcılarına ve sistem işletmecisi tarafından PYS'ye hat ve trafo arızaları ve bakımlarıyla ilgili girilen bilgilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14497 08/06/2017
TEİAŞ'ın taraf olduğu davalara ve hizmet alımı yoluyla dava takibi yaptırılan avukatlara ödenen ücrete ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14498 08/06/2017
TEİAŞ'a danışmanlık hizmeti veren yabancı uzmanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14499 08/06/2017
Elektrik arz güvenliği kapsamında Bakanlıktan alınan lisanslara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14500 08/06/2017
TEİAŞ'ın EPDK'ya sunacağı tüketici talep tahminlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14528 07/06/2017
İki firma arasında yapılan işbirliğinde jeneratör üretimiyle ilgili rekabeti engelleyici bir durum olup olmadığı hakkında Bakanlık tarafından inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14548 07/06/2017
Optisyenlik bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14549 07/06/2017
Optisyenlik müesseseleriyle ilgili mesleki bilgi gerektiren yazışma, denetleme, ruhsatlandırma ve benzeri işlemleri yapan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14550 07/06/2017
Bakanlık kadrolarına optisyen alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14554 08/06/2017
Tıp doktorları içinde şifalı otlarla ilgili bilgi verme veya bilim dışı tutumdan dolayı hakkında işlem yapılan olup olmadığına ve şifalı otlarla ilgili internet sitelerinin erişime engellenmesine yönelik başvurulara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14584 09/06/2017
TOKİ'nin reklam kampanyalarına ödenen bedele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14585 09/06/2017
Bazı TOKİ projelerindeki teslimat gecikmelerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14586 09/06/2017
Kamu ve özel sektörün yurt dışı kredi borçlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14587 09/06/2017
TOKİ ihalelerine ve inşaatların kalitesine yönelik iddialara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14589 09/06/2017
2016 yılında belediyelere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihale yoluyla yapılan alımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14590 09/06/2017
Kredi büyümesine ve etkilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14591 09/06/2017
2016 yılında zarar eden ve kapanan şirketlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14592 09/06/2017
TOKİ'nin bazı projelerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14593 09/06/2017
Rekabet hukuku kapsamında kartellerle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14594 09/06/2017
TOKİ projelerinin kalitesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14595 09/06/2017
5510 sayılı Kanun'un emeklilere yönelik intibak uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14623 13/06/2017
TOKİ tarafından yapılan bir yönetmelik değişikliğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14624 13/06/2017
ILO sözleşmeleri ve AB müktesebatı kapsamındaki çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14625 13/06/2017
KİT'ler ve bağlı kuruluşlarının verdiği reklamlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14626 13/06/2017
Yapı kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14627 13/06/2017
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmaya başlayacağı tarihe ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14639 09/06/2017
İş ortamında cinsiyet eşitsizliğine sebep olan engellerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14644 09/06/2017
Bazı hastalıkların meslek hastalığı sayılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14645 09/06/2017
2016 yılına ait mobbing verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14646 09/06/2017
Kısa vadeli sigorta kollarına tabi geçen çalışma sürelerinin borçlanılabilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14653 09/06/2017
TEİAŞ elektrik iletim hatlarında 2016 yılında meydana gelen arızalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14654 09/06/2017
Enerji iletim hatlarına ve transformatörlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14655 09/06/2017
Elektrik iletim sistemlerinde meydana gelen arızalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14656 09/06/2017
TEİAŞ'ın kullandığı arıza takip sistemlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14657 09/06/2017
TEİAŞ tarafından yaptırılan bir enerji iletim hattı projesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14659 13/06/2017
HES'lerin su kaynaklarını aşırı kullanımının denetlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14673 09/06/2017
Niğde'de kinoa bitkisi yetiştirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14675 13/06/2017
Anız yakma uygulamalarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14676 13/06/2017
Bazı üniversitelerdeki arıcılık araştırma ve uygulama merkezlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14677 13/06/2017
Gıda kanunu hazırlanmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14678 13/06/2017
İşlenmiş patates ürünleri için tesis ve yatırım teşvikleri sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14679 13/06/2017
Gıda işletmelerinin denetimine ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14680 13/06/2017
Su ürünleri mühendisliği yetki kanunu hazırlanmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14681 13/06/2017
Balık yetiştiriciliği alanındaki bazı sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14682 13/06/2017
Balık çiftliklerine ve kuluçkahanelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14683 13/06/2017
Arıcılık ürünlerine ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14684 13/06/2017
Karışık süt ürünlerinin karışım oranlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14685 13/06/2017
Kaba yem ofisi ve borsaları kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14686 13/06/2017
Yem bitkisi ekiminin artırılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14687 13/06/2017
Meraların ıslahına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14689 13/06/2017
2016-2017 yıllarında tüketiciler tarafından iade edilen ayıplı mal sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14698 13/06/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında örgüt suçlarından dolayı açılan davalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14699 13/06/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında etkin pişmanlık başvurusu yapan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14700 13/06/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait denetimli serbestlik verilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14718 13/06/2017
Okullardan ilişiği kesilen yükseköğretim öğrencilerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14719 13/06/2017
Fen ve teknoloji liselerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14728 09/06/2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14729 09/06/2017
Hacamat ve hirudo terapi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14730 09/06/2017
Son on yılda kistik fibrozis hastalığına yakalanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14731 09/06/2017
Son on yılda teşhis koyulan alveoler mikrolitiazis hastalığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14732 09/06/2017
Son on yılda albinizm hastalığına yakalanan kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14733 09/06/2017
Son on yılda saptanan tik hastalığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14734 09/06/2017
Son on yılda 1-10 yaş aralığında erken yaşlanma hastalığına yakalanan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14735 09/06/2017
Son on yılda teşhis koyulan fenilketonüri hastalığı vakalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14736 13/06/2017
Palm yağının sağlığa etkisinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14737 13/06/2017
Kamu ve üniversite hastanelerine alınan tıbbi cihaz ve sağlık ürünlerinin tutarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14746 09/06/2017
TOKİ iştiraklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14840 16/06/2017
TPAO ve Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14841 16/06/2017
TPAO bölge müdürlüklerinde bulunan üretim sahalarına ait maliyetlerin stok hareketlerinin izlenmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14842 16/06/2017
2015 ve 2016 yıllarında TPAO ham petrol ve doğalgaz üretimi hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14843 16/06/2017
TPAO'nun bağlı şirket ve iştiraklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14913 19/06/2017
Kristal beyaz şeker üreten firmaların katılımı ile şeker ihracatını desteklemeye yönelik bir fonun kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14914 19/06/2017
FETÖ çatı iddianamesinde TÜBİTAK projelerine yönelik olarak yer alan ifadelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14915 19/06/2017
Fethullahçı Terör Örgütü'nün TÜBİTAK'a bağlı MARTEK'te yürüttüğü tespit edilen faaliyetlere ve örgüt üyeliği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan personele ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 14989 19/06/2017
2017 Ocak ayı itibarıyla KOSGEB kredisinden yararlananlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15013 19/06/2017
Yenilenebilir enerji yatırımları için sağlanan teşviklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15044 13/06/2017
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 4/C'lilerin mali haklarını ilgilendiren tavsiye kararının uygulanmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15114 23/06/2017
15 Temmuz gazilerine, yapılan yardım ve bağlanan maaşlar ile yakınlarına sağlanan istihdama ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15115 23/06/2017
Gazilere, gazi maaşlarına ve maaş farklılıklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15116 23/06/2017
Dairesel tip yangın merdivenlerinin taşıdığı risklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15117 23/06/2017
Ülkemiz adına yurt dışında düzenlenen gün ve festival etkinliklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15148 23/06/2017
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15149 23/06/2017
Ev işçisi kadınların İş Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15154 23/06/2017
Ülkemizdeki yıllık elektrik tüketimine, enerjide dışa bağımlılığa ve güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik üretim potansiyeline ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15155 23/06/2017
Çevreci yöntemlerle kömür santralleri işletilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15163 23/06/2017
Bir televizyon programında çözüldüğü ifade edilen cinayet vakalarına ve Bakanlığın bu programa yaklaşımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15164 23/06/2017
Faili belirsiz cinayetlere ve 2016'da yapılan kayıp kişi başvurularına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15180 23/06/2017
4+4+4 eğitim sistemiyle başka alanlara geçen ve 2014 yılından itibaren asıl branşına dönüş hakkı verilmeyen sınıf öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15192 23/06/2017
Kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılan ameliyatların ücretlerine ve SGK ödemelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15193 23/06/2017
Özel hastanelere yönelik denetimlere, özel hastane ve doktor sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15488 18/07/2017
Türkiye'de yasa dışı çalışan ABD, Kanada, Avustralya ve AB ülkeleri vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15489 18/07/2017
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2016 yılında ve 2017 yılının ilk beş ayındaki reklam giderlerine ve reklam tutarına göre ilk on yayın organına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15490 18/07/2017
669 sayılı KHK ile kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurabilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15491 18/07/2017
Türkiye'de bulunan yabancı sermayeli şirketlerin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15575 18/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında on yedi yaşını bitirmemiş olanlar için Aile Mahkemesinden alınan evlenme izni kararıyla gerçekleşen evliliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15576 18/07/2017
Cezaevlerinde çocuğu ile birlikte kalan kadın tutuklu ve hükümlülere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15614 18/07/2017
Niğde İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasına ve inşaatın ne zaman bitirileceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15615 19/07/2017
2016 ve 2017 yılında çalışmaya başlayan kadın işçilere ve iş yerlerindeki kreşlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15616 19/07/2017
Çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15691 18/07/2017
Niğde ilinde ve ülke genelinde işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15692 18/07/2017
Son on yılda ve 2016-2017 yıllarında meydana gelen iş kazalarına ve vefat eden ve iş göremez duruma gelen kişilerin dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15695 19/07/2017
Mevsimlik tarım işçilerine, yoğun olarak çalıştıkları yerlerde yapılan geçici yerleşim alanlarına ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15696 19/07/2017
Zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılanlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15697 19/07/2017
Şeker fabrikalarında, demir yollarında ve diğer kurumlarda çalışan geçici işçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15698 19/07/2017
Büyükanne projesi kapsamında destek sağlanan ailelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15699 19/07/2017
Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15701 18/07/2017
Niğde ilindeki bazı köylerin düz alanlara taşınmasının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15702 18/07/2017
Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'nde yaşanan su kesintilerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15703 18/07/2017
2016 yılında saptanan anız yakımlarına, yapılan cezai işlemlere ve anız yakan kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15707 18/07/2017
Elektrik faturalarına yansıyan TRT payına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15708 19/07/2017
Niğde'nin kasaba ve köylerinde elektrik kesintileri ve sonucunda oluşan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15709 19/07/2017
Niğde ili Bor Enerji İhtisas Bölgesi ile ilgili 2015 yılında alınan kararın ne zaman uygulanacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15712 18/07/2017
Yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek sporcu yetiştirilmesine yönelik projelere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15713 18/07/2017
2016-2017 sezonunda müsabakalarda yer alan lisanslı yabancı uyruklu sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15728 18/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında meydana gelen motosiklet kazalarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15729 18/07/2017
Suriyeli çocuklarla ilgili kayıtlara göre son beş yılda hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuklara, kaç çocuğun bulunduğuna ve kayıpların nedenlerinin araştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15737 19/07/2017
2017 yılında yapılması planlanan polis özel harekat alımlarında ve çarşı ve mahalle bekçilik alımında yaş sınırının yükseltilmesine yönelik taleplere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15745 18/07/2017
İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Kalesi'nin turistik değerinin açığa çıkarılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15746 18/07/2017
Niğde Kalesi'ni de kapsayan tarihi bölgeye yönelik master plan uygulamasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15752 18/07/2017
İş yerlerine muhasebe ve müşavirlik hizmeti veren mali müşavirler ve serbest meslek sahiplerinden kesilen KDV'nin yüzde sekize indirilmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15753 19/07/2017
Gelir vergisi kesintilerinin kaldırılmasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15755 18/07/2017
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yüksek lisans başvurusu alınma zamanına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15756 18/07/2017
Yurtlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan yönergenin 2019 yılına ertelenmesine ve mevzuata uymadığı tespit edilen yurtlarla ilgili işlemlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15757 18/07/2017
17 Aralık 2016 tarihinde yapılan YDUS sınavıyla ilgili bazı sorulara açılan iptal davalarının seyrine ve sınav sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15764 18/07/2017
Bakanlığa bağlı hastanelerin başarı sıralamasına ve uzman hekim sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15765 18/07/2017
2016 ve 2017 yıllarındaki hasta sevk işlemlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15766 18/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında yatan hasta sayılarına ve yatak kapasitesi yetersiz olan illere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15767 18/07/2017
2016 ve 2017 yılı sezaryen doğum sayılarına ve son beş yıldaki bebek ölümlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15773 18/07/2017
Ankara-İstanbul arası E-5 yolu üzerinde, özellikle İzmit bölgesinde girişleri açık olan mazgallara ve bunlarla ilgili önlem alınmamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15774 18/07/2017
Niğde'ye havaalanı yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15775 19/07/2017
Niğde'nin bazı köylerinin yol sorununa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15776 19/07/2017
Niğde-Ankara arasında otoyol yapımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15778 20/07/2017
Üzerine ipotek tesis edilen arazi ve konutlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15782 21/07/2017
2016 yılında zarar eden ve kapanan kamu ve özel sektör şirketlerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15783 21/07/2017
2004-2016 yılları arasında kartellerle ilgili tespitlere, yargıya intikal eden ve sonuçlanan davalara ve kartellerle mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15787 21/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15798 21/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında işyeri açmak ve çalıştırmak için başvuran yabancı uyruklu kişilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15800 20/07/2017
Çiçek üretim kooperatiflerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15806 21/07/2017
Hızlı kredi büyümesine ve kredilerin GSYH oranının yüzde otuzu aşmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15848 20/07/2017
Aşırı ve kontrolsüz tarım ilacı kullanıldığına yönelik iddiaların araştırılmasına, arı ölümlerine ve ilaç kullanımının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15849 20/07/2017
2015-2017 yılları arasında satışı yapılan tarıma elverişli arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15850 20/07/2017
Tarımsal elektriğin daha ucuza verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15853 20/07/2017
İstanbul'da taksilere yerleştirilen bir cihaz ile ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15854 20/07/2017
2016 yılında telefon dolandırıcılığı nedeniyle emniyete yapılan başvurulara, yakalanan suçlulara ve ağırlaştırılmış ceza uygulamalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15866 21/07/2017
2016 yılında belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında doğrudan temin yoluyla ve ihale yoluyla yapılan alımlara ve bunlarla ilgili açılan soruşturma ve davalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15870 20/07/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çanakçı Köyü'nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 15911 20/07/2017
E-90 karayolundaki ağır vasıta trafiğinin azaltılması için yapılabilecek çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16050 26/07/2017
Varlık Fonu tarafından kullanılan kredilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16051 26/07/2017
Hazine Müsteşarlığı ve Varlık Fonu'nun harcama yetkileri arasındaki farklılıklara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16052 26/07/2017
Son bir yılda yurt dışındaki bankalarda hesap açan ve Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16053 26/07/2017
15 Temmuz 2016'dan sonra yurt dışında gayrimenkul edinen kişi sayısına, gayrimenkullerin bulundukları ülkelere ve ödenen miktarlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16084 26/07/2017
Yeşil kart sahiplerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16085 27/07/2017
Kaç ilde sevgi evi bulunduğuna, buralarda kalan çocuk sayısına, illere göre koruyucu aile yanında kalan çocukların dağılımına ve koruyucu ailelerdeki çocuklar için yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16086 27/07/2017
Sevgi evlerinde çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle işten çıkarılan personel olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16087 27/07/2017
Çocuk Gözlem Evleri bulunan illere, buralarda kalan çocuk sayısına ve on sekiz yaş sonrası iş bulması sağlananlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16088 27/07/2017
Bakanlık oluru ile evlatlık verilen çocuklara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16089 27/07/2017
Yetiştirme yurdu sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklardan son beş yılda istihdam sağlananlara, işe devam ve işten ayrılma durumlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16090 27/07/2017
Sevgi evlerinde kalan çocukların eğitim olanaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16095 26/07/2017
SGK'nın 20 yıllık gelir ve gider durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16096 26/07/2017
Son on beş yılda SGK'nın yaptığı tüm sosyal yardımlara ve bu yardımlar için ödenen tutara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16097 26/07/2017
Türkiye'deki yeşil kartlı ailelere ve son on beş yılda ödenen tutara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16098 26/07/2017
SGK denetim görevlilerinin son yirmi yılda yıllar itibarıyla sayısına ve idari üst düzey SGK yöneticilerinin kaçının denetim görevinden geldiğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16099 26/07/2017
Son 20 yılda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16100 26/07/2017
Son yirmi yılda yetim, dul, şehit, hastane giderleri, eczane ilaç ödemeleri ve yeşil kartlı ödemeleri için ayrılan bütçe ve ödenen miktara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16104 26/07/2017
1923-2002 ve 2003-2016 yılları arasında yabancılara satılan konut sayılarına ve arsa büyüklüklerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16143 27/07/2017
Bazı elektrik santrallerinde bakım ve onarım çalışması yapılmasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16144 27/07/2017
Ülkemizdeki enerji santrallerinde arıza nedeniyle veya arıza olmaksızın kullanılmayan kapasiteye ve santrallerde sürdürülebilir üretim sağlanmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16145 27/07/2017
Enerji yönetiminin karar destek kabiliyetini geliştirecek çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16146 27/07/2017
Son beş yılda yapılan doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış gaz terminali yatırımlarına, devam eden yatırımlara ve mevcut depolama olanaklarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16147 27/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında yapılan enerji iletişim şebekesi yenileme ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16149 26/07/2017
Buğday üreticilerinin desteklenmesine ve buğday ithalatıyla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16150 26/07/2017
Ülkemizdeki çiftçi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16151 26/07/2017
Aile çiftçiliğinin desteklenmesi için 2016 ve 2017 yıllarında verilen teşviklere ve bunlardan yararlanan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16152 26/07/2017
Bazı bölgelerde üreticilerin sulama birliği borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16153 26/07/2017
Sıcaktan zarar gören ürünlerin hasar tespitinin yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16154 26/07/2017
Niğde'deki organik tarım üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16179 26/07/2017
Son on beş yılda belediyelerce öğrencilere verilen burslara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16180 26/07/2017
Valiliklerin örtülü ödeneğe ayırdıkları miktara, öğrencilere ödedikleri burslara ve ailelere ödedikleri yardımlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16181 26/07/2017
Son on beş yılda kurulan Devlete ait vakıflara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16185 26/07/2017
2017 yılında devam eden bilimsel kazılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16186 26/07/2017
Niğde ili Aktaş Yenimahalle'de bulunan Konstantin Helena Kilisesinin restorasyonu ile ilgili çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16187 26/07/2017
Niğde'de bilimsel kazılar sırasında rastlanan bir kiliseye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16188 27/07/2017
2016 yılında Bakanlığın desteği ile ilçe, kasaba ve köylerde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere ve aktarılan maddi desteğe ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16189 27/07/2017
2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16190 27/07/2017
2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlardan çıkarılan eserlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16191 27/07/2017
2010-2016 yılları arasında Bakanlık izniyle kazı ve araştırma yapan kişi ve kurumlar ile özel izinle yapılan kazı ve araştırmalar sonucu elde edilen envanterli eserlere ve maddi değerlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16192 27/07/2017
2010-2016 yılları arasında vatandaşlarca tesadüfen bulunan tarihi eserlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16238 27/07/2017
4+4 eğitim sistemiyle başka alanlara geçen ve 2014 yılından itibaren asıl branşına dönüş hakkı verilmeyen sınıf öğretmenleriyle ilgili bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16247
15-19 yaş ve 20-24 yaş dilimlerinde HIV vakalarının artışı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16249 27/07/2017
Elektronörofizyoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16250 27/07/2017
Elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarına alım yapılmama nedenine, alımlarda kanuna aykırı işlemlere ve yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16270 31/07/2017
Terör olayları nedeniyle engelli hale gelen ve gazi statüsündeki memurlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16333 28/07/2017
Çocuk işçilere dair verilere ve çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16335 31/07/2017
Solvent içeren kimyasallarla çalışan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16336 31/07/2017
2017 yılı itibarıyla engelli memur sayısına ve boş kadrolara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16337 31/07/2017
4/C'lilere 65 yaşına kadar çalışma hakkı verilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16338 31/07/2017
Grev hakkından yararlanan ve toplu iş sözleşmesi yapan sigortalı işçi sayısı ile grevli toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16339 31/07/2017
Grev hakkından yararlanamayan ancak toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika ve işçi sayısına, sigortalı işçi çalışan iş yeri ile sendikalı iş yeri sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16408 31/07/2017
Yurtlarda kalan çocuklara yangın ve tabii afetlere karşı eğitim verilip verilmediğine, kamu yurtlarına ve özel yurtlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16461 31/07/2017
2017 yılındaki engelli öğretmen atamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16462 31/07/2017
Yer değişikliği talep eden yükseköğrenim kurumları personelinin durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16463 31/07/2017
Mesleki açık liselerin yüz yüze ders ve atölye uygulamalarıyla hafta içi yapılan ders saatlerinin okul normu ders yükü içinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16495 31/07/2017
2016 ve 2017 yıllarında Niğde ilinde vefat nedeni olarak görünen ilk on hastalığa ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16527 11/08/2017
Son on yılda ülkemize gelen yabancı yatırımcıların geldikleri ülkeler ile yatırım yaptıkları alanlara ve son beş yılda ayrılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16528 11/08/2017
Olası bir depreme yönelik hazırlıklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16529 11/08/2017
2014-2017 yılları arasında Marmara Denizi'nde deprem riskiyle ilgili olarak yapılan araştırma ve gözlemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16530 11/08/2017
Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan kaynak aktarılan alanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16531 11/08/2017
Savunma Sanayii Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantılarına ve görevlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16532 11/08/2017
Sığınmacılarla ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16533 11/08/2017
TOKİ ve ortak olarak yaptığı projelerde yapılan konutlara dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16534 11/08/2017
Son on yılda yatırım programından çıkarılan projelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16535 11/08/2017
1980 yılından itibaren vazgeçilen devlet yatırımları için harcanan tutara, atıl yatırımlara ve bu yatırımların illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16536 11/08/2017
Hazineye, şahıslara ve kamu kurumlarına ait arazilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16537 11/08/2017
Son otuz yılda yatırım programına alınarak çalışmalarına başlanan ancak tamamlanmayan projelere ve son beş yılda yatırım programına alınıp projesi hazırlandığı halde yatırıma dönüşmeyenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16542 14/08/2017
Devlete ait olup kiraya verilen konutlara ve arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16553 16/08/2017
Engellilerle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16554 16/08/2017
Sit alanı, tarihi konak, müze ve benzeri turizm amaçlı işletme ruhsatlarına, kiralama ve denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16555 16/08/2017
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kiraya verilen doğal tabiat alanı, park ve tarihi yapı sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16556 16/08/2017
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kiraya verilen doğal tabiat park alanlarına ve tarihi yapılara, buraların denetimine ve son beş yıl içinde iptal edilen sözleşmelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16557 16/08/2017
Kurumlarca kiraya verilen doğal alanlara ve tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16558 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında işlenen kadın cinayetlerine ve kadın konuk evlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16559 16/08/2017
Farklı bakanlık ve Devlet kurumlarınca kiraya verilen sit alanı ve tarihi yapılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16560 16/08/2017
Suriyeli sığınmacılara yönelik politikalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16561 16/08/2017
2002 ile 2016 ve 2017 yıllarında kömür üretimi yapılan saha sayılarına, ithal edilen kömür miktarına ve ülkemizde saptanan kömür rezervi ile yıllık ortalama kömür üretimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16562 16/08/2017
Niğde'de bulunan Akkaya Barajı'ndaki kirliliğe karşı yapılan çalışmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16563 16/08/2017
Dilenen kişilerden ihtiyaç sahibi olanların mağduriyetlerinin giderilmesine, meslek olarak dilenenlerden hakkında işlem yapılan kişi sayısına ve çocukların dilendirilmesinin önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16564 16/08/2017
Son beş yılda mülki idarelerce şiddet mağdurlarına sağlanan destek ve koruma imkanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16584 11/08/2017
2008-2016 yılları arasında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara ve yapılan işlemlere dair verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16585 11/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında açılan boşanma davalarına ve son on yıldaki boşanma sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16596 16/08/2017
Yüz elliden fazla çalışanı bulunan kamu kurumlarına, bunlardan kreş açma sorumluluğunu yerine getiren ve getirmeyenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16597 16/08/2017
Kadın Konukevi yaptıran ve nüfusu yüz binin üzerinde olmasına rağmen yaptırmayan belediyelere ve uygulanan müeyyidelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16598 16/08/2017
Kimsesiz şizofreni hastalarının rehabilitasyonuna imkan veren merkezlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16599 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında aile içi şiddet nedeniyle mahkemelerce verilen tedbir kararlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16601 11/08/2017
Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan kuruluşlara tahsis edilen arsa bedellerinin ödenmeme sebebine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16602 11/08/2017
Niğde OSB ve benzer durumdaki OSB'lerin bedelsiz tahsis ettikleri sanayi parsellerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16603 16/08/2017
Ülkemizdeki otogaz istasyonlarına, otogaz sistemi bulunan araçlara, yetkili servislere ve 2016-2017 yıllarında kaza yapan otogazlı araçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16605 11/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden çalışma izni alan yabancılara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16606 11/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden çalışma izni alan yabancıların mesleklere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16607 11/08/2017
İŞ-KUR'a müracaatta bulunan ve iş bekleyen kişi sayısına, iş bekleyen engellilere ve 2016 ve 2017 yıllarında iş sağlananlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16608 11/08/2017
Son beş yılda çalışma izni alan yabancıların eğitim düzeylerine ve branşlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16609 11/08/2017
Ev hizmetlerinde çalıştırılanların sigorta primlerinin ödenmesi uygulamasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16610 11/08/2017
Son beş yılda yabancıların çalışma koşullarına yönelik olarak yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16612 14/08/2017
Son beş yılda çalışma izni bulunmayan yabancı çalıştıran işverenler ile bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancılara ve işverenlere uygulanan cezalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16614 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında saptanan çocuk işçi sayısına, çocuk işçiliğinin önlenmesine ve çocukların eğitimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16615 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında İşsizlik Fonu için kaç kişiden ne kadar kesinti yapıldığına, ödeme yapılan kişi sayısına ve işsizlik ücreti dışında farklı kalemlere yapılan ödemelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16616 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında iflas nedeniyle kapanan işyeri sayısına ve işsiz kalan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16617 16/08/2017
Gezici mevsimlik tarım işçilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16618 16/08/2017
Hayvancılık alanında faaliyet gösterenlerin sigorta ve vergi borçlarına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16619 16/08/2017
SGK kapsamındaki mevsimlik tarım işçisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16620 16/08/2017
Son üç yılda özel sektörde SGK'ya kayıtlı olarak işe alınan kadın ve erkek sayılarına, SGK'ya kayıtlı olup son üç yılda doğum yapanlara, annelik sonrası işe devam edenlere ve işten çıkarılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16621 11/08/2017
01.08.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmış, sürmekte olan veya planlanan kentsel dönüşüm projelerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16622 11/08/2017
1 Ağustos 2017 itibarıyla afet riski altında olduğu tespit edilen bina ve bölgelere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16623 11/08/2017
Niğde'nin Kayırlı Köyü'nde sit alanı nedeniyle yaşanan elektrik aboneliği sorununa ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16624 11/08/2017
İstanbul'u etkileyecek olası bir deprem için alınan önlemlere ve İstanbul'un yapı stoğunun depreme hazırlığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16625 11/08/2017
Kır çiçeklerinin korunup geliştirilmesi ve park bahçelere ekilmesi yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16626 14/08/2017
İl merkezlerinde yapı ruhsatı almadan yapılan bina sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16629 16/08/2017
Kanalizasyon sularının arıtılmasını sağlayan tesis bulunan belediye sayısına ve kanalizasyon sularının doğrudan deniz ve göllere ulaşmasından kaynaklı kirliliğe karşı tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16630 16/08/2017
Sulama için kullanılan ruhsatlı kuyulara, su kuyusu açmak için müracaat edip ruhsat verilmeyen kişilere ve ruhsat kriterlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16631 16/08/2017
Niğde'nin Bor ilçesinde Akkaya Barajı'na ulaşan kanalizasyon ve yağmur suyu hattının yenilenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16634 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında bankalara kredi borcunu ödeyemeyen ve icra takibine düşen çiftçi ve esnafların illere göre dağılımına, borcu ertelenenlere ve traktörüne icra konan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16635 16/08/2017
Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma ve Suriyeli firma sayılarına ve kayıt dışı çalışan Suriyeli sığınmacılara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16639 16/08/2017
Elektrik trafolarında meydana gelen patlamalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16643 11/08/2017
Türkiye Futbol Federasyonu'nun son beş yıllık gelir ve giderlerine ve alt yapıdan gelen sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16644 11/08/2017
At yarışlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16645 11/08/2017
Bakanlık tarafından Niğde'ye stadyum yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16646 16/08/2017
2017-2018 sezonunda spor branşlarına göre görev yapacak antrenör ve sporcu sayısına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16647 16/08/2017
Tüm antrenörlerin ve sporcuların ilk yardım eğitimi almasının sağlanıp sağlanmadığına ve halı sahalarda oynanan maçlar için sağlık görevlisi ve spor eğitmeni bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16648 11/08/2017
Helal sertifikalı ürünlere ve bu ürünlerde GDO'lu yem kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16649 11/08/2017
Süt fiyatlarının belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16650 11/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında dış alım yoluyla ülkemize getirilen hayvanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16651 11/08/2017
Hayvancılıkla uğraşanlara yem ve ilaç için destek ve teşvik sağlanmasına ve süte geçmeyen ilaç fiyatının düşürülmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16652 11/08/2017
Son beş yılda gerçekleşen buzağı ölümlerine, gerekçelerine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sonucuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16653 11/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan hayvan eti ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16654 11/08/2017
İthal yumurta sarısı tozlarında bulunan zehirli fipronil maddesinin araştırılmasına ve satışının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16655 11/08/2017
Gıda ve imalat yerlerinde ve unlu mamul üreten yerlerde kaçak işçi olarak hijyen koşullarına aykırı çalışanlarla ilgili genel bir denetim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16656 11/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen tohum miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16657 11/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen gübrenin tutarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16658 11/08/2017
GDO'lu ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ülkemize girişi yapıldıktan sonra kullanımının takibine ve GDO'lu yemlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16659 11/08/2017
Süt desteğinin ödenmesine ve destek miktarına dair açıklamanın ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16660 11/08/2017
Süt fiyatlarının belirlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16661 11/08/2017
İthalatına izin verilen genetiği değiştirilmiş mısır ve soyanın kullanımının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16662 11/08/2017
GDO'lu ürün ithalatına ve yasaklanan ürünlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16667 16/08/2017
Sahte bal üretiminin denetimine ve bal üreticilerinin desteklenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16669 16/08/2017
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için her yıl ilkbahar döneminde açıklanan tarımsal desteklerin bu yıl açıklanmama nedenine, ne zaman açıklanacağına ve öngörülen toplam destek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16670 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında yeni oluşturulan seralara ve illere göre dağılımına, seralarda yetiştirilen ürünlere ve bu dönemde serasını kiralayan veya üretimden vazgeçen kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16671 16/08/2017
Topraksız tarım uygulamalarına yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16673 11/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında Devlet ve özel şirketlerce yapılan et ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16674 11/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında kaçak sigara önleme ve denetim çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16675 14/08/2017
2015, 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen gübre miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16676 16/08/2017
2016-2017 yıllarında perakende sektöründe açılan ve kapatılan işyeri sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16685 11/08/2017
Son on yılda nüfus kayıtlarına göre ismini değiştiren kişilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16686 11/08/2017
Yapı stoklarının illere göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16687 11/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemize eğitim, çalışma ve aile birleşimi amacıyla gelen yabancılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16693 14/08/2017
Büyükşehir belediyelerinin kullandığı kiralık binalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16720 11/08/2017
2016 yılında maddi destek sağlanan etkinliklere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16721 14/08/2017
15 Temmuz süreci sonrasında ülke genelinde kütüphanelerden çıkarılan kitaplara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16725 11/08/2017
%18 olan KDV genel oranının aşağı çekilmesine ve gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16726 11/08/2017
BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesi talebine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16727 16/08/2017
KDV ile ilgili yeni ve kapsamlı bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16728 16/08/2017
Belediyelerce oluşturulan emlak vergisi takdir komisyonlarında yaşanan sorunların önlenmesine yönelik bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16735 11/08/2017
Niğde'de öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan köy okullarına ve binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16736 11/08/2017
Kapatılan ve özel okula dönüştürülen dershanelere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16737 11/08/2017
Okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sendika üyeliklerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16738 11/08/2017
Bakanlık bünyesinde eğitim gören engelli öğrencilere ve öğretmen ve okul sayısının yeterliliğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16741 14/08/2017
İşitme ve görme engelli öğrencilere yönelik okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16744 16/08/2017
Kapatılan etüt merkezi ve dershanelere, özel okula dönüştürülenlere ve etüt merkezi ve dershanelerdeki toplam öğretmen ve öğrenci sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16745 16/08/2017
Kapatılan dershane ve etüt merkezlerine ve bunların yerine açılan özel okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16746 16/08/2017
Bakanlığa bağlı kurumlarda farklı statülerde görev yapan öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16747 16/08/2017
Yabancı dil öğretmenlerine, eğitim verdikleri dillere, öğrencilerin aldıkları yabancı dil dersine göre dağılımına ve beden eğitimi öğretmenlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16748 16/08/2017
Son on beş yılda yapılan okul ve derslik sayısına ve öğretmen yetersizliği nedeniyle ders yapılamayan okullara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16749 16/08/2017
2016-2017 öğretim döneminde üniversite sınavına giren ve yerleştirilen öğrencilerin okul mezuniyetlerine göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16757 11/08/2017
Son beş yılda meydana gelen orman yangınlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16758 11/08/2017
Çölleşme riski altındaki alanlara, son on yılda bu nedenle koruma altına alınan alanlara ve çölleşme ile mücadelede elde edilen sonuca ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16759 16/08/2017
Niğde'de bulunan Akkaya Barajı'nın sulak alan kapsamına alınıp alınmadığına ve korunma durumuna ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16760 16/08/2017
Niğde'de bulunan ve kirliliğiyle gündemde olan Akkaya Barajı'nın etrafının koku soğuran ağaç cinsleriyle ağaçlandırılmasına ve baraj sahasının ıslah edilerek kuş cenneti haline getirilmesine yönelik çalışma düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16764 14/08/2017
10-18 yaş arası diyabet hastası çocuklara, insülin pompası için yapılan ödemeye ve sensöre dayalı kan şekeri ölçümü uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16771 16/08/2017
Yer altından sondaj ile çıkarılan suların kullanılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16772 16/08/2017
2016 ve 2017 yıllarında ülkemizden yurt dışına çalışmaya giden doktor sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16774 11/08/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyündeki tren istasyonuna alt geçit veya üst geçit yapılmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16777 29/09/2017
Üyelikle bağdaşmayan işler hakkında çeşitli hususlara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16786 16/08/2017
İBB'ye ait bazı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu illerinde ticari faaliyette bulunduğu iddiasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16854 16/08/2017
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç A.Ş., Asfalt A.Ş. ve benzeri şirketlerin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde iş almasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16938 11/09/2017
Niğde'nin bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan TOKİ konutlarında metrekare fiyatının değişmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16939 11/09/2017
2016 KPSS sınavında başarılı olarak 2017 yılında ataması yapılan öğretmenlere ve Sağlık Bakanlığına atananların güvenlik soruşturmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16940 11/09/2017
Tarım alanı iken imara açılan arazilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16941 11/09/2017
2017 yılının ilk dokuz ayında kapanan şirket sayısına, işsiz kalan çalışanlara ve el değiştiren fabrikalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16942 11/09/2017
2017 yılında ülkemizde konut satın alan yabancılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16943 11/09/2017
Türkiye Varlık Fonu'nun ilk yılındaki gelir ve giderleri ile yapılan reklam harcamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16944 11/09/2017
Türkiye Varlık Fonu'nun çalışanlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16945 11/09/2017
Hızlı kredi büyümesinin makroekonomik dengelere etkisine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16946 11/09/2017
Türkiye Varlık Fonu'nun denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16960 12/09/2017
Ülke genelinde yollara yerleştirilen trafik polisi aracı maketlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16961 12/09/2017
Suda boğulma vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16962 12/09/2017
Panama Belgeleri olarak bilinen belgelere yönelik araştırmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16963 12/09/2017
Bağış yoluyla kurumlar vasıtasıyla kesilen kurbanlara, yurt dışında yapılan kurban kesimlerine, toplanan kurban derilerine ve bu faaliyetlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16964 12/09/2017
1. Lig maçlarındaki yayın hakkının şifreli kanala geçmesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16965 12/09/2017
Deprem toplanma alanlarının kapasitelerine ve imara açılan alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16973 14/09/2017
Kamu kurumlarınca kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlara ve atıl durumda bulunan kamuya ait taşınmazlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16974 14/09/2017
Son beş yıl içinde Kızılay'a yapılan kan bağışlarına, kan ve kan ürünlerinin stok dağılımlarına ve son bir yılda gönüllü bağışçı sayısındaki değişime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16975 14/09/2017
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Radyo ve Diyanet TV için bütçeden yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16976 14/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen emlak sayısına, toplanan kira gelirlerine ve bu gelirlerden yapılan harcamalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16977 14/09/2017
Düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda gerçekleşen silahla yaralama vakalarının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16978 14/09/2017
GDO'lu ürünlerin kullanımının İslam dini açısından değerlendirilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16979 14/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında yatırım yaparak Türk vatandaşı olan yabancılara ve turkuaz kart sahiplerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16980 14/09/2017
Kentsel dönüşüm projelerinde yıkılan konutlar ve yerlerine yapılan binalardaki daire sayıları ile hak sahiplerine gayrimenkul sertifikası verilmesi uygulamasından yararlananlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16981 14/09/2017
Son on beş yılda bakanlar kurulu üyelerince yapılan yurt dışı ziyaretlerine ve gidilen ülkelerle imzalanan anlaşmalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16982 14/09/2017
Halk Bankası'na borçlu esnafa, hakkında dava açılanlara ve 2016-2017 yıllarında icra yoluyla tahsilat yapılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16983 14/09/2017
Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan ve borçları icra takibine konu edilen çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16984 14/09/2017
2016-2017 yıllarında kayıtlara geçen kız kaçırma olaylarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16985 14/09/2017
Ruhsatlı silahlarla ilgili bazı sayısal verilere ve ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16991 11/09/2017
Tutuklu ve hükümlüler, cezaevleri ve adliye binalarına dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16992 12/09/2017
Niğde Adliye Sarayı inşaatının gecikme nedenine ve ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16996 14/09/2017
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Niğde'de yapılan yargılamalar neticesinde hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ve daha sonra görevine iade edilenlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16997 14/09/2017
Niğde ilindeki cezaevlerinde bulunan mahkum sayısına ve ebeveynlerinden dolayı cezaevinde bulunan çocuklara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16998 14/09/2017
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 16999 14/09/2017
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17000 14/09/2017
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17001 14/09/2017
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan personele ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17005 11/09/2017
Son beş yılda yaşanan kadına yönelik şiddet vakalarına ve kadın cinayetlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17006 11/09/2017
Son beş yılda ülkemizde doğan çocuk sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17009 14/09/2017
Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda bakılan çocukların okula başlama yaşlarına, okula gönderilme oranlarına ve 2017 yılında üniversite sınavındaki başarı oranlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17010 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17014 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17016 11/09/2017
Meslek edinme kurslarına katılan mültecilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17017 11/09/2017
Mevsimlik ve geçici işçi statüsünde sigortalı olarak çalışanlara ve bunların kadroya alınmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17018 12/09/2017
Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık, barınma, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için inşa edilen yapıların bulunduğu illere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17019 12/09/2017
Mevsimlik tarım işçilerinin yerleşim alanlarına, sosyal sigortadan ve analık sigortasından yararlandırılmalarına ve çocukları için kreş ve bakımevi kurulmasına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17020 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Osmaniye ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17021 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Kırşehir ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17022 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Nevşehir ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17023 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Aksaray ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17024 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Yozgat ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17025 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Muş ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17026 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Van ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17027 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Ağrı ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17028 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Rize ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17029 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Kilis ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17030 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Karaman ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17031 14/09/2017
AK Parti hükümetleri göreve geldiğinden bu yana Çankırı ilinde meydana gelen iş kazalarına, ölen ya da çalışamaz duruma gelen işçilere ve bu ilde iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak verilen eğitimlere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17032 14/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında doğum izni sonrasında tanınan kısmi süreli çalışma hakkından yararlanan kadınlara ve erkeklere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17033 14/09/2017
Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki kırk sekiz meslek dalında çalışanlardan mesleki yeterlilik belgesi alan ve almayan kişi sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17034 14/09/2017
Bazı istihdam verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17035 14/09/2017
Kamu kurumlarında boş bulunan engelli memur ve işçi kadrolarına ve bu kadrolara ne zaman atama yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17036 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17037 14/09/2017
Niğde ilinde İŞKUR'a müracaat eden kişilere, son beş yılda işe giren ve işten çıkan kişi sayılarına ve istihdama yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17038 14/09/2017
2017 yılının ilk 8 ayında İŞKUR vasıtasıyla işe giren kişi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17039 14/09/2017
Tarımda ve sanayide istihdam edilenler ile 657'ye tabi çalışan kişi sayılarına ve 2017 yılında işten ayrılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17040 14/09/2017
Tarımda ve sanayide SGK ve 657 sayılı Kanun kapsamındaki çalışan sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17041 14/09/2017
2017 yılının ilk sekiz ayında İŞKUR vasıtası ile belediyelerde işe giren kişi sayılarına, Ağustos ayı itibarıyla SGK'lı kişilere, işten çıkarılan ve ayrılanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17042 14/09/2017
2017 yılı Mayıs ayıdan itibaren ve 2016 yılının aynı döneminde meydana gelen iş kazalarına, yaşamını yitiren ve sakat kalan işçilere dair bazı verilere ve iş yerlerinin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17043 14/09/2017
Eşit koşullarda çalışan kamu personelinin kadro tanımlarının benzeşmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17046 11/09/2017
Kentsel dönüşümde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, yapı denetimine ve deprem toplanma alanlarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17049 14/09/2017
Otoyol kenarlarındaki hava kirliliğinin denetimine ve buralarda ikamet eden insan sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17050 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17051 14/09/2017
Aksaray ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17052 14/09/2017
Nevşehir ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17053 14/09/2017
Osmaniye ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17054 14/09/2017
Karaman ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17055 14/09/2017
Yozgat ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17056 14/09/2017
Kırşehir ilindeki alt yapı hizmeti tamamlanmamış belediyelere ve alt yapı harcamaları için İller Bankası ve diğer bankalardan sağlanan katkıya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17057 14/09/2017
Arıtma tesislerinin sayısına ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17065 11/09/2017
2017 Eylül ayı itibarıyla elektrik enerjisi tüketen mesken sayısına ve kilovatsaat fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17066 11/09/2017
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yer alan illere ve Niğde ilindeki uygulamaya ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17069 12/09/2017
Niğde-Bor yolu üzerindeki kapalı spor salonu inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17070 12/09/2017
Erkekler bölgesel basketbol liginin kaldırılma nedenine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17073 14/09/2017
Yurtların Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan koşullara uygunluğuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17074 14/09/2017
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yapılması planlanan dağcılık ve kayak merkeziyle ilgili çalışmalara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17075 14/09/2017
Niğde ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17076 14/09/2017
Engelli ve gönüllü sporculara verilen desteklere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17077 14/09/2017
Karaman ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17078 14/09/2017
Kilis ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17079 14/09/2017
Rize ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17080 14/09/2017
Ağrı ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17081 14/09/2017
Van ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17082 14/09/2017
Muş ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17083 14/09/2017
Yozgat ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17084 14/09/2017
Aksaray ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17085 14/09/2017
Nevşehir ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17086 14/09/2017
Kırşehir ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17087 14/09/2017
Osmaniye ilindeki spor alanı, lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayısı ile sportif faaliyetlere aktarılan bütçeye ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17088 14/09/2017
Çankırı Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17089 14/09/2017
Karaman Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17090 14/09/2017
Kilis Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17091 14/09/2017
Rize Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17092 14/09/2017
Ağrı Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17093 14/09/2017
Van Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17094 14/09/2017
Muş Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17095 14/09/2017
Yozgat Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17096 14/09/2017
Aksaray Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17097 14/09/2017
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17098 14/09/2017
Kırşehir Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17099 14/09/2017
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Gençlik Merkezi'nde eğitim alan kişi sayısına, verilen eğitimlere, merkezin personeline ve bütçesine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17100 14/09/2017
Niğde ilindeki lisanslı futbolcu sayısına, bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalara ve diğer alanlardaki lisanslı sporculara ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17101 14/09/2017
Niğde'de bulunan Bakanlığa ait spor salonlarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17102 14/09/2017
Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na Bakanlık tarafından yapılan maddi yardımların artırılmasına ve yapılan yıllık yardım miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17106 11/09/2017
Çiftçilere yapılan destek ödemelerinde geçen yıla göre artışa gidilmemesine, desteklerin üretim dönemi sonunda belirlenmesine ve ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17107 11/09/2017
Pamuk üretimiyle ilgili bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17108 11/09/2017
Tarımsal destekleme ödemelerine dair bazı veriler ile ödemelerin etki ve denetimlerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17109 11/09/2017
Tavuk üretim çiftliklerine ve yumurta ithalatına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17111 12/09/2017
Patates Üreticileri Birliği kurulup kurulmayacağına ve tohumluk üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17114 14/09/2017
Tütün üretimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17115 14/09/2017
Pancar ekim alanlarındaki daralmaya, üretimdeki düşüşe, şeker ve nişasta bazlı şeker ithalatına ve pancar ekim alanlarının genişletilmesi ve kota uygulamasının esnetilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17116 14/09/2017
GDO'lu ürünlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17117 14/09/2017
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kredi borcunu ödeyemediği için hakkında icra takibi başlatılan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17118 14/09/2017
Roundup isimli tarım ilacının kullanımıyla ilgili verilere ve insan sağlığına etkilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17119 14/09/2017
2016-2017 yıllarında ülke genelinde ve Niğde ilinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuran çiftçi sayısına, tarımsal kredi desteği alanlara ve sisteme başvurmayan çiftçilere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17120 14/09/2017
Arıcılıkta koloni başına alınan balın veriminin artırılamamasına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17121 14/09/2017
Sığır, koyun, keçi türü hayvanların kayıtlarına dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17122 14/09/2017
Hayvan kesimevlerine, kesilen hayvan sayısına ve et üretimi ve satışı yapılan yerlerin denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17123 14/09/2017
Gıda kodeksi kapsamındaki ürünler ve yerli tohumun korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17124 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17126 11/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında yapılan yumurta ithalatına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17127 14/09/2017
GDO'lu ürün ithalatına ve ithal GDO'lu hayvan yemlerinin içeriğinin denetimine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17128 14/09/2017
Av malzemesi satış yerlerine ve son beş yılda satışı yapılan pompalı tüfek, avcılık amaçlı tüfek ve fişek sayılarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17129 14/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen ve kaçak olarak getirilen sigara miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17130 14/09/2017
2016-2017 yıllarında yapılan genetiği değiştirilmiş ürün ithalatına ve ilk on sıradaki ürünlere ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17131 14/09/2017
2016 yılına ait sigara tüketim verilerine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17135 11/09/2017
Emlak vergisi metrekare birim değerlerine yapılan itirazlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17136 11/09/2017
Son beş yılda suça karıştıkları için hakkında işlem yapılan Suriyelilere, cinayet işleyen ve cinayete kurban gidenlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17142 14/09/2017
Yabancı uyruklu kişilerle evlilik yapan vatandaş, vatandaşlık alan Suriyeli, son beş yılda Türkiye'de evlenen Suriyeli ve doğan Suriyeli çocuk sayılarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17143 14/09/2017
Okullarda uyuşturucu ve sigara kullanımının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17144 14/09/2017
Niğde ilindeki kuru sıkı silah satışlarına ve bunların gerçek silaha çevrilmesinden dolayı hakkında işlem yapılanlara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17148 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17151 12/09/2017
2017 yılında devam eden bilimsel kazılara ve son beş yılda müzelere kazandırılan eserlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17152 12/09/2017
Bakanlık ve belediyeler işbirliği ile yapılan bilimsel kazılara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17153 12/09/2017
Niğde'nin Bor ilçesinde yer alan Yedi Odalar yeraltı şehrinin turizme açılmasına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17154 12/09/2017
Niğde kent merkezinde turizmin geliştirilmesi için Cullaz Sokağı, Kale ve Kadıoğlu Sokak'ta temizlik ve restorasyon çalışmaları yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17156 11/09/2017
Niğde ilinde 2016 yılından kalıp ödenmeyen çiftçi ve üretici desteklerine ve Pınarcık köyünde yol geçişi nedeniyle arazileri alınan çiftçilere ürün kayıp tutarlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17158 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17159 14/09/2017
Tarım ürünleri ve hayvansal ürün alım satımının borsaya tesciline ve illere göre ticaret borsalarına kayıtlı üye sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17167 11/09/2017
Okullarda eğitim öğrenim gören mülteci çocuklara dair bazı verilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17168 11/09/2017
Milli Savunma Üniversitesi'ne bu yıl giren öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17177 14/09/2017
Karaman ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17178 14/09/2017
Rize ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17179 14/09/2017
Kilis ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17180 14/09/2017
Ağrı ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17181 14/09/2017
Van ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17182 14/09/2017
Çankırı ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17183 14/09/2017
Muş ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17184 14/09/2017
Yozgat ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17185 14/09/2017
Nevşehir ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17186 14/09/2017
Aksaray ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17187 14/09/2017
Halk Eğitim bünyesinde çalışan usta öğreticilerin kadroya alınmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17188 14/09/2017
Öğretmen açığına, kadrolu ve ücretli öğretmenler arasındaki maaş farkına ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17189 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17190 14/09/2017
Osmaniye ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17191 14/09/2017
Kırşehir ilinde 2017-2018 öğretim yılında eğitim verilecek okul, öğrenci, taşımalı öğrenci ve görev yapacak kadrolu öğretmen sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17192 14/09/2017
Nevşehir ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17193 14/09/2017
Niğde ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17194 14/09/2017
Kırşehir ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17195 14/09/2017
Niğde ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17196 14/09/2017
Nevşehir ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17197 14/09/2017
Kırşehir ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17198 14/09/2017
Aksaray ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17199 14/09/2017
Yozgat ilinde öğrenci olmaması ya da başka sebeplerle kapanan ve atıl durumda bulunan okul binalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17200 14/09/2017
Niğde ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17201 14/09/2017
Nevşehir ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17202 14/09/2017
Kırşehir ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17203 14/09/2017
Aksaray ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17204 14/09/2017
Yeni eğitim öğretim yılında Niğde ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17205 14/09/2017
Yeni eğitim öğretim yılında Kırşehir ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17206 14/09/2017
Yeni eğitim öğretim yılında Aksaray ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17207 14/09/2017
Yeni eğitim öğretim yılında Yozgat ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17208 14/09/2017
Yeni eğitim öğretim yılında Nevşehir ilindeki öğrenci sayısı ile ilköğretim ve ortaöğretime göre dağılımına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17209 14/09/2017
Niğde ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17210 14/09/2017
Nevşehir ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17211 14/09/2017
Kırşehir ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17212 14/09/2017
Aksaray ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17213 14/09/2017
Yozgat ilinde 2017-2018 eğitim öğretim yılındaki öğretmen açığına, kadrolu öğretmen, müdür, müdür yardımcısı ve vekaletle görev yapan okul müdürü sayılarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17214 14/09/2017
Niğde ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17215 14/09/2017
Nevşehir ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17216 14/09/2017
Kırşehir ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17217 14/09/2017
Aksaray ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17218 14/09/2017
Yozgat ilinde okulların öğrenci sayısına göre yeterliliğine, sınıflardaki öğrenci sayısının ortalamasına ve bu oranın düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17219 14/09/2017
Niğde ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17220 14/09/2017
Nevşehir ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17221 14/09/2017
Kırşehir ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17222 14/09/2017
Aksaray ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17223 14/09/2017
Yozgat ilindeki okullarda öğrencilerin ısınmalarının nasıl sağlandığına ve ısınma olanakları bulunmayan okul olup olmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17224 14/09/2017
Yozgat ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17225 14/09/2017
Aksaray ilindeki okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17226 14/09/2017
Niğde'nin fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17227 14/09/2017
Kırşehir'in fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17228 14/09/2017
Aksaray'ın fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17229 14/09/2017
Yozgat'ın fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17230 14/09/2017
Nevşehir'in fen bilimleri alanında TEOG başarı sıralamasına ve ilde bulunan imam hatip ve meslek liselerinin TEOG puan ortalamalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17231 14/09/2017
Niğde il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17232 14/09/2017
Aksaray il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17233 14/09/2017
Yozgat il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17234 14/09/2017
Kırşehir il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17235 14/09/2017
Nevşehir il merkezinde okul yurtlarında kalan öğrenci sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17236 14/09/2017
Nevşehir ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17237 14/09/2017
Kırşehir ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17238 14/09/2017
Aksaray ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17239 14/09/2017
Niğde ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17240 14/09/2017
Yozgat ilinde ilk ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerin bir önceki yılda aldıkları disiplin cezalarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17241 14/09/2017
Yozgat ilinde okullarda bulunan ekipmanların yeterliliğine ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17253 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17257 11/09/2017
Sağlık çalışanlarına beş yıla bir yıpranma payı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceğine, erken emeklilik konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ve sağlık personeli açığının giderilmesine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17258 11/09/2017
Çocukların kullandığı kırtasiye ürünlerinin kalite standartlarının denetimine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17259 11/09/2017
2017/5 ataması ile atanan sağlıkçıların ne zaman göreve başlatılacaklarına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17263 12/09/2017
Kamu hastaneleri birliklerinde genel sekreterlik görevine yapılan atamalara ve ödenen ücrete ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17264 12/09/2017
Emeklilerin ilaç katkı payının ve hastanelerde uygulanan diğer katılım payları ve fark bedellerinin kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17266 14/09/2017
2016 yılında ve 2017 yılının ilk altı ayında beyin ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17267 14/09/2017
İnternette reklam yapan ve yasal olmayan sağlık kuruluşlarına, bunlara karşı alınan önlemlere ve buralarda çalışan hekimlerle ilgili işlemlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17268 14/09/2017
2017 Ağustos ayı itibarıyla bonzai kullanımına bağlı olarak yaşamını yitiren kişi sayısına ve bonzai satışı ve kullanımıyla mücadeleye ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17269 14/09/2017
2017 yılı Ağustos ayı itibari ile kanser teşhisi konulan kişi sayısına ve 2010-2017 yılları arasında kanser verilerindeki değişime ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17270 14/09/2017
Kansere yol açan ilaçları içeren bir liste bulunup bulunmadığına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17271 14/09/2017
Aile hekimliği çalışanlarının süt izninin bir buçuk saate düşürülmesinin gerekçesine ve hukuki dayanağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17272 14/09/2017
2016 ve 2017 yıllarında organ bağışında bulunan kişi sayısına ve organ nakli bekleyen hastalara ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17273 14/09/2017
2017 mali yılında Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca Niğde iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17278 11/09/2017
İstanbul Anadolu yakasındaki ikinci metro projesinin tamamlanamamasına ve oluşan kamu zararının tazminine ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17280 12/09/2017
Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ve taksitli ödenebilmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17281 12/09/2017
Niğde-Nevşehir arası ana bağlantı yolu üzerinde bulunan Ağcaşar köyünde sıkça gerçekleşen ölümlü trafik kazalarının önlenmesine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17283 14/09/2017
Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin yurt binalarında ve bahçelerinde baz istasyonu bulunamayacağına dair hükmüne ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17284 14/09/2017
Niğde'nin Bor ilçesindeki deri sanayisinin durumuna ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17285 14/09/2017
Son on beş yılda temeli atılan havaalanlarına, bunlardan kaçının faaliyete geçtiğine, yapılan yatırım miktarına ve havaalanlarına iniş sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17286 14/09/2017
1998 yılında temeli atılan Pozantı-Ankara yolunun tamamlanma durumuna ve maliyetine ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17287 14/09/2017
Denizlerimizde kıta sahanlığını ihlal eden veya uluslararası belgeye sahip yabancı balıkçıların avlanmasının takip edilip edilmediğine ve 2017 yılında yapılan denetimlere ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17303 20/09/2017
Türkiye'deki otomobil istatistiklerine ilişkin
Son Durumu : CEVAPLANDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17321 20/09/2017
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimine, 2017 yılında eğitim alan kişilere ve sahte sertifikalara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17322 20/09/2017
Aksaray'da işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17323 20/09/2017
Niğde'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17324 20/09/2017
2017 yılında Kırşehir ilinde işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alan kişilere ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17325 20/09/2017
Nevşehir'de işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17326 20/09/2017
Yozgat'ta işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alanlara ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17329 20/09/2017
Su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknoloji mühendislerinin mesleki yetkinliğinin belirlenmesine yönelik yasal çalışmanın ne zaman yapılacağına ilişkin
Son Durumu : Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17339 20/09/2017
Niğde ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17340 20/09/2017
Yozgat ilinde hibe desteği verilen büyükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17341 20/09/2017
Nevşehir'de hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17342 20/09/2017
Kırşehir ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17343 20/09/2017
Yozgat ilinde hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI Diğer Bilgiler...
26 / 2 7 / 17344 20/09/2017
Aksaray'da hibe desteği verilen küçükbaş hayvan yetiştiricisi sayısına ilişkin
Son Durumu : SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI